■W 'Kom van 20 oktober t/m 3 november naar uw Lijbrandt adviseur!' H E I L O O Lijbrandt glasvezel, klaar. Tijdelijke actie bij Kosters en ïfc Radio Bakker 15 ADRESSEN HEILOO Ontvang een cadeaubon* Sm! www.lijbrandt.nl Kosters Audio Witgoed Westerweg 258 1852 AR Heiloo Radio Bakker Kennemerstraatweg 255 1851 NA Heiloo UITKIJKPOST 17 OKTOBER 2012 Gemeente Heiloo visites tussen 08.30-10.30 uur). Tel: 072-5356666, informatiecentrum, F.A. Poelakker, De Krommert 16, tel. 072-53-56641, e-mail: info@heiloo.nl, Heiloo, tel. -5330077, bij spoed: tel. internet: www.heiloo.nl. Openingstijden: -5332171. Spreekuur volgens afspraak ma t/m vr 08.00-12.30 uur en ma-avond (tel. afspreken, recepten en visites tus- 18.00-20.00 uur, 's middags op afspraak. sen 08.1-5-11.00 uur). WMO Platform Heiloo C.W. Willeboordse en mw A.M. Mosch, E-mail: wmo-platformheiloo@quicknet. Hoog en Laag 38, Heiloo, tel. -5330066, nl, website: www.wmoplatformheiloo. bij spoed: tel. 5331-526 (uitsluitend tij- nl, postadres: Abraham du Bois-hof 2, dens kantooruren). Spreekuur volgens 18-52 EZ Heiloo. afspraak (bellen tussen 08.00-11.00 uur). PWN Waterleidingbedrijf N-Holland Huisartsenpost Alkmaar e.o. Voor storingen in de waterlevering: Hertog Aalbrechtweg -5a, Alkmaar. 0800-023235-5 (dag en nacht). Voor alle Altijd eerst bellen naar 072-5180618. overige informatie: 0800-202-5 (op werk- Openingstijden: 17.00 - 08.00 uur maan dagen van 08.00 tot 17.00 uur). dag t/m vrijdag, 08.00 - 08.00 uur zater- Stichting de Wering dag en zondag, op feestdagen en in het Instelling voor maatschappelijk werk weekend 24 uur gepend. E-mail: info® Gezondheidscentrum 'Strandwal', hapa-malkmaar.nl, internet: www.hapa- Strandwal 22 F, 18-51 VM Heiloo, tel: alkmaar.nl. 088-007-5090. Bereikbaarheid: alle Artsenlaboratorium Trombosedienst werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur. (Starlet) Prikpunten: Strandwal Terminale Thuiszorg 32 (terrein Kennemerstr.weg 464). Info: tel. 06-17967389 (Ans Teunissen of Openingstijden: ma t/m vr 07.00 -12.00 Annemieke Geurtsen). Telefonische Hulpdienst Voor een gesprek van mens tot mens, dag en nacht bereikbaar: tel. 0900-0767. Rode Kruis Heiloo Rode Kruisgebouw: Slimpad 16c, 18-51 LB Heiloo, tel. 5333399. De Zonnebloem Secr. M.T. Bult-Ossewold, Curtiuslaan 17, tel: 5155309, jlfbult@cs.com. Rolstoelbus Heiloo Dagelijks beschikbaar, inlichtingen en afspraken: tel. 5333695. O.V. taxi Noord-Kennemerland Elke dag beschikbaar van 06.00 tot 24.00 uur. Minimaal een uur van tevoren bestellen, tel. 0900-8878. SBO Samenwerkende ouderenbonden ANBO en KBO. Informatie dhr. A.J.M. ten Hoope; tel. -5334479, Kantoor: Abraham du Bois-hof 2, Heiloo, e-mail: tomenmarchje.tenhoope@quicknet.nl. Cobel Commissie Belangenbehartiging van de ouderenbonden. Kantoor: Abraham du Bois-hof 2, Heiloo. Kennemer Wonen - locatie Heiloo Informatiepunt Heiloo, Abramham du Bois-hof 2, Heiloo (in het Trefpunt). Geopend: donderdagochtend van 8.30 tot 12.00 uur (alleen op afspraak) Telefonische bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag 8.30 uur -17.00 uur, tel. 072- 8222800, Wonenlijn. Voor al uw vragen over wonen, zoals verhuur, technische zaken, huur opzeggen, overlast, zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV), 072- 8222888, Reparatielijn. Openbare Bibliotheek Heiloo Westerweg 2-50, 18-52 AR te Heiloo, tel. •5330670 (algemeen), 533784-5 (openings tijden), e-mail: bibliotheek@bibliotheek- heiloo.nl. Uitleenpost Ypestein (tot 12 jr) Dinsdag open: 15.1-5 tot 17.00 uur Uitleenposten De Loet en Overkerck, ook bestemd voor oudere bewoners uit de omgeving, Overkerck is di 9.30-11.30 en vrij 10.00-11.00 uur geopend. De Loet: di en vrij: 09.30-11.30 uur. Politiebureau Heiloo Tel. 0900-8844, maandag t/m vrijdag geopend van 09.00 tot 12.00 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen is het bureau gesloten. Voor spoedeisende meldingen: 112. Huisartsen Huisartsenpraktijk Duif, Strandwal 26, Heiloo, dokter Voskuil, tel. 072-5351040 of dokter Wegerif, tel. 072-5351045. Spreekuur volgens afspraak. F. de Haan, De Krommert 20, Heiloo, tel. •5322526. Spreekuur volgens afspraak (tel. afspreken, recepten en visites tussen 08.1-5-11.00 uur). Telefonisch spreekuur 11.30-12.00 uur, bij spoed: tel. •5322056. Dr. J. Ruurda, Strandwal 28, Heiloo, tel. 5333080, bij spoed: tel. 5337767. Spreekuur volgens afspraak (tel. afspra ken, recepten en visites tussen 08.00- 11.00 uur). E. Gianotten, Strandwal 30, Heiloo, tel. 5330400, bij spoed: tel. 5334547. Spreekuur volgens afspraak. W. Hartong, Het Zevenhuizen -57, Heiloo, tel. 5337883, bij spoed: tel. 532-5693 (tijdens kantooruren) en -5180618 (bui ten kantooruren). Spreekuur volgens afspraak (tel. afspraken, recepten en uur. Trombosedienst tot 10.00 uur Actie Zorg De Friese Poort 16, Alkmaar, tel. 072- •5400400 (24 uur bereikbaar), info® actiezorg.nl Apotheken Apotheek Heylo, Stationsweg -53, 18-51 LJ Heiloo, (072) 5331070, info@heylo. nl. Openingstijden maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 18:00 en zaterdag van 09:00 tot. 17:00. Apotheek Limmen, Vuurbaak 7a, 1906 BS Limmen, 072-50-52620, info@limmen. nl. Openingstijden maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 18:00. Openingstijden Kringservicepunt Sibilo (voormalig Kringapotheek Ypestein) Dagelijks van 1-5.00 tot 18.00 uur. Indien dit servicepunt gesloten is kunt u op werkdagen tussen 08.00 en 1-5.00 uur terecht bij Kringapotheek Sibilo, Pastoor van Muijenweg 17, 18-52 EG Heiloo. Buiten openingstijden kunt u in spoedgevallen naar de Regionale Spoed Apotheek, Hertog Aalbrechtweg -5a te Alkmaar, 072-5673000. Verloskundige J.F.M. Bugter, Haesackerlaan 41, Heiloo, tel. 5337-531 (volgens afspraak). Kraamzorg De Kraamvogel, tel. 0900-5151575 (0,10 p.m.) www.dekraamvogel.nl, info® dekraamvogel.nl. Tandartsen Doorkiesnummer van de tandartsdienst bij spoedgevallen: tel. -5123889. Thuiszorg Evean Thuiszorg, tel. 0900-9897 (0,10 p.m. dag en nacht bereikbaar). www.evean.nl,thuiszorg@evean.nl De Thuiszorgwinkel Lenen, huren en kopen van ver- pleeg- en hulpartikelen, tel. 519926-5. Gezondheidswijzer Hertog Aalbrechtweg -5, 1823 DL Alkmaar, tel. -5662691. GGZ Noord-Holland-Noord Instelling voor geestelijke gezondheids zorg in de regio Noord-Kennemerland en de Kop van Noord-Holland, Kennemerstraatweg 464, Heiloo, tel. •5312312, internet: www.ggz-nhn.nl. Alzheimercafé Wijkcentrum Overdie, Ruusbroeckhof 97, aanvang: 19.30 tot 21.30 uur, inloop: 19.00 uur, entree gratis, evenals koffie en thee Voor inlichtingen: M. Blijleven, tel. -5334893/ E. Schoutsen - Bolten, tel. -5334319. Dierenartsen Dr. J. de Jong, tel. -5331606 (Commandeurslaan 1). Spreekuur op ma t/m vr van 10.30 tot 11.30 uur en van 18.00 tot 19.00 uur, zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur. Dierenkliniek De Kapel, J.A. de Ridder, Runxputteweg 24, Heiloo, tel. 50-53412. Behandeling kleine huisdieren uitslui tend volgens tel. afspraak. Dierenkliniek De Kattenberg, Westerweg 12-5, 18-52 AC Heiloo, tel. 5340550. Behandeling uitsluitend na afspraak. Ophalen medicijnen en dieet voeding: ma t/m vr 09.00-17.00 uur. Dierenambulance Noord-Kennemerland Alexander Flemingstraat 3-5, Alkmaar, tel. 5150085, alarmnummer: 51-50173 (24-uursdienst). Uitvaartverzorging Capella Uitvaartverzorging Heiloo eo, Henny Stoop, tel. 532034-5. A --ail'Uz.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 15