Ie pagina inkleur I 325 euro texcibtwi «15 ï- mm Mo lS* -H H§ ifflÜ 29 jÜB Millenniumdag Hieronder een kleine greep uit de verschenen Verenigingspagina's 1111I1I11Ë' '~W. I H 1 ggjgg =ssm 25 f>Elcke Om uw vereniging de gelegenheid te geven zich te presenteren via het weekblad Uitkijkpost bestaat de mogelijkheid om redactionele kopij in te sturen. Deze artikelen zijn echter gebonden aan een maximum aantal woorden en plaatsing ervan is afhankelijk van verschillende factoren. Om vereni gingen tegemoet te komen in hun wens om extra redactionele is er de verenigings-pagina. Voor een gere duceerd tarief van 325,- ex. BTW (1/2 pagina kost 175,- ex. BTW) mag u een gehele pagina in full co lour vullen met informatie en foto's naar keuze. Voor scholen geldt een tarief van 425,- (1/2 pagina 225,-) ex. BTW en een plaatsing van 1 x per jaar De verenigingspagina wordt door ons gebruikt als stopperpagina, dat wil zeggen dat uw pagina met de krant meegaat als er een pagina nodig is om tot een even drukom- vang te komen. Dit betekent dat wij geen vaste plaatsingsdatum met u af kunnen spreken. Uiteraard wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met uw voorkeur voor een maand of bepaalde periode. Voor opgave van uw vereniging voor deze speciale pagina kunt u een e-mail sturen naar advertenties@uitkijkpost.nl, of bel 072-5330175. In de aanmel ding graag duidelijk uw gegevens vermelden. Heeft u vragen, mail ons gerust: advertenties@uitkijkpost.nl UITKIJKPOST 19 SEPTEMBER 2012 y ef cht! rlederei Uw vereniging ■n de spotlight de Bibliotheek Bibliotheek Kennemerwaard locatie Akersloot is compleet vernieuwd '"I'll ORATORIUMKOOR Kinderen uit Heiloo JSE1"1 Nieuwe koers met as; dirigent Paul Waerts SH Buurtbus Heiloo Buurtbus van oud naar nieuw V. "^^0^ VerenigigingBuurtbusHeiloo - - SPONSORS vooronze nieuwe bus Aanmeldingsbon Vereniging Buurtbus Heiloo Z:~z.: Zomeravondconcerten 2010 Heiloo, zoals het vroeger was.. Boten stalling op het strand van Bergen aan zee! bf, -5 "Vrienden van De Beun" 10 jaar IBk-- ax"-"! lÉg# ggfïSe zêEiÉï het sssrssir Bekende artiesten in jubileumprogramma SÉSËT -Sk-ms V" .ïr;2'.a; Word Vriend 1 gei L- j apaarq— saswjisss sr»"ss=c. Hart Voor Polen zoekt Gastgezinnen 'SSï, Internationaal dansen op n Werelddans op scholen Demonstra tiegroep V' Zo ervaren kinderen de school EENSGEZINDHEID 40 jaar Kleurenpracht s-rswsiGS resir a ssassastss srsaasss sESStSSs S5t 33s«a 5SSSS5 SSSmSS T"~r_ Tl .esses:: Stichting Oud Limraen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 29