Sportraad organiseert Sportgala 2012 Heiloo Vredeburg wint nipt in IJmuiden De Foresters verliest van sterk De Kennemers MTB winst Van Renesse Zaalvoetbaltoemooi voor tieners en jongeren SPORT 21 Na succesvolle eerste editie van vorig jaar UITSLAGEN Cees Dinklas dwong aan het topbord een keurige remise af Regio-talentdagen bij HSV voor D/E/F junioren KORTOM Geen verrassingen in onderlinge competitie Geslaagden bij zwembad Loos Clubrecord Dermis Barnhoorn Het inschrijfformulier kan digitaal worden aangevraagd UITKIJKPOST 17 OKTOBER 2012 Bridgeclub 't Oosthonk HEILOO - Uitslag van bridgeclub 't Oosthonk van woensdag 10 Oktober. Lijn 1. G.v. Lochem-Elma Motta 63,75% 2. L.Santifort-L. Eveieens 57,50%, 3/4. Fam. Eeitinken G. Voskuii-R. Hogesiag 56,67%.. B. Lijn 1. G.d Vries - J. Bes 63,75% 2. M. Vasbinder - J.v. leeuwen 60,42%., 3. W.v. Giist-H. beemsterboer 54,58% 4. J. Tromp -V. Huiberts 53,75%. Damesbridgeclub Sans Atout HEILOO - Sans Atout heeft woensdag 10 oktober als volgt gespeeld: A: 1. Kuijt - v. Lochem 58,33; 2. Hommes - v. Linden 57,08, B: 1. Valk - Vos 68,23; 2. Erkamp - Claus 57,29, C:i.Poorter-Waelput 62,08; 2. Kuit - Berkhout 61,67. Heilooer Bridge Club HEILOO - Donderdagavondcompetitie: A-lijn; 1. Ria en wim de Nijs 65,83; 2. Henk Leering-Alex Turk 56,25; 3. Atty en Aad Huygen 54,58. B-lijn: 1. Riet en Bob Schaken LIMMEN - Op vrijdag 12 okto ber speelden zowel het eerste als het tweede achttal van SV Vredeburg hun eerste bonds wedstrijd van het schaaksei zoen. Het eerste team ging goed van start met een nipte zege bij Kijk Uit 2 in IJmuiden. Vredeburg 2 ging thuis ongelukkig onderuit tegen het tweede team van Opening '64 uit Sint Paneras. Voor het vlaggenschip veroverde de ijzersterke nieuweling Waldemar Mroz, gezeten aan het eerste bord, in een Spaanse partij het eerste punt. Gevolgd door een mooie over winning van Bob Stolp, die in een Indische partij alle dreigingen een voudig pareerde en toesloeg met dame en paard. Nederlagen van Jaap Limmen, Jos Admiraal en Ed Stolp, die in het eindspel pardoes een toren wegblunderde, werden uitgepoetst door een vol pimt voor Niels Hageman en Bert Hollander. Hageman speelde zeer solide en wurgde zijn opponent langzaam. Hollander won een beslissende kwa liteit op f7. Met een punt voorsprong voor Vredeburg was de benauwde remise van Harold Ebels in de lang ste partij van de avond genoeg om VOETBAL HEILOO - Vooraf leek het een spannende topper te worden tussen koploper De Kennemers en De Foresters. Maar de gasten uit Beverwijk lie ten al snel blijken waarom zij zon der puntenverlies bovenaan staan. De Kennemers heeft een degelijke verdediging, beweeglijk midden veld en snelle voorhoedespelers. Vooral in de eerste helft waren zij in de omschakeling erg sterk. Dat bleek in de 12e minuut toen links buiten Yasini Ibrahimi op snelheid vanaf links hard voorzette en spits Ivo Hommes de bal er in liep. In de 44ste minuut werd een voorzet van links ingekopt door verdediger Raymond Barendse. Tussen beide doelpunten door deed De Foresters er alles aan om in seoringspositie te komen. Jeffrey Klijbroek verdeelde het spel naar de spitsen Joey Breed Koot 59,78; 2. Anneke Kuijper- Rita van Os 58,59; 3. Riet Haanstra - Elly Rutjes 57,66. C-lijn: 1. Anne Haanstra - Hans Rutjes 61,67; 2. Joke en Frans Soeters 57,08; 3. Marie Louise en Pieter van Wiechen 54,58. Dinsdagavond competi tie: A-lijn; 1. Jan Huting- Cees v.d. Steen 68,75; 2. Anneke Plas-John van Poeijer 61,46; 3. Anne en Marianne Brouwer 61,46. B-lijn: 1. Simon Bark- Gre Voskuil 65,97; 2. Jaap Bikker-Johan Evers 54,86; 3. Tine Olgers - Gert Weel 52,78. Alle uitslagen op Bridgeclub Sans Atout HEILOO - De uitslagen van de maandag 15 oktober gespeelde wedstrijden zijn als volgt: A-lijn 1. Vecht - Schouten 54.6, 2. de Bruykère - Stark 54.3, 3. Slob - Valkering 53.4,4. fam. Schatter; B-lijn 1. Huting - Boelhouwer 56.8, 2. Hansen - de Jong 56.6, 3. fam. Mooij 55.4,4. Broens - v.d. Klis 53.9; C-lijn 1. v. Lochem - Hendriks 62.2, 2. Huisingh - Rijpkema 55-9. 3- Roelofs - Witting 54.9,4. Bakker - Kooij 54.5. www.heilooerbridgeclub.nl de 4,5-3,5 winst veilig te stellen. Het tweede achttal van Vredeburg kon het niet bolwerken tegen het sterke Opening '64 en verloor met 2,5-5,5. Robert Termes won zeer knap een partij die meer dan honderd zetten duurde. Ook Remi Aafjes scoorde een vol punt, teiwijl Cees Dinkla aan het topbord een keurige remise afdwong. Maar Dick Aafjes, Jan Levering, Barry Blekemolen, Sandra Hollander en Hidde Ebels moesten een nul noteren. Toch was de nederlaag ongelukkig, omdat Jan Levering een perspectiefrijke stelling zag verdam pen, teiwijl Hidde Ebels met een toren meer zomaar een mataanval toeliet. De derde ronde van de inter ne competitie kende maar weinig partijen. Marcel Wester boekte een onberispelijke overwinning op Paul de Ruijter, terwijl Peter van der Heijdt en Bert van Diermen elkaar geen duimbreed toegaven in een hoogstaande remisepartij. en Bert Inecia, maar veel gevaar bracht dat niet. Het enige moment kwam na een solo van Louwensley Hose Martina die werd aange tikt en een strafschop claimde. Scheidsrechter Raymond Schipper stond er bij maar besliste andere. De tweede helft kwam De Foresters veel scherper uit de kleedkamer en de aansluitingstref fer van Joey Breed volgde direct in de 47de minuut. Hierna volgden de kansen voor de thuisclub elkaar snel op met als hoogtepunt het schot van Klijbroek op de lat. Het doelpunt viel met een counter aan de andere kant toen Ibrahimi hard voorzette en Frank Commissaris de 1-3 achter Thijs Laagland schoot. In het laat ste kwartier volgde ook uit een counter de geflatteerde 1-4 van Uittenbosch. Volgende week speelt De Foresters de inhaalwedstrijd bij Vitesse '22. HEILOO - Vorig jaar heeft het bestuur van voetbalvereniging HSV het initiatief genomen om met de organisatie van een sportgala een nieuwe tradi tie in het leven te roepen voor Heiloo. Alle betrokkenen waren het er over eens dat het succes van dit evenement een vervolg verdient. De SportRaad Heiloo en HSV heb ben overleg gehad over de organisa tie. In goed overleg is besloten dat de SportRaad, als overkoepelend orgaan van de Heilooër sportver enigingen, de organisatie op zich zal nemen. Hierbij wordt vanzelf sprekend gebruik gemaakt van de kennis en ervaring die HSV heeft opgedaan. Het gaat er dus weer van komen: januari 2013 zal het sportgala rond de verkiezing van de Heilooër sporters van het jaar 2012 plaatsvinden. Over de invulling van de avond zullen wij u nog uitgebreid informeren, maar de voorbereidin gen zijn in volle gang. Vast staat dat we opnieuw de beste sporters en sportteams van Heiloo in de schijn werpers zetten: als eerbetoon aan de sporters en ter promotie van de sport in Heiloo. Begin 2013 zullen we zowel voor jeugd (tot en met 16 jaar) als voor senioren en veteranen/ masters individuele en sportteams van het jaar 2012 kiezen. Hiernaast zal ook aandacht zijn voor aange past sporten en voor de vele vrijwil- MOUNTAINBIKEN REGIO - Alkmaarder Milosj van Renesse heeft als nieuwkomer en laatbloeier op verrassende wijze de zege behaald op het verlichte MTB parcours aan de Pagenlaan in Limmen. Direct na de start was het de latere winnaar Van Renesse die op een onmenselijk zware versnelling demareerde en de rest van het pele- ton verbijsterd achterliet. Normaal smelt het veld van renners na zo'n wilde aktie weer samen, maar dit maal, wellicht door het wegblijven van enkele toppers door verplich tingen elders, werd de voorsprong alsmaar groter. Alleen de jonge eyeloerosser Yanne Dorenbos en HEILOO - Op maandag 22 en dinsdag 23 olctober wordt bij HSV een 2-daagse trainingsstage geor ganiseerd voor D-E-F- junioren van 6 tot en met 12 jaar. De docen ten zijn Rob Kramer en Mingus Louhatapessy. Zij doen dit nu voor het dertiende jaar, maar voor de eerste keer bij HSV op sportpark Het Maalwater in Heiloo. Rob Kramer is een bekende trainer en voetbaldocent in deze omgeving, tevens voormalig KNVB-doeent en ondermeer trainer van de jeugd- teams van de KNVB Noord Holland. Dit is een mooie en makkelijke gele genheid voor een HSV-er om mee te doen, maar ook als je (nog) geen lid bent van de club mag je meedoen. De trainingen van beide dagen vangen aan om 10.00 uur (aanwe zig uiterlijk 09.30 uur!) en duren tot 15.00 uur. De pauze van 12.00 tot 13.00 uur zal worden gebruilrt voor de lunch en een theoretisch gedeelte. ligere die binnen de sportverenigin gen van Heiloo actief zijn. Voor de verkiezingen van de sporters en vrijwilligere zullen we een beroep op alle Heilooër sport verenigingen. Eigenlijk willen we alle sportminnende inwoners van Heiloo hierin betrekken. Het is een mooie kans om succesvolle spor ters en teams, maar ook de vrijwilli gere in het zonnetje te zetten en om de vereniging nog eens te promoten. Binnenkort wordt verdere informa tie over de avond en de procedu res rond de verkiezingen bekend gemaald maar bereidt u zich vast voor op de vraag welke voordrach ten u vanuit uw verenigingen of omgeving zou willen doen. Sportraad voorgedragen Sportraad Heiloo is voorgedragen voor de 'Meer dan handen vrijwil- ligereprijs 2012' als blijk van waar dering voor al hun ondernemende activiteiten om sport en bewegen in de breedste zin des woords, bin nen de gemeente Heiloo te promo ten, te ontwikkelen en uit te dragen met behulp van alleen vrijwilligere. De winnaar van deze nationale vrij- willigereprijs wordt bepaald aan de hand van het behaalde stemmen. Als u de sportraad of een van haar projecten ondersteunt kimt u vóór 1 november uw stem uitbrengen op www.vrijwilligerewerk.nl en zo uw stem op de voorgedragen Sportraad Heiloo uit te brengen. Sehagenaar Ruud Koks hielden Van Renesse in het vizier, maar konden geen bedreiging vormen. Na veertig minuten stapte de jonge Dorenbos uit in verband met zijn voorbereiding op de landelijke eyeloeross-wedstrij den. Zodoende kon Ruud Koks zonder directe strijd de tweede plek achter Van Renesse pakken. Daarachter wisten Jack Burgering, Marcel Stuifbergen, bei den uit Limmen en Egmonder Erwin Veiwijk de plekken drie, vier en vijf veilig te stellen. Verdere uitslag: 6. Henk Louwe Alkmaar 7. Chris Kemp Egmond aan de hoef 8. Dirk Dekker Egmond aan Zee 9. Rob Kramer Heiloo lO.Emiel Prins Egmond aan Zee 11. Kees Pronk Limmen ZAALVOETBAL HEILOO - Donderdag 25 okto ber houdt jongerencentrum BukBuk in samenwerking met zaalvoetbalvereniging HZV 't Vennewater een zaalvoetbal toernooi. Het is mogelijk om je op te geven met een team of individueel. Zowel jongens als meisjes kunnen zich inschrijven voor het toernooi. Ben jij tussen de 12 en de 18 jaar en wil je meedoen schrijf je dan snel uiter lijk vrijdag 19 oktober. Voor de uit eindelijke indeling wordt gekeken naar de leeftijd en sterkte van de teams. Speeltijden worden vastge steld aan de hand van de aanmel dingen, uiteenlopend van 10.00 uur tot 17.00 uur. Deelname is gratis, waarbij de teams wel een scheids rechter moeten leveren. Teams HEILOO - De beide favorieten voor de titel, André Valkering en Frans Schouten wonnen allebei hun partij (tegen Arnold Stegeman en Wim Solleveld). Simon Droog kwam via een com binatie op dam tegen Piet Heijne. Zijn tegenstander haalde echter ook een dam, maar Droog wist deze snel af te nemen. Hierdoor ontstond een winnend eindspel. Volgende week speelt damclub Heiloo de eerste ronde in de Kennemer Damkring thuis tegen de Broeikas uit Akersloot. HEILOO - Deze keer was het de beurt aan de jongste kinderen van Zwembad Loos om te laten zien hoeveel plezier ze al in het water beleven. Het diplomafeestje voor het Teddybeer diploma was op zondag 7 oktober. Voor het Red Jezelf brevet was dit woensdag morgen 10 olctober. Zij lieten zien dat ze zich zowel op hun buik als op hun mg al goed in het water lamnen redden. Veel blije en trotse gezichten gingen met een diploma naar huis. De geslaagden zijn: Teddybeer: Sem Schaap, Dido Bloedjes, Joehem van Zeist, Ties Galavazi, Feline Römelingh, Indy Sariemijn, Julianne van der Horst, Michelle Otto, Nora Kuijper, Tim Haanstra, Dennis Admiraal, Floortje Korver, Jesse Molen, Jasper Madderom. Red Jezelf: Joshua Meijer, Iris Brink, Tess Weijere, Lex Gast, Pascal Metselaar, Jasper Heemskerk, Samuël van der Ploeg, Wieke Hoogland, Jackie Deijlen, Mia Hoebe. HEILOO - Trias atleet Dennis Bamhoom heeft afgelopen week end tijdens het speerwerpgala in Woerden een uitstekende presta tie neergezet. Barnhoorn behoord tot een van de beste speerwer- pere van Nederland. De jonge atleet die vorige week nog uit kwam tijdens de clubkampioen schappen 10-kamp bleek uiterma te goed hersteld te zijn. De atleet uit Heiloo wierp de speer naar een peroonlijk en clubrecord. De afstand van 66.45 meter betekend ook een hoge notering op de nati onale ranglijst. bestaan uit zes personen, inclusief keeper en één wissel (twee wissels is ook toegestaan!). Digitaal kan het inschrijfformulier opgevraagd wor den bij jongerenwerk@bukbuk.nl of gedownload worden op de website van Tendenz of HZV 't Vennewater. Mail dit formulier volledig inge vuld retour of lever het in bij de mobiele hangbus in winkelcentrum 't Loo of in de brievenbus bij jon gerencentrum BukBuk Pastoor van Muijenweg 12 in de deur bij de ingang van tienercentrum Tendenz.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 21