Gezamenlijk feest Johannes en Jacobus f Vrijwilligershulp gezocht in de tuin van de Abdij van Egmond De Donkere Metten in Slotkapel in de Slotkapel NIEUWS UIT DE REGIO INGEZONDEN BRIEVEN GDB furieus over Enterij Wel of geen JOP in Akersloot 24 OKTOBER 2012 AKERSLOOT - Voor het eerst sinds de 'samensmelting' van de Johannes- en de Jacobusschool vierden de beide scholen vrijdag een gezamenlijk feest. Wat voorheen Johannesdag werd genoemd, heet nu, na uitgebreide verkiezingen door de kinderen, Arendsdag. De twee groepen 8 bereidden de spelletjes voor in het teken van het thema van de kinder boekenweek: 'Hallo wereld!'. De gemengde groepjes van de groepen 1 tot en met groep 7 volgden het wedstrijdschema en trokken van klas naar klas. Veel kinderen en leraren waren feestelijk verkleed. In de gemeenschappelijke hal werden suikerspinnen gedraaid en limo nade geschonken. Bovendien klonk er gezellige muziek, gezongen en gespeeld door verschillende leer krachten. Kortom: het was een gezellige boel. Het feest werd op het plein afgesloten met het bekendmaken van het winnende groepje en het liedje/dansje Hallo wereld! Juf Willy had het dansje zó op maat gemaakt dat alle kinderen het goed konden dansen. En dat zag er fantastisch uit in het herfstzonnetje! «oSv'f-'t Het feest werd op het plein afgesloten met het bekendmaken van het winnende groepje en het liedje/ dansje 'Hallo wereld'! Aangeleverde foto EGMOND - Op zaterdag 3 novem ber vindt voor de twaalfde keer de landelijke Natuurwerkdag plaats. Op deze dag wordt door heel Nederland gewerkt in de natuur. Dit kan in groepsver band of individueel. Eén van de werklocaties in Noord- Holland is de tuin van de Abdij van Egmond. Deze plek vol mystiek en rust in Egmond-Binnen is de afge lopen jaren flink opgeknapt door de vrijwilligersgroep Tuin Abdij van Egmond. Zij helpen de broeders met het onderhouden van het groen in de tuin en de recent aangelegde vlinderhof. Een hele klus waar extra hulp bij gewenst is. Op zaterdag 3 november kunt u meehelpen in de tuin van de abdij. De werkzaamheden bestaan uit het uit-steken van bramen, het schonen van een sloot en het snoeien van hagen. Volop en afwisselend werk voor jong en oud. U bent welkom om een dag mee te komen werken. De dag begint om 10.00 uur en zal rond 16.00 uur aflopen. Tijdens de middagpauze staat er een speci ale abdijlunch klaar voor alle harde werkers. Lijkt het u leuk een dag op deze speciale plaats de handen uit de mouwen te steken, u bent wel kom! Via www.natuuiwerkdag.nl kimt u zich aanmelden. Er zijn nog ruim 25 plaatsen beschikbaar. Als u deze dag niet kunt of vaker mee zou willen werken met de enthousiaste vrijwilligers, kijk dan eens op www. abdijtuinegmond.nl. Tijdens de drukbezochte contact avond van GDB in Limmen heb ben de leden en belangstellende burgere him ongenoegen geuit over de handelwijze van de wethouders Meijer en Klijnstra, inzake de onder handelingen met de OGL over de Enterij. Het feit dat de gemeente al na twee dagen na het afbreken van de onderhandelingen met een nieuwe exploitant op de proppen kwam, gaf te denken. In 2007 heeft de OGL zich bereid verklaard om de exploitatie van de Enterij op zich te nemen en Femand Zomerdijk begon aan een nieuwe uitdaging. In de afgelopen jaren heeft zij met de OGL ongelofelijk veel werk ver zet om een gezellige thuisbasis te maken. De overeenkomst eindigde op 31 juli 2012. Vanaf eind 2011 zijn al gesprekken gevoerd. Vanaf februari 2012 gaf de OGL aan dat zij de overeenkomst met nog eens vijf jaar wilde verlengen. De gemeente opteerde echter voor één jaar. Vanaf die periode zijn de onder handelingen moeizaam verlopen. Wij hebben op 2 mei schriftelijke wagen gesteld. Het college gaf aan dat de continuïteit in beheer en exploitatie van de Enterij hoogst onzeker is. Opmerkelijk is het, dat volgens het college de sporthal in de komende jaren wel degelijk een functie in de kern Limmen zal veivullen. Met geen woord wordt gerept over het voorgestelde eenja rige contract. Verder wordt gesteld dat de OGL een investering van ruim 600.000,- noodzakelijk achtte voor achterstallige groot onder houd. De gemeente zou uitkomen op een aanmerkelijk lager bedrag. Over deze investeringen kon geen overeenstemming worden bereikt. Het college gaf tenslotte aan dat rond mei/juni een besluit zou wor den genomen. We weten de uitslag, er is nooit een besluit genomen in die periode. De gemeente heeft slecht onderhandeld en sommigen woegen zich of de gemeente wel echt de intentie had om met de OGL door te gaan. De wethouders hebben de betrokkenheid van de OGL voor Limmen volgens velen zwaar onderschat. De inzet van Limmenaren voor hun gemeen schap is buitengewoon groot. De grootste verliezers in dit verhaal zijn de gebruikers van de sporthal. Allereerst zijn er begin september opnieuw wagen gesteld aan het college. Binnen een maand krijgen we daarop een reactie. GDB heeft aangekondigd een verzoek tot inter pellatie te doen over dit onderwerp. Alle burgei's zijn welkom. Rob Schijf Limmen De WD afdeling Castricum houdt op maandag 29 oktober om 19.30 uur een discussieavond in het het Achterom. De gemeente Castricum is op dit moment bezig om een geschikte locatie te vinden voor het plaatsen van een JOP, Jongeren Ontmoeting Plaats. De WD is tegenstander van een dergelijke voorziening en wil op deze avond de mening van de inwoners/buurt bewoners peilen. Hiervoor hebben wij het College van Burgemeester en wethouders, raadsleden, politie, buurtbewoners, gebruikers van de havens en via flyers de jeugd/gebrui kers van een toekomstige JOP uitge nodigd om op de 29ste met elkaar in discussie te gaan. De voorgenomen plek is nabij de parkeerplaats van de ARZV, bij de skatebaan. Deze plek is inmiddels al ingenomen door hang jeugd, en wordt vaak ontsierd door zwerfafval, gebroken glas, en de restanten van drugsgebruik. Om een zo goed en correct mogelijk beeld te krijgen wat de plaatsing van een JOP op betekent alvorens de raad gaat beslissen of en waar een JOP geplaatst zou mogen worden, vindt de WD het belangrijk de inwoners en toekomstige gebruikers gehoord te hebben. Wij hopen dan ook dat zowel voor- als tegenstandei's, en met name de jeugd aanwezig zal zijn. Rob Dekker Akersloot Vrijwilligers aan het werk in de tuin van de abdij. Heeft u ook interesse? Kijk op www.abdijtuinegmond.nl. Foto: Arthur Schaafsma EGMOND - Vrijdag 2 november spelen Marjon Strijk (sopraan) Mieneke van der Velden (gamba) en Pieter Jan Beider (orgel en clavecimbel) in de Slotkapel in Egmond aan den Hoef. Met de uitvoering van 'Legons de Ténèbres' ofwel 'Donkere Metten' wordt indringend gememoreerd aan de ontgoocheling van Christenen bij het lijden van Jezus Christus. De Donkere Metten; bedoeld voor de drie dagen vóór Pasen. Latere uit voeringen werden schaars 'verlicht' door vijftien brandende kaarsen. De kaarsen stonden opgesteld in de zogeheten 'kaarsegge' en wer den beurtelings gedoofd. De laatste kaars bleef branden ter symbolise ring van het leven van Christus, et uitvoerend ensemble is met zorg samengesteld. De musici worden in hun expertise zeer gewaardeerd door publiek en pers op nationaal en internationaal niveau. Marion Strijk, ondersteund door barokspecialis- ten van formaat, wordt geroemd om haar stralende stem, waarmee ze bovenaards mooi, geheel pas send bij de thematiek van de lezin gen, kan acteren. De Slotkapel, Slotweg 19, Egmond aan den Hoef. Aanvang: 20.00 uur. Toegang: 15,- (met korting bij vijf kaarten of meer). Kaarten via www.slotkapel- egmond.nl of tegen contante beta ling aan de kassa, e-mail: info® slotkapel-egmond.nl. Informatie, tel. 072-5065973.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 9