MHeilocH m m Baggerwerk- zaamheden van start HEILOO Baltus- Wc eken www.tuinenboom.nl HEIDE 3 voor 4,00 HERFSTTIJD PLANTTIJD! GA PLANTEN! HORTENSIA ANNABEL €4,95 3 voor€ 13,50 11 GEMEENTE Openingstijden Bouwen en wonen Heeft u vragen? Bel meteen!! Baltus Wölcken Beverwijkerstraatweg 2001 1901 NM Castricum Tel. 0251-654 577 Openingstijden: ma. t/m za. 9.00 - 17.00 uur bloembollen, leilindes, heide, hortensias, catalpa, vlinderstruiken, vaste planten, besseplanten, viooltjes, skimia's, alle bomen. FLEUR JE TUIN OP! Deze week: UITKIJKPOST 19 SEPTEMBER 2012 nieuws en Vanaf 1 oktober start Jonk B.V. uit Kwadijk met bagger- werkzaamheden tussen Het Malevoort, HetZevenhuizen, Ewisweg, Termijen en Baetenburg. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de gemeente hebben opdracht gegeven om in totaal ruim 3.000 m3 bagger specie te verwijderen. Werkzaamheden tot december De baggerspecie wordt met behulp van een duwboot en een kraan in vrachtauto's of trekkers met kiepkarren geladen en afgevoerd naar het depot langs de Kanaalweg bij de A9. Van twee locaties is de baggerspecie zo goed dat de gemeente dit toepast als meststof. Het laagje baggerspecie van 3-5 centime ter wordt na indrogen door de grond gespit. De werkzaamhe den zijn naar verwachting begin december afgerond. Tijdens de werkzaamheden kan er bij overslaglocaties tijdelijk overlast ontstaan voor het verkeer. Wij vragen hiervoor uw begrip. Meer informatie Voor vragen kunt u ook contact opnemen met de heer G. Buining van de afdeling Beheer Openbare Ruimte, telefoonnummer 072 535 66 66. De heer C. Beunder van Tijhuis Ingenieurs heeft het dagelijks toezicht op de werkzaamheden. Hij is bereikbaar op 0229 272 000. De genoemde bouw- en sloopplannen zijn niet altijd direct beschikbaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van de publieksbalie Bouwen en Wonen, telefoonnummer 072 535 66 66. GEMEENTEHUIS Raadhuisplein 1 Postbus 1, 1850 AA Heiloo t 072 535 66 66, info@heiloo.nl www.heiloo.nl Openingstijden mat/mvrij 08.00 - 12.30 uur maandagavond 18.00 - 20.00 uur Op andere tijden na afspraak. BEHEER OPENBARE RUIMTE AFVALBRENGPLAATS Rosendaal 2 Postbus 1, 1850 AA Heiloo t 072 535 66 66 Openingstijden di t/m vrij 08.00 - 12.00 uur 13.00 - 15.45 uur zaterdag 09.00 - 13.00 uur Ontvangen aanvraag omgevingsver gunning Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is ontvangen. Kennemerstraatweg 294, zaaknr. 12 09588 plaatsen erfafscheidingen en toegangspoorten ontvangen: 7 september 2012 Verleende omgevingsvergunningen Bestuursondersteuning, Postbus 1, Burgemeester en wethouders hebben de volgende omgevingvergunningen verleend. Kerkelaan 35-37, zaaknr. 12 09547 aanleggen van een nieuwe uitweg verzending: 12 september 2012 Werkendelslaan 43, zaaknr. 12 09131 vergroten woning (dakopbouw) verzending: 11 september 2012 Bezwaar Belanghebbenden kunnen tegen de genoemde besluiten een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemees ter en wethouders van Heiloo, afdeling 1850 AA Heiloo, binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit. De datum van verzending vindt u onder de omschrijving van het plan. Een bezwaar- of beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Indien er sprake is van een spoedeisend belang kunt u, nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, tevens om een voorlo pige voorziening (schorsing) vragen bij de voorzieningenrechter van de recht bank te Alkmaar, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar. Indien u van de laatstge noemde mogelijkheid gebruik maakt, bent u griffierecht verschuldigd. informatie voor de inwoners van Heiloo

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 11