Steunkousgemak Eerste Heilooër cafédictee groot succes H E I L O O BEDRIJF BELICHT 5 INGEZONDEN BRIEVEN Parkeerbeleid Heiloo II Parkeerbeleid Heiloo III Wie weet waar Snoes is? KORTOM Boekenmarkt Trefpunt Techniek van het wolvilten bij' Nivon Keer op Keer opsteker Klaverj'assen in het Trefpunt Administratiekantoor Van der Lee UITKIJKPOST 21 NOVEMBER 2012 In deze rubriek wordt wekelijks een ander bedrijf in het ver spreidingsgebied van de Uitkijkpost belicht. De kosten voor Bedrijf Belicht zijn 225 euro ex BTW. Voor aanmelding: Hoefsmid 5,1851PZ Postbus 68,1850 AB Heiloo. Of per e-mail: redactie@uitkijkpost.nl. In de aanmelding graag duidelijk uw gegevens vermelden. Tekst en foto: Carolien Breed Steven Westerbos, Stationsplein 35, 1851 LN Heiloo, tel. 0900-2468357, www.steunkousgemak.nl, e-mail: info@steunkousgemak.nl. HEILOO - De bedenker van de Steve®, een handig hulpmiddel waar mee u zonder te hoeven bukken steunkousen veilig en zonder hulp van anderen gemakkelijk aan- en uit kan trekken, is Steven Westerbos. Hij heeft een universitaire studie gevolgd, maar als telg uit een ondernemen de familie voelde hij zich veel meer aangetrokken tot de praktijk. Het lot bracht hem op het idee van Steunkousgemak. Door een verbrijzelde enkel als gevolg van een auto-ongeluk, raakte Steven op 21-jarige leef tijd aan het gebruik van een compressiekous gebonden. Steven weet uit eigen ervaring dat het lastig is om steunkousen zelf aan- en uit te trek ken. En dan is hij nog in de kracht van zijn leven. Voor veel ouderen betekent het dragen van steunkousen echter dat ze afhankelijk wor den van thuiszorg; tweemaal daags is thuiszorg nodig om 's ochtends de steunkousen aan- en 's avond weer uit te trekken. Zorgmomenten waardoor ouderen huisgebonden worden, wachtend totdat de thuiszorg is langs geweest. Terwijl in de nieuwe bezuinigingsplannen voor zorg de kosten voor persoonlijk thuisverzorging de eerste zes manden voor eigen rekening komen. Het afhankelijk worden van thuiszorghulp is een probleem dat Steven kent uit zijn eigen familiegeschiedenis. „Mijn overgrootmoeder was een onafhankelijke vrouw, die volop in het leven stond en er maar niet aan kon wennen om vanwege haar steimkous op bepaalde tijdstippen aan huis gebonden te zijn. Mijn opa in Heiloo heeft dertig jaar geleden voor haar een oplossing bedacht, waarmee zij zelfstandig haar steunkousen kon aantrekken, waarmee ze haar bewegingsvrijheid terugkreeg." Steven heeft de uitvinding van zijn opa als uitgangspunt genomen en een proto type ontworpen, dat hij verder heeft doorontwikkeld totdat alle kinder ziektes eruit waren. Het resultaat is de handzame en gebruiksvriende lijke Steve®, waarmee men zelf alle soorten en lengten in steunkousen gemakkelijk kan aan- én uittrekken zonder te bukken. Vervolgens heeft Steven de Steve® gepatenteerd en in de markt gebracht. Inmiddels zijn er wereldwijd al meer dan 10.000 van verkocht. Zowel gebruikers, die hun onafhankelijkheid hebben teruggekregen, als zorgverzekeraars heb ben enthousiast gereageerd; de Steve® is voor beide partijen kostenbe sparend. Op de website en in de bijgeleverde handleiding wordt duidelijk aan gegeven hoe men de Steve® moet toepassen. ,,De moeilijkheid bij het aan- en uitrekken van steunkousen ligt bij de wreef en de enkel. Voor veel ouderen is het lastig om voorover te bukken en tegelijkertijd kracht uit te oefenen. De Steve® lost dit probleem op door de kous over een beugel te spannen, waarna men gezeten in een stoel de voet gemakkelijk in de kous kan steken." Voor een betere grip op de stof worden speciale handschoenen bijgeleverd. Ook het zelf uittrekken van steunkousen is met de Steve® een peulenschil. Naast een standaardmodel a 99,- is ook een demonteerbaar reismodel in handige draagtas 129,-) verkrijgbaar. Wat kan ik me vinden in de inge zonden brief over het parkeerbeleid van Inge Half. Op een vrijdagoch tend rond 11.30 uur parkeer ik mijn auto voor de school van mijn kinde ren aan de Breedelaan. In mijn auto een aantal net door de leerlingen op school bereide pizza's die ik thuis in de oven heb afgebakken. Normaal ga ik ALTIJD op de fiets, maar nu dus niet... Het afleveren van de pizza's duurde ongeveer tien minuten en jawel, bin nen die tijd een bekeuring gekregen van de maar liefst 85 euro. Er stond over de hele Breedelaan voor de scholen geen auto geparkeerd, der tig lege parkeervakken. Natuurlijk net als Inge, had ik een parkeer- schijf neer moeten leggen. Maar in de haast ben ik dit vergeten. 85 Euro! Daar kan ik met mijn gezin drie keer pizza van bestellen! Totaal geen tolerantie, erg jammer. In de spitstijd van het in en uitgaan van de scholen snap ik het tien minuten parkeerbeleid. Maar op een rustig moment, snap ik niet dat een par keerwachter het nodig vindt om een dikke vette bon te printen. Stop een waarschuwing onder mijn ruiten wisser, en geloof me, de volgende ligt die parkeerschijf er! Parkeren op een invalideplek als je daar geen bevoegdheid voor hebt, dat is 85 euro boete waard, maar dit? Ik zal de bon betalen, dat zal wel moeten, maar het blijft wel een veel te hoge boete naar mijn idee. Femke Waasdorp Heiloo Ik las de ingezonden brief van Inge Half in de Uitkijkpost en ik dacht meteen: ik heb ook zo'n ver haal te vertellen. Op 31 oktober par keerde ik mijn auto op de parkeer plaats van 't Loo om naar de markt te gaan. Ik pakte mijn parkeerkaart en keek op mijn autoklokje hoe laat het precies was: drie uur! Tot mijn verbazing zag ook ik bij terugkomst een bon tussen de ruitenwisser. Wat bleek? Ik had mijn autoklokje nog op de zomertijd staan en die was drie dagan daarvoor in wintertijd veranderd. Maar omdat ik mijn auto nog niet had gebruikt, was dit nog niet veranderd in een uur vroeger. Laat ik nou om half drie - goede tijd - gecontroleerd worden door de parkeerwachter en die dacht dus een enorme overtreding te moe ten constateren! Tijdsverschil van een half uur te vroeg! Ik heb dus een verschrikkelijke overtreding begaan, heb het verkeer enorm in gevaar gebracht en ben dus eigen lijk niet meer geschikt om achter het stuur te gaan zitten. Hup: 85 euro boete! Parkeerbeleid Heiloo: ik vind het een miezerige vertoning en het doet mij zelfs aan 'Befehl ist Befehl denken! A. Klaver - Koning Heiloo Een jaar geleden is Snoes het kunstwerk op wereldreis gegaan en zocht onderdak bij aardige mensen die haar een tijdje aan de muur wil den hangen. Haar reis is begonnen bij de Uitkijkpost en naar ik heb vernomen heeft ze vervolgens een lift gekregen naar Zuid Frankrijk. Sindsdien heeft haar baasje niets meer van haar vernomen en is zeer ongerust, wie weet waar Snoes op dit moment is, stuur een berichtje naar www.dora.exto.nl om haar gerust te stellen. Groetjes van haar baasje Dora HEILOO - Zondag 18 november is in café de Wit aan de Heerenweg het allereerste Heilooër café dictee gehouden. Zestien deel nemers waren aanwezig om deze geweldige taalstrijd voor zich zelf en met elkaar aan te gaan. Het dictee werd geschreven en gelezen door Kees Wortel, oud leraar Nederlands. De tekst van het dictee was - hoe kan het ook andere - geheel toegespitst op typisch Heiloose zaken. De dictee- schrijvers kregen acht zinnen voor him kiezen doorspekt met hilari sche woorden. De jury bestond uit vier wijze heren: Marcel Meijering, Willem Braak, Willem-Jan de Vries en Jitze Nijdam (veelvuldig dictee winnaar) en één wijze dame: Joeke Spierings. Eén deelnemer die zich niet had aangemeld, begon driftig te schrijven op de achterkant van een viltje. Dit werd tijdig opgemerkt en hij kreeg dan ook onmiddellijk het originele dicteepapier uitgereikt. Na een strenge doch rechtvaardige cor rectie kwamen als winnaars uit de bus: Op de derde plaats: de viltjes schrijver, Spion, met twintig fouten. Op de tweede plaats Carly van de Meulenhof (16 fouten) en de eerste plaats was voor Ko van de Klimdert (15 fouten). Spion en Carly werden beloond met een boekenbon en een fles wijn. Ko mocht met een prach tige pen en een fles wijn naar huis, beschikbaar gesteld door Lex en Jolande van café de Wit. Voor alle deelnemers was er bovendien een certificaat van deelname. De gehele dicteetekst is te vinden op www. keeswortel.nl. HEILOO - Op zaterdag 24 november van 10.00 tot 13.00 uur is er weer de maandelijkse boekenmarkt in het Trefpunt, aan de Abraham du Bois-hof 2 in Heiloo. De entree is gratis. De opbrengst is zoals altijd bestemd voor de door de Stichting Vrienden Ouderenwerk Heiloo georganiseerde sociaal culturele activiteiten en goede doelen. Als u nog boeken en platen heeft, die u kwijt wilt, kunt u ze altijd naar het Trefpunt in Heiloo brengen, dat op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur open is. HEILOO - Het Nivon Heiloo organiseert opnieuw een cursus Wolvilten. Tijdens deze cursus op donderdagavond 6 en 13 december van 19.30 tot 21.30 uur. leert u in twee lessen de techniek van het wolvilten en wat u er mee kan doen. Deze cursus staat onder leiding van docente Nely Tegelaers en vindt plaats in de Hofdijk, Mariënstein 178A, 1852 SN Heiloo. Onze docente zorgt voor alle benodigdheden. Kijk op www.nivonheiloo.nl wat er op de eerste les gemaakt kan worden. Hierin leert u de kneepjes hoe u van een lont wol tot een lapje vilt komt en verwerken kan. Voor informatie of opgave: Reina Mulder, tel.072 5333127 en Ria van der Laan tel. 072-5333217 en info@nivonheiloo.nl. HEILOO - Kringloopwinkel Keer op Keer schenkt elke maand een Opsteker van 200,- aan een per soon die zich belangeloos inzet voor een medemens, vereniging, stichting et cetera. De opsteker van de maand november gaat naar Youri Bastiaan in Castricum, bijdrage voor (medisch) zwem men. U kimt de kringloopwinkel Keer op Keer vinden aan het Industrieterrein Oosterzij 17 (hoek Nijverheidsweg), in Heiloo. Openingstijden: dinsdag, don derdag van 10.00 tot 15.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur, tel. 072-5325962. HEILOO - Donderdag 22 novem ber is er weer klaverjassen met leuke prijzen in het Trefpunt te Heiloo. De laatste bingo-middag van dit jaar is op 13 december, om 13.30 uur. Voor informatie: Jacintha, tel. 072-5119891 ADVERTENTIE Foto: Ricardo Marcker Opperste concentratie tijdens het cafédictee.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 5