brammetJe ftAA Golden oldies en discobollen: Nostalgie in Fletcher Heiloo Akoestisch Open Podium bij La Strada Country line dansen in Heiloo weer van start Loocatie De Vegetarische Restaurantweek U I T P A G I N A gelezen worden 11 Corso Bioscoop Brammetje Baas INGEZONDEN MEDEDELING KORTOM Nieuw seizoen Vrouwen van Nu Chakra tekenen Keezseizoen Oosthonk start weer "53 Notebook treedt weer op UITKIJKPOST 12 SEPTEMBER 2012 De zevenjarige Brammetje Baas denkt veel na over de wereld om hem heen. Hij heeft ontzettend veel zin om naar groep drie te gaan. Maar dan komt hij bij de strenge meester Vis in de klas. De rechtlijni ge meester Vis heeft geen oog voor de binnenwereld van het bewege lijke ongeconcentreerde jongetje en zet alles op alles om Brammetje in de pas te laten lopen. De oudere van Brammetje worstelen met de vraag in hoeverre zij van hun zoon tje moeten verlangen dat hij zich aanpast zonder doodongelukkig te worden. Met onder andere Tjebbo Gerritsma, Roosmarijn van der Hoek, Coen van Overdam, Egbert Jan Weeber, Katja Herbers EEK F1U CWL MJ STIL IE STMN (AU JE WNT) Cttfi twtik tmt («rt-k AN QVEADAM H&U&tS SölAlTSMA 6AQQTWOF WKfitl HEILOO - Nostalgie, gehou den op zaterdag 22 september in Fletcher Hotel Heiloo, wordt ongetwijfeld een feest van herkenning: niet alleen door de muziek van de optredende bands, maar zeker ook door het ons-kent-ons gevoel. Want na het succes van voorgaan de evenementen als Heileetroo, Walkman vs Diseman en het jon- gerenfeest Pauze is Nostalgie met name gericht op de generatie van 'jongere ouderen' (21-plus). Organisator Hugo Kraakman maakt met Nostalgie een spannend uit stapje; draaitafels op het podium maken plaats voor live bands. Hij heeft de bekende coverband Bob en de Blueband en de Heilooër bands Buk Danny Boogie Band en JJJJus, drie populaire bands die weten hoe ze een gezellig feestje moeten bou wen, enthousiast gekregen om voor deze gelegenheid hun repertoire aan te passen aan het thema van de avond: '60's '70's. Met volop rock 'n roll, stevige roekpop en bekende diseostampers van weleer! JJJJus opent het programma om 20.30 uur. Hans van der Himst (bassist), Jan Hijlkema (slaggi taar), Udo Weijkamp (sologitaar), John Hoetjes (drum), Silja Kops en Judith Weijkamp (zang) warmen het publiek op. Buk Danny Boogie Band (BDBB), de gelegenheidsfor matie die eerder Buk Buk en het Oranjebal volledig z'n kop zette, HEILOO - In de maand sep tember is het La Strada Live Muziek Open Podium niet op de vierde, maar op de derde zater dagavond van de maand en wel op 15 september. Bovendien wordt het deze keer een semi-akoestiseh gebeuren in plaats van het normale eleetrisehe geweld. De nadruk ligt nu ook weer veel meer op de open podium optredens met ingestudeerd mate riaal dan op het jammen. Er zal met name ruimte geboden worden aan singer-song-writers en com pacte bandjes, die hun eigen lied- neemt het podium omstreeks 22.15 uur van hen over. Met klassiekers uit de roekpop spelen Heilooërs Jos Kraakman (gitaar), Erwin Hoetjes Matthijs Hoetjes (gitaar en zang), Joost Klaase (sologi taar), Frits Zonderhuis (drum), Jan Mooij (toetsen), Nanda Mooij en Lia Hoetjes (zang) de zaal plat! Bob en de Blueband sluiten het feest af! De feestavond duurt tot eirea 02.00 uur. Kaarten a 10,- zijn verkrijg baar via www.heilectroo.nl/nostalgie, bij De Schrijverij en in alle Free Record Shops. Wie Nostalgie wil combine ren met voorafgaand een heerlijk driegangenmenu kan een avond vullend Nostalgie-arrangement reserveren via de website of bij Fletcher Heiloo. Het dinerarrange ment (inclusief drankjes tijdens het eten en toegangskaart) wordt goed koper naarmate men met meer per sonen reserveert. En Heileetroo Events gaat door na 22 september! Want zet ook het daaropvolgende feest in je agen da: de derde editie van het danee event Heileetroo op zaterdag 13 oktober in Fletcher Heiloo! Hugo Kraakman heeft de line-up al hele maal rond. Met ondermeer toppers als Roog, Miss Monica, Pmnk en Groovenaties! Nieuwsgierig? Kijk op www.heileetroo.nl. jes komen vertolken. Deze kun nen zich tot op het laatste moment opgeven bij organisator Gert-Paul van der Horst en zullen ingepast worden in het programma, dat om 21.00 uur begint. Bel of mail even naar GP als je nadere informatie wil hebben, tel. 06-50969586 of horel663@planet.nl. Natuurlijk zijn covermuzikanten die songs van hun helden op semi-akoesti- sche wijze willen komen uitvoeren ook welkom. Aan het eind van de avond zal er gelegenheid zijn voor de diverse muzikanten en vocalis ten om nog lekker even een uurtje akoestisch met elkaar te jammen. De bekende coverband Bob en de Blueband en de Heilooër bands Buk Danny Boogie Band en JJJJus treden 22 september op in Fletcher. Aangeleverde foto HEILOO - Country line dansen komt van origine uit Amerika en wordt in rijen, op pittige authen tieke Amerikaanse country muziek, gedanst. Voor mensen die van bewegen en muziek houden, is dansen niet alleen leuk, het is ook gezond en maakt gelukkig. Ook verbetert u uw con ditie, coördinatie, reactie en uithou- dings vermogen. Het geeft plezier en is dus een leuke bewegingsactiviteit. Speciale kleding en een partner is beslist niet nodig. Op donderdag 13 september is er een gezamenlijke start van beide groepen om 13.30 tot 14.45 uur in de Doresports aan de Dors 5-7. Vanaf dinsdag 18 en donderdag 20 september beginnen de lessen. Er is nog plaats voor geoe fende dansers op beide groepen. Informatie en opgave bij Marianne Knip, tel. 0226-345677. HEILOO - Het programmaboekje 2012/2013 van de Vrouwen van Nu, afdeling Heiloo is uit. Inmiddels is deze verspreid onder haar leden. Dit boekje ligt ter inzage bij onder andere de Bibliotheek, Het Trefpunt. Mocht u zelf in het bezit willen komen van het boekje dan kunt u contact opnemen met Hennie van der Zee, tel. 072- 5339803. HEILOO - Het Nivon Heiloo start binnenkort een nieuwe cursus: Chakra-Tekenen. Deze cursus wordt verzorgd door docente Marjorie van der Grijn op donderdag van 13.30 tot 15.30 uur, twaalf lessen, eenmaal in de veertien dagen. Ook als de symbolische betekenis van de chakra's je niet aanspreekt, is het een inspirerende bezig heid. Er zijn nog enkele plaat sen vrij. Informatie of opgave: Reina Mulder, tel. 072-5333127 of via info@nivonheiloo.nl. De cursussen vinden plaats in ons nieuw onderkomen de Hofdijk, Marienstein 178A in Heiloo. HEILOO - Op 21 september gaan ze weer keezen in het Oosthonk, Oostkanter 14a in plan Oost. Vorig seizoen haalde Corina Brouwer over de vijf keezavon- den de meeste punten en werd de eerste keezkoningin van het Oosthonk. Moniek van Andel werd tweede en de heren Johan Schipper en Pieter Leering wer den derde. Als u ook mee wilt keezen kunt u zich opgeven, per koppel of alleen, voor een kop- pelmaat wordt gezorgd. Opgeven kan telefonisch 06-13420642 of 06-55347071 of via email keezen- oosthonk@hotmail.com. Start is om 20.00 uur de zaal gaat om 19.30 uur open. Entree is 5,- per koppel. HEILOO - Van 1 tot en met 7 oktober doen meer dan honderd restaurants in heel Nederland mee aan De Vegetarische Restaurantweek. In Heiloo doet Loocatie mee aan de week. In dit restaurant kan iedereen proeven hoe lek ker en gevarieerd de vegetarische keuken kan zijn. Dit is ook nog eens extra voordelig. Tijdens deze week kost een vegeta risch menu 25,- en zijn er minstens twee menu's waaruit kan worden geko zen, waarvan één menu speciaal voor de week wordt gemaakt. „Vegetarisch eten is niet alleen lekker, maar de vegetarische keuken is ook heel divers. Er is veel meer te maken dan vegetarische lasagne vandaar dat we ook blij zijn dat er minstens twee keuzes zijn waarvan één extra speciaal menu voor de week", aldus Floris de Graad, directeur Vegetariërebond. De Vegetarische Restaurantweek is een initiatief van de Vegetariërebond, VARA's Vroege Vogels en Dinnereite. Ze willen laten zien dat vegetarisch eten meer is dan de geijkte geitenkaassalade. Tijdens deze week zal je die dan ook niet in de menu's aantreffen, maar in plaats daarvan verschillende heerlijke gerechten. Met de week wil de organisatie ook restaurants stimuleren om him vegeta risch aanbod te verbeteren. Dit jaar nemen ook diverse sterrenrestaurants deel aan de week. Onder andere de tweesterrenrestaurants Librije's Zusjes (Zwolle) en de Leuf (Ubaehsberg) doen mee. Meer dan honderd restaurants hebben zich inmiddels aangemeld voor de Vegetarische Restaurantweek, georganiseerd door de Vegetariërebond en Vroege Vogels in samen werking met Dinnereite. Meer informatie over de week is te vinden op www.devegetarischerestaurantweek.nl. HEILOO - Het is alweer enige tijd geleden, maar 29 september treedt Koor NoteBook weer op voor belangstellenden, vrienden, kennissen en familie in café La Strada. Inmiddels timmert het koor al zeven jaar aan de weg en nog steeds met 32 zeer enthousiaste leden. Verschillende thema's zijn alweer de revue gepasseerd zoals, ABBA, Hello Goodbye en Liefdesliedjes. Momenteel wordt er hard gewerkt aan het thema 'Geloven in het leven' met liedjes als Vivre (Laat me), Lippen op de mijne, Ob-la-di, Geloven in het leven en nog veel meer. Aanvang 21.00 uur en toegang is gratis. Aangeleverde foto

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 11