Van Wilsem Cabri Architectuur en Management BNA Vijf vrijwilligers van het eerste uur nemen afscheid van Bibliotheek Heiloo Benthe door naar de provinciale finale van Kinderen voor Kinderen Videoclub Heiloo: nieuw seizoen 2012-2013 H E I L O O BEDRIJF BELICHT 3 Anglikaanse kerk in Heiloo UITKIJKPOST 2 4 OKTOBER 2012 In deze rubriek wordt wekelijks een ander bedrijf in het ver spreidingsgebied van de Uitkijkpost belicht. De kosten voor Bedrijf Belicht zijn 225 euro ex BTW. Voor aanmelding: Hoefsmid 5,1851PZ Postbus 68,1850 AB Heiloo. Of per e-mail: redactie@uitkijkpost.nl. In de aanmelding graag duidelijk uw gegevens vermelden. Tekst en foto: Carolien Breed Harry van Wilsem, René Cabri, Rijksweg 102, 1906 BK Limmen, tel 072 - 5054052, www.vwenca.nl, e-mail: info@vwenca.nl. www.facebook.com/vwenca. LIMMEN - Allround en volledig; dat is de kracht van architecten bureau Van Wilsem Cabri. Allround vanwege de verscheidenheid in opdrachten die vakspecialisten Harry van Wilsem en René Cabri ktmnen uitvoeren. Van het realiseren van grote bedrijfspanden en -hallen, kan toren, scholen, horeca- of hotelcomplex. Restauratie van gemeentelijke en rijksmonumenten tot en met nieuwbouw, verbouw of renovatie van woningen. Volledig omdat bij Van Wilsem Cabri een opdracht gedu rende het gehele traject deskundig kan worden begeleid; van ontweip, begroting, planning, aanbesteding en toezicht tijdens de bouw tot en met oplevering. René Cabri: ,,Dit neemt de opdrachtgever niet alleen een heleboel tijd en zorgen uit handen; het geeft in veel gevallen bovendien een aanzienlijke besparing op de totale bouwkosten!" René Cabri is senior bouwkundig ingenieur met een grote affiniteit voor architectuur; hij heeft jarenlange ervaring als projectmanager voor diverse ontwikkelaars en architectenbureaus en heeft tal van grote en kleine bouwprojecten begeleid. Hij stelt zijn kennis en expertise beschik baar om ervoor te zorgen dat een bouwproject tegen een reële prijs aan een aannemer wordt aanbesteed. En ziet er op toe dat elke opdracht vol gens afspraak wordt uitgevoerd; binnen het te besteden budget en vol gens gestelde hoogwaardige bouwkundige eisen. Harry van Wilsem is BNA architect, met een grote verscheidenheid aan gerealiseerde projecten. Hij heeft na de opleiding bouwkunde aan de HTS Amsterdam de studie architectuur gevolgd aan de TU-Delft. Deze volgorde komt voort uit zijn wens om praktisch en solide bouwen te combineren met schoonheid en stijl. In zijn ontweipen gebruikt hij heldere vormgeving samen met aansprekende materialen, waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van duurzame innovatieve technieken. Van Wilsem en Cabri vormen een gouden duo; twee allround specia listen die elkaar aanvullen en bij ieder bouwproject, groot of klein, teza men een enorme meerwaarde te bieden hebben. Hun eerste gezamenlijke project was twee jaar geleden; de bouw van het clubhuis van de Castricumse hockeyclub. Dit beviel zo goed dat ze besloten samen verder te gaan. Begin vorig jaar is Van Wilsem Cabri opgericht, een jong en dynamisch bureau dat meer dan twintig jaar expertise in huis heeft. Het kantoor is sinds mei 2011 gehuisvest in een prachtig pand aan de Rijksweg. De sterke combinatie van de architect en de bouwmanager levert de opdrachtgever veel voordelen. Harry van Wilsem: „Wij kunnen ieder idee niet alleen vormgeven, we zorgen ook voor een scherpe begroting voor het ontweip. Vaak blijkt dan dat een wens, bijvoorbeeld een aanbouw, met minder geld toch mooier kan wor den gerealiseerd. Of dat we door een slimmere indeling van de ruimte meer leef- of werkruimte creëren en toch binnen een soms beperkt bud get blijven!" Van Wilsem Cabri biedt geïnteresseerden één uur gratis advies op maat om ter plekke of in de ontwerpstudio de mogelijkheden van (vergunningsvrije) verbouw- of nieuwbouwplannen door te nemen. HEILOO - In Bibliotheek Heiloo zijn al meer dan dertig jaar vrij willigers werkzaam. Waar de gangbare werkzaamhe den door betaalde krachten worden uitgevoerd, zijn op dit moment meer dan zestig vrijwilligers actief op aan vullende terreinen, waarbij zij van grote waarde zijn voor de kwaliteit van het bibliotheekwerk. Afgelopen woensdag hebben vijf vrijwilligere van het eerste uur afscheid genomen van Bibliotheek Heiloo. Met elkaar staan zij voor meer dan 150 jaar vrijwilligerswerk in de bibliotheek. Heel treffend was hoe de heer Spier het bij het afscheid verwoordde: „We hebben ons nooit verveeld, met plezier de verschillende taken gedaan en voel den ons gewaardeerd en opgeno men in de kring van medewerkers." 150 jaar vrijwilligerswerk, 150 jaar titelbeschrijvingen maken, etiketten tikken, boeken repareren, boeken- volgorde in de kast controleren, cul turele agenda in de hal bijhouden, bibliotheekmaterialen voorzien van barcodes en later computerchips, enzovoorts, enzovoorts. Bibliotheek Heiloo is al haar vrijwilligere, en nu in het bijzonder deze vijf, heel erg dankbaar voor alle energie en tijd, die zij hebben besteed aan de biblio theek. De vijf scheidende vrijwilligers, van links naar rechts: mevr. C.N. van Koningsbrugge, mevr. R. Eijkhout, mevr. P. Spier, Dhr. J. Spier, mevr. A.H. Wünker. Aangeleverde foto HEILOO - Op zondag 14 oktober heeft Benthe de Wijs, uit Heiloo, in Amsterdam meegedaan aan de voorronde van het Kinderen voor Kinderen songfestival. Ze zong het liedje 'Oudere gevraagd.' Het was de voorronde voor de provincie Noord-Holland. Van alle 250 jongens en meisjes uit Noord Holland werden er tien uit gekozen om te strijden in de provin ciale fmale. Op dinsdag 16 oktober kreeg ze telefonisch het bericht dat ze door was en bij die tien jongens en meiden hoorde. Ze mag nu gaan optreden op 9 februari in Hoom in Het Park theater. Ze heeft er enorm veel zin in. „Mijn droom is al uitge komen. Ik mag in een theater met live band en backing vocals optre den!", aldus een blije Benthe. Het wordt een spetterende show waarin de zangtalenten strijden om een plek in de landelijke fmale. Er kan ook mee worden gezongen met alle liedjes tijdens deze populaire Theatershow. Kaarten hiervoor zijn nog te verkrijgen. Benthe de Wijs uit Heiloo heeft succesvol meegedaan aan de voor ronde van het Kinderen voor Kinderen songfestival. Aangeleverde foto HEILOO - Op de laatste vrijdag van dee maand komen de leden van Videoclub Heiloo bijeen voor de vertoning van de nieuw gemaakte video's. In de filmzaal van Het Trefpunt heeft Videoclub Heiloo eigen appa ratuur paraat om videofilms groot te projecteren. In de komende periode wordt er ook aandacht besteed aan het fil men met de mobiele telefoon/came- ra en aan het nieuwe fenomeen: 'lipdub'. Van tijd tot tijd worden gezamenlijk video projecten gerea liseerd, ook zijn films in opdracht tot stand gebracht, zoals voor de Bibliotheek en voor Stichting Een Hart voor Polen over de vakantie van de Poolse kinderen. Zoek op YouTube naar het kanaal van Video Club Heiloo. Hoewel het geen cur sus is, betekent de onderlinge uit wisseling van kennis wel dat er, al doende, veel wordt geleerd; ook over diverse technieken en creatie ve mogelijkheden. Tussen de films door wordt tijd besteed aan onder ling overleg, het oplossen van pro blemen, het bespreken van came ra's, videomontage (al of niet per computer), dvd-branden, beamere enzovoorts. Er is nog plaats voor nieuwe leden die hun video acti viteit op een gezellige manier wil len delen met andere hobbyisten. Het lidmaatschap kost 35,- voor het hele seizoen inclusief koffie). Heeft u belangstelling, kom dan eens vrijblijvend kennismaken. De eerstvolgende bijeenkomst is op vrijdagochtend 26 oktober. Start is om 09.30 uur. Voor informatie kunt ook bel len met Wilma Roelofs, tel. 072- 5333510 of Jack Groot, tel. 072- 5321033. HEILOO - Alweer 22 jaar komen er mensen naar een Engelstalige kerkdienst in Heiloo. Het begon allemaal in de Witte kerk in 1990 als Christchurch Heiloo, vervolgens in de Kruiskerk en de laatste tien jaar komt men samen in de Ter Coulsterkerk. Omdat de vorige dominee in mei met emiraat (pensioen) is gegaan zijn er verschillende gastdominees geweest. Sinds vorige week is er een nieuwe dominee voor de Heiloose gemeente, Francis Blight. Hij komt uit Engeland, ten zuiden van Londen. Hij woont met zijn vrouw Georgina en drie kinderen in Ypestein. Op zondag de 28ste oktober wordt Francis Blight officieel ingewijdt in de Ter Coulster kerk om 17.00 uur. Het is een speciale dienst waar er na afloop de mogelijkheid bestaat om Francis en z'n familie te ont moeten. Niet alleen mensen uit de Anglikaanse kerk zijn welkom, maar ook mensen uit de directe omgeving.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 3