Mishandeling ouderen bespreekbaar in Akersloot Textiel, papier en ijzer bij Galerie De Kapberg Nieuw koor Erato opgericht in Egmond Sinterklaas komt zondag ook in Egmond-Binnen aan 'Walk-in' optredens in Akersloot Siem Koot zingt al 65 jaar in Limmen! REGIO 19 J l IsPLi KORTOM Verantwoordingsdebat over d'Enterij Opbrengst Alzheimer-collecte Amak wandelt UITKIJKPOST 21 NOVEMBER 2012 AKERSLOOT - Op 13 november zijn de vier seniorenorganisaties ANBO, NOOM, PCOB en Unie KBO[l] samen met het minis terie van VWS gestart met de campagne 'Ouderen in Veilige Handen'. Deze campagne heeft als doel het taboe op ouderenmishandeling te doorbreken en ouderenmishande ling bespreekbaar te maken. Zowel bij ouderen zelf als ook in him omge ving. Naar schatting worden ieder jaar 200.000 Nederlandei's slacht offer van ouderenmishandeling. Angst, schaamte en afhankelijkheid belemmeren ouderen mishandeling kenbaar te maken. Door dit taboe wordt slechts een klein deel van de gevallen van mishandeling gemeld. De campagne is in Akersloot gestart met een bijeenkomst. Daar zijn ook de diverse campagnematerialen gepresenteerd zoals postere, folders en een kaartspel. Vanaf begin 2013 trekken getrainde voorlichtere van de seniorenorganisaties het hele land door. Middels 400 tot 500 bij eenkomsten en diverse activiteiten gaan zij in gesprek met ouderen over ouderenmishandeling. Doel is om ervoor te zorgen dat iedereen oude renmishandeling leert herkennen, erover durft te gaan spreken en weet waar zij terecht kunnen voor hulp en advies. De gezamenlijke seniorenor ganisaties hebben een grote achter ban. Door zich gezamenlijk voor de campagne in te zetten, maken zij hen duidelijk dat ouderenmishande ling onacceptabel is. Het nieuwe koor Erato, een initiatief van dirigente Marlies Meiners-Bras. Aangeleverde foto EGMOND - De laatste tentoon stelling van Galerie De Kapberg dit jaar laat groot en klein tex tiel- en papierwerk zien van Gerda Weijerman, Hilde Foks en Mieke Kooper. Het ruimtelijk werk is van Coby Brinkers. De tentoonstelling is te zien van 17 november tot en met 16 decem ber op zaterdag- en zondagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur. Het adres is: Slotweg 17 in Egmond aan den Hoef. Wie meer wil zien van de gale rie: www.galeriedekapberg.nl. EGMOND - Sinds begin oktober van dit jaar is in de Egmonden een nieuw koor actief onder de naam 'Erato Egmond'. Het initiatief van dirigente Marlies Meiners-Bras, voorheen dirigente van Hoeverture, werd met veel enthousiasme ontvangen en inmid dels hebben zich circa twintig men sen aangemeld. Tevens is er vaste EGMOND - Het is weer zover, Sinterklaas komt op bezoek in Egmond-Binnen. Zondag 25 november staat om 11.00 uur niet de koets, maar een paard aan het Vennewater te wachten om op te laten stijgen. Het zal een bijzondere gebeur tenis worden, want dit keer gaat Sinterklaas op een zwart paard door het dorp. De acht Pieten zullen met de optocht meelopen, terwijl Muziekvereniging Eensgezindheid de muziek verzorgt. Ook de drum band treedt, voor deze gelegenheid, op. Na een half uur door het dorp te hebben gereden, stapt de sint bij dorpshuis De Schulp af, om daar zijn komst te vieren in de feeste lijk versierde zaal. Onder leiding van Peter Baltus zal hij daar de kinderen met hun ouders zo'n 45 minuten vermaken met een gezellig feestprogramma. De muziek in de zaal zorgt ervoor dat iedereen weer kan dansen en zingen. De zwarte Pieten zullen door de zaal lopen en dansen, om alle kinderen van mop pen te voorzien. Na afloop is er weer iets lekkere voor allen. De leden van de onder nemerevereniging Jong Egmond- Binnen wensen iedereen een goed sinterklaasfeest toe. WaltgmÊÊg; Dit keer gaat Sinterklaas op een zwart paard door het dorp. De acht Pieten zullen met de optocht meelopen, terwijl Muziekvereniging Eensgezindheid de muziek verzorgt. Aangeleverde foto muzikale begeleiding van pianiste Elena Skorobogatova, eventueel aangevuld met een gelegenheids combo. Het koor wil door samen te zingen en te musiceren voor plezier en verbondenheid zorgen, als ook het brede repertoire op enthousias te wijze overbrengen op de toehoor ders. Het repertoire is samengesteld uit een afwisselend en breed gamma aan liederen van musical, pop tot religieuze en meer beschouwende liederen. Het is een actief koor met ambitie om op goed niveau muziek ten gehore te brengen. Voor infor matie kimt u contact opnemen met Marlies Bras, tel. 072-5070866 of Ineke de Boer, tel. 06-53547011. REGIO -Sporthal d'Enterij blijft de gemoederen in Lirnmen bezig houden. De gemeente heeft het beheer en de exploitatie van de sporthal onlangs in handen gegeven van Stichting De Witte Brug omdat zij met de OGL (Ondernemers Groep Lirnmen) geen overeenstemming kon bereiken over de verlenging van het contract. Dit zou echter kun nen impliceren dat de sporthal een soort melkkoe zou worden voor de gemeente Castricum. Donderdag 22 november is iedere burger van Lirnmen uitgenodigd voor het verantwoordingsdebat over d'Enterij, om 19.00 uur in het gemeentehuis van Castricum. LIMMEN - De Alzheimer-collecte van november 2012 in Lirnmen heeft het mooie bedrag van 2445,15 opgebracht. De gulle gevers en collectanten worden hartelijk bedankt. AKERSLOOT - Zondag 25 November is er weer een wandeling. Dit is een extra wandeling en is de NHWB St Nicolaaswandeltocht in Schoorl en is 20 kilometer lang. Vertrek is om 09.00 uur vanaf Het Kruispunt Mozartlaan/ hoek Raadhuisweg in Akersloot. Belangstellenden zijn welkom. Voor inlichtingen: Tinie Leijen, tel. 0251-315137 of Kees Deijlen, tel. 0251-310715. AKERSLOOT - Zondag 25 november staat Akersloot in het teken van de muziek en zang. Op een zevental locaties spelen dan zeven aan Akersloot gelieerde bands en muziekgroepen voor u bij één van de leden thuis. De toegang is gratis. Muziek op huiskamemiveau: u kunt zelf kiezen waar u heen wan delt. Zorg dat u op tijd bent want de optredens beginnen stipt op elk uur. Programma, steeds om 14.00, 15.00 en 16.00 uur precies dertig minu ten muziek! JJJAG: Breedelaan 1 bij Gerard. Easy listening uit de jaren 60 tot en met nu; vijf stem men en 16 akoestische snaren en een drumdoos. Shozoloza: Meerweg 2 bij Gerda. Afrikaanse zang en ritmes door negen enthousiaste Akerslootse vrouwen: authentiek genieten. De Bikkels: Julianaweg 45 in de schuur van Ron. Back 2 the Seventies met de atmosfeer van Los Angeles en de Franse villa van Keith Richards. Tha Bonerz: Wilhelminaplein 20 bij Fred. Stoere rock in een akoestisch jasje. Silverlight: Wagnerlaan 21. Een hele maal nieuwe generatie Akersloter muzikanten waaronder Luuk, Jossy en Kare die voor een akoestisch setje him hand niet omdraaien. Be Rude: Koningsweg 43 in de garage van Pirn. Solide bas en drum staan aan de basis van vrolijke verzorgde hits. Van 17.00 tot 19.30 uur: gra tis slotoptreden in de Storey-club. Daar speelt Moondance, met uit Akersloot zangeres Petra van Hulst en toetsenist Winfried Huguenin. Zij brengen vrijwel alle muziekstijlen samen in verrassende arrangemen ten. LIMMEN - Een bijzonder jubile um wordt op zondag 25 novem ber in de Corneliuskerk te Limmen gevierd. De 86-jarige Siem Koot viert dan namelijk het heugelijke feit dat hij al 65 jaar onafgebroken lid is van het Corneliuskerkkoor. Als je de tijd gestoken in het koor zou omzetten in werkweken dan kom je aan een respectabel aantal, immers repetities, concerten, rouw en trouw, reguliere kerkdiensten, hoogtijdagen, enzovoorts. Siem Koot heeft nog altijd veel plezier in het zingen en is gelukkig nog 'kern gezond'. Hij zal blijven zingen zo lang zijn stem het toelaat. 25 November is de feestdag van Sint Caecilia, patrones van de muziek. Veel zangkoren en muziek vereniging dragen ook de naam Caecilia. De kerkdienst is die dag om 10.00 uur en iedereen is wel kom.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 19