I Scootmobielstoet doorkruist Heiloo Krant rae W0ON RIJK! lOBORDEN föl Kees Burger mm "TTOT7 75iaar A P E L L A Mensendieck Heiloo deze week in Bedrijf Belicht Heiloo 5 Nieuws uit Heiloo 3-13 Nieuws uit de regio 17-19 Sport in de regio 21-27 Familieberichten 30-31 Corso Bioscoop fspmk, bestaat |i n-| Regio 17 Klinkende zege Dames 1 Terriiërs Sport 21 U itslag verkiezingen Als d erel sta a zaterdag 29 september Spectaculaire actie in Winkelhof 't Loo. Lees de bijzonder heden in deze krant! Profiteer ook van de kracht van VAN DER BORDEN MAKELAARS CV3 /X) VAN DER sinds 1933 V(072)5351000 Pnr/i 19 SEPTEMBER 2012 HEILOO - Een vrolijke, bonte stoet van 15 scootmobiels doorkruiste donderdag 13 sep tember het dorp. Dit gebeurde in het kader van het praktijkgedeelte 'routerijden', het afsluitende onderdeel van de in mei en juni gehouden cursus voor scootmobielhouders, geor ganiseerd door Veilig Verkeer Nederland Heiloo. De korte instructie die door gaans bij de aanschaf van een scootmobiel wordt gegeven, is voor veel scootmobielgebruikers niet toereikend. Veel van hen, vooral ouderen, duiven de weg niet meer op uit angst om te val len of omdat ze bijvoorbeeld nooit een rijbewijs hebben gehad en zich daardoor onzeker voelen in het drukke wegverkeer. De cursus helpt hen om zich met de scoot mobiel veiliger en beter door het verkeer te bewegen. Daarnaast biedt de cursus veel ouderen net dat beetje extra zelfvertrouwen om het voertuig van stal te halen, waarmee hun leefomgeving wordt vergroot. De route was zodanig uitgestip peld, dat er een aantal verschil lende verkeersobstakels in waren opgenomen, zoals drukke kruisin gen en twee maal een spoorweg overgang. Wethouder Ouderkerken gaf het startsein was bij winkel centrum 't Loo. De route vervolgde zijn weg via het Maalwater en het Vennewater richting de golfbaan aan de oostkant van Heiloo. Jan Grootenboer van WN Heiloo bege leidde de stoet met een aantal vrij willigers en vier man van Prorail. Eén van de deelnemers had haar scootmobiel al een jaar, maar nadat ze een keer ermee was omgevallen, durfde ze er bijna geen gebruik meer van te maken. De cursus heeft haar geholpen haar angst te overwinnen. Vlak voor de koffiestop bij de golfbaan durfde ze zelfs luchtig om zich heen te kijken en van de mooie omgeving te genieten. „Het is prachtig dat Veilig Verkeer Nederland deze cur sus aanbiedt. Ik heb vroeger altijd met veel plezier autogereden. Maar na die valpartij met mijn scootmo biel ben ik veel onzekerder in het verkeer geworden; ook vanmorgen was ik nog behoorlijk zenuwach tig. Maar alles is goed gegaan!" Jan Grootenboer gaf na afloop nog een paar belangrijke tips, waar scootmobielrijders goed op moeten letten, zoals tijdig richting aangeven en de rest van het ver keer duidelijk laten zien watje van plan bent. ,,En vooral regelmatig blijven rijden!" HEILOO -14.482 kiezers uit Heiloo brachten woensdag him stem uit voor de Tweede Kamer, een opkomstpercentage van 82.5%. Er is als volgt gestemd: WD 5117 (in 2010: 4077), PvdA 3423 (2843), PW 805 (1395), CDA 1250 (1940), SP 884 (914), D66 1543 (1362), GroenLinks 457 (1240), Christenunie 156 (134), SGP 27 (15), Partij voor de Dieren 334 (227), PiratenPartij 47 (9), Partij voor Mens en Spirit 29 (55), Nederland Lokaal 12 (-), Libertarische Partij 8 (-), Democratisch Politiek Keerpunt 10 (-), 50+ 298 (-), Liberaal Democratische Opartij 8 (-), Anti Europa Partij 2 (-), Soeverein Onafhankelijke Pioniers Nederland 21 (-), Partij van de Toekomst 18 (-). In de route van de scootmobielcursus waren verschillende verkeersobstakels opgenomen, zoals drukke kruisingen en twee maal een spoorwegovergang. Foto: Carolien Breed eek advertentie -jL Henny Stoop V uitvaartverzorging Heiloo e.o. E.J. Potgieterweg 27 Heiloo telefoon: 072 532 0345 NVM HEEL VROEG UIT DE VEREN DAN KUNT U EXTRA PROFITEREN A.s. zaterdag 22 september is het Krieken bij Kees Burger SUPERVOORDELIG KRIEKENPAKKET (500 gr. kipfilet, 4 runderham burgers, 1 00 gram filet en 100 gram achterham) 07.00 tot 08.00 uur 7,00 08.00 tot 09.00 uur 8,00 09.00 tot 10.00 uur 9.00 10.00 tot 17.00 uur 10,00 Winkelhof 't Loo 27, Heiloo Nieuwe Egmonderstraatweg 1-7a Egmond a/d Hoef -zondag open GEEN ONTVANGEN? BEL DONDERDAG TOT I5.OO UUR: 0226 33 10 20 (rODI VERSPREIDING Bv) KIJK OOK OP WWW.UITKIJKPOST.NL JAARGANG 77 NUMMER 38

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 1