Wintertijd voor Loopgroep Egmond Herfstwandeling in de Wimmenuinnierduinen Feestelijke openings avond de Uylenspieghels P NIEUWS UIT DE REGIO n nnuK mei mus -mm Hoeve Overslot ruimt boeken op regio 15 Kringloopbedrijf Tolnet even anders Ml 31 OKTOBER 20112 I PASSIE VOOR VERVELING 1 VAiN 0NZW EN andersom ES DE KUNST VAN HET NIETS DOEN 11 Foto: Paul ten Have De Wimmenummerduinen in de late herfst. EGMOND - Zoals gebruikelijk past Loopgroep Egmond haar trainingstijden weer aan van wege de naderende herfst en winter. Op zaterdag 3 november wordt de aanvangstijd van de training ver vroegd naar 15.30 uur in verband met de eerder invallende duisternis. Ook het karakter van de trainingen verschuift weer naar de langere tempo's, dit als voorbereiding op de halve marathon van Egmond. In de aanloop naar de halve marathon LIMMEN - Zaterdag 10 november is het weer zover. De openings avond van De Uylenspieghels in de Burgerij in Limmen! Deze avond zal in eerste instantie in het teken staan van de bekendma king van de raad van 11. Zal er dit nemen de leden van de Loopgroep deel aan diverse lopen. De loop groep traint elke zaterdag om 15.30 uur in de duinen bij Egmond. Er wordt verzameld bij de kruising Van Oldenborghweg/Oude Schulpweg bij het informatiebord van PWN. Ook lopers die geen ambities heb ben om wedstrijden te lopen maar wel elke week in groepsverband willen trainen zijn welkom. Zie voor meer informatie: www. loopgroepegmond.nl of kom gewoon een keer op zaterdagmid dag naar het verzamelpunt. jaar een nieuwe prins Tyl de XlVe worden voorgesteld? Zijn er uitstap- pers en zo ja, wie zullen deze weer gaan opvolgen? Naast deze officiële en ludie ke happening staat deze avond vooral in het teken van feesten. B&E Sounds zal deze avond muzi- REGIO - De Wimmenummer duinen in de late herfst. In deze tijd is de natuur zo dynamisch dat het niet te voorspellen valt watje er kunt meemaken: storm, regen, een waterig zonnetje? Zijn de bladeren al van de bomen gewaaid? Staan er nog paddenstoe len? Zijn er vogels op de trek te zien? En komen we nog koeien of paarden kaal verzorgen. B&E soimds staat voor Bob van Halderen en Edwin Gaasenbeek. Dit duo is ontstaan uit de carnavalsvereniging en heb ben inmiddels al vele feestavonden verzorgd. Speciaal voor deze avond zal ook Mark Admiraal, de rasar tiest uit Limmen, komen optreden. tegen? In ieder geval hun 'sporen' waar soms paddenstoelen op groei en! Er is beslist wel wat te beleven tijdens de IVN-natuuiwandeling op zondag 4 november. Die begint om 11.00 uur 's mor gens bij het PWN-informatiebord op het parkeerterrein aan het Nachtegalenpad aan de noordkant van Egmond aan den Hoef. De wan deling gaat afhankelijk van het weer Hij zal diverse feestnummers ten gehore brengen, onder andere van André Hazes, Guus Meeuwis, de 3J's en Jan Smit. De Uylenspieghels nodigen iedereen uit om een kijkje te komen nemen op deze gezellige avond, de toegang is gratis. De ope ningsavond begint om 20.30 uur. door het open duin, of deels langs de binnenduinrand en duurt onge veer twee uur. U dient zelf te zorgen voor een toegangskaart voor het Noord- Hollands Duinreservaat van PWN. Een donatie (richtlijn 2,50 euro) wordt op prijs gesteld. Voor nadere inlichtingen kunt u mailen, IVN- Heiloo@hccnet.nl of bellen 072- 5325110. EGMOND - Op 3 november opent Kringloopbedrijf Tol op De Bijlmansweid 3 in Egmond aan den Hoef haar deuren. Dico Tol (55) heeft jaren in de verstandelijk gehandicapten zorg gewerkt als begeleider. Daarnaast heeft hij op verschil lende plekken jongeren met een achterstand geholpen om weel een plek te vinden op de reguliere arbeidsmarkt. De doelstelling van het bedrijf is op de eerste plaats natuurlijk het verkopen van spullen, die andere mensen weg doen tegen lage prijzen. De spullen worden opgehaald en bezorgd met een mooie grote vrachtwagen. Kringloopbedrijf Tol zoekt samenwerking met de verzorgingshuizen en er zijn onderhandelingen gaande met de gemeente Bergen om de afvalberg te verkleinen en te gaan recyclen. Het is de bedoeling mensen werk ervaringsplaatsen te bieden, dag besteding en vrijwilligerswerk. Het werk wordt aangepast aan de interesse en de mogelijkheden van iemand om te werken in een vriendelijke sfeer. Door zijn eer dere werkzaamheden is Dico job- coach en kan natuurlijk bemid delen voor vrijwilligerswerk in de omgeving in samenwerking met het UWV en gemeente Bergen. De Uylenspieghels nodigen iedereen uit om zaterdag 10 november om 20.30 uur een kijkje te komen nemen op deze gezellige avond, de toegang is gratis. Aangeleverde foto vf' i 'V Er wordt verzameld bij de kruising Van Oldenborghweg/Oude Schulpweg bij het informatiebord van PWN. Aangeleverde foto

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 11