Heieen en Jack Groot nemen afscheid van de Vrienden van de Beun Zomerfeest Basisschool Sint Radboud Krant Inschrijving rondleidingen Nijenburg weer mogelijk msterééééén H E I L O O PvdA-voorzitter Hans Spekman verklaart verkiezingsuitslag Informatie over de formatie 3 Monumentendag Heiloo 20 September 20.30 uur Fletcher Hotel Heiloo ALLE Roosvicee 1.5 liter- pakken VH- UITKIJKPOST 12 SEPTEMBER 2012 Op vrijdag 7 september werd het nieuwe schooljaar op de Radboud superfeestelijk geopend. Foto: Peter Bijkerk HEILOO - Na 15 jaar zich met hart en ziel te hebben ingezet voor de Stichting Vrienden van De Beun nemen Heieen en Jack Groot afscheid van de Stichting. Op zaterdag 15 september is het officiële afscheid, na de voor stelling van de Vlaamse cabare tière Els de Schepper. Heieen was als secretaris de laatst overgeblevene van het clubje bevlogen theaterliefhebbers, dat in 1996 de Stichting oprichtte toen subsidie voor theater De Beim werd stopgezet. „Het bleek een succes, we hadden al snel zo'n 300 donateurs", aldus Heieen. In de loop der jaren nam de stichting, in eerste instantie opgericht als 'geld- machine', een actievere rol in de programmering. Een website en een programmaboekje werden in eigen beheer genomen. Jack werd in 2007 in de programmacommis sie actief. Hij bedacht de nieuwe website met daaraan gekoppeld een bestelsysteem waarmee via internet is te boeken en waardoor nu een inzichtelijke administratie mogelijk is. Heieen: „Het team vrij willigere van Vrienden van De Beim is een geoliede machine, waaraan iedereen zijn bijdrage levert. Het is leuk om een radertje te zijn van dit geheel!" Met nu meer dan 800 dona teurs is er heel wat te doen. Heieen deed naast de donateuradministra tie ook de acquisitie van de adver tenties voor het programmaboekje en dat maakt een fraaie uitgave van het programmaboekje mogelijk. De gemiddelde bezetting bij de voor stellingen steeg vorig seizoen boven de zeventig procent, een percentage waar menig theater jaloers op is. „Geen gebrek aan creatieve ideeën die het leuk maken, maar ook effi ciënter. Sinds 1 september is er, behalve aan de kassa van de Beun, ook kaartverkoop bij De Schrijverij, de Bibliotheek en het Trefpunt." Er is een ambitieuze programme ring. De 'Vrienden' geven ruimte aan jong talent. Ze zijn ervan overtuigd dat bijvoorbeeld cabaretière Louise Korthals een nationale grootheid wordt. Heieen: „De veranderde positie van de stichting maakt een naamsverandering logisch. Er is al eens 'Theaterkring Heiloo' geop perd. Daarover wordt nagedacht." Het echtpaar meent dat de activiteit van de stichting, één van de huur ders van De Beun, in belangrijke mate bijdraagt aan het behoud van de technische voorzieningen en de groeiende uitstraling van het theater. „Dat is ook goed voor de amateurgezelschappen in Heiloo en omgeving. Het stimuleert jonge toneelspelers en is van groot belang voor de wervingskracht van Heiloo en de sociale cohesie in ons dorp." Heieen en Jack zullen het werk missen: „We hebben het met heel veel plezier gedaan, maar er komt een moment dat je beter kan stop pen. We dragen een sterk merk over en gelukkig is er een enthousiaste groep mensen, die met een frisse blik het werk gaat voortzetten! Daar mag Heiloo heel erg blij mee zijn." HEILOO - De weerberich ten waren heel gunstig; Goed moment om een heus Zomerfeest te organiseren! Dat dacht de ouderraad van de Radboudschool en dat hebben ze geweten! Op vrijdag 7 september stroomde het mooi versierde schoolplein vol met kinderen, ouders en leerkrach ten. Er waren vele activiteiten opge steld zoals spijkerbroekhangen, negerzoensjoelen, jeugdfoto's van leerkrachten raden, een 'levende' fruitautomaat, touwtje trekken en blikgooien. De kinderen konden ook geschminkt of opgemaakt wor den en de sympathieke clown had het maar wat druk met het draaien van ballonnen. Er was er een echte deejay en er werd opgetreden door eigen Radboud-artiesten. Ook was er goed gezorgd voor de inwendige mens, want er stond een complete barbeque opgesteld. Dat werd wel gewaardeerd door de oudere, die onder het genot van een hapje en drankje gezellig 'nazomers' konden bijpraten. Het was een geweldig feest waarbij velen behulpzaam waren. Kinderen van groep 7 en 8, oudere en leerkrachten hebben samen mogelijk gemaakt dat er kan worden teruggekeken op een onver getelijke opening van het nieuwe schooljaar. Jack en Heieen Groot nemen afscheid van hun activiteiten voor Vrienden van De Beun. Foto: Carolien Breed De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 18.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef en Rinnegom. Het weekblad Uitkijkpost wordt geproduceerd op een waterloos offset rotatiepers, de milieu vriendelijke druktechniek Advertenties De advertentieafdeling is te bereiken via tel. 072-5330175 of per e-mail: advertenties@uitkij kpost.nl. Voor informatie over advertentietarieven en mogelijkheden, kunt u contact opne men metArnoud Mars, tel. 072-5330175 of per e-mail: info@uitkijkpost.nl. Of kijk op www.uitkijkpost.nl. Redactie De redactie is te bereiken op maandag, dinsdag en vrijdag, op tel. 072-5351071 of-mail: redactie@uitkijkpost.nl. Voor meer informatie: www.uitkijkpost.nl. Openingstijden Uitgeverij Uitkijkpost ma. 08.00 -12.00 113.00 -17.30 uur di. 08.00 -12.00 113.00 -17.30 uur wo. 09.00 -12.00 do. 09.00 -12.00 113.00 -16.30 uur vr. 09.00 -12.00 113.00 -14.30 uur Adres Bezoekadres: De Hoefsmid 5, 1851 PZ in Heiloo, tel. 072-5330175. Vervolg van voorpagina 'Allemaal de schuld van de katho lieken', vond een van zijn zestiende- eeuwse volgelingen. Arentsz was echter op dit pimt milder en gaf ook aan dat er ontwikkelingen ten goede zijn te ontdekken. Het venijn zat echter in de staart van zijn hagen- preek. Er werd op gewezen dat de mensen in Heiloo, dus ook de toe hoorders, hun tuintjes veel te veel van bestratingen voorzien. De tuin centra doen goede zaken met stenen en tegels. Zo werden de omstanders toch nog, geheel volgens de traditie, bestempeld als zondaars, die ech ter van de prediker mochten heen gaan in vrede. Onder leiding van Anita van Breugel van de gemeente Heiloo kon na de hagenpreek een wandeling worden gemaakt langs de nog aanwezige houtwalletjes in het Heilooër Bos. HEILOO - Voor de maanden oktober tot en met december is het mogelijk in te schrijven voor rondleidingen op Nijenburg die worden georganiseerd door Oud Heiloo. Blikvanger is het histori sche poppenhuis. Het is thans weer mogelijk dat men zich aanmeldt voor een begelei de rondgang in het huis Nijenburg. Nu de restauratie van het huis is voltooid zet Vereniging Hendriek de Keyser, de eigenaresse van het huis, zich in om de aankleding te comple teren en passend meubilair te plaat sen. Zo ligt nu in de 'Gele Kamer' een gerestaureerd tapijt dat eertijds een vloer in paleis Noordeinde in Den Haag bedekte. De Historische Vereniging Oud Heiloo organiseert de rondleidingen. De terugkeer van het poppenhuis van Maria van Egmond van de Nijenburg, waaivan de geschiedenis teruggaat tot de zestiende en zeventiende eeuw, is een grote aanwinst voor het interi eur van het huis. Uiteraard zal het bij de rondleidingen de nodige aan dacht krijgen. Men kan zich inschrij ven voor de volgende data: zonda gen 7, 14, 21 en 28 oktober, telkens om 11.00 of 13.00 uur, zondag 18 november, 11.00 uur en 13.00 uur, en de zondagen 2 en 16 december, om 11.00 en 13.00 uur. Voor groe pen van minimaal 15 en maximaal 20 personen is het mogelijk op een andere dag en een ander tijdstip een rondleiding aan te vragen. De kos ten voor de rondleiding bedragen 4,- voor leden van Oud Heiloo en Hendriek de Keyser en 6,- voor niet-leden. Dat is inclusief een kopje koffie of thee en informatiemate riaal. Voor de rondleiding van aan gemelde groepen wordt 5,- per persoon gevraagd. Aanmelding bij voorkeur per e-mail: info. oudheiloo@gmail. com. Indien u niet beschikt over de mogelijkheid om een e-mail te versturen, dan kunt u zich telefonisch aanmelden: 072-5332571 of 06-51718363. ADVERTENTIE Op donderdagavond 20 september om 20.30 uur organiseert de PvdA Heiloo een openbare verkiezingsevaluatie in het Fletcher Hotel Heiloo, Kennemerstraatweg 425 te Heiloo. Hans Spekman, de gedreven PvdA- voorzitter, gaat in op de verkiezingsuitslag van 12 september en de betekenis ervan voor de PvdA, voor de kabinetsformatie en voor de nabije toekomst van Nederland. Daarna gaat hij graag in discussie met de zaal. ledereen is van harte welkom. Maar wees er op tijd bij, want vol is vol. 2 pakken Alle combinaties mogelijk Bijv. Multivit bosvruchten light

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 3