Overval op Albert Heijn in Ypestein Lezing 'Veerkracht bij kinderen bevorderen' H E I L O O 13 INGEZONDEN BRIEVEN Terriërs kampioen van Nederland? O9OO-YPESTEIN-TUIG Ivoren toren Brand in oudpapiercontainer Geen krant ontvangen? KORTOM Hans Spekman duidt verkiezingsuitslag Zingen speel mee met HOV Vervolg kunstgroep Anneke Hemelrijk DichtBij Dagen Humanitas Geslaagd Einde Groene Kip voormalige Camping Heiloo UITKIJKPOST 19 SEPTEMBER 2012 Zondag 5 mei 2013. Dames 1 van de Terriërs speelt na een grandi oos seizoen in de laatste wedstrijd thuis tegen Den Bosch om de landstitel. Te mooi om waar te zijn? Vermoedelijk wel, maar de met 5-0 gewonnen wedstrijd tegen Nijmegen op zondag 16 september was een geweldige entree en smaakmaker op het hoogste niveau van het dames- hockey in Nederland. Het erica vierhonderd man sterke publiek stak echter wat schril af tegen de opkomst bij het beslissingsduel tegen Rotterdam, nog maar enkele maanden geleden, toen er zo'n 1500 mensen langs de lijn stonden. Beste inwoners van Heiloo: Steim onze 'heldinnen' en laat u massaal zien en horen bij de komende thuiswedstrijd tegen Pinoké op woensdagavond 26 september en alle verdere wedstrij den dit seizoen op de velden aan de Vennewatersweg. Ton Förch Heiloo Vorige week vrijdagavond is het dakje gesloopt van het nieuwe speeltoestel op het schoolplein van de Meander en de Paulus. Het speeltoestel was twee weken geleden geplaatst. Hiermee is een grens gepasseerd. Jarenlang is er al sprake van het slopen van speel toestellen, schoolplein meubilair, vuilnisbakken en het ingooien van ramen van de scholen en de Ypsalon. De vernielingen en het achterlaten van vuil en kapotte fles sen vindt altijd in de avond of nacht plaats. Via een gemeentelijke ver ordening is het niet toegestaan om in de avond of in de nacht op het schoolplein aanwezig te zijn. Vanuit de Wijkvereniging Ypestein voelen wij ons geroepen om hierin actie te ondernemen. De eerste stap is dat wij een ieder oproepen om direct naar het Landelijk Telefoonnummer Politie 0900-8844 (0900-TUIG) te bellen op het moment dat u consta teert dat er personen in de avond of nacht op het schoolplein aanwezig zijn. Nadat u heeft gebeld vragen wij u ook een mail te sturen naar de wijkvereniging zodat wij een dos sier kunnen opbouwen. Dit dossier houden wij stand tot het eind van dit jaar. Indien de overlast dan niet is gestopt gaan wij met ons opge bouwde dossier naar de gemeente. Wijkvereniging Ypestein. E-mail: wij kverenigingypestein@hotmail. com Twitter: ©ypestein, www. ypesite.nl. Werner Smakman Voorzitter Wijkvereniging Ypestein Naar aanleiding van de ingezon den brief van de heer of mevrouw Stam (Uitkijkpost 12 september 2012), wil ik er op wijzen, dat men niet moet denken dat de gemeente er is voor de inwoners, echt fout gedacht, de inwoners zijn er slechts voor de gemeente! Gemeentebestuur en ambtenaren bevinden zich in een ivoren toren, en zijn derhalve ver verheven boven de inwoners. Vanuit deze comforta bele positie worden besluiten geno men, of juist niet, waarin voorbijge gaan wordt aan wensen en ideeën van inwoners die vaak uitermate deskimdig zijn, omdat zij in de prae- tijk met bepaalde situaties worden geconfronteerd. Ambtenaren nemen beslissingen vanachter hun bureau, en zijn dan niet op de hoogte van de werkelijke situatie. Vandaar dat schrijver Stam bij de gemeente geen poot aan de grond kreeg! De gereno veerde afslag Kennemerstraatweg/ Frederiea's hof zal echt niet nogmaals worden gewijzigd, hoe gevaarlijk de situatie ook mag zijn. Evenzo wordt aan de wens van liefst acht bewoners van De Driestal, om snelheidsbeperkende maatregelen te nemen, geheel voorbijgegaan. Mocht er zich een ernstig ongeluk voordoen, dan kan de gemeente zich niet verschuilen achter 'We hebben het niet geweten'. Ook de asociaal hoge gemeentebomen worden niet veivangen door een lagere soort. Je kunt er ernstige overlast van hebben, maar het gebeurt niet, de gemeente heeft gesproken! Ad van Kamp Heiloo In de nacht van zaterdag 15 op zondag 16 september is de oudpa piercontainer bij de Westerzij aan de Zeeweg in brand gestoken. Het had natuurlijk nog slechter uit kun nen pakken als de daar geparkeerde caravan en wat auto's schade had den gekregen. Maar moeten we nu zeggen: 'goh, dat is goed afgelopen'. Ik vind van niet. Zo'n container kost zo'n 175,- Het opruimen met een autokraantje van de gemeente, houdt het maar op een klein uurtje, man en auto, 80,-. Het verlies van het oud papier waarvan de opbrengst naar de Hobby-farm gaat. Er moet weer een andere container geregeld worden. Al met al zomaar een schade van een dikke 300.- Absoluut schandalig en onverant woord. Co Burgering Bewoner Westerzij HEILOO - Op 19 september 2011 vertrokken de laatste seizoen stoeristen; op 1 november 2011 waren ook alle stacaravans ver trokken. Daarna konden de campinghouders beginnen hun eigen boeltje op te ruimen, om op 31 december 2011 de sleutel in te leveren. Na 53 jaar, waarvan 34 jaar onder de familie Barnhoorn, zijn nu ook de laatste gebouwen, waaronder restaurant Groene Kip, van Camping Heiloo gesloopt! Foto: Carolien Breed HEILOO - De supermarktves tiging van Albert Heijn aan de Rosendaal in Ypestein is donder dagavond overvallen. De verdachte oveiviel eerder de avond al een supermarkt in Alkmaar. De oveival vond plaats op donder dag 13 september. Vermoedelijk dezelfde man heeft donderdag avond twee overvallen gepleegd in Heiloo én Alkmaar, meldt RTV-NH. Rond 20.00 uur kwam de overvaller de Lidl aan het Geert Groteplein in Alkmaar binnen. De man deed een greep in de kassa en ging er van door. Een kwartier later deed de man precies hetzelfde bij de Albert Heijn aan de Rosendaal in Heiloo. Het gaat om een blanke man met een zwarte muts, zwarte bril van rond de dertig jaar. Beide keren reed hij weg in een donkere Volkswagen Golf II. De politie is op zoek naar getuigen, wie iets heeft gezien kan bellen met tel. 0900-8844. Het speeltoestel op het schoolplein van de Meander en de Paulus. Aangeleverde foto HEILOO - Vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin in Heiloo vindt op 11 oktober de gratis lezing 'Veerkracht bij kinderen bevorderen' plaats. Tijdens deze lezing krijgen ouders handvat ten hoe zij hun kinderen kun nen helpen om de emotionele veerkracht bij hun kinderen te bevorderen. Een van de belangrijkste taken voor ouders, is om kinderen te leren omgaan met hun gevoelens. De lezing 'Veerkracht bij kinderen bevorderen' besteedt aandacht aan handvatten die ouders kimnen hel pen om emotionele veerkracht bij kinderen te bevorderen. Elk kind krijgt in zijn leven te maken met tegenslag of stress en het is belangrijk dat kinderen vaar digheden ontwikkelen om daarmee om te gaan. De emotionele veerkracht die kin deren hebben, ofwel hun vermogen om met gevoelens om te gaan, is belangrijk voor geluk, welbevinden en succes in him latere leven. Emotionele veerkracht omvat zes belangrijke vaardigheden: Gevoelens kunnen herkennen en accepteren; Eigen gevoelens op een goede manier kunnen uitdrukken; Een positieve kijk op het leven hebben; Problemen op een effectieve manier kunnen oplossen; Negatieve gevoelens kimnen hanteren; Leren omgaan met ingrijpende gebeurtenissen in het leven. Na afloop van de lezing is er gele genheid om vragen te stellen en ontvangen alle deelnemers een tips- heet?informatiefolder. Positief Opvoeden werkt! Positief Opvoeden volgens de methode Triple P is ruim dertig jaar geleden ontwikkeld in Australië. Het programma is gebaseerd op vele jaren van onderzoek naar de opvoe ding en ontwikkeling van kinderen en heeft bewezen dat het werkt. Het programma wordt in veel landen over de hele wereld gebruikt en er zijn al veel opvoeders mee gehol pen. Donderdag 11 oktober, van 20.00 tot 22.00 uur. Locatie: Bibliotheek Heiloo, Westeiweg 250, 1852 AR Heiloo. Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden Meer informatie en aanmelden Ouders/verzorgers kunnen zich aanmelden bij Bibliotheek Heiloo via 072-5330670 of info@bibliotheekheiloo.nl. Bel donderdag tot 15.00 uur 0226-331020 (Rodi Verspreiding bv) HEILOO - Op donderdagavond 20 september om 20.30 uur houdt de PvdA Heiloo een openbare ver- kiezingsevaluatie in het Fletcher Hotel Heiloo, Kennemerstraatweg 425 te Heiloo. Hans Spekman, de gedreven PvdA-voorzitter, gaat in op de verkiezingsuitslag van 12 september en de beteke nis eivan voor de PvdA, voor de kabinetsformatie en voor de nabije toekomst van Nederland. Daarna gaat hij graag in discussie met de zaal. Iedereen is van harte welkom. Maar wees er op tijd bij, want vol is vol. HEILOO - Hou je van muziek, zingen en theater? Altijd al zelf op het toneel willen staan? Zing en speel dan mee met HOV Muziektheater (Heilooër Operette Vereniging), die in februari in theater De Beim de sprankelende operette 'Die Csardasfürstin' van de beroemde, Hongaarse com ponist, Emmerich Kalman, gaat uitvoeren. Repetities: elke don derdagavond vanaf 20.00 uur in Cultureel Centrum 'De Strandwal' (GGZ NH-N),Kennemerstraatweg 464, Heiloo. Sopranen, alten, tenoren, bassen (jong én oud), met of zonder ervaring, zijn wel kom. Meld je aan via een e-mail naar info@heilooeroperettever- eniging.nl of bel met Anja van Weert tel. 072-5153070 of kom een keer langs op donderdagavond. HEILOO - Op 28 september start Anneke Hemelrijk in de Hobbyfarm, Marienstein 178a Heiloo met vervolgcursussen voor volwassenen en kinderen (vrijdagmiddag van 13.00 tot 15.30 uur voor volwassenen en kinderen van 15.00 - 17.30 uur). Aanmelden kan via tel. 06-1502 3543. HEILOO - In heel Nederland laten afdelingen van Humanitas op 21 en 22 september van zich horen. Elke afdeling heeft een ander programma om het vrijwilligers werk van Humanitas onder de aandacht te brengen. De afdeling Humanitas Noord-Kennemerland is op 21 september in Heiloo aanwezig: bij het winkelcentrum 't Loo delen bestuursleden en medewerkers ijs uit tussen 14.00 en 16.00 uur. Zij zullen u graag vertellen wat de vrijwilligers zoal doen op het gebied van zorg en welzijn. Mis ze niet! Humanitas Noord-Kennemerland, tel. 072 - 540 18 00, e-mail: kantoor.nkl® humanitas.nl. HEILOO - Plaatsgenoot Arjan Barendse ontvangt op 21 sep tember een tweetal master diploma's bij de Universiteit van Amsterdam, namelijk 'Politieke Theorie en Politiek Gedrag' en 'Bestuur en Beleid'. Zijn afstu deerscripties hadden betrekking op 'analyse van de mensenrech tenorganisaties in de media' en 'extern kwaliteitstoezieht op het HBO'. Arjan Barendse is oud leerling van de Radboudsehool en het Petrus Canisius College.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 13