Wie wordt de onderneming van 2012? Eerste lustrum voor Het Kasteel van Heiloo Laatste kans voor Heiloo Feest bij Albert Heijn in Heiloo H E I L O O INGEZONDEN MEDEDELING INGEZONDEN IR EVEN Baafje Herinrichting Kennemerstraatweg (4) Veiligheid? Vitaal en gezond met Do-In Zondagmiddagcafé Eten Gezelschapsbank Kennismaken met de computer Digitale camera en PC Geschept papier Tyvek Mergelbeeldhouwen Cursussen Vilten Valpreventie Test uw fitheid! Dinerverwennerij Noordhollands Dagblad UITKIJKPOST 12 SEPTEMBER 2012 HEILOO - Voor de eerste keer wil Ondernemend Heiloo de Ondememingsprijs uitreiken en daarmee zijn waardering uitspreken voor de bijzondere bijdrage van een ondernemer of onderneming aan de econo mie en aan de samenleving in de gemeente Heiloo. Er worden twee awards uitgereikt namelijk: De Ondememingssprijs en de In de kijkersprijs. Ondernemingen die volgens u in aanmerking komen voor de titel 'Onderneming van het jaar' of jonge, innovatieve onderneming voor 'In de kijkerprijs' kimnen worden voorgedragen als kandidaat. De voordrachten dienen uiteraard wel voorzien te zijn van een motivatie. Een deskundige jury heeft een aantal criteria geformuleerd, die zij van belang acht bij de toekenning van de ondernemersprijs en de innovatieve jonge onderneming prijs. Kent u ondernemers die zich op een of andere wijze onderscheiden en vindt u dat zij in aanmerking moeten komen voor de titel 'Onderneming van het jaar' en 'Jonge Startende Ondernemer van het jaar'? Dan kimt u hen voorgedragen als kandidaat. Voordrachten kimnen vóór 1 oktober worden ingediend via www.ondemernendheiloo.nl, via de link. De prijsuitreiking vindt plaats op vrijdag 14 december. HEILOO - Afgelopen maand bestond kinderdagverblijf Het Kasteel alweer vijf jaar. Hoewel de tijd dus vliegt hebben de bevlogen directie en mede werkers in korte tijd een prachtige prestatie geleverd. Dichtbij het station van Heiloo zijn zij de basis van het kleinschalig opgezette kinderdagverblijf, hebben gebouwd aan een uitstekende naam en blijven actief met nieuwe leuke dingen en leerzame methoden voor de toekomst. Alles in belang van uw kind. Iets minder actief, maar zeker wel betrokken, zijn de leden van de oudercommissie. Zij maken graag van deze gelegenheid gebruik Het Kasteel van harte te feliciteren met het lustmm, mede namens alle kinderen. Om de feestelijkheden wat extra luister bij te zetten is er een speciale open dag georganiseerd op zaterdag 15 september tussen 10.00 en 14.00 uur. Op infor mele wijze kunnen oudere en belangstellenden dan een bezoek brengen aan het kasteel en zelf zien hoe ridders en prinsessen de dag doorbrengen. En teiwijl u kennismaakt met directie, medewerkers en leden van de ouder commissie, vermaakt uw kroost zich met tal van activiteiten en verrassin gen. Op naar de volgende vijfjaar! HEILOO - Als 30% van de huishoudens 'ja' zegt tegen glasvezel, dan komt het er. Dit percentage is nog niet bereikt. Met nog anderhalve week te gaan, komt de peildatum van 16 september snel dichterbij. Daarna weet Reggefiber of er genoeg aanmeldingen zijn om te starten met de aanleg van het glasvezelnetwerk. Om bewoners, die zich nog niet hebben ingeschre ven, alsnog de kans te geven zich in te schrijven, organiseert Reggefiber een laatste inschrijfdag en een tweetal actieweken. Inwoners die zich tijdens de actieweken een glasvezelabonnement afsluiten, krijgen van Reggefiber een waardebon cadeau waarmee men een eigen vakantiefotoalbum kan samenstellen. Op zaterdag 15 september is Reggefiber ook aanwezig op de Najaaremarkt. Inwoners van Heiloo kunnen op deze laatste inschrijfdag langslopen bij de kraam van Reggefiber of binnenstappen in de glasvezel winkel en alles te weten komen over de voordelen van glasvezel en de abon nementen van de serviceprovidere. De actieweken lopen tot en met zaterdag 15 september. Inwoners met wagen over glasvezel of glasvezelabonnemen ten kunnen terecht in de glasvezelwinkel. Hier staan medewerkers klaar om inwoners te voorzien van een persoonlijk en onafhankelijk advies. De glasvezelwinkel aan de Heerenweg 42a is geopend op maandag van 13.00 tot 18.00 uur, dinsdag tot en met donderdag van 10.00 tot 18.00 uur, op wijdag van 10.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. HEILOO - Albert Heijn Heiloo viert volgende week feest want Albert Heijn bestaat 125 jaar. Aanstaande maandag starten de festiviteiten in de drie winkels van Albert Heijn in Heiloo Albert Heijn maakt op verschil lende manieren deel uit van het leven van veel mensen: Albert Heijn is inkoper, verkoper, werkge ver en buurtgenoot. Het 125-jarige bestaan wil Albert Heijn daarom graag met klanten, medewerkers en leveranciers vieren, in en met de buurten waarin de winkels geves tigd zijn. Daarom vieren alle win kels van Albert Heijn in de week van 17 tot en met 23 september op him eigen manier feest. De Albert Heijn-winkels in Heiloo organiseren diverse festiviteiten voor onze grote en kleine klant. „Al onze klanten zijn van harte welkom om mee te delen in de feestweugde in een van onze winkels", aldus supermarktma nager Vera van der Woude uit Het Hoekstuk. Zo hebben alledrie de winkels een leuke kleurwedstrijd. Albert Heijn Ypestein heeft op maan dag een klantenlunch van 12.00 tot 14.00 uur en op woensdagmiddag 19 september een kinderrommelmarkt en op zaterdag 22 september een Oud Hollands spelletjesparcoure voor kinderen. Albert Heijn 't Loo heeft op woensdagmiddag spelletjes voor de kinderen, op donderdagmid dag staat er een springkussen en is er een ballongoochelaar aanwezig en wordt u op wij dag en zaterdag de hele dag veiwend met heer lijke proeverijen. Albert Heijn Het Hoekstuk heeft op woensdagmiddag een Oud Hollands spelletjesparcoure voor kinderen en op vrijdagavond van 17.00 van 20.00 uur een heerlijke Zwoele avond met muziek, lekker hapjes drankjes en een springkus sen. Op zaterdag wordt u ook hier veiwend met heerlijke proeverijen. Onvoorstelbaar! De vakanties zijn achter de mg, iedereen zoekt elkaar weer op om te socializen, en het is ook nog eens mooi weer. Dan ga je lekker naar zwembad het Baalje zou je denken! Tot grote verbazing is het Baalje sinds zondag 2 september dicht. Als de gemeente Heiloo zelf gelooft in het bestaans recht van het zwembad dan hadden ze het Baalje deze zomer langer opengehouden. September is vaak mooi weer, schoolvakanties zijn voorbij, scholieren willen elkaar opzoeken en vertellen over de geno ten vakantie en lekker chillen in het Baalje! Watertemperatuur is in orde, dus neem lekker een duik maar helaas! Kleine moeite lijkt mij om het bad weer open te stellen voor publiek. Wat zou dat een goede geste van de gemeente zijn, zeker na de valse start van dit zwemseizoen, aangezien de gemeente de water temperatuur niet op tijd in orde had. Laat dit een goede les zijn voor de gemeente Heiloo: luister naar de inwoners. Het Baalje leeft onder de bevolking, dat hebben we met de score van mini 8.500 handtekenin gen afgelopen jaar bewezen. Het Baalje moet (open) blijven! Roel de Koning Heiloo De drie eerder ingezonden stuk ken over de ontstane situatie na de renovatie ter hoogte van de Frederica's hof, waren mij uit het hart gegrepen. Toch vroeg ik mij af of dergelijke geluiden de gemeente ook bereiken. Maar eens even bel len. Uiteraard was degene die mij hierover kon informeren 'in ver gadering'. Ik zou worden terugge beld. Een week later nog maar eens proberen. Nu was hij op vakantie, maar.het werd hogerop gezocht! Mijn waag of de ingezonden stuk ken in de Uitkijkpost gelezen waren, werd bevestigend beantwoord. En...? 'Tja, u denkt toch niet dat wij dit weer gaan veranderen?' Nou... eigenlijk wel. Als ik komen de van de Frederica's hof, de Kennemerstraatweg op wil rijden, wordt het uitzicht mij volkomen belemmerd door de daar geparkeer de auto's. 'Dat is uw mening.' Nee, dat is een feit, er is een hele gevaarlijke verkeerssituatie ont staan waardoor wellicht ongevallen zullen plaatsvinden. 'Mewouw, dit is een veilige oplossing, het is een kwestie van gewenning.' Zo heb ben wij nog een tijdje gezellig door gebabbeld, onder andere over het verdwijnen van de oversteekplaats en het verdwijnen van de uitvoeg- strook, mijns inziens ook geen ver betering. Helaas, zonder resultaat. We zullen eraan moeten 'wennen'. A. Stam Heiloo Eerder heb ik in de Uitkijk mijn zorg voor veiligheid kenbaar gemaakt met betrekking tot de werkzaamheden in Plan Oost. Het betrof toen het gebrek aan veiligheid bij de werkzaamheden in verband met het veivangen van de riolering en de verhuizing van de bewoners van zorgcentrum De Loet die, onno dig, tegelijk gepland waren. Dit was al op 14 december 2010 bekend bij de gemeente. Nu blijkt dat de ver nieuwde bestrating in de Burenweg en B. Toussaintweg gespaard moe ten worden omdat andere, door het zware werkverkeer bij de sloop, de bestrating er teveel onder te lijden zou hebben. Maar hoe de wagens ook gaan rijden, het zal altijd ten koste van de vernieuwde bestrating gaan. Nu heeft men gekozen voor de minst veilige en minst korte route naar de ontsluitingsweg te weten Kennemerstraatweg. Daarbij komt dat de gemeente juist dat kruispunt Frederica's Hof Kennemerstraatweg heeft verkleind! De sloper moet via de verplichte bouwroute, bepaald door de gemeente Heiloo. Alle voetgangers, die gebruik moeten maken van de Burenweg zullen, dankzij de gemeente, weer goed uit moeten kijken omdat wat één keer verkeerd is gepland, nog jaren door- woekerd en dan hebben we het nog niet eens over dat kruispunt bij de Kennemerstraatweg. U hebt de vei ligheid toch zo hoog in het vaandel? Maar kennelijk niet voor senioren. L. van der Linden Heiloo HEILOO - Do-In is een Japanse bewegingsvorm om door middel van oefeningen de gezondheid en vitaliteit te verbeteren. Door de oefeningen worden blokkades opgeheven en komt de energie stroom weer op gang. Do-In is geschikt voor iedereen: voor beweging, meer energie, om lek kerder in je vel te zitten, betere lichaamshouding of heretellen van een blessure. De cursus wordt gegeven op maandag 19.15 tot 20.15 en van 20.30 tot 21.30 en op vrijdag van 09.00 tot 10.00 uur. Start: maandag 24 september en vrijdag, 28 september. Bel voor meer informatie: John Cornpas tel. 06-46318915. STICHTING WELZIJN HEILOO Trefpunt Abraham du Bois-hof 2 Heiloo tel. 072-5331297 www.welzijnheiloo.nl stichting@welzijnheiloo.nl Op 16 september is het zondag middagcafé in het Trefpunt weer geopend van 13.30 tot 16.30 uur. De volgende gezamenlijke maal tijd met de Gezelschapsbank is op woensdag 26 september om 17.30 uur bij II Corso, Herenweg 140. Een driegangenmenu voor 16,-. Opgeven bij receptie Trefpunt Deze cursus start op maandag 24 september om 09.30 uur en is bedoeld als basis voor wie weinig of niets weet van de computer. Alle onderdelen komen aan bod: de besturing van het systeem met muis en toetsenbord, tekstverwer ken, internet, e-mail, foto's, film, muziek. Zes lessen van twee uur voor 93,50, excl. cursusboek 15,, In deze workshop leert u omgaan met de digitale fotocamera. En hoe u vervolgens de foto's op de gewenste plaats in de computer krijgt. En dan natuurlijk de diverse manieren om de foto's te bekijken en te bewerken. Drie lessen van 1,5 uur voor 45,-, excl. handleiding 5,-. Start op woensdag 26 septem ber om 09.30 uur. Dit is een workshop onder lei ding van Jacobine de Jong op twee achtereenvolgende vrijdagen, 14 en 21 september van half twee tot half vier. De kosten bedragen 35,- (seivicepas 5% korting) voor twee lessen, excl. materiaal circa 10,-. Thea de Lange verzorgt op de vrijdagen 14 en 21 september van negen uur tot half twaalf de work shop Experimenteren met Tyvek. De prijs is 40,- voor twee lessen (servicepas 5% korting), excl. mate riaal 15,-. Op 24 en 27 september starten de cursussen Mergelbeeldhouwen, 25 lessen. Op 26 en 28 sep tember starten de cursus sen Mergelbeeldhouwen voor Beginners, zes lessen. Op dinsdag 9 oktober van 19.30 tot 21.30 uur begint de cursus Vilten voor Beginners. Zes lessen voor 85,-. En op dinsdag 2 okto ber zelfde tijd de cursus Vilten voor Gevorderden. Drie lessen voor 50,, De Cursus Valpreventie start op woensdag 5 oktober van 10.00 tot 11.00 uur, locatie is de ontmoe tingsruimte aan De Capel Ackers. Oefeningen gericht op klacht, beweeglijkheid, coördinatie, ontspan ning en balans/evenwicht. De kosten bediagen 85,- voor tien lessen. Info en opgeven via tel. 072-5331297. In het kader van de Nationale Ouderendag is er op vrijdag 5 oktober een fitheidstest. Tijdens de bijeenkomst van 14.00 tot 17.00 uur in Doresports vertelt Arina van Damme over hoe u jong en vitaal blijft door te bewegen. Daarna wordt de bloeddruk gemeten, de Body Mass Index (BMI) wordt vastgesteld en u doet een inspan ningstest. De kosten bedragen 5,- per persoon. De gastheer biedt een smoothie aan. Aanmelden via tel. 072-5331297. Met de Nationale Ouderendag is er op vrijdag 5 oktober een Dinerverwennerij in het Trefpunt, aanvang 18.00 uur. Het diner wordt verzorgd door het Buffettenpaleis te Akersloot. Uw eigen bijdrage in de kosten is beperkt tot 7,50. Reserveer tijdig uw plaats via tel. 072-5331297. Excursie op donderdag, 11 oktober per touringcar naar HDC Media in Alkmaar, waar het Noordhollands Dagblad wordt gemaakt. U bent getuige van de verschillende fasen van het pro ductieproces. Prijs 12,50 incl. koffie/thee/frisdrank. Vertrek vanaf Trefpunt 13.00 uur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 7