'Franlde goes to Bigband' in Jazz Session Club Vredeburg Herbert Nouwens en Anna Mes exposeren in Hoeve Overslot Simone Awhina en Pieter Nanne in Limmen ft lm W LJSI Twee grote bouwkavels op een unieke plek in Heiloo Dansavond met de Swingmasters in Vredeburg regio 21 'Mrz A v 1 f V.7 mi s NIEUWS UIT DE REGIO ii Timmerdorp Akersloot weer groot succes! 9 www.zuiderloo.info ZUIDERLOO 12 SEPTEMBER 2012 LIMMEN - 'Frankie goes to Bigband' wordt het eerste gast optreden van het veertiende seizoen van de Jazz Session Club Vredeburg op zondag 16 september vanaf 16.00 uur in de Vredeburg te Limmen. Zondag begint alweer het veer tiende seizoen van de Jazz Session Club Vredeburg in die prachtige stolpboerderij de Vredeburg in hartje Limmen. En het is al met een weer raak. Er komt een gast optreden van een bigband met de illustere naam 'Frankie goes to Bigband'. Nog jong (8 jaar oud, maar wel veel ervaring) heeft de band door haar vele optredens al een zeer goede naam opgebouwd 'Frankie goes to Bigband' wordt het eerste gastoptreden van de Jazz Session Club Vredeburg. Aangeleverde foto in de kop van Noord Holland. De naam is bedacht door de leden van het eerste uur naar de oprich ter en dirigent Frank van Gemert. En 'goes to' betekent natuurlijk dat er gestreefd wordt naar meer professionaliteit onder leiding van Frank van Gemert. Het repertoire bestaat uit goed dansbare Bigband klassiekers, maar ook moderne funky en latin stukken worden niet geschuwd. Alle leden van het orkest hebben workshops improvi satie bij de bekende Alkmaar musi cus Jan Doedens gevolgd, met het gevolg dat er heel wat (goed) geso leerd wordt bij een optreden van 'Frankie goes to De organisatie is blij dat met dit gastoptreden een heel goede start wordt gemaakt van alweer het veer tiende Jazz Session Club Vredeburg seizoen. En de sessiemuzikanten zullen ook zeker hun steentje bij dragen aan een succesvolle mid dag. U zult eivan kunnen genie ten op zondag 16 september in de Vredeburg in Limmen vanaf 16.00 uur. U bent allen welkom en de toegang is gratis.De toegang is vrij, maar u kunt ons steunen door lid te worden voor 7,- per persoon voor het gehele jaar. Inlichtingen: Fred Timmer, tel/fax: 072-5053414, e-mail: fltimmer@telfort.nl. EGMOND - Van oorsprong tex tiel vormgeefster, maakt Anna Mes grote werken met kleur vlakken die als in een lappende ken met elkaar verbonden zijn. In de kleurvlakken treft men een levendige beeldtaal aan van surre- ele tekens, inkervingen en restanten van landschappen en gebouwen. Als actief lid van het Bergense Kunstenaarscentrum is zij te reke nen tot de hedendaagse Bergense School. Wandelingen langs het strand vormen vaak de inspiratie bron. Tijdens deze wandelingen langs de kustlijn bestudeert zij het licht en de kleurenpracht. In haar composities keert dat noordelijke licht steeds weer terug, met een helder, overbelicht kleurenschema. Zie de zee.Egmond heeft er sinds vorig jaar een nieuwe attractie bij in de vorm van een schelpenkabinet. Een prachtige collectie schelpen is aangespoeld in de beroemde 'gele kamer' van Hoeve Overslot, ooit nog geschilderd door Florence K. Upton en te zien in Het Louvre te Parijs. Het schelpenkabinet kreeg de naam Ecce Mare, zie de zee. Naast de per manente tentoonstelling van schel pen van de gehele wereld is er in Hoeve Overslot een expositie van voorwerpen die gerelateerd zijn aan de schelp. Verder is de expositie over De Egmondse School samen gesteld door Peter van den Berg in samenwerking met de stichting zaterdag en zondag van 12.00 tot Historisch Egmond nog te zien, 18.00 vrij te bezoeken en is gelegen evenals een kleine maar boeiende aan de Slotweg 42 tegenover de res- tentoonstelling etnografica. Hoeve tanten van het slot te Egmond aan Overslot is tot eind oktober iedere den Hoef. AKERSLOOT - Winterwonderland, aan het einde van de zomer... Nadat het Timmerdorp door de Kerstman, zijn vrouw en de engeltjes geopend was, werd er meteen naar hartelust getimmerd en gezaagd. De kinderen wisten weer mooie, thematische bouw werken te maken: après-ski bars, kersthotels, schaatsbanen, kerstbomen, etc. Alles was aanwezig in het Winterwonderland! Behalve het bouwen waren andere hoogtepunten dit timmerdorp het spookhuis van de scouting, de knutseltent, de middagmarkt, de drukbezochte open avond, etc. De komst van de brandweer op donderdag deed ons bijna echt geloven dat we een sprong rich ting de winter gemaakt hadden! Bijna 340 kinderen, heel veel vrijwilligers en de organisatie kijken weer terug op een fantasti sche week. Aangeleverde foto LIMMEN - Na het succes van de CD Home hebben zange res Simone Awhina en gitarist Pieter Nanne de smaak goed te pakken. Zij zijn opnieuw de stu dio in gedoken om een cd op te nemen. Deze wordt op 29 september in de NH/Protestantse Kerk aan de Zuidkerkenlaan in Limmen gelanceerd. Aanvang: 20.00 uur. Vrij entree. Reserveren via tel. 06-27145269 of info@simoneawhina. com. Bom to Love, een prachtige, akoestische cd met veertien num mers over liefde in de breedste zin van het woord. Natuurlijk romanti sche liefde maar ook bijvoorbeeld liefde tussen ouder en kind of lief de voor jezelf. Als geen ander zijn Simone en Pieter in staat de essen tie hiervan te vertolken. Dankzij pakkende teksten, prachtige melo dieën, maar bovenal de bijzondere muzikale chemie tussen deze twee mensen, weten zij de luisteraar te raken. Slechts één stem en zes sna ren beroeren de kern van ieder lied. Een gevarieerd repertoire dat adem loos blijft boeien. Tevens wordt Simone haar klanken cd Serenity gepresenteerd. Entree is vrij maar door het beperkt aantal plaatsen is reserveren gewenst. Na afloop kimt u nog even naborrelen met de artiesten. Meer informatie Simone: www. simoneawhina. com. ADVERTENTIE Anna Mes maakt grote werken met kleurvlakken die als in een lap pendeken met elkaar verbonden zijn. Aangeleverde foto ruimte voor leven en wonen op de strandwal van Heiloo

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 19