A Single man in Filmhuis Stichting de Buitenkans ffgn H E I L O O O |ft. 9 MiM ilFfiïïl fl ïilt Schoenendoosactie Willibrorduskerk AUTOBEDRIJF Q AUTOSCHADE Q AUTOLEASE U kunt de gehele maand gtovember een afspraak maken voor een gratis APjfëkeuring oneen dag naar keuze. Dit is geldig voor alle APK-keuringen tussen 1-11-20jj|2 31-10-2013. Op p november 20??vanffl5.00 tot 18.00 uur bentfu van harte welkom op otizareceptie. jêi In de week van M\ afdeling voor één (gflatj^^p* v!w In de week van '1i9J hapje,drankje en Kuit/sterrenaratie november povember 2012 bent u van harte welkom bij onze autoschade- afsnralfavvoor één van har.tejvelköm in onzt^shom^|j^^i|pen Tri/ Schoolpleinconcert van Muziek-en Dansschool Heiloo op De Duif UITKIJKPOST 17 OKTOBER 2012 HEILOO - Iedereen krijgt in zijn leven, zelf of in de directe omge ving, te maken met psychische problemen. De gevolgen kunnen tijdelijk zijn, maar ook ingrijpend en langdurig. Met de campagne 'Heel je Hoofd' vraagt het Fonds Psychische Gezondheid aandacht voor de omvang, ernst en duur van de psy chische problemen. In de regio Noord Holland Noord organiseert GGZ Noord Holland Noord diver se activiteiten die bijdragen aan bewustwording en acceptatie. Eén van deze activiteiten is het verto nen van de film 'A Single Man'. Deze film wordt op maandag 29 oktober vertoond in samenwerking met Stichting De Buitenkans. A Single man sluit qua thematiek aan bij 'van dip tot depressie'. De film gaat over George (Colin Firth), professor aan een universiteit in Los Angeles, en een alleenstaande man van mid delbare leeftijd. Zestien jaar lang deelde hij zijn leven met Jim, tot die bij een auto-ongeluk overleed. Sindsdien klampt George zich vast aan zijn dagelijkse rituelen. Na afloop gaat men graag met het publiek in gesprek over de thema tiek (depressie) van de film. Een hulpverlener en een ervaringsdes kundige zijn aanwezig om vanuit him invalshoek aan de discussie bij te dragen. De Trog is vanaf 19.30 geopend. Vanaf 20.00 wordt de film vertoond. Zoals altijd is de toegang gratis. De Trog is te vinden op het terrein van de GGZ NHN bij de ingang van de locatie t/o de brand weerkazerne. HEILOO - Afgelopen dinsdag was Basisschool De Duif aan de beurt voor een schoolpleinconcert, aangeboden door De Muziek- Dansschool Heiloo in het seizoen van het vijftigjarig bestaan. De gitaardocenten Edwin Ligteringen en Peter Broersen zorgden tijdens het speelkwartier voor vrolijke gitaarmuziek waarbij de kinderen spontaan meezongen en waarbij sommige kinderen zelfs een dansje deden. Van vrolijke kinderliedjes tot de laatste hits, van alles zat wat in het repertoire. Eerder waren de twee enthousiaste gitaristen al actief op het speelplein van de Paulusschool, De Meander, De Springschans en de Radboudschool om te laten zien hoe leuk het is om samen muziek te maken en een instrument te kunnen bespelen. Foto: Ricardo Marcker HEILOO - Al vele jaren doet de Willibrorduskerk in Heiloo mee aan de schoenendoosactie. Door een schoenendoos te versieren en te vullen met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed en dergelijke kunt u meedoen aan deze actie. Vorig jaar was er een recordaan tal van 255 versierde en gevulde schoenendozen vanuit de Willibrorduskerk. Al die dozen hebben hun weg gevonden naar kinderen in erg arme landen en naar kinderen in oorlogsgebie den. Naar kinderen die leven in leefomstandigheden die vaak vreselijk zijn. Afgelopen zondag 14 oktober is het startsein gege ven voor een nieuwe editie van deze actie, tijdens de familievie ring in de Willibrorduskerk. In de Kerkstraat van de kerk vindt u meer informatie over de schoenendoosactie. Ook is er dit jaar een kraam ingericht. Daar vindt u lege, versierde schoe nendozen. Deze kunt u mee naar huis nemen en zelf vullen vol gens bijgeleverde folder. Maar u kunt ook zelf een schoenendoos versieren en deze vullen. Tot en met 11 november zullen er na de diensten in de kerk, op zater dagavond en zondagmorgen, mensen bij de kraam staan die u graag willen helpen. Tevens is er dan de mogelijkheid om spulletjes, zoals schoolarti- kelen, toiletartikelen en speel goed, voor de doos te kopen. De actie wordt afgesloten op 11 november, tot die tijd kunnen de versierde en gevulde schoenen dozen worden ingeleverd in de Kerkstraat van de kerk. IÉAh aai I \\lan der Steen Kememet^aatweg 405 Heiloo I Tel 072-338543] 7Wgelijk zijn zonder dat er delen ver,vangen Industrieterrein de Oude Werf 1-4-6 1851 PW Heiloo Tel. 072 533 85 43

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 9