l Funakoshi eerste bij Budokan Cup Vredeburg van start met schaakseizoen Limmen wint kermiswedstrij d Jeugdclubkampioenschappen Vennewater tennis Funakoshi eerste bij Budokan Cup SPORTNIEUWS UIT DE REGIO 28ste editie Amak-Loop in Akersloot Egels winnen eerste thuiswedstrijd Spjé Giorgio Fung, Fabrice de Boer en Ivan Fung wonnen de Budokan Cup. Aangeleverde foto HEILOO - Fabrice de Boer was met zijn teamgenoten Giorgio en Ivan Fung bij het internatio nale toernooi om de Budokan Cup in het Duitse Bochum onge- naakbaarop het onderdeel kata. Iedere ronde werd met een maximale 3-0 score gewonnen. In het individuele klassement was er meer tegenstand en moest Fabrice de Boer genoegen nemen met een tweede plaats bij de senioren. Orsine de Boer veroverde de derde plaats bij de meisjes tot en met 15 jaar. Indrukwekkend was de nieu we aanwinst van Funakoshi, de Keniaan Erick Juma. Bij het vrije gevecht veroverde hij in een specta culaire stijl de harten van het Duitse publiek en overtuigend bereikte hij de fmale. Daarin was hij de bovenliggende partij, maar een moment van onop lettendheid vlak voor tijd, gaf zijn tegenstander de kans te scoren en verrassend de overwinning te pak ken. Voor Juma restte de tweede plaats en de wetenschap dat hij dit seizoen een belangrijke rol kan gaan spelen voor Funakoshi. SCHAKEN LIMMEN - Wanneer de zomer vakantie achter de rug is en de kermis in Limmen is opgebro ken, dan is traditioneel voor SV Vredeburg de tijd gekomen om het schaakseizoen aan te van gen. Vrijdag 14 september komen de borden weer uit de kast en de stuk ken uit de doos. Er wordt - om er weer een beetje in te komen - gestart met een vrije ronde. Tevens wordt deze avond benut om de prijzen aan de kampioenen van het afgelopen seizoen uit te reiken. Bob Stolp zal de kampioensbeker in ontvangst nemen. Verder zijn er bekers voor juniorenkampioen Bert Hollander, dameskampioen Sandra Hollander en jeugdkampi oen Sewints Dahi. De B-groep start om 19.15 uur. In de B-groep kun nen ook de kinderen die afgelo pen seizoen geslaagd zijn voor him stap 1- of stap 2-diploma mee gaan doen. De A-groep start om 20.15 uur. Traditiegetrouw wordt het eerste half uur van de eerste speel avond van de A-groep benut voor een Algemene Ledenvergadering. Maar al snel kimnen de spelers daadwerkelijk de schaakstukken ter hand nemen. Het programma voor het komende seizoen voorziet in 26 interne competitieronden. Daarnaast staan het gezellige kerst en het paastoemooi op de agenda, teiwijl begin januari zal worden gestreden om de begerenswaar dige snelschaaktitel. Op 28 sep tember komen de vrienden van SV Oppositie uit Heiloo op volle sterkte op bezoek bij Vredeburg voor de jaarlijkse massakamp. Vredeburg komt met twee teams uit in de bondscompetitie van de NHSB. Zowel het eerste als het tweede team komen, na respectievelijk een degradatie uit de tweede klasse en een kampioenschap in de vierde klasse, uit in de derde klasse. Het eerste achttal speelt in klasse 3C, teiwijl Vredeburg 2 uitkomt in 3B. Voor het eerste team is het verhui zen van Koen Kramer, de sterkste speler van het afgelopen decen nium, een forse aderlating. Het programma voor het seizoen kan worden nagelezen op de prachtige website van SV Vredeburg. Daar treft men ook alle uitslagen, rang lijsten en rondeverslagen. VOETBAL LIMMEN - Na een valse start tegen Wijk aan Zee vorige week heeft Limmen zich goed her steld en wist zelfs in de slotfase van WSV'30 te winnen. De wed strijd kwam langzaam op gang. Er waren nauwelijks kansen voor beide partijen. De eerste mogelijkheid voor Limmen kwam pas na de ingelaste drinkpauze halverwege de eer ste helft. De diepe bal van Jeroen Veldt kon echter net niet door Jan Welboren worden verlengd. Voor WSV waren er vooral een aantal vrije trappen in de buurt van het strafschopgebied, maar zij kon den hieruit geen gevaar stichten. De tweede helft kwam WSV het beste uit de startblokken met een kopbal en daarna nog een schot dat vlak over de kruising vloog. Na een minuut of tien trok Limmen het initiatief naar zich toe en ach tereenvolgens Jeroen Veldt, Jan Welboren en Rik Seignette stelden de WSV goalie op proef met gerich te schoten. Toch moest keeper Lars Beukers na een half uur Limmen in de wedstrijd houden door met een reflex de inzet van een doorgebro ken WSV-er onschadelijk te maken. Limmen begon meer druk te zet ten, ook door de meer aanvallend ingestelde Tjeerd Kruidenberg in te brengen. Hij had bijna gescoord bij zijn eerste balbezit, maar zijn inzet belandde in het zijnet. Heel Limmen veerde op toen Paul Zeeman vlak voor tijd de diepte werd ingestuurd en alleen voor de keeper koel bleef: 1-0. WSV zette alles op alles om in de resterende tijd de wedstrijd weer recht te trekken en slaagde daar bijna in. Eerst moet Lars Beukers alles uit de kast halen op een goed gericht schot, daarna faalde WSV van de elfmeterstip na een ongeluk kige actie van Milan de Goede in de laatste seconde van de wedstrijd. Zo kon Limmen eindelijk weer eens een kermiswedstrijd winnen. AKERSLOOT - Ook dit jaar houdt de Amak op zondag 30 september weer de traditionele trimloop door en rondom Akersloot. Starttijden: Jeugd Vz mijl 10.00 uur, hele mijl 10.15 en de 5, 10 en 15 kilometer om 11.00 uur. Inschrijven kan op zon dag 30 september vanaf 09.00 uur in de kantine van handbalvereni ging Meervogels de Boschweg 3 te Akersloot. Voorinschrijving is ook mogelijk via www.inschrijven.nl. Voor informatie kunt u terecht op www.amak.nu of via Hans Meijne, tel. 06-24674367. HEILOO - Op de wellicht laat ste zomerse zondag van dit jaar speelde De Foresters 1 thuis tegen Zaanlandia. Na het 1-1 gelijke spel van vorige week bij De Blokkers, diende er nu gewonnen te worden. Twee spelers ontbiaken in de basisopstelling, want Carlos Blom had last van een hamstring en Joey Breed van een jetlag na zijn reis vanuit New York. Low Martina was daarentegen weer hersteld en startte in de spits; Chris Poulino verving Carlos op de rechtsback plaats. De Egels slaagden er al snel in om de 1-0 te scoren: Bert Inecia kopte de door Niels Haring voortreffelijk aangesneden voorzet diagonaal in. Daarvoor en ema rolde de ene na de andere aanval op het doel van Zaanlandia af, waarbij vooral Gio Kokoio Dingou zich met snelle rushes kon onder scheiden. Het was jammer dat niet nog één van de vele kansen werd verzilverd, want met plotselinge counters werd het soms ook voor het Forestersdoel gevaarlijk. De rust kwam echter met 1-0. In de tweede helft krulde Jeffrey Klijbroek een vrije tiap vanaf 25 meter in de bovenhoek van het doel, maai' de Zaanlandia-doelman bracht fenomenaal redding. Even later was het wél raak. Eerst knalde Klijbroek op de paal, om daarna de bal genadeloos hard in te schieten. Er werden daarna nog twee spelers ingebracht, maar de stand bleef 2-0. HEILOO - Ondanks hier en daar een stevige bui, is er in de laat ste week van de vakantie weer een succesvolle Jeugd Club Kampioenschappen van Tennis Vereniging het Vennewater gespeeld. Voor de allerjongsten was er een aparte poule zodat iedereen, ook zonder toernooi ervaring, mee kon doen. Voor de Timmerdorp kinde ren waren alle wedstrijden gepland in het weekend en op maandag zodat ze niets hoefden te missen. De oudste deelnemers waren in twee categorieën speelsterkte inge deeld, zodat er spannende wedstrij den gespeeld werden. Naast alle toemooiwedstrijden waren er nog leuke andere activiteiten georgani seerd. Natuurlijk ontbrak de pan nenkoeken en bingo avond niet. Nieuw dit jaar was de Bootcamp bij de sleeheuvel, georganiseerd door Dorssports. Een sportieve en condi tionele uitdaging! Drankjes werden ook aangeboden tijdens het Happy Hour voor de jeugd. Met alle hapjes op tafel werd dat een heel gezel lig samenzijn. Het toernooi werd afgesloten met een vanouds goed georganiseerde BBQ! Tijdens deze gezellig avond werden alle finalisten gehuldigd met in de hoogste cate gorieën en dus jeugd clubkampioe nen 2012: Frank Rootjes en Inge Gimbel! Ondanks hier en daar een stevige bui, is er in de laatste week van de vakantie weer een succesvolle Jeugd Club Kampioenschappen van Tennis Vereniging het Vennewater gespeeld. Aangeleverde foto

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 23