Job Cohen en luisterhoeken Preek van de leek in de Witte Kerk Studiemeester H E I L O O BEDRIJF BELICHT 5 I4jf de Bibliotheek^^ HUISWERKB BIJLES EXAMENTRA CITOTRAININ Jan van Rijckenborghschool bestaat 25 jaar Kaartverkoop voor De Beun Job Cohen en luisterhoeken Open Taalles met Taalmaatj'es Lezing Impressionisme: Bibliotheek Heiloo 50 j'aar Bibliotheek Kort UITKIJKPOST 12 SEPTEMBER 2012 In deze rubriek wordt wekelijks een ander bedrijf in het ver spreidingsgebied van de Uitkijkpost belicht. De kosten voor Bedrijf Belicht zijn 225 euro ex BTW. Voor aanmelding: Hoefsmid 5,1851PZ Postbus 68,1850 AB Heiloo. Of per e-mail: redactie@uitkijkpost.nl. In de aanmelding graag duidelijk uw gegevens vermelden. HEILOO - Job Cohen komt op dinsdagavond 18 september speciaal ter gelegenheid van de Week van de Alfabetisering en de TaallODaagse naar Bibliotheek Heiloo. Job Cohen heeft al heel wat Luisterhoeken ingesproken, waar onder Lijmen/Het been van Willem Elssehot. Hiermee heeft hij in 2010 de Estaprijs voor het beste luister- boek gekregen. Recentelijk heeft hij het nieuwe boek van Geert Mak: Reizen zonder John, ingesproken. Tijdens deze avond vertelt Job Cohen hoe hij er toe kwam om luis terhoeken in te spreken, hoe dit in zijn werk gaat en waarom het zo'n succes is geworden. Daarnaast leest hij natuurlijk ook voor. Job Cohen is een actieve promotor van het voorlezen voor volwassenen. Deze speciale avond wordt gehouden op dinsdag 18 september in Bibliotheek Heiloo, Westeiweg 250. De aanvang is 19.30 uur. Toegangskaarten zijn a 3,50 (€5,- voor niet-bibliotheekle- den) verkrijgbaar bij de klantenser vice van de bibliotheek. Reserveren is ook mogelijk via www.bibliotheekheiloo.nl of telefo nisch (072-5330670). Niet-leden die vóór of binnen een week na deze avond lid worden van Bibliotheek Heiloo betalen geen toegang (of krijgen 5,- retour) en betalen ook geen inschrijfgeld a 3,-. Tekst en foto: Carolien Breed Marcel de Bock, Laat 91, 1811 EC Alkmaar, tel. 072 - 5114347, www.studiemeester.nl, e-mail: info@studiemeester.nl. HEILOO - Voor de eerste maal organiseert 'rond de water put' een drieluik 'Preek van de Leek'. De preken vinden plaats in de Witte Kerk, Heerenweg 32 in Heiloo. Op drie zondagmiddagen in het najaar 2012, zullen drie regionaal bekende mensen, hun inspiratie delen met de 'kerkgangers'. Welke levensvisie ligt ten grondslag aan htm handelen? Wie of wat is de bron waaruit zij putten? De Preek van de Leek betreft geen reguliere kerk dienst. Ook is het niet de bedoeling om een alternatieve kerkdienst te houden. Het is wèl een experiment op de grens van traditie en de wer kelijkheid van deze tijd. Een ver bintenis tussen kerk en cultuur. Na de preek is er, onder het genot van een drankje, gelegenheid om na te praten over de preek met de (s) preker en andere aanwezigen. Het eerste luik wordt open gezet op zondag 30 september om 16.00 uur door de heer Hans Romeijn, burge meester van Heiloo. Doipsgenoot en gitarist Hans Ladue zal hierbij voor de muzikale omlijsting zorgen. U kunt zich aanmelden via seere- tariaat@willibrorduskerk-heiloo. nl of telefonisch 072-5330906. Het tweede luik wordt geopend op zondag 18 november door de heer Ugur Pekdemir, directeur van de RABO Bank Noord Kennemerland. Het derde luik wordt op zondag 9 december geopend door de heer Jan Ranzijn, oprichter van Ranzijn Tuin en Dier. ALKMAAR - Het voornemen naleven om altijd op tijd je huiswerk te maken, kan soms knap lastig zijn. Door volle agenda's met sportactivitei ten en/of bijbaantjes of familieomstandigheden waardoor je jezelf thuis slecht kan concentreren. Terwijl je diep in je hart de middelbare school liever eerder dan later verlaat met een diploma op zak. Dan kan huis werkbegeleiding je net dat zetje in de mg geven en je weer in de goede richting op weg helpen. Bij Studiemeester krijg je in een rustige omge ving persoonsgerichte huiswerkbegeleiding van een ervaren docent, die je helpt het overzicht terug te krijgen en daarmee een geregelde struc tuur in leren leert aan te brengen. Studiebegeleider Marcel de Bock heeft brede onderwijservaring; hij heeft als leerkracht in het basisondeiwijs en later in het middel baar ondeiwijs gewerkt. Bij het laatste met moeilijk lerende- en moei lijk opvoedbare leerlingen. Vervolgens heeft Marcel een jaar lang voor een studiebegeleidingsinstituut met meerdere vestigingen in Haarlem gewerkt. Hij komt echter uit een echte ondernemersfamilie en was jaren lang in het familiebedrijf actiefDus toen hij na een sabbatical in Japan, waar hij in Tokio Engelse les heeft gegeven, vorig jaar weer terug op Hollandse bodem was, bedacht hij een concept waarin hij beide passies (een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van scholieren en zelfstandig ondernemer) kon combineren. Met een verscheidenheid aan ervaringen op zak richtte hij Studiemeester op. Het centraal gelegen pand aan de Laat leent zich uitstekend voor wat Marcel met Studiemeester voor ogen heeft. Studiemeester biedt in een prettige sfeer studiebegeleiding en bijles op alle niveaus in basis- en middelbaar onderwijs. „Huiswerkbegeleiding wordt in kleine groepjes geboden. Bijles, waarin extra aandacht aan een bepaald vak wordt geschonken, is daarentegen één op één, met veel per soonlijke aandacht van een vakdocent. Veel scholieren hebben moeite met het plannen van huiswerk. Ik help hen daar structuur in te bren gen; leer ze zelfstandig leren. Samen met de docent wordt het te maken huiswerk doorgenomen. Aan de hand van een huiswerkplanner wordt de berg aan huiswerk in stukjes opgedeeld. Na elk afgerond deel kom ik langs om de leerlingen te overhoren om te toetsen of ze de leerstof beheersen." De leerlingen dienen uiteraard zelf een gezonde dosis moti vatie, hun agenda en desbetreffende schoolboeken mee te nemen; een computer, woordenboeken, rekenmachines en een printer zijn aanwe zig- Studiemeester is alle doordeweekse dagen open van 14.00 tot 18.00 uur en 's avonds van 19.00 tot 21.30 uur. In een kennismakingsgesprek wordt in overleg met de leerling en ouder(s) een werkrooster afgespro ken, hoe vaak per week Studiemeester wordt bezocht. „Het belang van de leerling staat hierbij bovenaan. Sommigen hebben bij bepaalde vak ken wat meer tijd en vaker ondersteuning nodig dan anderen." Bij de nadering van het einde van een schooljaar biedt Studiemeester ook Cito- en examenbegeleiding aan. HEILOO - Omdat de Jan van Rijckenborghschool dit jaar 25 jaar bestaat zijn de leerlingen en het team de eerste schooldag fees telijk begonnen met het hijsen van de schoolvlag. Aangeleverde foto Westerweg 250 Heiloo tel. 072-5330670 info@bibliot.heekheiloo.nl www.bibliotheekheiloo.nl Vanaf heden kimt u ook uw kaarten voor voorstellingen in Theater De Beun kopen bij de Klantenservice van Bibliotheek Heiloo. Wist u overigens al dat u ook voor VW cadeaubonnen terecht kunt bij de bibliotheek? 18 september, 19.30 uur Speciaal ter gelegenheid van de Week van de Alfabetisering en de TaallODaagse. Job Cohen heeft al vele Luisterhoeken inge sproken, waaronder het nieuw ste boek van Geert Mak: Reizen zonder John. Job vertelt hoe hij er toe kwam om luisterhoeken in te spreken, hoe dit in zijn werk gaat en waarom hij er zo succes vol mee is geworden. Daarnaast leest hij natuurlijk ook voor. Toegang 3,50 (niet leden 5,-). Deelnemers Stichting Vluchtelingenwerk gratis. 22 september, 10.00 uur Een taaimaatje helpt een anderstalige met het leren van de Nederlandse taal. Als u wilt weten hoe een taaimaatje zijn leerling begeleidt, dan kimt u als gastleerling bij hen aan schuiven. Mocht u geïnteres seerd zijn om taaimaatje te wor den, dan kimt u zich ter plekke laten informeren door Stichting Vluchtelingenwerk Heiloo. 25 september Naar aanleiding van een bijzondere expositie in de Hermitage houdt Jan van der Giessen een lezing over het impressionisme. Aan deze lezing kan ook een museumbezoek aan de Hermitage verbonden wor den (inclusief rondleiding onder voorbehoud van beschikbaar heid gids). Voor meer informatie zie onze website. Vrijdag 12 oktober Precies 50 jaar geleden open de Bibliotheek Heiloo haar deu ren. Dat vieren wij met een aar digheidje voor alle bezoekers en gratis lenen van alle materi alen (dus ook de dvd's, games, top 100 cd's en sprinters). Voor nieuwe leden, die zich deze dag inschrijven hebben we een spetterende jubileumactie. En natuurlijk ligt het kleurrijke jubi- leummagazine voor u klaar in de bibliotheek, maar ook digitaal op onze website. Meer informatie over deze onderwerpen en nog veel meer vindt u op bibliotheekheiloo.nl Verkoop afgeschreven mate rialen: iedere eerste vrijdag van de maand van 15.00 tot 19.00 uur. -7;/A) :'J

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 5