Heiloocontact Glas en frituurvet na de feestdagen Meer informatie? Bel! Rolemmers en kerstbomen Morgen weekmarkt in Heiloo Evenementen Bouwen en wonen Bezwaar maken Burgerzaken Verkeer Heeft u vragen? Bel meteen!! 23 DECEMBER 2012 nieuws en informatie voor de inwoners van Heiloo UITKIJKPOST Het gemeentehuis is bereikbaar op 072 535 66 66, van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 12.30 uur en maandagavond tussen 18.00 en 20.00 uur. Beheer Openbare Ruimte is bereikbaar op 072 535 68 68, van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 16.00 uur Het aanbod van glas bij de glascontainer is in december altijd groot. De gemeente en de inzamelaar doen er alles aan om de containers op tijd te legen. Toch kan het gebeuren dat de glascontainers vol raken. Wij vragen u daarom het glas niet allemaal tegelijk naar de container te brengen en niet in dozen en tasjes naast de containers te zetten. Als een con tainer vol is, bel dan de gemeente zodat de container zo snel mogelijk geleegd kan worden. Hieronder nog wat tips. - Alleen glas hoort In de glascontainer. Gooi geen plastic, porselein, aardewerk, kristal, vuurvaste ovenschalen, gloeilampen, tl-buizen of spiegels in de con tainer. - Klein glas is ook glas. Vergeet niet de potjes van bijvoorbeeld babyvoeding, sambal, kruiden, parfum of deodorant naar de container te brengen. - Doppen, deksels en kurken verwijderen. Verwijder deze van tevoren en gooi ze in de grijze rolemmer. Frituurvet en -olie Na de feestdagen is er vaak frituurvet of -olie over. Deze plantaardige oliën en vetten kunt u afgeven bij de Afvalbrengplaats van de gemeente Heiloo. Zo voorkomt u verontreiniging van uw rolemmer en wordt het ook nog milieu vriendelijk verwerkt. De oliën en vetten moet u afgeven in de aanschafverpakking, omdat u de oliën ter plaatse niet kunt overgieten. De Afvalbrengplaats ligt aan het Rosendaal 2 en is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 08.00-2.00 uur en van 13.00-15.45 uur en op zaterdag van 09.00-13.00 uur. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een mede werker van het Klantcontactcentrum, telefoonnummer (072) 535 66 66. Evenementenvergunning De burgemeester heeft ontheffing van het sluitingsuur verleend aan Café de Wit in de nacht van dinsdag 24 op woensdag 25 december tot 3:00 uur en in de nacht van donderdag 26 op vrijdag 27 december 2013 ook tot 3:00 uur. U kunt tegen deze besluiten bezwaar maken. Zie hiervoor de tekst 'Bezwaar maken'. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 072 535 66 66. Gehandicaptenparkeerplaats Burgemeester en wethouders van Heiloo hebben besloten een gehandi captenparkeerplaats op kenteken te realiseren nabij Het Brugstuk 79. Ter inzage Het besluit ligt vanaf 24 december zes weken ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis. Bezwaar U kunt tegen het besluit bezwaar maken. Zie hiervoor de tekst "Bezwaar maken". Gewijzigde inzameling rolemmers In de week van 23 tot en met 27 december 2013 vervalt de inzameling van groente, fruit- en tuinafval. De groene bak wordt dus niet geleegd. Op woensdag 1 januari vervalt de inzameling van de grijze rolemmer. In plaats daarvan legen wij de grijze rolemmer op donderdag 2 januari. Kerstbomen In de week van 6 tot en met 10 januari halen wij kerstbomen op. U kunt uw kerstboom op dezelfde dag als uw groene rolemmer op de rolemmer- verzamelplaats zetten, maar we halen de kerstbomen op die dag op een ander moment op. De weekmarkt verschuift eenmalig van de woensdag naar dinsdag 24 december. Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning zijn ontvangen. Boekenstein 46, zaaknr. 13 11529 brandveilig gebruiken voor kinderop vang (0-4 jaar) door Kits-Oonlie ontvangen 16 december 2013 De Blinkenlaan 27, zaaknr. 13 11589 veranderen en vergroten van de woning ontvangen 17 december 2013 Als een besluit rechtstreeks gevolgen voor u heeft, kunt u hiertegen bezwaar maken. Dit doet u in een brief bin nen zes weken nadat het besluit is verzonden. In dit bezwaarschrift zet u in elk geval uw naam, adres en hand tekening, de datum, een omschrijving van het besluit en de reden waarom u het niet met het besluit eens bent. Het bezwaarschrift stuurt u naar degene die het besluit heeft genomen: bur gemeester of burgemeester en wet houders, Postbus 1, 1850 AA Heiloo. Dit staat vermeld in de tekst over het besluit. Vragen om schorsing Een bezwaarschrift heeft geen schor sende werking. Het besluit blijft van kracht. Bij een spoedeisend belang kunt u een voorlopige voorziening (schorsing) aanvragen bij de voor- zieningenrechter van de rechtbank Alkmaar, sector Bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar. Hiervoor betaalt u griffierecht. Burgerlijke stand tot en met 19 december Geboren Jason S. Gerrits z.v. D.B. Gerrits en F.E. Molenkamp Benjamin P. van den Berg z.v. P.P.A. van den Berg en K.B.B. Spaargaren Joël A. Schouffoer z.v. R.A. Veldt en B.N. Schouffoer Eline Wessel d.v. J.D. Wessel en I.S. Haveman Huwelijken gereg. Partnerschapen D. Jabar en C.M.H. Kooijman P.A. de Meijer en A.S. de Wit D.R. Brown en W. Arts Overleden H.G. van der Heide ev Jansen B.W.M. Breedveld C.A.M. Sengers J.L. Vermaas G. Pos W.F. Lorie H.W. Deunk G. Scholten ev Schuller Inkrimpen parkeerschijfzone Breedelaan Burgemeester en wethouders hebben besloten tot het inkrimpen van de par keerschijfzone op de Breedelaan tus sen het Slimpad en de Heerenweg. Dit wordt kenbaar gemaakt door zonebor den (E10 en E11 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990) te verplaatsen. De gemeente heeft deze maatregelen genomen om de parkeervakken op dit stukje Breedelaan beter te benutten. Door deze maatregel blijft de bruikbaarheid van de weg en bereikbaarheid van het gebied gewaarborgd. Ter inzage Dit besluit ligt vanaf dinsdag 24 december gedurende zes weken ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis. Bezwaar U kunt tegen het besluit bezwaar maken. Zie hiervoor de tekst "Bezwaar maken". Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van de informatiebalie, telefoonnummer 072 535 66 66.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 12