Bibliotheek zoekt vrijwilligers bij herinrichting Spoolctocht Tendenz groot succes! GAMMA Alkmaar H E I L O O MEGASTORE ALKMAAR zondag 4 november van 12.00 tot 17.00 uur de Bibliotheek KORTOM Open dag bij BMC Heiloo Vogelvereniging Kleurenpracht Geslaagd Popquiz La Strada Telefooncirkel zoekt vrijwilligsters Si Van 12.00- 17.00 uur -• November: Nederland Leest! Gratis boek voor leden Voordeel met je biebpas Tomas Ross De andere wereld van Marten Toonder Verkoop afgeschreven materialen Bibliotheek week gesloten UITKIJKPOST 31 OKTOBER 2012 HEILOO - Op zaterdag 3 novem ber krijgt u de kans om kennis te maken met neurofeedback en hoe deze behandelmethode kan helpen verschillende klachten te verminderen. Tijdens de open dag zijn er demonstraties van verschillende vormen van neu rofeedback. Ook is er ruim de gelegenheid om vragen te stellen. U bent tussen 10.00 en 16.00 uur welkom aan de Nijverheidsweg 29 in Heiloo. Voor meer informa tie over neurofeedback kunt u ook terecht op: www.bmcweb.nl, heiloo@biometrischcentrum.nl of bel 06-49012934. HEILOO - Vogelvereniging Kleurenpracht houdt de 42ste onderlinge tentoonstelling, in het verenigingsgebouw aan het Zevenhuizen. Er zullen weer vele mooie vogels geshowd worden, variërend van zebravink tot grote parkiet en kanaries. Tevens kan men inlichtingen verkrijgen over het houden van vogels. De aan vangstijden zijn vrijdag 9 novem ber van 20.00 tot 22.00 uur, zater dag 10 november van 10.00 tot 16.00 uur, zondag 11 november van 10.00 tot 15.00 uur. De show is voor iedereen vrij toegankelijk en inclusief de catalogus. HEILOO - Daniël Ibink is vanaf nu Master of Science in Businesss Administration - Entrepreneurship. Hij heeft zijn studie aan de Vrije Universiteit succesvol afgerond. HEILOO - Elke eerste woensdag avond van de maand wordt in muziekcafé La Strada een pop quiz gehouden onder leiding van quizmaster John Besteman. Er zal door teams van minimaal twee en maximaal vijf personen tegen elkaar gestreden worden. De popquiz begint stipt om 20.30 uur. De eerste La Strada Popquiz vindt plaats op 7 november. De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 18.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef en Rinnegom. Het weekblad Uitkijkpost wordt geproduceerd op een waterloos T*. iV. offset rotatiepers, de milieu- Priniing. vaiuraUv: vriendelijke druktechniek Advertenties Voor informatie over advertentietarieven en mogelijkheden, ga naarwww.uitkijkpost.nl. Ook kunt u contact opnemen met de advertentieafdeling, via tel. 072-5330175 of per e-mail: advertenties@uitkijkpost.nl. info@uitkijkpost.nl. Redactie De redactie is te bereiken op maandag, dinsdag en vrijdag, op tel. 072-5351071 of-mail: redactie@uitkijkpost.nl. Voor meer informatie: www.uitkijkpost.nl. Openingstijden Uitgeverij Uitkijkpost ma. 08.00 -12.00 113.00 -17.30 uur di. 08.00 -12.00 113.00 -17.30 uur wo. 09.00 -12.00 do. 09.00 -12.00 113.00 -16.30 uur vr. 09.00 -12.00 113.00 -14.30 uur Adres Bezoekadres: De Hoefsmid 5, 1851 PZ in Heiloo, tel. 072-5330175. HEILOO - Half november gaat Bibliotheek Heiloo haar indeling en inrichting ingrijpend verande ren. Negen jaar geleden voldeed de huidige indeling prima maar door een aantal knelpunten en verandering van inzichten is het noodzakelijk een aantal 'beper kingen' aan te pakken. Zo is de jeugdafdeling te krap en moet steeds gedeeltelijk ontruimd worden bij activiteiten en lagen de diverse collecties voor volwassenen te ver uit elkaar. Ook nieuwe medi- asoorten vragen meer aandacht. Er komt een nieuw ingerichte jeugd afdeling met meer ruimte voor de verschillende leeftijdsgroepen zoals 12+ en young adults. De indeling wordt logischer, kleuren maken de bibliotheek overzichtelijker en door een betere presentatie wordt beter zichtbaar wat de bibliotheek in huis heeft. Bij de herindeling en herin richting worden alle bestaande kas ten en andere meubels voor 100% hergebruikt. U ziet ze op een andere plaats weer terug. Om de kosten te drukken wordt veel werk door de eigen medewerkers gedaan, aange vuld met vrijwilligere, die speciaal voor dit project worden geworven. Werkzaamheden waaraan gedacht wordt zijn: schilderen (alle muren krijgen een nieuwe kleur), kasten demonteren en weer monteren, boeken en cd's uit de kasten halen en weer terug plaatsen. Het gaat hier om een grote operatie. Daarom is men genoodzaakt om de biblio theek een week te sluiten van 19 tot en met 24 november. Vanaf dinsdag 27 november bent u weer welkom in de 'nieuwe' bibliotheek. Voor dit project is Bibliotheek Heiloo op zoek naar handige vrijwil ligers, die bij de herindeling willen meehelpen. Ook vrijwilligere, die ten tijde van dit project de catering willen verzorgen zijn van harte wel kom. Voor het schilderen van de wanden zijn we op zoek naar min of meer ervaren schilders. De schil derwerkzaamheden zullen voor een belangrijk deel in de weekenden plaats vinden. Heeft u interesse en wilt u de bibliotheek helpen bij dit toekomstgerichte project, dan horen wij dat graag van u (tel. 072- 5330670; info@bibliotheekheiloo. nl). U kimt natuurlijk ook even langs komen tijdens openingsuren. HEILOO - Voor veel mensen is dagelijks contact met de buiten wereld niet vanzelfsprekend. De telefooncirkel van het Rode Kruis biedt een simpele oplossing voor dit probleem. Het doel van de tele fooncirkel is tweeledig. Aan de ene kant biedt het voor alleenwonen- den een vorm van sociale controle. Wanneer de cirkel onderbroken wordt, kan meteen alarm worden geslagen. Aan de andere kant biedt het een dagelijks contact, dat door de deelnemers als heel belangrijk wordt ervaren. Voor inlichtingen of aanmelding kimt u contact opne men met Henny Post (coördinator telefooncirkels)072-5339176. De spooktocht was zó eng, woensdag, dat de politie ook nog even op het gegil afkwam. Aangeleverde foto HEILOO - Woensdag 25 okto ber werd de jaarlijkse spook tocht van tienercentrum Tendenz gehouden in het Ter Coulsterbos. Tirnmy de Clown was al weken bezig met de voorbereidingen van deze enge tocht en ook dit jaar is het hem weer gelukt om iedereen aan het schrikken te maken. Meer dan negentig tieners uit Heiloo durfden het aan om de tocht door het donke re bos te maken. Ondeiweg werden zij aan het schrikken gemaakt door levensecht geschminkte zombies, clowns en andere enge wezens. Door de special effects van rook machines, lichten en enge geluiden hing er een huiveringwekkende sfeer in het bos. Zelfs de politie is polshoogte komen nemen, omdat een van de acteurs zo realistisch aan het gillen was. Meer dan veertig vrijwilligers van Tendenz en de Theaterbende Heiloo hebben zich dit jaar ingezet om deze spooktocht tot een succes te maken. Gelukkig heeft iedereen de tocht overleefd! ADVERTENTIE MEGASTORES y/croYkeen &poYt 'NOORDERKADE 170-190, ALKMAAR sports -> telstarstore.nl open Westerweg 250 Heiloo tel. 072-5330670 info@bi bliotheekhei loo. nl www. bi bliotheekhei loo. nl De maand november staat in het teken van de jaarlijkse cam pagne Nederland Leest. Dit jaar staat het boek 'De donkere kamer van Damokles' van W.F. Hermans centraal. De bibliotheek geeft dit boek de hele maand november cadeau aan haar leden van 18 jaar en omstreken (zolang de voorraad strekt). Er is ook een grote letter editie beschikbaar. Lid zijn van de bibliotheek geeft nog meer voordelen. Op vertoon van uw bibliotheekpas krijgt u korting of iets extra's bij onder andere theaters, dierenparken, musea, pretparken en festivals. Op www.voordeelmetjebiebpas. nl staat alle informatie. Bij 'de Donkere kamer van Damokles' ontvangen leden van de bibli otheek een kraskaart van Voordeelmetjebiebpas. Hiermee zijn diverse mooie prijzen te winnen zoals een ballonvaart voor twee personen. In het kader van Nederland Leest komt op donderdag 15 november (20.00 uur) thril lerschrijver Tomas Ross naar Bibliotheek Heiloo. Hij zal deze avond ingaan op de thema's uit het boek van Hermans en vertel len over zijn eigen werk. Een belangrijk deel van de avond zal ook gaan over de dan pas verschenen roman 'Onze Vrouw in Tripoli'. Daarin gaat het om de rol die Mabel van Oranje achter de schermen vorig jaar in Libië heeft gespeeld tijdens de opstand tegen Khadaffi. Pirn Oosterheert (oprichter van het museum De Bommelzolder in Zoeterwoude) leidt op 8 november, 20.00 uur in Bibliotheek Heiloo de bezoekers in de andere wereld van Marten Toonder. Daarin speelt het duale denken een grote rol. Vrijdag 2 november verkoopt de bibliotheek weer haar afge schreven materialen. Van 15.00 tot 19.00 uur bent u van harte welkom. Bibliotheek Heiloo gaat haar indeling en inrichting ingrijpend veranderen. Het gaat hier om een grote operatie. Daarom zijn we genoodzaakt om de biblio theek een week te sluiten van 19 tot en met 24 november. Volg Bibliotheek Heiloo ook op Twitter en Facebook! Laanenderweg 67 (072) 540 56 36 www.gamma.nl Gannd

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 3