Week van de mediawijsheid bibliotheek Fred Florusse in de Beun bruna Mooie theatershow Ilonka Ory met nieuwe liedjes van Toon Hermans U I T P A G I N A Uw advertentie Dit is een meezinger 11 BOEK VAN DE WEEK Dit is een meezinger door Brigitte Kaandorp Boek van de week KORTOM Open atelier Conny Riemers Bach-cantate in Witte Kerk Heiloo UITKIJKPOST 21 NOVEMBER 2012 HEILOO - Tijdens de Week van de mediawijsheid heeft Bibliotheek Heiloo op dinsdag en donderdagavond activiteiten om u wegwijs te maken in het gebruik van verschillende digi tale media. Op beide avonden kunt u vrij binnenlopen. Een Maatschappelijke stagiaire van het Jac. P. Thijsse College geeft dinsdag 27 november, van 17.00 tot 20.30 uur antwoorden op uw vragen over diverse digitale media zoals tabiets en e-readers, over sociale media zoals Twitter en Facebook, over het gebruik van apps enzovoorts. Donderdag 29 november, van 19.00 tot 20.00 uur: Apps, het maken, het hoe en waarom door: Bas Bijpost (Senior Interaction Designer bij IceMobile). Tegenwoordig hebben veel Nederlanders een smartphone. De meesten hebben daarop ook één of meerdere applicaties geïnstal leerd. Bij het maken van zo'n appli catie komt heel wat meer kijken dan je misschien zou denken. Aan de hand van zijn eigen ervaringen bij het ontweipen van applica- Het gaat niet altijd goed met mij, vaak zelfs ronduit slecht Meestal ben ik met mezelf en alles in gevecht Toch denk ik vaak als ik weer boos mijn voordeurstoepje boen Wel lijn dat ik het niet met Andries Knevel hoef te doen Brigitte Kaandoip, de Grande Dame van het Nederlandse cabaret, heeft nog nooit een boek gepubli ceerd! Tot wanhoop van haar vele fans en alle zangkoren die zo graag goede sier willen maken met haar onvolprezen liederenschat: Blijf altijd bij mij, Annelies van der Pies, Ik ben hem kwijt, Radiografisch bestuurbare zeilboot, Lellebel en het met de Annie M.G. Schmidtprijs bekroonde Lente. Eindelijk ver schijnt dan nu Kaandoips debuut in boekvorm, op kloek formaat, gebonden en voorzien van hilari sche toelichtingen van Brigitte zelf: haar ontroerendste, openhartigste en meest schaamteloze liedjes, met de daarbij behorende bladmuziek. door Brigitte Kaandorp voor€ 29,95 Heerenweg 57-691851 KL Heiloo tel. 072 5324830 ties (waaronder de prijswinnende Appie van Albert Heijn), legt Bas Bijpost uit hoe het maken van zo'n app precies werkt. Donderdag 29 november, van 20.00 tot 21.00 uur: Start mediabar met een tablet café. Tableteigenaren en mensen, die overwegen om een tablet aan te schaffen, kunnen deze avond onder het genot van een drankje ervaringen uitwisse len. Een mediabar is een plek in de bibliotheek waar de bezoeker kan kennismaken met de diverse nieu we media, zoals de iPad, de Galaxy note en de Ereader. Verder is er de mogelijkheid om games te spelen met de Wil en de Xbox360Kinect. Zaterdag 1 december, van 10.00 tot 12.30 uur: Boek-O-Matic in de bibliotheek. Peutere en kleuters mogen zelf een verhaaltje maken en opnemen met de iPad. Daarna wordt het filmpje op het speciale Boek-O-matic kanaal op You Tube gepubliceerd. Het boekje gaat mee naar huis om thuis eindeloos mee voor te lezen. Al zo jong een boek en een film maken: dat kan alleen maar met de bibliotheek! Dit alles vindt plaats onder deskun dige leiding van twee mediawijze maatschappelijke stagiaires van het Jac. P. Thijsse College. minimaal 2 x per maand, full color in de Uitkijkpost voor maar 65,- Interesse? bel 072 5330175 of mail: info@uitkijkpost.nl HEILOO - Aanstaande zondag middag presenteren de Vrienden van De Beun het programma Wat Niet Verloiren Gaat door Fred Florusse, Jetta Starreveld en Eelco Menkveld. Fred Florusse: „Er zijn vanaf 1895, het jaar dat het cabaret was overgewaaid van Frankrijk naar Nederland, tot nu, zo ontzettend veel mooie, leuke en geëngageerde pareltjes geschreven, waaivan wij vinden dat die niet verloren mogen gaan. Ook de prachtige liedjes die vandaag en morgen worden geschreven moeten bewaard blij ven. En daar willen wij graag aan meewerken met ons programma." Florusse was één van de oprich ters van de cabaretgroep Don Quishocking, die in de jaren '70 en '80 volle zalen trok met hun voor stellingen, dus mag gerust een oude rot in het vak worden genoemd. „Daarna heb ik veel radio en televi sie gedaan, heb ik veel cabaretière met het maken van hun theaterpro gramma's begeleid, en geregisseerd: Jack Spijkerman, Paul de Leeuw, Karin Bloemen, Simone Kleinsma, Eric van Muiswinkel en zeer vele anderen, maar ik heb ook veel aan komend talent begeleid. Daarnaast vond ik het, met mijn ervaring, leuk om op toneel over de geschiedenis van cabaret te vertellen en te zin gen. Daar worden ook videobeel den bij vertoond." Maar de voor stelling is niet alleen een 'Weet je nog wel, oudje?'. „Nee hoor, ik doe het programma samen met de jon gere dertigers Eelco Menkveld en Jetta Starreveld. Ons programma is zeer succesvol, inderdaad vooral bij de wat ouderen, maar uiter aard ook bij cabaretliefhebbers in het algemeen. Ik hoop dat er zon dagmiddag veel mensen naar onze vooretelling komen kijken, jong en oud. Zij zullen er geen spijt van krijgen om te kijken en luisteren naar: de oude rot Fred, de jonge vedette Jetta en de zeer bekwame pianist en videokunstenaar Eelco!" Kaarten, toegangsprijs 16 euro, zijn te koop bij De Schrijverij, het Trefpunt, de bibliotheek in Heiloo en via Vrienden van de Beun: www.vriendenvandebeun.nl. V.l.n.r. Fred Florusse, Eelco Menkveld en Jetta Starreveld, aan staande zondag te zien in de Beun. Aangeleverde foto HEILOO - Ilonka Ory uit Heiloo heeft zich als autodidact ont wikkeld tot een veelzijdig rasar tiest die mensen weet te raken met haar verhalende liedjes en teksten. Ze werkt niet volgens 'de regels' van het theater, maar volgt puur haar gevoel. „Elke voorstelling, klein of groot, is een ontmoeting met mensen. Wat ik breng, ben ik echt! Volg je hart, dan ontvouwt zich een weg; dat probeer ik over te brengen op het publiek. Wanneer je voelt dat er een wisselwerking met het publiek ont staat, is dat het mooiste dat er is." Op eigen kracht in het hele land een groeiend publiek opbouwen gaat niet vanzelf. „Dat kost tijd, maar ik doe niets liever!" Ilonka heeft nooit een theater opleiding gevolgd, maar het thea ter oefende haar hele leven al een grote aantrekkingskracht op haar uit. In 2008 durfde ze na lang uitstel len eindelijk haar droom achterna te gaan. Ze verkocht haar eigen showproductiebedrijf en begon te schrijven. Liedjes die de kwetsbaar heid van mensen beschrijft. Ilonka is groot bewonderaar van Toon Hermans. „Hij bracht, zonder ooit iemand te hebben geschoffeerd, mooie herkenbare liedjes die gaan over wat mensen bindt. Liedjes over geluk, heimwee, liefde en hoop. Hij maakte vooretellingen waar jong en oud van genoten." Ilonka wordt begeleid door een aantal vaste muzikale vrienden. „Instrumenten zijn een prachtig middel om een gevoel over te brengen; livemuziek is echt, dan pas gaan teksten leven Boemerang, haar eerste theater programma uit 2009, bracht haar in 2010 de Publieksprijs van de Rabo Cultuurprijs. Via een briefwisseling kwam Ilonka in contact met Maurice Hermans. Hij was geïnteresseerd in haar werk en wilde graag eens een vooretelling van haar bijwonen. Dit resulteerde afgelopen juni in een bezoek van Hermans aan Heiloo, waar Ilonka aan de Westeiweg haar eigen theater Stalles heeft en regelmatig huiskamervooretellingen geeft aan kleine gezelschappen. Hij was onder de indruk van haar per formance en nodigde Ilonka na de vooretelling uit om bij hem langs te komen. Voor haar nieuwe show BSN 185143842, waarmee ze langs de Nederlandse theaters reist, heeft Ilonka uit de schatkamer van Toon Hermans een aantal liedjes uitge kozen, waaivan ze er enkele laat horen. Afgelopen maandag presenteerde Ilonka in haar intieme Stalles thea ter een vooiproefje van haar nieuwe show, waarin ze de mens achter nummer BSN 185143842 ontvouwt. Ingeleid door Maurice Hermans bracht ze een muzikale ontmoe ting met geluk, heimwee, liefde en hoop! Voor meer informatie over de nieuwe theatertour van Ilonka, zie www.ilonka-oiy.nl. Afgelopen maandag presenteerden Ilonka Ory en Maurice Hermans de nieuwe theatershow BSN 185143842 met nieuwe liedjes van Toon Hermans. Foto: Caroiien Breed HEILOO - Op 23 en 24 november opent papier(knip)kunst-atelier Conny Riemers voor het eerst haar deuren. Ze heeft haar atelier in de Oude Keuken van het St. Willibrord prachtig ingericht. Meer dan tachtig knipwerken kunt u komen bewonderen. Werken in kleur, zwart-wit en driedimensionaal, in diverse for maten en stijlen variërend van fol kloristisch tot modern abstract. Tijdens het open atelier kimt u de techniek zelf ook uitproberen. Op beide dagen is het atelier geopend van 13.00 tot 17.00 uur. Het atelier is gevestigd aan de Overtoom 3a te Heiloo (GGZ-terrein). HEILOO - Op zondagavond 25 november is er om 19.00 uur in de Witte Kerk, Heerenweg 32 te Heiloo, weer een cantate-uur. Daarin zal worden uitgevoerd Bach's (bekende) cantate BWV 147 getiteld: 'Here und Mimd imd Tat imd Leben'. In deze omvang rijke cantate vinden we (twee maal zelfs) de koraalbewerking die Bach de grootste populariteit heeft bezorgd, namelijk 'Wohl mir, das ich Jesum habe', res pectievelijk 'Jesu bleibet meine Freude'. De cantate zal worden uitgevoerd door het Collegium Vocale Camerata onder leiding van Gerard Leegwater en verdere medewerking van Ineke Baksteen (sopraan), Stefanie Gericke (alt), Scott Wellstead (tenor) en Regnar van Linden van den Heuvell (bas). Liturg in deze dienst is ds. J. Tulp. De toegang is vrij, maar een bij drage aan de uitgang wordt zeer gewaardeerd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 9