Buiten en Binnen, één aanpak! Hoeve Overslot ruimt boeken op Vijftig jaar dameskoor Sint Caecilia REGIO pa&ïz voor. v..::. 13 INGEZONDEN MEDEDELING KORTOM - - POLITIE BERICHTEN Snelheidscontrole Geesterweg Vandalen in Limmen Granaat gevonden Aanrijding sportwagen en tractor Najaarsconcert Eensgezindheid Amak wandelt Doe mee met het Taizé-koor-project Benefietconcert Soroptimistclub 50 jaar dameskoor Parochies StJaco&ity M ajor Akersloot UITKIJKPOST 31 OKTOBER 2012 EGMOND - De tuin is een steeds belangrijker onderdeel geworden van ons huis. Als extra kamer, als living en als uitzicht vanuit onze woonkamer en/of keuken. Een veranda, buitenkeuken en loungehoek staan dan ook bij veel mensen op het wensenlijstje. Om buiten en binnen één gezicht te geven hebben Peter Schouten van Hovenier en Boomverzorgingsbedrijf Peter Schouten en Stephanie Pater van Lifs interieuradvies styling uit Egmond aan den Hoef de handen in een geslagen. Zij kijken naar ontweip, indeling, stijl, materialen en functies van de tuin en woonkamer/keuken, zodat bui ten en binnen goed bij elkaar aansluiten, elkaar zelfs versterken! In oktober start het nieuwe woonseizoen en het najaar is uitermate geschikt voor het aanleggen of herindelen van de tuin. Ook benieuwd naar de mogelijkheden? Bel vrijblijvend voor tuinadvies naar Hovenier en Boomverzorgingsbedrijf Peter Schouten (www.boomentuinverzorging.nl, tel:06-22569123) en voor interieuradvies naar Lifs interieuradvies styling (www.lifs.nl, tel: 06-11741499). AKERSLOOT - Dinsdag werd er een snelheidscontrole langs de Geesterweg in Akersloot gehouden, van 06.46 tot 09.42 uur. Het betrof een controle op kenteken, waarbij de overtredingen fotografisch zijn vastgelegd. Maximumsnelheid was 50 kilometer per uur, aantal pas santen 716, aantal overtredingen 83, hoogst gemeten snelheid 95 kilometer per uur. Ook werd er een snelheidscontrole langs de Boekei gehouden, waarbij de overtreders werden staande gehouden. De controle werd gehouden van 14.00 tot 15.00 uur. Vijftig kilometer per uur was de maximum toegestane snelheid, drie processen verbaal wegens overschrijden maximum snelheid, 68 kilometer per uur was de hoogste gemeten snelheid. Twee keer proces verbaal in verband met het vasthouden van de mobiele telefoon tijdens het rijden. Een keer een proces verbaal in verband met overschrijding maximum snel heid voor een snorfiets, snelheid bedroeg 39 kilometer per uur. LIMMEN - Na melding van een oplettende buurtbewoner trof fen agenten maandag 22 okto ber omstreeks 03.50 uur op de Kerkweg omgetrokken kliko's aan, een makelaarsbord midden op straat en een container waar bouwafval uitgehaald was. Op de Dusseldorperweg zagen zij twee knapen, de derde rende weg. Deze werd een paar straten verderop ingehaald. Hij bekende direct onge vraagd dat hij bij de vernielingen betrokken was, maar dat hij het niet gedaan had. De mannen zeiden dat zij met zijn vijven uit verveling door het doip trokken en een paar dingen hadden omvergetrokken. Allen sliepen bij één van de jongens thuis in een zomerhuisje, net buiten toezicht van de oudere. De agen ten hebben de de drie jongens de troep op laten ruimen en de ouders in kennis gesteld. Allen gaven aan hun kind naar bureau HALT te wil len sturen. LIMMEN - Donderdag 25 okto ber ging de politie op verzoek van de meldkamer naar een adres in Limmen, alwaar een granaat gevonden zou zijn. Gesproken met melder/vinder en deze vertelde bij verrichten van tuinwerkzaamheden de granaat te hebben gevonden. Vinder had de granaat in een hou ten kistje gedaan en afgedekt met een stuk boomstronk. De agenten hebben van de granaat een foto gemaakt en deze doorgestuurd naar een deskundige. Deze heeft instruc tie geven om de granaat in het kist je te stabiliseren met wat zand en op een zo ruim mogelijk plek van de woningen afgedekt neer te leg gen. Vervolgens is de Explosieven Opruimingsdienst gewaarschuwd, die in de loop van deze week de granaat ophaalt om te vernietigen. AKERSLOOT - Donderdag vond om 18.30 uur op de Geesterweg een aanrijding plaats tussen een sportwagen en een tractor (zon der letsel) op de kruising van de Raadhuisweg met de Geesterweg ter hoogte van Vakgarage Akersloot. Een Duitse bestuurder van de Chrysler crossfire kwam uit de richting van de Raadhuisweg en wilde bij de kruising rechtsaf slaan althans daarvoor had hij zijn knip perlicht aan vervolgens ging hij toch rechtdoor. Toen er vervolgens vanuit de richting uitgeest over de Geesterweg een tractor met laad bak de Chrysler ramde tegen de voorzijde. De Chrysler crossfire raakte total-loss; het motorblok lag bijna op straat. Op zaterdag 3 en zondag 4 november kunt u in de Boek Zopie voor een prikkie een mooi boek op de kop tikken. Aangeleverde foto EGMOND - Nu de gildebroeders van de beHOEDers de hoed weer traditioneel hebben opgezet sluit Hoeve Overslot het exposi tieseizoen af met het opruimen van de tweedehands boeken- voorraad. Op zaterdag 3 en zondag 4 novem ber van 12.00 tot 17.00 uur kimt u in de Boek Zopie voor een prikkie een mooi boek op de kop tikken. Alle genres zijn aanwezig, evenals EGMOND - Op zaterdag 27 okto ber houdt Eensgezindheid haar Najaareconcert in dorpshuis De Schulp te Egmond-Binnen. De aan vang van het concert is 20.00 uur en de toegang is voor donateurs gratis. Andere bezoekers betalen per per soon 5,-. De zaal is open om 19.45 uur. Tijdens het concert zullen het opleidings- en fanfareorkest optre den onder leiding van respectieve lijk Elivera van Sloten en Jeroen Drenth. In het programma komen verschillende onderdelen naar voren. Zo zijn er solistische optre dens en is er een verscheidenheid aan werken te beluisteren, die stuk voor stuk voor een breed publiek geschikt zijn. Het programma omvat zowel een klassiek als programma tisch en populair karakter. Onder andere muziek van Wagner (Elsa's procession to the Minster), Rossini (Variazioni) met als solist op sopraansax Bas Griffioen, Dvorak (Rusalka's song to the Moon), maar ook werken van componisten als K.J. Alford, Reineke en John Miles komen aan bod. De avond duurt tot circa 22.30 uur en staat in het teken van 99 jaar - oftewel bijna 100 jaar - Eensgezindheid, want zoals wellicht bekend viert de muziekvereniging in 2013 haar Eeuwfeest. Bij de eigen muziekopleiding van de vereniging is ruimte voor nieuwe leerlingen die opgeleid willen worden tot slag werker, koperblazer of saxofonist. Voor inlichtingen kan men terecht bij: Ilse Pepping, tel. 072-8884858 of Piet Apeldoorn, tel. 072-5061324. Engels, Frans en Duits talige boe ken. Bovendien kan men dan ook nog een bezoek brengen aan het schelpenmuseum en de expositie over De Egmondse school. Hoeve Overslot is te vinden aan de Slotweg 42 te Egmond aan den Hoef tegen over de slotruïne. AKERSLOOT - Woensdag 7 november is er weer een doorde weekse wandeling. De wandeling is weer een verrassing en brengt u op de prachtigste plekjes in Noord Holland. Het vertrek is om 09.30 uur vanaf Het Kruispunt Mozartlaan hoek Raadhuisweg in Akersloot. Voor inlichtingen: Tinie Leijen, tel. 0251-315137 of Tini Krom, tel. 0251-312815. AKERSLOOT - Doe mee met het Taizé-koor-project. Na twee repetities op de woensdagen 31 oktober en 7 november zal het Taizé-projeet-koor het gerepe teerde in praktijk brengen in de Comeliuskerk van Limmen. Het project-koor staat onder leiding van de dirigent-organist?pianist Peter Rijs. Meedoen is gratis, opgave via: pastorie. comeliusparochie@hetnet.nl. REGIO - Op zondag 4 november houdt Soroptimistclub Alkmaar een concert voor het goede doel. Sopraan Mirjam Betjes zal vele prachtige highlights uit opera, ope rette en musical ten gehore bren gen. Zij wordt op piano begeleid door Deborah Pardy uit Heiloo. Het concert vindt plaats in de Remonstrantse Kerk in Alkmaar aan het Fnidsen 33-37. Ontvangst met koffie: 14.30 uur. De opbrengst is bestemd voor 'Resto VanHarte' in Alkmaar. Kaarten: 12,50, inclusief koffie. Reserveren en betalen van kaar ten: 4november2012@hotmail.nl. AKERSLOOT - De contributie was f 0,40 0,18) per maand en dat weten de vier jubile rende dames Jo Beentjes, Ali Brakenhoff, Tiny van Diepen en Nel van der Eng zich uit 1962 nog goed te herinneren! Zij horen nog bij de eerstelingen van het dameskoor St. Caecilia in Akersloot, het koor dat nu op 4 november haar jubileum viert. Voortgekomen uit het Katholiek Vrouwen Gilde hebben de koorle den, naast de gewone zondagsdien sten, ook heel veel trouwerijen en begrafenissen met hun zang bege leid. En ze zingen nog steeds met enthousiasme onder begeleiding van de dirigente Marianne Wolvers en de organist Frans Verhaar. In het begin moest men bij een begrafenis zelfs zingend om het kerkhof lopen. En eigenlijk was de toenmalige pastoor tegen een dameskoor. Het oefenen samen met het Herenkoor mocht van hem dan ook niet in de kerk, dat moest op een andere plaats gebeuren! Zondag 4 november is er om 10.00 uur een Eucharistieviering ter gelegenheid van het jubileum. Pastoor Jan Veldt zal hierin voor gaan. Na de viering kan men het bestuur onder leiding van voorzitter Gerda Hoogland en het koor felici teren met het jubileum. Het dameskoor St. Caecilia uit Akersloot bestaat maar liefst vijf tigjaar. Aangeleverde foto

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 13