Beun stampvol voor Showhero Workshops in het teken van Sint en Piet Filmavond De Buitenkans Bibliotheek Heiloo week dicht H E I L O O ft 3 U I T K IJ KPOST 21 NOVEMBER 2012 Afgelopen vrijdag was de Beun volledig uitverkocht voor Showhero, dé talentenshow voor mensen met een beperking. Wie er niet bij was, heeft echt iets gemist! Foto: Ricardo Marcker HEILOO - Van een liedje op de mondharmonica naar The Final Countdown en ondertussen wer den er drie wereldrecords ver broken. Afgelopen vrijdag was de Beun volledig uitverkocht voor Showhero. Wie er niet bij was, heeft echt iets gemist. Showhero is een talentenshow waar mensen met een verstande lijke beperking onbeperkt talent vol kunnen zijn. Het thema van de show was Rock 'n Roll en tijdens de show werd er niet alleen gezongen, gedanst en muziek gemaakt, maar werden er ook drie wereldrecords verbroken: het wereldrecord die ren raden, ballonnen hooghouden en oogcontact maken met (blonde) vrouwen. Hans Romeyn, Marius Prein en Jeroen Schouten hadden de lastige taak om tussen al deze talentvolle deelnemers slechts één winnaar uit te kiezen. Na druk over leg besloten zij dat het onmogelijk was om één prijswinnaar te benoe men en kregen alle artiesten de eer ste prijs. Het creatieve duo Lucas Bugter en Maurice van der Poll organiseerden de show. Maurice was naast organisator, ook presen tator en kondigde in flitsende Rock 'n Roll pakjes de artiesten aan. Die hadden - net als het publiek - de tijd van him leven. Ook de burgemees ter vond het een topavond: „Het plezier straalde er bij de artiesten vanaf. Een compliment voor de organisatie en de vrijwilligere." Voor wie dit spektakel gemist heeft, is het nog niet te laat, want show hero zal in 2013 behoorlijk gaan touren. Kijk voor het laatste nieuws op www.showhero.nl. HEILOO - Woensdag 28 novem ber brengen Sinterklaas en zijn Pieten ook een bezoek aan de Muziek- en Dansschool Heiloo. Tijdens dit bezoek zullen kinde ren hun geleerde dansen, percus siestukken en een presentatie van de mini-musical, die zij tijdens de workshops hebben geleerd, laten zien en horen aan de sint. Naast deze presentaties zullen leerlingen van de school speciaal voor deze gelegenheid ingestu deerde dansen en muziekstukjes uitvoeren. De workshops voor Mini- Musical, Dans, en Percussie instrumenten (slagwerkinstrumen ten) voor kinderen van 4 -12 jaar beginnen om 14.45 uur en iedereen mag en kan meedoen! Sint en zijn Pieten worden omstreeks 16.00 uur veiwacht en zullen dan een dave rende danspresentatie, en een swin gende percussiegroep gaan zien en horen! Naast de workshops en pre sentaties worden de bekende sin terklaasliedjes gespeeld en gezon gen. De workshops en het bezoek vinden plaats in de Muziek- en Dansschool Heiloo aan Het Veld 1. Voor meer informatie: www. muziekendansschoolheiloo.nl, info@muziekendansschoolheiloo. nl of tel. 072-5332460. Workshops en het bezoek vinden plaats in de Muziek- en Dansschool Heiloo aan Het Veld 1. Woensdag 28 november brengen Sinterklaas en zijn Pieten ook een bezoek aan de Muziek- en Dansschool. Foto: Jacques van der sten-e Meer dan vijftig vrijwilligers hadden zich aangemeld na de oproep van de bibliotheek om te helpen bij de herinrichting. Foto: Carolien Breed HEILOO - Stichting De Buitenkans heeft als doel beeld vorming rondom de psychiatrie te beïnvloeden middels posi tieve beeldvormingsactiviteiten. Een activiteit is het maande lijks organiseren van filmavon den. Op de laatste maandag van de maand is iedereen welkom. Aanvang 20.00 uur. De toegangsprijs is de kosten van een kop koffie. Naderhand is er gelegenheid om in gesprek te gaan of vragen te stellen aan ervarings deskundigen. Maandag 26 novem ber is dit: The Secret Life of the Manic Depressive (documentaire De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 18.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef en Rinnegom. Het weekblad Uitkijkpost wordt geproduceerd op een waterloos offset rotatiepers, de milieu vriendelijke druktechniek Advertenties De advertentieafdeling is te bereiken via tel. 072-5330175 of per e-mail: advertenties@uitkijkpost.nl. - 59 minuten). Deze documentaire is in het Engels en wordt niet onder titeld! Stephen Fiy: The Secret Life of a Manic Depressive is een twee delige BBC-documentaire waarin de Britse komiek, acteur, schrijver en televisiepresentator Stephen Fry onderzoekt hoe het is om te leven met een bipolaire of manisch- depressieve stoornis. Afgelopen jaar was deel 1, maar deel 2 kan ook los gezien worden. Deel 2 gaat met name over behandeling en het omgaan met de ziekte. Meer weten over de psychiatrie? Welkom in de Trog, Bullaan 4, Heiloo (tegenover de brandweerkazerne), www.de- buitenkans.org. Voor informatie over advertentietarieven en mogelijkheden, kunt u contact opne men met de advertentieafdeling op tel. 072-5330175 of per e-mail: info@uitkijkpost.nl. Of kijk op www.uitkijkpost.nl. Redactie De redactie is te bereiken op maandag, dinsdag en vrijdag, op tel. 072-5351071 of-mail: redactie@uitkijkpost.nl. Voor meer informatie: www.uitkijkpost.nl. Openingstijden Uitgeverij Uitkijkpost ma. 08.00 -12.00 113.00 -17.30 uur di. 08.00 -12.00 113.00 -17.30 uur wo. 09.00 -12.00 do. 09.00 -12.00 113.00 -16.30 uur vr. 09.00 -12.00 113.00 -14.30 uur Adres Bezoekadres: De Hoefsmid 5, 1851 PZ in Heiloo, tel. 072-5330175. HEILOO - Bibliotheek Heiloo gaat haar indeling en inrichting ingrijpend veranderen. Negen jaar geleden voldeed de huidige indeling prima maar door een aantal knelpunten en verande ring van inzichten is het noodzake lijk een aantal 'beperkingen' aan te pakken. Afgelopen weekend is aan de megaklus begonnen. Bibliotheek Heiloo is na de nieuwe indeling toekomstproef en kan er dan weer een aantal jaren tegen. Bij de herin deling en herinrichting worden alle bestaande kasten en andere meubels voor 100% hergebruikt. Ze komen op een andere plaats weer terug. Om de kosten te drukken wordt veel werk door de eigen medewerkers gedaan, aangevuld met vrijwilligere, die zich speciaal voor dit project hebben aangemeld. Jeanette Braam; „Het is gewoon hartverwarmend; er hebben zich zelfs zoveel vrijwilligere aan gemeld (meer dan vijftig), dat niet iedereen mee kan/hoeft te helpen." Het gaat hier om een grote opera tie. Daarom is Bibliotheek Heiloo genoodzaakt om een week te slui ten van 19 tot en met 24 november. Vanaf dinsdag 27 november is de 'nieuwe' bibliotheek weer open. Printing. Naturally-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 3