Rob Jak uit Limmen Nederlands kampioen baarsvissen Hoe fit is Heiloo en omgeving? Limmen laat het liggen tegen Velsenoord Tafeltennisvereniging Limmen-Heiloo Felle strijd om de punten bij Oppositie SPORT 19 INGEZONDEN MEDEDELING UITSLAGEN Verrassende schaakwinst Wester UITKIJKPOST 31 OKTOBER 2012 HEILOO - Dorssports zoekt vijftig ongetrainde personen om te begelei den naar een gezonde leefstijl! Ben je van mening dat je nu echt iets aan jouw gezondheid wilt doen? Zou je hierin graag begeleid worden door professionals die weten hoe je jouw doel kunt bereiken? Dan is deze cur sus echt iets voor jou! Gedurende acht weken werk je aan jouw gezond heid onder deskimdige begeleiding van gediplomeerde instructeurs van Dorssports. Daarnaast krijg je voedingtips en adviezen van Orthodiëtist Ria Penders, onder andere bekend van het boek Oergondisch Genieten. Fitnesscoördinator Peter van Wijk vertelt: „Middels dit onderzoek willen wij aantonen dat regelmatig bewegen en gezonde voeding bijdraagt aan een gezonde levensstijl. Het plan is als volgt; tijdens de eerste afspraak wordt er een uitgebreide intake bij de deelnemer afgenomen om een zo duidelijk mogelijk beeld te vormen. Aan de hand van de intake en de eerste meetgege vens wordt er een actieplan samengesteld welke wij tussentijds en aan het eind evalueren. Hierdoor stellen wij de deelnemers in staat op een verant woorde wijze him persoonlijke doel te bereiken met activiteiten die bij hen passen. Zo kunnen alle deelnemers gedurende de cursus van alle activiteiten en faciliteiten gebruik maken, maar wij adviseren hen daar uiteraard in!" Wil jij fitter en energieker in het leven staan? Geef je dan voor 5 november op aan de receptie van Dorssports, De Dors 5-7 in Heiloo. Voor opgave/vragen kim je ook contact opnemen met nummer 072-5330403 of per E-mail: info® dorssports.nl. Overige informatie op www.dorssports.nl. Heilooer Bridge Club HEILOO - Uitslagen bridgecompetitie in cultureel centrum De Strandwal. Donderdagavond: A-lijn: 1. Coebergh - Tiel 63,75; 2. De Bruyckere - Stark 61,98; 3. Fam. De Nijs 55,73; 4. R. Haanstra - E. Rutjes. 52,50. B-lijn: 1. Fam. Cnossen 69,17; 2. Fam. Van Wiechen 59,17; 3. Deitmers- Hutten 54,17; 4. Wijnbeek- Floris 51,67. C-lijn: 1. Fam. De la Porte 60,83; 2. Van Noord - Rotteveel; 57,92; 3. Fam. De Waard 55,83; 4. Fam. Soeters 54,17. Dinsdagavondcompetitie: A-lijn; 1. Huting-van derSteen 56,25; 2. Klerk - Stark 59,38; 3. Brokx- Hendrikse 56,25; 4. Klop - van der Laan 54,69. B-lijn: 1. Ontrop - Noordenbos 63,54; 2. Molenaar - Reuzenaar 57,29; 3. Fam. Roozen 57,29; VOETBAL LIMMEN - Limmen heeft zich zelf in en tegen Velsenoord geen dienst bewezen. Limmen was de betere partij en kreeg goede kan sen om te scoren. Een binnenge schoten penalty door Velsenoord bleek genoeg om Limmen op 1-1 te houden. Vanaf het begin werd duidelijk dat Limmen maar met één doel naar Velsen - Noord was gekomen. Het eerste kwartier was het krachtsver schil duidelijk zichtbaar. Onder de rook van Tata Steel had Velsenoord nauwelijks de bal en was het een richtingsverkeer. De eerste grote mogelijkheid kwam op naam van Entile Veldt. Hij speelde zichzelf kun dig vrij, maar zijn krullende schot trof de binnenkant van de paal. In de twaalfde minuut kwam de verdiende treffer dan toch. Wouter maakte het Velsenoord lastig door weer eens in te schuiven. Zijn pass belandde bij Jeroen Veldt. Hij haalde de achter lijn en legde terug op Ramon Tabois. Ramon kon de bal in het dak van het doel schieten, 0-1. Velsenoord zakte ver terug en Limmen kreeg vervol gens enkele kansen om de score uit te breiden. Limmen verloor het geduld en ging te snel de lange bal hanteren. Dit bleek niet de meest slimme oplossing, vooral omdat er voorin niet genoeg ruimte was. In de 31ste minuut kwam Velsenoord prompt op gelijke hoogte. Wouter Koot moest ingrijpen om de spits van Velsenoord een kans te ontne men. Volgens de scheidsrechter was 4. Greijer- Hentzen 56,25. Alle uitslagen op site www.heilooerbridgeclub.nl. Damesbridgeclub Sans Atout HEILOO - Uitslagen woensdag 24 okto ber: A-lijn: 1. Beerepoot - Kooij 62,50; 2. Bennen - Stierp 56,77, B-lijn: 1. Valk - Vos 59,17; 2. Oosterwijk - Warmenhoven 55,42, C-lijn: 1. Kuit - Berkhout 66,15; 2. v. Noort - Tromp 65,10. Bridge Club 't Oosthonk HEILOO - Uitslagen van woensdag 24 oktober: A. Lijn 1. D. de Klerk - J. Beerse 59,17% 2. Fam Turk 56,25%, 3. G. Bes - H. Uijl 55% 4. J. Huting - C. v.d. Steen 54,58%. B. Lijn 1/2. Fam. Oei en A. Brugman - H. Fijnheer 60,63%, 3- B. Geerlings - B. Kos 60% 4. J. Staphorsius - invaller 58,33%. zijn ingreep niet volgens het boekje. De spits kon nog wel op doel schie ten maar de leidsman floot alsnog voor een overtreding. De 1-1 was een feit, hoe onverdiend ook. In de 37ste minuut schoot Paul vanaf rechts op de winkelhaak en Jan kopte voor langs. Gelukkig was Limmen-keeper Randy Scheerman aan de andere kant scherp toen hij zich voor de bal gooide en de 2-1 voorkwam. Na de rust leek Velsenoord wak ker geschrokken en startte scherp. Niet dat er enig gevaar uit kwam, maar duidelijk was dat Limmen niet zomaar drie pimten cadeau zou krijgen. De kansen bleven daar entegen wel komen voor Limmen. Wouter Koot beloonde zijn goede actie niet door voorlangs te schieten en Ernile Veldt kon Jeroens voor zet niet afmaken. Werd Velsenoord dan niet gevaarlijk? Eigenlijk niet. Al kwamen zij rond de Limmer- zestien was het verdediger Jack van de Reep die veelvuldig een sta in de weg bleek voor Velsenoord. Het vat leek leeg. Tabois' vrije trap werd nog wel mooi gekeerd door de Velsenoord-keeper en Jeroen Veldt wist niet te scoren na een mooie opening van Jordy Siepel. Daarnaast durfde de leidsman Limmen geen penalty te geven toen een Velsenoord speler hands maakte in het zestien meter gebied. De wedstrijd was gespeeld en de Limmer-aanhang droop teleurgesteld af. Limmen heeft zichzelf behoorlijk tekort gedaan met één punt. Zij kunnen zich volgende week weer revancheren als IW op bezoek komt. BAARSVISSEN LIMMEN - Zondag 21 oktober werd de jaarlijkse baarsdag van Hsv Limmen gevist in de wate ren rond Limmen en Akersloot. Onder gunstigste weersomstan digheden deden 19 vissers mee aan de baarsdag, 's morgens werd er vijf keer een half uur gevist waarna er koffie werd gedronken met een hapje om 's middags nog twee keer een half uur te vissen tot 14.30 uur, waarna de uitslag bekent gemaakt werd. Het bleek dat er een record aantal baasjes was gevangen, namelijk 2476 stuks, de winnaar Rob Jak, ving er in 7 keer een half uur het gigantische aantal van 338 baarsjes wat een absoluut record is voor de vis club uit Limmen. De uitslag van de eerste tien: 1. Rob Jak 338 stuks, 2. Rien Faasse 296, 3. Nico Schouws 180, 4. Karl Nuijens 174, 5. Mandy Schouws 168, 6. Marcel Acquoy 162, 7. Gerrit Tuijn 161,8. Co Bakker 128, 9. Ron Droog 124, 10 Jan Walt 108. Eerder deze maand vond ook het Nederlands kampioenschap baars vissen plaats. Via een selectiepro- TAFELTENNIS REGIO - Halverwege het compe titieprogramma draaien de ver schillende seniorenteams van Tafeltennisvereniging Limmen- Heiloo goed mee in de verschil lende poules. Het eerste seniorenteam van de vereniging staat na de promotie naar de tweede klasse nu op een goede vierde plaats. Wanneer deze plaats wordt gehandhaafd zal het vlaggenschip van de vereniging ook volgend seizoen op dit niveau mogen uitkomen. Na de promoties van vorig seizoen presteren ook het tweede team (derde klasse) en vierde team (vierde klasse) sterk genoeg om bij de huidige stand ook volgend seizoen in de huidige klasse uit te komen. Bijzondere vermeldin- SCHAKEN HEILOO - Achteraf leek het alsof competitie-ronde 7 bij schaakclub Oppositie in alle rust was verlopen. Immers, er waren geen echt verrassende uitslagen te noteren geweest. Maar schijn bedriegt. Alle partijen eindigden in een echte beslissing. Geen remises dus. En juist dat laatste tekende de sfeer van de avond. Niemand was bereid om met een snelle puntendeling genoegen te nemen. In elke partij werd er tot laat in de avond gevoch ten. En menigmaal had de einduit slag ook precies andersom kimnen uitvallen. Opmerkelijk was bij voorbeeld dat Richard Sauer en André van der Ark na afloop duidelijk van him teleurstelling blijk gaven. Beiden had in de loop van hun partij tegen de top-twee van de ranglijst het idee gekregen dat er iets te halen was. Hun stellingen oogden, meenden zij, hoopvol. Die hoop werd, helaas voor cedure wisten de Limmers Rob Jak en Karei Nuijens zich hiervoor te plaatsen, wat op zich al een presta tie is. Er werd met 58 deelnemers gevist in Anna Paulowna. In dit gen na de eerste competitiereeks zijn er voor Harry Claassens (83% winstpercentage), Niels Barendse (73%) en Wim Krom (67%). Naast de seniorencompetitie wordt er door veel recreanten op de vrijdag- of maandagavond beiden na 20.00 uur getafeltennist. Vrijdag en maandag 5 november wordt er speciaal voor geïnteresseerden een Open Training gehouden, waarbij geheel vrijblij vend kan worden meegetraind. Voor geïnteresseerden jeugd is er komen de vrijdag (18.30 tot 20.00 uur) een vrijblijvende training om aan mee te doen. Bij de jeugd wordt de trai ning verzorgd door gediplomeerde trainers. U kimt een proeftraining volgen en voor meer informatie kimt u mailen of bellen met Reinier Poelman op r.poelmanl@hetnet.nl of via tel. 072-5336109. hen, korte tijd later teniet gedaan door het zorgvuldige en inventieve spel van him tegenstandei's, Albert Bouma en Timardi Verhoeff. Beiden toverden in de eindfase van de par tij beslissend voordeel op het bord. Dus: hoop vervlogen en terug naar de realiteit. Jan Jonkheer had in de aanvangsfase van zijn partij lichte averij opgelopen. Daarna kwam hij echter vervaarlijk terug en leek zelfs op winst af te stevenen. Zover kwam het niet. Op de 41e zet moest hij in een eindspel van toren tegen loper alsnog zijn koning omleggen. Over strijd gesproken...! Die avond scho ven er weer twee nieuwe leden aan: David van Diepen en Alexandras Kotis. Dat brengt het aantal nieu welingen dit seizoen al op vier. Dat zij op die eerste avond hun meerde ren moesten erkennen in hun erva ren tegenstandei's, respectievelijk Harry de Jager en Indriaas Booij, was voor hen geen probleem. Tot troost merkte een van de gepokte en gemazelde clubgenoten op: „Zo zijn we allemaal begonnen." sterke deelnemersveld behaalde Jak een keurige vijfde plaats en wist hiermee een blijvende herinnering in de vorm van een mooie beker te bemachtigen. LIMMEN - Op vrijdag 26 oktober speelde SV Vredeburg de vijfde ronde van de interne competi tie. Na een onberispelijke zege op Bert Hollander is de Poolse nieuweling Waldemar Mroz dan eindelijk aangeland waar hij op basis van zijn hoge rating hoort: aan de kop van de rang lijst. Achtervolgers Bob Stolp en Harold Ebels speelden een enerverend duel met tegenover gestelde rokades. Stolp had de aanval, maar met kimst en vlieg werk hield Ebels de koningstel- ling ongeschonden, met remise als resultaat. Marcel Wester zorgde voor een knallende ver rassing door de sterker geachte Jan Levering naar een nederlaag toe te spelen. Zorgvuldig bouwde Wester de druk op en bekroonde de partij met een keurige mataan- val. Paul de Ruijter, die steeds sterker speelt, leverde een al even verrassende prestatie door te winnen van de wisselvallige Harry Levering. Ronald van der Storm speelde pas zijn eerste duel van het seizoen, maar etaleerde niettemin zijn speelsterkte. Met krachtige zetten veroverde hij op het veld f2 een paard van Dick Aafjes en gaf die voorsprong niet meer uit handen. Hans de Goede gaat maar door met winnen: deze keer bond hij Dylan de Vries aan de zegekar en klopt op de deur van de top van de ranglijst. Peter van der Heijdt stemde Gertjan Hafkamp gimstig met een fraai geschenk in de vorm van een ingelijste sportfoto, maar 'de man met de roze zonnebril' leverde niet de gehoopte tegenprestatie. Met een spetterende aanval viel Hafkamp binnen in de zwarte koningstelling en won snel. Als ervaren accountant wordt Jan de Graaf verondersteld goed te kim nen rekenen, maar de ruim dertig jaar jongere Barry Blekemolen rekende dieper en won de span nende partij in het eindspel. De Graaf staat nu schrikbarend dicht bij de rode-lantaam-positie. In de B-groep heeft Sewints Dahi na vijf ronden en evenveel overwin ningen al weer een straatlengte voorsprong. In het Nederlands kampioenschap baarsvissen wist de Limmer Rob Jak een beker te bemachtigen. Aangeleverde foto

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 19