M Begroting 2013: doorgaan met versoberen brunc J3 BORDEN H KUNST KRING LOOPnl ÖlKees 1 Burger HEILOO eel Najaarsbijlage! A P E L L A MARKTPLAATS VOOR HET KOPEN VERKOPEN VAN KUNSTWERKEN Administratiekantoor van der Lee deze week in Bedrijf Belicht NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Nieuws uit Heiloo 3-17 Nieuws uit de regio 19-21 Sport in de regio 23-31 Familieberichten 32-33 Kinderen bouwen huis voor leeftijdsgenoten - l. -f Limmer danspaar Philipoom naar de finale Intocht Sinterklaas met Pietenhuwelijk! na Lees deze week weer onze sfeervolle Zie de achterzijde van deze krant. een dorp in oorlogstijd Nu te koop bij: Profiteer ook van de kracht van VAN DER BORDEN MAKELAARS Ö50EB39 EE0EQ E33G3ZZ7 V(072) 5351000 GROOTMOEDERS RECEPJ: LEKKERSTE! 14 NOVEMBER 2012 r i -jA- HEILOO - De gemeenteraad van Heiloo stelde op 5 novem ber de begroting voor 2013 vast waarin de versobering van vorig jaar voortgezet wordt. Heiloo moet zoals alle gemeenten in Nederland bezuinigen. In de begroting staan geen onom keerbare maatregelen. Dat betekent dat alles wat nu besloten wordt aan bezuinigingsmaatregelen, in betere tijden weer terug gedraaid kan wor den. Er is besloten de bezuinigings maatregelen over een periode van drie jaar te spreiden. Dit jaar kampt de gemeente Heiloo nog steeds met een tekort, maar volgend jaar wordt een positief resultaat veiwacht. De gemeente Heiloo gaat in haar begroting uit van een besparing van 554.000 euro. En komt daar mee uit op een tekort van 221.000 euro in 2013. In 2014 veiwacht de gemeente 410.00 euro in de plus te komen. De besparingen worden ondermeer gevonden in de volgende posten: geen extra surveillanten in het Stationsgebied (80.000 euro); afbouw aanvullende zorgverzeke ring voor minima (30.000 euro); min der onderhoud op de sportvelden (23.000 euro) en op het verstrekken van hulpmiddelen en woningaan passingen wordt 50.000 bezuinigd. Omdat er in 2013 niet wordt gestart met het ondergronds inzamelen van huisvuil, kan de gemeente een besparing van 118.000 euro inreke nen. Ook op het vlak van bedrijfs voering bespaart de gemeente. Er komt één fte minder personeel en op de Gemeenschappelijke Regelingen bespaart de gemeente 26.000 euro. De begroting voor 2013 bevat niet alleen bezuinigingsmaatregelen. In 2013 maakt de gemeente een nieu we toekomstvisie. Hiervoor worden inwoners uitgenodigd voor bijeen komsten en het is ook mogelijk om het proces interactief en digitaal te volgen. Daarnaast voert de gemeen te een aantal maatregelen uit die de inwoners bij 'Het beste idee van Heiloo' hebben aangedragen. Zo maakt de gemeente bij de straatver lichting gebruik van LED-lampen als de oude aan vervanging toe zijn, en dimt het 's nachts de verlichting. Zuiderloo krijgt steeds meer vorm en in 2013 nemen de eerste bewoners hun intrek in een groene wijk die aansluit bij de landelijke omgeving. De gemeente krijgt ook te maken met grote veranderingen in de zorg. Zo komt bijvoorbeeld de verant woordelijkheid voor de Jeugdzorg van de provincie naar de gemeente en wordt de gemeente verantwoor delijk voor meerdere AWBZ-taken. K2 Henny Stoop J uitvaartverzorging Heiloo e.o. E.J. Potgieterweg27 Heiloo telefoon: 072 532 0345 Kennemerstraatweg 390 1851 BK Heiloo Tel. 072 533 01 83 info@kunstkringloop.nl II HEILOO - Zaterdag 24 november maakt Sint Nicolaas samen met zijn Pieten de intocht in Heiloo. De burgemeester heeft hen uitgenodigd om te komen logeren in het gemeentehuis. Als iedereen wakker is begint het feest om 11.00 uur op het bordes. Na de officiële ontvangst gaat Sinterklaas vanaf het gemeentehuis dwars door het dorp over het Looplein via de Heerenweg richting het Stationscentrum. Daar zal de sint om 12.00 uur de prijzen van de jaarlijkse kleurwedstrijd uitreiken. Vervolgens trekt de stoet verder over de Butterlaan, de Breedelaan, de Stationsweg en de Kennemerstraatweg. Rond 12.45 begint het grote sinterklaasfeest in grote zaal van de GGZ, onder andere met een optreden van de Vriendjes van Martine. Ook is er een speciale aflevering van The Voice of Piet. Uniek is het eerste Pietenhuwelijk in Nederland dat door de burgemeester zal worden gesloten. Het sinterklaascomité verwacht weer veel drukte, dus kom op tijd want als de zaal vol is gaan de deuren dicht! Archieffoto advertentie Heerenweg 67-69, Heiloo 072-5324830. fMj VAN DER sinds 1933 Deze week Heerlijk gebraden sudderlapjes in jus 4 voor maar Winkelhof 't Loo 27, Heiloo Nieuwe Egmonderstraatweg 1-7a Egmond a/d Hoef -zondag open ONTVANGEN? BEL DONDERDAG TOT I5.OO UUR: 0226 33 10 20 (rODI VERSPREIDING Bv) KIJK OOK OP WWW.UITKIJKPOST.NL JAARGANG 77 NUMMER 46

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 1