Hoogfeest van Maria's Onbevlekte Ontvangenis bij OLV ter Nood Benedictusschool doet mee met ANWB fietsverlichtingsactie Lightwise i Koningsdrama in Heiioo Meet&Eat, Samen koken en samen eten HEILOO 9 ■iirn-jd' Willibrordusschool versus Topchef ierenbescherming OUD PAPIER bfil Rotary Club Heiioo steunt Voedselbank Alkmaar Tijdelijk natuurgebied tussen Heiioo en Limmen UITKIJKPOST FEBRUARI 2012 HEILOO - Zaterdag 8 december, negen maanden voor het geboor tefeest van Maria op 8 septem ber, viert de Katholieke Kerk wereldwijd dat Maria ontvangen is in de schoot van haar moeder Anna. Deze gebeurtenis wordt ook gevierd in Heiioo. Op de bedevaartplaats O.L.V. ter Nood zal deze dag, ter ere van de Moeder Gods groots gevierd worden om God te danken voor haar die ook Moeder van alle mensen is. Om 12.00 uur wordt de Heilige Eucharistie gevierd die om 11.30 uur voorafge gaan wordt door Rozenkransgebed. De Heilige Mis zal opgeluisterd wor den door Joke Oud. Hierna is er gele genheid te eten en een kop koffie te drinken in ontmoetingsruimte het Oesdom. 's Middags om 14.00 uur is er uitstelling van het Allerheiligste. De uitstelling wordt om 14.30 uur afgesloten met een Marialof. HEILOO - Leerlingen van de Benedictusschool hebben op 16 november meegedaan met de ANWB fietsverlichtingsactie Lightwise. In dit speciale programma voor basisscholen staat een veilige fiets verlichting voor leerlingen cen traal. De Benedictusschool vindt het belangrijk dat haar leerlingen met een veilig en goed verlichte fiets naar school gaan. Zeker nu de dagen korter worden. ANWB Lightwise bestaat uit een digitaal lespakket en een toolkit. Eerst heb ben de leerlingen in een speciale les de noodzaak van goede zicht baarheid in het verkeer bespro ken. Daarna zijn hun fietsen op 15 belangrijke pimten gecontroleerd. Indien iets defect was aan de fiets, werd het terplekke door oudere en vrijwilligere van Veilig Verkeer Nederland gerepareerd. Zo bleken er opvallend veel bellen aan ver vanging toe! Zo gaan alle leerlingen van de Benedictusschool met een goed verlichte en veilige fiets de Landelijk Meidnummer Dierenmishandeling, tel. 0900-2021210 (0,10/min). Dierenambulance Noord- Kennemerland Alexander Flemingstraat 35, Alkmaar, tel. 5150085, fax 5152701. Alarm nummer: tel. 51-50173 (24-uursdienst). Vermist Kater, donkergrijscypers, witte bef, buik en voetjes, vlekje in linker oog, gec., gechipt, zwart bandje met kokertje, 4,5 jr, Milo, Kennemerstraatweg Slimpad Heiioo. Gevonden Witte poes, oud, Hildebrandhof Heiioo. Informatie vermiste en gevonden dieren: Heiioo, Limmen en Akersloot: Hella Dekker: 072-5332879. Castricum: Ria Dol, 0251-658504. Laatste zaterdag van de maand Fanfare Showband Heiioo, huis-aan- huisactie in plan Ypestein (noord) ine. de Domplvloetlaan en Groenelaan, plan zuid, en plan west tussen Ewisweg - Het Zevenhuizen - Het Malevoort (ine. De Ronge en Boswijk) en Pastoor van Muijenweg. Dozen en/of bundels gereed zetten op de rolemmer verzamelplaatsen langs de weg, vóór 09.00 uur. Laatste maandag van de maand Meander/Paulusschool, De Hucht 2, huis-aan-huisactie, plan Ypestein zui delijk gedeelte. Dozen en/of bundels gereed zetten op de rolemmerverzamel- plaatsen langs de weg, voor 19.00 uur. Ook dan is brengen mogelijk tussen 18.00 en 19.00 uur naar de parkeer plaats bij school. winter in. In november organise ren maar liefst 500 basisscholen in het land ANWB Lightwise. Hiermee worden meer dan 125.000 fietsen gecontroleerd op veiligheid en zichtbaarheid. Voor nadere informa tie over het programma Lightwise: www. anwbnl/lightwise Leerlingen van de Benedictusschool hebben meegedaan met de ANWB fietsverlichtingsactie Lightwise. Aangeleverde foto HEILOO - Traditioneel huurt Rotary Club Heiioo het theater De Beun om daar, voor een goed doel, een theater- of film voor stelling te organiseren. Dit seizoen zullen twee filmavon den worden gehouden met bijzon dere films op donderdag 6 decem ber en op woensdag 30 januari. De netto opbrengst van de kaart verkoop van beide vooretellingen gaat naar de Stichting Voedselbank Alkmaar. De Voedselbank biedt tij delijke voedsel ondersteuning aan mensen die onvoldoende voedsel kimnen kopen voor zich zelf en him kinderen. Het aantal gezinnen dat aangewezen is op deze hulp neemt gestadig toe. Grotendeels komen de artikelen van de supermarkten en de groothandel, maar daarnaast is eigen inkoop noodzakelijk en moet voor de organisatie en uitvoering van het hele proces geld beschik baar zijn. Rotaiy Club Heiioo selec teerde als eerste film, voor donder dag 6 december, 'A Royal Affair'. De film toont hoe Denemarken een moderne monarchie werd door de liefdesverhouding tussen konin gin Caroline en de idealistische Stmensee, de hofarts van de labiele koning Christian VII. Na een inlei ding waarin we de personen leren kennen ontwikkelt de film zich tot een interessante mix van liefdesdra ma, complexe politieke intriges en conflicten aan het hof. Kaarten zijn te koop bij Drogisteiy Letschert, Rozing Wonen Dromen, de vesti gingen van de Schrijverij en aan de kassa van Theater De Beun en ze kosten 10,- per kaart. HEILOO - Groep 5 van de Willibrordschool heeft een bezoek gebracht aan restaurant Tumi. Hier kregen zjj informatie en uit leg over hoe het er in een restaurant aan toe gaat. De leerlingen mochten een kijkje nemen in de keuken en oefenen met serveren. Dit alles, omdat de leerlingen een drie gangendiner gaan organise ren voor hun ouders. Ze moeten zelf koken, boodschappen doen, uitnodigingen maken, serveren, de gasten ontvangen et cetera. Alles wat er bij komt kijken, ligt in de handen van de kinderen. Een hele leuke uitdaging voor de kinderen Aangeleverde foto HEILOO - Een vrijwilliger van het Rode Kruis Heiioo gaat een maal per maand met een deel nemer thuis gezamenlijk koken en eten. Vooraf wordt het menu besproken en worden - even tueel samen - de nodige bood schappen gedaan. Een vrijwilliger krijgt een budget voor de boodschappen. De deelne mer draagt hieraan zijn eigen aan deel bij. Om tot een goede match te komen vindt eerst een intake gesprek plaats met beide partijen. Voordat de eerste kookafspraak wordt gemaakt, maken deelne mers en vrijwilligere kennis met elkaar. De afdeling Heiioo van het Rode Kruis start binnenkort met dit project Meet&Eat en zoekt vrij willigers. Ten eerste zoekt men vrijwilligere die willen koken bij andere mensen thuis en daarnaast zoekt men mensen, die graag zien dat voor hen gekookt wordt. Neem contact op met de heer van Dam, tel 072-5338387, e-mail: tjeerd.ineke® vndm.nl of de heer E. Smits, tel 072- 5336171, e-mail: esmits58@xs4all.nl. HEILOO - Tussen Limmen en Heiioo aan de Kennemerstraatweg is er een tijdelijk natuurgebied gemaakt, waar nu de meeuwen dankbaar gebruik van maken. Dit gebied is onder water gezet om vóór het planten van de bollen, alle bacteriën en ongewenste ziektes die in de grond aanwezig zijn, te vernietigen. Op deze stralende woensdagmiddag van 14 november zag het wit van de meeuwen die heerlijk aan het badderen waren in het zonnetje! Foto: Anneiies Westerbeek

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 11