fNERGIk m Vriezen en dooien vwl Salderen van stroomkosten Samen Zonne-energie 8 MILIEUDIENST REGIO ALKMAAR WWW.MRA.NU Alkmaar Bergen Castricum Graft-De Rijp Heiloo Schermer Zeevang r UiilS ff r 5 SEPTEMBER 2012 UITKIJKPOST MRA De Milieudienst Regio Alkmaar en de gemeente Alkmaar organiseren ook dit jaar weer de actie 'Zonnesteek'om het gebruik van duurzame energie te stimuleren in de bestaande woningbouw. De markt was vorig jaar zeer succesvol. In 2011 werden totaal 372 zonne celsystemen geplaatst in Alkmaar. Bergen. Graft-De Rijp. Heerhugowaard, Heiloo. Schermer en Zeevang. Samen goed voor 230.000 kWh aan groene stroom per jaar! Op 8 september om 10.00 uur vindt de energiemarkt plaats bij de Huisvuilcentrale (HVC) op het bedrijventerrein Boekelermeer in Alkmaar. Hier kunnen huiseigenaren van Alkmaar, Bergen, Graft-De Rijp, Heiloo, Schermer en Zeevang zich inschrijven voor kWh f P.E.N 872717 CL13txf3 NO. 3 9 8 1 6 K 6 220 V 101301 A 600 r/kWh 50 Hz 1975 (ANUS l CYflJ De opbouw van uw stroomrekening De kosten van elektriciteit voor particulieren (kleinverbruikers) zijn opgebouwd uit drie elementen: de kale leveringsprijs (ca. 0,07/kWh), de energiebelasting (ca. 0,114/kWh) en de BTW (ca. 0,035/kWh). De totale prijs inclusief BTW ligt rond de 0,22 per kWh. Naast dit variabele deel van uw energierekening betaalt u nog de vaste kosten; vastrecht en netbeheerskosten. Hoe bespaart u met zonne-energie? Uw opgewekte stroom zelf verbruiken bete kent besparen op de variabele kosten, inclusief belastingen BTW. De vaste kosten worden hierdoor niet beïnvloed. Als uw zonne-energiesysteem meer stroom produceert dan u op dat moment zelf ver bruikt gaat u stroom terugleveren aan het energienet. Hiervoor krijgt u een vergoeding. Er zijn de volgende mogelijkheden: a) U hebt een Ferrarismeter (met draai schijf). In dat geval gaat uw meter achteruit lopen en u ontvangt vanzelf het volledige teruglevertarief (inclusief belasting en BTW). Dit geldt alleen als u subsidie voor zonnepanelen of zonneboilers. Heerhugowaard heeft besloten niet deel te nemen. De energiemarkt wordt gehouden omdat voor een een aantal gemeenten onvoldoende budget is om aan alle vragen te kunnen voldoen. Er geldt: wie het eerst komt... De markt sluit om 15.00 uur. op jaarbasis niet meer teruglevert dan u verbruikt van het net. b) U hebt een elektronische elektriciteits meter. Deze meters zijn vaak al uitgerust met een teruglevertelwerk en registreert hoeveel stroom u aan het net teruglevert. Als dit niet het geval is kunt u uw net werkbedrijf verzoeken een andere meter te plaatsen. Indien Liander uw netwerk beheerder is, is dit kosteloos. c) U levert meer elektriciteit, dan u zelf verbruikt. Het energiedistributiebedrijf is wettelijk verplicht tot 5.000 kWh de door u geleverde elektriciteit te verrekenen inclusief belasting en BTW. Dat heet salderen. U bespaart dus op uw volle dige inkooptarief. Veel energiebedrijven salderen slechts tot de hoogte van uw eigen verbruik. Boven de grens van 5.000 kWh per jaar ontvangt u slechts een vergoeding voor (70 van) de kale stroomprijs: ca. 0,05 tot 0,09 per kWh. Sommige aanbieders van groene Extra bijdrage Naast de subsidie van de provincie Noord- Holland hebben de gemeenten een extra bijdrage ter beschikking gesteld. Hierdoor kunnen meer zonnepanelen en zonneboilers worden gesubsidieerd. De subsidie bij de provincie moet nog worden aangevraagd en door de provincie worden beschikt, zodat de subsidie toezegging plaatsvindt onder voorbehoud van de beschikking door de provincie Noord-Holland. Voor zonnecellen is een subsidie beschik baar van 0,30 per Wattpiek met een maximum van 200,- per huishouden. Voor een zonneboiler is er 600,- beschikbaar. De subsidie is bestemd voor eigenaarbewoners van bestaande woningen en mag nooit meer zijn dat 50% van de aanschafprijs. Verschillende aanbieders Op de energiemarkt zullen verschillende aanbieders van zonne-energietoepassingen aanwezig zijn. De subside is niet gebonden aan één van deze aanbieders. U bent vrij zonnecellen of zonneboilers te bestellen waar u wilt. Tot ziens op 8 september bij de HVC! stroom salderen ook bij teruglevering meer dan 5.000 kWh. Een overzicht vindt u in het 'Salderingsoverzicht 2012' van de Stichting Zonne-energie Wageningen (www.zonne-energie-wageningen.nl onder kennisbank/nieuws). Kijk ook op de website van uw netbeheerder en energieaanbieder voor meer informatie of scan onderstaande Q R-code met uw smartphone. Een groot aantal Noord-Hollandse gemeenten organiseren samen met iChoosr een grootschalige groepsaankoop In Noord-Holland van Zonnepanelen. Huiseigenaren en kleine ondernemers in Noord-Holland kunnen zich tot 23 september gratis en vrijblijvend inschrijven via de website www.SamenZonneEnergie.nl Als gevolg van de recente prijsdalingen van zonnepanelen is de aanschaf finan cieel aantrekkelijk geworden. De Noord- Hollandse gemeenten en iChoosr organi seren daarom nu een groepsaankoop om een scherpe prijs te bedingen voor de levering én installatie van zonnepane len. Op deze manier wordt het voor (dak) eigenaren zo eenvoudig mogelijk gemaakt om over te gaan tot aanschaf. Na de inschrijfperiode wordt er een veiling georganiseerd. De deelnemende leveranciers moeten aan strenge voor waarden voldoen, waardoor kwaliteit en service worden geborgd. Het beste bod uit de veiling wordt aan alle deelnemers aangeboden. Deze worden daarbij maxi maal geïnformeerd, zodat ze welover wogen kunnen beslissen of ze gebruik willen maken van het aanbod. Wanneer de deelnemer het aanbod accepteert, wordt de levering plus installatie van de zonnepanelen volledig verzorgd. Crisis of niet, veel mensen hebben nog wel wat geld op de bank. Voor mensen die dat geld niet als reserve nodig hebben kan investeren in zonnepane len een interessante optie zijn. Stel, u heeft 1.100,- aan kapitaaloverschot op de bank staan. Van dit geld ontvangt u jaarlijks ca. 2,5% rente per jaar, dat is 27,50 per jaar. Als u dit geld investeert in ca. 690 Wattpiek aan zonnepanelen die u zelf installeert wekt u per jaar ongeveer 620 kWh aan groene stroom op. De kWh-prijs voor groene stroom is momenteel ca. 0,24 per kWh bij een gemiddelde aanbieder. Uw vermeden stroomkosten zijn ongeveer 620 x 0,24 148,80. Uw rendement is nu 13,5% in plaats van 2,5%. De terugverdientijd van uw investering is ca. 7,4 jaar. Daarna geniet u gedurende de levensduur van de installatie 25 jaar) een extra inkomen van ca. 150,- per jaar. Een prettige bijgedachte is natuurlijk dat u wordt betaalt voor de stroom die u zelf niet gebruikt en ook per jaar nog ca. 360 kg C02 aan vermeden uitstoot realiseert. Efficiënt omgaan met energie gaat vaak over hetzelfde. Je stopt ergens energie in om een effect te bereiken. Het grootste deel van de huishoudelijke energie gaat op aan verwarming van onze woning. We creëren een kamertemperatuur die hoger is dan de buitentemperatuur. Er ontstaat en temperatuurverschil dat de motor is achter het energieverlies door stroming, straling of geleiding. De warmte (en vocht) beweegt altijd van een hoog energieniveau (warm) naar een laag energieniveau (koud). Hierdoor daalt de kamertemperatuur en de kachel vult de energie weer aan. De snelheid van energieverlies wordt vooral bepaald door de kwaliteit van de isolatie. Hier is goede isolatie gunstig. De isolatie van uw vriezer is van hetzelfde belang als bij uw huis. De warmte van buiten moet zoveel mogelijke worden geweerd, zodat er minder gekoeld hoeft te worden. Daarnaast ontstaat in het gebruik van de vriezer ook een ongewenst soort isolatie: de rijpaanslag. Rijp ontstaat doordat het vocht uit de warme lucht direct bevriest op het koude koeloppervlak. De laag rijp isoleert en maakt het koelproces minder effectief. Een berijpte vriezer zal aanmerkelijk meer energie verbruiken dan een vriezer met een schoon oppervlak. Bespaar dus energie door de vriezer en koelkast regelmatig te ontdooien.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 8