Dansfeest in de Burgerij in Limmen Records sneuvelen bij de Limmer IJsclub Katerloop REGIO 21 INGEZONDEN BRIEF Sportcentrum De Enterij s> 3 gelezen worden KORTOM Muzieklessen Michiel Schutte Open middag Abdijtuin Duinlopers starten nieuw seizoen Dries Papjes derde op het NK palingroken Track 9 zingt voor het goede doel UITKIJKPOST 12 SEPTEMBER 2012 Naar aanleiding van 't feit dat sporthal de Enterij is overgegaan in andere handen, voel ik mij geroe pen om hierop te reageren. Volgens de berichten vanuit de Gemeente wordt de suggestie gewekt dat de OGL de stekker eruit heeft getrok ken, dit is pertinent niet waar. Vijf jaar geleden was er sprake van dat de sporthal gesloten zou worden en plaats moest maken voor huizenbouw, vervolgens sprong de OGL op de barricade en heeft toen aangeboden er voor zorg te dragen dat de hal voorlopig voor vijf jaar open bleef. Femand Zomerdijk werd gevraagd als beheerster, wat ze vijf jaar meer dan voortreffelijk heeft gedaan. Het werd er super- schoon, gezellig en altijd gepro beerd om iedereen tegemoet te komen. Vraag maar na bij de clubs, TIOS gym,handbal, korfbal, volley bal, zaalvoetbal, badminton, oude- rengym, judo, trimploeg et cetera. Ik kan u wel vertellen het was meer dan een 40-urige werkweek, dus petje voor haar af. Toen Femand startte was 't helemaal niets meer, de kantine werd verbouwd, nieuwe plavuizenvloer, nieuw plafond, een geheel nieuw meubilair, alarm aan gelegd en alles keurig geschilderd. Dit alles door de OGL gefinancierd. Vervolgens werd de hele hal grondig onderhanden genomen en later nog twee toiletten boven geplaatst. Het loon van de beheerster, rekenin gen van gas, licht en water a circa 30.000,- per jaar en schoonmaak kosten, dit alles ook voor rekening van de OGL Dit kostte de gemeente dus NIETS. Uiteraard was het groot onderhoud, als eigenaar van de hal, voor rekening van de gemeente. Vorig najaar is aangegeven dat het zo niet langer kon, het dak lekte en de warmwatervoorziening was slecht (circa dertig jaar oud), dus hier zou naar gekeken worden met als resultaat na tig gesprekken, als maar rekken, dat alles goed zou komen. Ga maar door met plannen, maar aan het eind van de rit ging alles mooi niet door! Wel werd de OGL nog gevraagd wat ze er voor over hadden om de hal nog 10 jaar te beheren en aan Femand werd gevraagd of ze mis schien voor een andere organisatie wilde werken. Nou die heeft daar natuurlijk vriendelijk voor bedankt. Naar mijn idee is er een vies spel letje gespeeld, binnen een a twee weken was er een nieuwe beheerder (vriendjespolitiek?). Er is nu met een een alarminstallatie geplaatst, de warmwatervoorziening gemaakt of nieuw, dit is mij niet bekend. De kantine moet opnieuw worden inge richt, de schoonmaak en personeels kosten, wat zijn hieivan de kosten? Dit maakt de gemeente waarschijn lijk niets uit want de burgers betalen immers. Ik wilde dit toch even kwijt, want heel veel Limmers weten niet hoe alles in elkaar steekt, en hier mee wil ik ze informeren. De wet houders, Meijer en Klijnstra, kun nen zich waarschijnlijk beter bezig houden met openingen en lintjes knippen want bestuurlijk doen ze hiermede een slechte zaak. Ik ben maar een doodgewone huisvrouw met een gezond verstand, maar als de kosten die nu bij de sporthal moeten worden gemaakt bestemd zouden zijn voor ons zwembadje, dan hadden we daar ook nog jaren van kunnen genieten. Riet Admiraal Limmen cs> REGIO - Na het succes van vorig jaar organiseert Stichting Welzijn Castricum voor de twee de keer een spetterend dans feest voor senioren. Na de enthousiaste en hartver warmende reacties van de vorige keer is er voor gekozen om men nog meer de gelegenheid te geven om lekker 'vrij' te dansen. Nét als de dansfeesten van vroeger. Ook mensen die slecht ter been zijn of liever alleen van de muziek genie ten kimnen him hart ophalen, want LIMMEN - Op 9 september is de traditionele Katerloop op de zondagmorgen van de Limmer Kermis gelopen. Dit keer uitzonderlijk mooi zomers weer. Misschien wel iets te warm om te gaan hardlopen. Toch stonden er meer dan honderd deelnemers aan de stait voor de 5 kilometer en 10 kilometer. Ook bij de parkloop voor bigband 'The Swingmasters' (onder leiding van André Elders) zal zor gen voor een nostalgische muzikale omlijsting. Om de spieren warm te maken kan men deelnemen aan een korte workshop 'Beweeg Bewust', gegeven door 'meer bewegen voor ouderen' specialist Desmond Niles. Het belooft een fantastische mid dag te worden vol met herinne ringen aan vroeger! Op wij dag 14 september staat Stichting Welzijn Castricum op de Castricumse markt, waar men in de voorverkoop voor slechts 4,50 een kaartje kan de jeugd tot 8 jaar (één rondje) en 8 tot 12 jaar (twee rondjes) veel enthou siaste deelnemers die allemaal na afloop een munt voor de discotrein op de kennis ontvingen. Winnaar op de tien kilometer was bij de heren Peter Hopman met een nieuw parcoursre- cord. Bij de dames werd gewonnen door Eileen Groenland. Zie www.lim- merijsclub.nl voor verdere informatie en de start van het winterseizoen. kopen. Het dansfeest vindt plaats op zondag 7 oktober van 14.00 tot 16.00 in De Burgerij in Limmen (Dusseldorperweg 103, Limmen). Kaartjes kosten in de voorverkoop 4,50 en op de dag zelf 5,-. Kaartjes zijn verkrijgbaar bij Stichting Welzijn Castricum (Geesterduinweg 5), Stichting Welzijn Ouderen Akersloot (Mozartlaan la) en De Burgerij in Limmen. Voor meer informatie en vervoer kunt u con tact opnemen met Stichting Welzijn Castricum via tel. 0251-656562 of info@welzijncastricum.nl. Uitslag Parkloop meisjes tot en met 8 jaar: 1. Romeé Bloedjes, 2. Kim Teivoort, 3. Danique Glorie. Uitslag Parkloop jongens tot en met 8 jaar: 1. Jeroen de Groot, 2. Jur Hollenberg, 3. Syd Schoort. Uitslag Parkloop meisjes tot en met 12 jaar: 1. Merel Houweling, 2. Carmen Brasser. Uitslag Parkloop jongens tot en met 12 jaar: 1. Jacco de Jong, 2. Jesse Glorie, 3. Fynn Wijnker. REGIO - Deze maand start Muziekdocent Michel Schutte weer de muzieklessen in Egmond aan Zee. Je kimt terecht voor zangtechniek, gitaar, piano en keyboardles. In de loop der jaren heeft Michel een imieke methode ontwikkeld voor zangers en zan geressen in alle leeftijdsgroepen. Lekker praktijkzingen in de stu dio en je gaat naar huis met een leuke opname van je zelf -inge zongen liedje. Je krijgt de songs voorgespeeld mee naar huis zodat je altijd een goed voorbeeld hebt. Hou je van optreden? Michel organiseert geregeld optredens met zijn leerlingen. Je kunt dan laten zien watje hebt geleerd en je leert dan echt de praktijk van het optreden in een theater. Nieuwsgierig? Kijk op: www. michelschutte.blogspot.com EGMOND - Op zaterdagmid dag 22 september opent de POM (Pomologische Vereniging Noord Holland) van 14.00 uur tot 16.00 uur wederom haar boom gaard aan de Vennewatersweg in Egmond aan den Hoef voor belangstellende bezoekers. De fmittuin bevindt zich naast het parkeerterrein van de kaarsen makerij, de abdij winkel van het klooster en de inmiddels weer prachtig ingerichte vlindertuin. POM-leden zijn deze middag in de tuin aanwezig, om u welkom te heten en u te informeren over allerlei fluitsoorten, snoeien en ziekten of plagen. Iedereen is deze middag welkom. De toegang is gratis. REGIO - Afgelopen jaar zijn De Duinlopers met een groot aantal deelnemers goed van start gegaan op de woensdag- en zaterdag ochtend. De trainers Peter en Agnes verzorgen een gedegen hardlooptraining in de duinen van Egmond voor de recreatieve loper. Niet alleen voor de begin nende hardlopers, maar ook de (licht) gevorderde lopers komen voldoende aan hun trekken. Dit maakt de loopgroep divers en uitdagend. Naast de woensdag om 09.00 uur traint men ook op zaterdag om 09.30 uur. Beide ochtenden starten we vanaf de PWN-parkeerplaats aan de Oude Schulpweg/Egmond-Binnen, net voor Restaurant Anno NU. Voor aanvullende informatie: Peter Kuijper, tel. 06-13693636 of Agnes Blokker, tel. 06-24706700. LIMMEN - De uit Limmen afkom stige Dries Papjes is op het rookfestijn in Kortehoef van de 94 deelnemers derde geworden. Dries en zijn vrouw Paula moes ten in Kortehoef zijn om zich te meten met de beroepsrokers uit geheel Nederland. Dat Dries dat kimstje goed beheerst bleek al gauw, en na afloop heeft hij zijn mooie trofee in het sportcafé tentoongesteld. Hij is ook een topper in roken van zalm die hij dan ook regelmatig te koop aanbiedt. Dries is met zijn rook kunst te bewonderen op zaterdag 22 september op het pleintje bij Sportcafé het Vennewater bij de open Heilooër Kampioenschap palingroken en waar hij ongetwij feld zijn trofee laat bezichtigen. REGIO - Als de zevenkoppige 'meiden' groep Track 9 zingt, is het altijd een feestje. Op zaterdag 29 september treden zij op in Hoeve Overslot, Slotweg 42 in Egmond aan den Hoef. De zangeres sen van dit bandje zonder band komen uit Heiloo, Uitgeest, Alkmaar en Sint Pancras en brengen populaire meerstemmige en solonummers ten gehore. Hoe vrolijk de muziek ook is, toch heeft hun komende optreden een dubbele lading. Persoonlijk getroffen door de ziekte ALS besloot het zevental de opbrengst van de verkoop van hun nieuwe cd en de entree van het optreden te schenken aan de Stichting ALS. De oorzaak van deze slopende ziekte is nog steeds niet bekend, evenmin zijn er medi cijnen die het ziekteproces kunnen stoppen, laat staan genezen. Er is veel geld nodig voor onderzoek en Track 9 wil daar haar steentje aan bijdragen. Voor hun optreden in Egmond wordt een entree gevraagd dat u zelf mag bepalen. Foto: Vincent Bioothoofd De Swingmasters treden 7 oktober op in De Burgerij Aangeleverde foto

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 21