Neurofeedback? Open dag bij BMC Heiloo! neurofeedback Stem op Van der Velden voor 'Vakman van het Jaar' Kuyper Blom gaat uitdaging aan Complimenten voor Kinderopvang Kits Oonlie ■i? H E I L O O angst ADHD INGEZONDEN MEDEDELING concentratiestoornis <D O CD £burn-out c r* .n w co Q. 0; w 'c O 3 o Lï coo pDD.NOs s: O 05 "O DOKTERS DIENSTEN Praktijk E. GIANOTTEN is GESLOTEN van 22 tot en met 26 oktober Dr. Ruurda neemt waar tel 072-5333080 Dakgoot Eten in het Trefpunt Workshop Cakepops Vrijwilligerswerk Forbo Krommenie Cursus mindfulness Maak je stamboom Cupcakes decoreren Overzicht houden Opera Verdi Sprookjes Gezellig uit eten UITKIJKPOST 17 OKTOBER 2012 HEILOO - Nieuwsgierig naar wat neurofeedback nu eigenlijk is? Of wilt u graag weten hoe neurofeedback u kan helpen uw klachten te verminde ren? Kom dan op zaterdag 3 november naar de open dag van Biometrisch Centrum Heiloo. BMC Heiloo is gespecialiseerd in het uitvoeren van her- senmetingen (QEEG) en neurofeedbackbehandelingen bij verschillende klachten. Tijdens de open dag zijn er demonstraties van verschillende vor men van neurofeedback. Ook is er ruim de gelegenheid om vragen te stel len. U bent welkom tussen 10.00 en 16.00 uur aan de Nijverheidsweg 29 in Heiloo. Neurofeedback kan helpen bij de volgende klachten: aandacht- en concentratiestoomissen, depressie, moeheid en slaapproblemen, hoofdpij nen, autisme, PDD-NOS, ADHD, stress en bum-out, whiplash. Voor meer informatie over neurofeedback kimt u ook terecht op: www.bmcweb.nl, heiloo@biometrischcentmm.nl of bel 06-49012934. cortex afbouwen medicatie A mm w. "|Del£ taak to hersengolven 2 ;oncentratiestoornis o> verschil klinisch n brein a ipassingsvermogen g computer meten jt aanpassingsvermogen psychopathologie .4. 0 psychopathologie be(a QJ t^ak a O c H specifiek hersengolven 2 J e o» gedragsmatig ft ontwikkeling theoretisch conc.ntrat,«»oomls afwijkend onderbouwend leerproces 5 theta y Q pmOG j d llC d •5 klachten verbeteringen klinisch individueel g brein stoornis meting g conditioneren fü S"neurotherapie "ré c V) co neuron functioneren verklaren therapie wetenschap (TlOe ontwikkeling of |TQ Q Qlmens psychologie hersenen patronen behandelen co HEILOO - Het Heiloose bedrijf van der Velden Klusbedrijf en Totaalonderhoud is genomi neerd voor de 'Vakman van het Jaar 2012 Publieksprijs. Eigenaar Daan van der Velden vertelt: „Ik ben ingeschreven bij Werkspot.nl. Dit is 'de marktplaats voor klussen'. Ik ben één van de tien vakmannen die is genomi neerd voor de 'Vakman van het Jaar 2012 Publieksprijs'. Wat op zich al geweldig is. De verkiezing is te winnen door zoveel mogelijk 'like' te verzamelen via de volgende link: http://www.vakmanvanhetjaar.nl/ publieksprijs. Ik zou het geweldig vinden als u op mij wilt stemmen! Dit kan tot en met 24 oktober. Via onze eigen website www.vandervel- dentotaalonderhoud.nl kimt u ook naar de link door middel van op de 'stem nu' button te klikken. Scroll naar van der Velden Klusbedrijf en Totaalonderhoud en klik op 'like'." Van der Velden Klusbedrijf en Totaalonderhoud kunt u benade ren voor: laminaat en lamelparket vloeren leggen, keukens plaatsen, kasten monteren (IKEA pax), klein metsel- en timmerwerk, kleine verbouwingen en schilderwerk, badkamers en toiletten plaatsen, tegelwerk, en diverse andere klus sen. Van der Velden Klusbedrijf en Totaalonderhoud, tel. 06-46762204, e-mail: dvdv-totaalonderhoud@live. nl, of www.vanderveldentotaalon- derhoud.nl. „Voor grote klussen werken wij veel samen met René Bouwmeester van Resaklus uit Heemskerk. Ook Resaklus is geno mineerd en dit bedrijf kan uiteraard ook stemmen gebruiken. Degene die op 25 oktober de meeste stem men heeft wint." HEILOO - Ondanks uitdagende tijden in de woningmarkt gaat het Kuyper Blom Makelaars nog bui tengewoon goed. Bas Kuyper: „Het blijkt nu duide lijk, dat onze aanpak zijn vruchten afwerpt. Wij blijven innovatief, kij ken vooruit naar de ontwikkelingen rvii v je en bedenken nieuwe mogelijkheden om een zo groot mogelijke doelgroep voor onze opdrachtgevers te bena deren. Voor de derde keer is onze website vernieuwd om het woning aanbod zo uitgebreid mogelijk te presenteren. Wij zijn inmiddels met vijf collega's." Naast Bas Kuyper en Ronald Blom zijn dat Anika Snoek (kandidaat makelaar-taxateur), Moniek van Leeuwen (commerciële binnendienst) en Marcel Buis (kan didaat makelaar-taxateur), makelaar voor de Egmonden. Kuyper Blom is volop actief in de social media, heeft een eigen Yoirtube kanaal en voert een totaal nieuwe, doelgroep gerichte campagne voor opdrachtge vers. „Wij blijven positief gestemd, maar kijken ook uit naar de defini tieve beslissingen die binnenkort door het nieuwe kabinet gemaakt zullen worden. Duidelijkheid voor de toekomst van de woningbranche is echt nodig. Er is nog steeds een grote koopbehoefte, maar niet ieder een durft nu de stap te maken. Maar minder transacties wil niet zeggen dat er niets gebeurt!" HEILOO - Op 9 oktober heeft het keurmerkinstituut Kinderopvang Kits Oonlie bezocht voor de herbeoordeling van haar kwaliteitsysteem. Al vanaf 2003 werkt Kits Oonlie met een gecertificeerd kwaliteitsy steem, welke jaarlijks door het keur- merkinstitiiut wordt beoordeeld. Stipt 09.00 uur stonden de audito ren bij Kits Oonlie op de stoep voor de herbeoordeling. Na een inter view met de algemeen directeur, Petra van Zeist- Lagendijk, hebben de auditoren het proces van de kindplanning doorgenomen met een medewerker van de Centrale administratie en tevens de pedago gisch adviseur gevraagd naar haar functie-inhoud en de toegevoegde waarde van deze functie binnen Kits Oonlie. Achtereenvolgens hebben de auditoren een bezoek gebracht aan het kinderdagverblijf in Lirnmen en Alkmaar en de Buitenschoolse opvang in Alkmaar, waar zij de medewerkers hebben gevraagd naar de werkwijze op de groepen, de contacten met oudere, veiligheid en hygiëne en de deskundigheids bevordering. Eenmaal terug op het kantoor van Kits Oonlie werd de directie vol lof toegesproken door de auditoren. „Wat een prettige cul tuur heerst er binnen Kits Oonlie, jullie hebben het goed voor elkaar!" Vervolgens gaf de hoofdauditor aan dat er tijdens de beoordeling van het kwaliteitsysteem geen enkel kritisch feit is geconstateerd en gaf hierbij aan: „Het kwaliteitsysteem van Kits Oonlie is uitgegroeid tot een profes sioneel kwaliteitsysteem, het is zeer toegankelijk voor de medewerkers en het proces van continue verbe tering is goed zichtbaar binnen de organisatie." STICHTING WELZIJN HEILOO Trefpunt Abraham du Bois-hof 2 Heiloo tel. 072-5331297 www.welzijnheiloo.nl stichting@welzijnheiloo.nl De blaadjes vallen weer. Bij regenval kan de dakgoot gaan over stromen. Reinigen van de dakgoot gebeurt tegen een kleine vergoeding als u lid bent van de Seivicepas. Geef u voor 1 december op via 072- 5331297. De eerste maaltijd van Samen eten in het Trefpunt is op vrijdag 19 oktober, aanvang 18.00 uur. Het diner wordt verzorgd door Kwartje Koffie. Bovendien is er een gratis verloting. Prijs 14,-, reserveer via 072-5331297. De nieuwste rage op decoreerge- bied. Zondag 28 oktober om 13.30 uur samen met uw (klein)kind acht Cakepops maken en decore ren. Workshop om als volwassene samen met een kind iets moois én lekkere te maken. De prijs is 30,- voor samen. Aanmelden bij onze receptie, tel. 072-5331297. Informatieochtend van SWH en ANBO/KBO op dinsdag 6 november over vrijwilligerswerk. Ook film en presentatie door Sigrid Wijsman van het VIP. Aanvang 10.00 uur, gra tis entree. Belt u ons even dat u van plan bent te komen? Excursie op maandag 12 novem ber, de touringcar vertrekt om 13.00 uur. In Krommenie ziet u hoe lijn olie vermengd met hare, houtmeel en kalksteen een prachtige mar- moleumvloer wordt. Het bedrijf bestaat al 111 jaar en groeit snel. Excureieprijs 14,50 inclusief kof fie/thee. Op woensdag 31 oktober om 9.30 uur begint de cursus mindfulness. Het thema is om met ontspannen aandacht open te zijn voor wat zich aandient in het leven, met al je kracht en al je kwetsbaarheid. Je kunt de levensgolven niet stoppen, je kimt wel leren surfen. De prijs is 67,50 voor vijf lessen. Op woensdag 31 oktober om 19.30 uur start de cursus genealo gie. Stap voor stap wordt uitgelegd hoe je je stamboom zo compleet mogelijk krijgt. Communiceren en databases op internet doorzoeken. Uitbreiden met persoonlijke verha len, foto's en andere documenten. De prijs is 70,- voor drie lessen. Workshop cupcakes decoreren op dinsdag 6 november om 19.30. U begint met zes cupcakes en mar sepein. Prijs 23,50. inclusief de cupcakes, diverse uitstekers, mar sepein, boetseervoorbeelden en een doos om het resultaat mee naar huis te nemen. Zeer informatieve workshop op dinsdag 30 oktober om 19.30 uur met professional organizers Monique del Prado en Ineke van Steenhoven. U gaat praktisch aan de slag met uw eigen agenda, gaat met anderen in gesprek en leert van de keuzes die u gemaakt heeft. We maken ook een handige to-do lijst. Prijs 10,-. Lezing op zondag 28 oktober in het Trefpunt door Kees Schilder over Verdi (1813-1901), compo nist van Nabucco en vele andere Italiaanse opera's. Aanvang 14.00 uur, zaal open 13.30 uur. Entree 5,-. Middenin de herfstvakantie, op woensdag 24 oktober om 10.00 uur, sprookjes voor jong en oud in het Trefpunt. Kinderen vanaf 4 jaar beleven met hun (groot) ouders een spannende en vrolijke ochtend. Kosten 4,- per volwassene met één kind, elk volgend kind 1,-. Opgeven bij Marlise Mantel, tel. 072- 533361. Met de Gezelschapsbank een drie- gangenmenu bij Chinees-Indisch Restaurant Lotus in 't Loo op don derdag 8 november. Keuze uit vijf voor- tien hoofd-/ zeven nagerech ten. Aanvang 17.30 uur. Prijs 11.-. S.v.p. aanmelden bij het Trefpunt. van der Velden

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 7