Medisch pedicure Jolanda Tervoort Mindfulness bij The Yoga Company Forte Kinderopvang breidt mogelijkheden uit Aanleg glasvezel in Heiloo gestart Winkeliers 't Loo bieden kinderen een heerlijke middag H E I L O O INGEZONDEN MEDEDELING 'M Kleurwedstrijd Stationscentrum Zondagmiddag Café Tot 'zzt laatst de baas Lunch gezelschapsbank Dakgoot Veilige en opgeruimde PC Lichtjestoer Sinterklaasfeest Taichi Qigong Brazilië Kerstdinersamen eten Maak je stamboom UITKIJKPOST 21 NOVEM BER 2012 HEILOO - Altijd al willen weten wat mindfulness is? Wil jij ook met volle aandacht zijn in het moment? De drukte van het huidige bestaan lijkt er weinig ruimte voor te geven. Wil je leren hoe je met alledaagse spanning en stress kunt omgaan? Wil je positief in het leven staan? De onderwerpen die in de lezing aan de orde komen zijn: Wat is mind fulness, wat is de oorsprong, wat is het effect. Afsluiting met mindful oefening meditatie. Tevens kunnen er vragen worden gesteld over de achtweekse training Mindfulness. In januari 2013 zal mijn nieuwe cur sus 'Mindful Eten' van start gaan. Mindfulness betekent letterlijk: met aandacht. Mindful eten is dus eten met aandacht. In het dagelijks leven doen we weinig met onze volledige aandacht. Ook eten niet! Vaak eten we onbewust, onder het werk, uit verveling of uit gewoonte of door andere oorzaken. Het kan een teken zijn dat een ander probleem om aandacht vraagt. In deze cursus krijgt u een aanbod van yoga- en meditatieoefeningen en met oefe ningen om onder andere bewuster te leren proeven en honger en ver zadiging aan te voelen. Hiernaast krijgt u informatie over gezond en puur eten. Mindfulness For Kids Mindfulness met kinderen voldoet aan de grote behoefte van kinderen en oudere om fysiek en geestelijk tot rust te komen in de veeleisende tijd waarin wij leven. Toegang: gra tis! Wanneer? Vrijdag 30 november van 19.30 tot 21.30 uur. The Yoga Company, Hoefsmid 30, Heiloo, tel. 06-18741193, www.theyogaeompa- ny.nl, info@theyogacompany.nl. HEILOO - Reggefiber is deze week in Heiloo gestart met de aanleg van een glasvezelnetwerk. Woensdag 14 november werd het eerste wijkdistribu- tiehuisje geplaatst aan de Willibrordusweg. Toezichthouder voor de gemeen te René Seheffer opende de deur van het eerste van de vier wijkdistributie- huisjes die Reggefiber in Heiloo gaat plaatsen. Binnenkort maakt Reggefiber de planning van de aanleg van het glasvezelnetwerk bekend. Reggefiber legt het glasvezelnetwerk aan van straat tot straat. Daarvoor kan het nodig zijn de stoep open te graven. Men doet zijn uiterste best om eventuele overlast tot een minimum te beperken. Ongeveer vier weken voor dat de graafwerkzaamheden in een straat starten, ontvangen bewoners een informatiepakket. Hierin legt Reggefiber uit hoe de aanleg van het glasvezel netwerk in zijn werk gaat. REGIO - Forte Kinderopvang heeft de mogelijkheden van kin deropvang voor haar kinderdag verblijven en buitenschoolse opvang verruimt. Zo kan Forte beter tegemoet komen aan mensen die graag halve dagen opvang willen afnemen, soms extra opvang nodig hebben of een flexibel rooster hebben. Niet alle oudere hebben vaste werkdagen, waardoor ze soms in de knoop komen als ze kiezen voor kinderopvang. Door onregelma tige werkdagen of een wisselende behoefte in opvangdagen sluit het aanbod van veel kinderopvang organisaties nog niet aan op die wensen. Ook zouden oudere graag de mogelijkheid voor halve dagen kinderopvang willen zien in plaats van alleen hele dagen opvang. Forte Kinderopvang is ingespeeld op deze wensen en biedt vanaf 1 januari 2013 meer mogelijkheden in haar aanbod van kinderopvang. Zo is het bij alle locaties van Forte moge lijk om halve dagen af te nemen. Ook is het makkelijker geworden om naast bestaande opvangda gen extra hele of halve dagen af te nemen. Daarnaast kan er vaker van opvangdagen worden geruild. Tot slot is het op alle locaties moge lijk om flexibele opvangplekken af te nemen. Bij deze vorm kunnen oudere met een wisselend rooster een aantal dag(del)en in één kalen dermaand naar wens inzetten. Door het uitbreiden van de opvangmoge lijkheden sluit Forte Kinderopvang beter aan op de opvangbehoefte van oudere. Voor meer informatie kimt u kij ken of www. fortekinderop vang. nl, bellen met 0251-658058, of via e-mail, info@fortebv.nl. HEILOO - Tijdens de intocht van Sinterklaas in Heiloo zal Sint met zijn Pieten weer de uitslag bekend maken van de kleurwedstrijd. De prijsuitreiking vindt plaats op het Stationsplein bij de Vomar. Er zijn weer leuke prijzen te winnen zoals: een eenwieler, een jongens horloge en een meisjeshorloge. Als je geluk hebt mag je zelfs met Sinterklaas in de koets meerijden door Heiloo! Ga naar www.sinterklaasintoehtheiloo. nl, print de kleurplaat uit en maak daar iets moois van. Je kimt de kleurplaat in de winkel van George Vlaar tweewielere op de Stationsweg inleveren. Hier staan ook de prijzen in de etalage gepresenteerd. Je kimt de kleurplaat ook in de ton doen bij de bibliotheek (ook als die gesloten is). Let op uiterste inleverdatum van de kleurplaat is donderdag 22 november! HEILOO - Zaterdag 1 december wordt weer het jaarlijkse sin- terklaastoneelstuk in De Beun opgevoerd. Deze keer wordt 'Herrie in de pietenkeuken' gebracht, een debuut van Linda Ruiz Karsens. Grote Piet is veel te laat met schoenen vullen op school. Hij ver stopt zich achter het bord. De kin deren en de juf zijn al binnen. Als leerling Sientje erachter komt dat grote Piet er nog is, wil ze natuur lijk weten waarom. De Pieten blij ken het erg druk te hebben. Ze zoeken nog een sehoenvulpietje extra. Sientje wil héél graag pietje worden en van grote Piet krijgt zij deze prachtige kans. Ondertussen heeft de schooljuf zo genoeg van al die lastige kinderen, dat zij naar de pietenkeuken sluipt en viezig heid bij de pepemoten doet. Ze is er van overtuigd dat de kinde ren zo druk zijn omdat ze veel te veel pepemoten en snoep in hun schoen krijgen. Gelukkig proeven de Pietjes vaak van de pepemoten, dus het wordt al snel ontdekt... wat er dan allemaal gebeurt? De toneelgroepen Paneratius en Forento spelen dit sinterklaasto- neelstuk op zaterdag 1 december om 15.00 uur in Theater de Beun. Kaarten zijn gratis verkrijgbaar vanaf zondag 25 november bij de servieebalies van Albert Heijn en de Herna. STICHTING WELZIJN HEILOO Trefpunt Abraham du Bois-hof 2 Heiloo tel. 072-5331297 www.welzijnheiloo.nl stichting@welzijnheiloo.nl Op 25 november is het zondag middagcafé in het Trefpunt weer geopend van 13.30 tot 16.30 uur. Themabijeenkomst over laatste wensen op dinsdag 27 november. SWH in samenwerking met ANBO/ KBO. Het overlijden van een dier bare heeft enorme impact en veel moet in korte tijd worden geregeld. Het Trefpunt, aanvang 10.00 uur, gratis entree, reserveren is noodza kelijk. Kerstlimch met de Gezelschapsbank op woens dag 12 december bij de Palatijn, Dillenburgstraat 1 te Alkmaar. Volledig menu voor 15,- exclu sief drankjes. Ossenhaassalade, kipfilet/ham of tongscharrolletjes/ zalm, ijsparfait. Aanvang 12.30 uur. Aanmelden via tel. 072-5331297. De blaadjes vallen weer van de bomen, bij regenval kan de dak goot gaan overstromen. Reinigen van de dakgoot gebeurt tegen een kleine vergoeding als u lid bent van de Seivicepas. Opgeven voor ser vicepas en dakgootreiniging vóór 1 december via tel. 072-5331297. Workshop op maandagen 10 en 17 december om 09.30 uur. De workshop staat in het teken van veiligheid en overzicht; wat weetje, wat doe je, wat kan beter. U leert veilig werken op internet en met e-mail. En u leert hoe u de compu ter overzichtelijk en schoon houdt. Er zijn verschillende programma's om deze processen te controleren. Prijs voor twee lessen van 1 Vz uur 33,- exclusief cursusboek 10,-. Stap ook op zondag 9 december om 15.00 uur bij het Trefpunt in de luxe touringcar. Voor een sfeer volle lichtjestoer door het feestelijk verlichte centrum van Amsterdam. En terug kiezen we de mooist ver sierde weg van Nederland, dus via Landsmeer, Den lip en Purmerend. Prijs: 16,50. Reserveer tijdig. Op zaterdag 1 december van 10.00 tot 11.30 uur wordt in het Trefpunt het sinterklaasfeest gehouden voor opa's en oma's en him kleinkinderen. Alle kinderen kimnen de Sint persoonlijk ontmoe ten en krijgen een kadootje mee naar huis. Ook wordt er gezongen en gedanst. Aanmelden niet nodig. Entree gratis. De nieuwe cursus Taichi Qigong start op donderdag 29 november om 14.00 uur en bestaat uit 15 les sen. Het doel is om uw energiepeil in balans te krijgen, waardoor de belangrijkste voorwaarde voor een goede gezondheid aanwezig is. Door het beoefenen van Taichi Qigong creëer je een evenwicht bij je zelf. Kosten: 165,- Inschrijving viatel. 072-5331297. Op zondag 25 november deelt Otto Zijlstra zijn enthousiasme voor Brazilië met ons. Brazilië is het grootste land van Zuid-Amerika en is met 200 miljoen inwoners het vijfde land in de wereld. Meer dan genoeg bijzonderheden te vertellen over en beelden te laten zien van dit schitterende afwisselende land en zijn bevolking. Aanvang 14.00 uur, entree 5,-. Wij nodigen u uit voor het drie- gangen-keretbuffet op 14 december in het Trefpunt. Het buffet wordt verzorgd door het Buffettenpaleis te Akersloot. Prijs 15,50 per per soon. Er is tijdens het diner een gra tis verloting. Aanvang 18.00 uur. U bent van harte welkom. Aanmelden bij receptie Trefpunt of telefonisch, nr. 072-5331297. Op vrijdag 30 november om 19.30 uur start de cursus genealogie. Stap voor stap wordt uitgelegd hoe je je stamboom zo compleet mogelijk krijgt. Communiceren en databases op internet doorzoeken. Uitbreiden met persoonlijke verhalen, foto's en andere documenten. De prijs is 70,- voor drie lessen. HEILOO - Naast basis pedicure is Jolanda Tervoort nu ook gediplomeerd medisch pedicure. Als medisch pedicure biedt zij u een breed scala aan mogelijkheden in gespecialiseerde voetbehandelingen voor mensen met diabetes, reuma, ouderdom, spasticiteit en verwaarlozing, waarbij een ver hoogd risico op complicaties aanwezig zijn. Daarnaast heeft zij kennis op het gebied van nagelregulatie bij een ingroeiende nagel, nagelre paratie bij een beschadigde- of schimmelnagel, orthesiologie bij pijnklachten aan de tenen. Alle specialistische behandelin gen zijn gericht op preventie en pijnklaehtvermindering. Jolanda Tervoort is geregistreerd in het KwaliteitsRegister voor Pedicures van Procert, waardoor de gespe cialiseerde behandelingen veelal (deels) vergoed worden vanuit de ziektekostenverzekering. Tevens is zij aangesloten bij de branche vereniging Provoet. Behandeling is mogelijk in de praktijk of bij u thuis. Voor meer informatie kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen, tel. 06-18315425, www. jolandatervoort.nl, Schapenweijdt 3, Heiloo.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 7