Kerststallen uit alle werelddelen bij de abdij van Egmond Oeganda-reis maakt grote indruk op 15-jarige Zoë de Bruine n REGIO - m i9-u o F Flessenactie De Uylenspieghels Een kerstboom van de Middenweg UITKIJKPOST 23 DECEMBER 2013 LIMMEN - Ze was eind augustus nog maar net terug in Nederland van haar avontuurlijke reis naar Oeganda of Zoë de Bruine wilde het liefste al weer terug. Ze was onder de indruk van de schoonheid van het land, maar was tegelijkertijd geraakt door de pri mitieve leefomstandigheden waarin een groot deel van de bevolking woont. „Ondanks de voorlichtings- filmpjes die ik gezien had, was de werkelijkheid heel andere dan ik verwacht had." De 15-jarige Zoë de Bruine uit Limmen heeft deze zomer via de Nederlandse ontwikkelingsorgani satie Worldmapping met een groep leeftijdsgenootjes een aantal ont wikkelingsprojecten in Oeganda bezocht. In aanloop naar deze reis heeft Zoë op allerlei manieren geld ingezameld, dat inmiddels aan een drietal projecten is geschonken. De eerste stop was Masaka, waar de groep jongeren een project -geleid door drie Oegandese vrou wen- heeft bezocht voor opvang van wezen, weduwen en hulpbehoe vende ouderen. Hieraan heeft Zoë een deel van haar sponsorgelden geschonken, ter ondersteuning van een naaischool voor meisjes zonder verdere opleiding. Zoë heeft boven dien geholpen bij het maken van een houtbesparende kookstoof van klei, een constructie waarbij de rook niet meer in de leefruimte blijft hangen. Daags daarop werd in Foho een pro ject voor straatkinderen bezocht. Vervolgens stond het project van de Nederlandse Kim Vogel op het pro gramma. „Kim woont daar al enige tijd en zet zich in voor ondeivoede kinderen." Bij het lokale ziekenhuis ontmoet te Zoë Tom; een zwaar ondervoede jongen die door Kim is opgevan gen. De toestand van Tom maakte zo'n enorme indruk op haar, dat ze een deel van het ingezamelde geld heeft geschonken voor zijn fysieke herstel. Verder is Zoë met Kim meegegaan op huisbezoek en heeft haar geholpen bij het wegen van kinderen. Het volgende reisdoel was Pelido, waar Zoë en haar reis genoten hebben meegewerkt aan de bouw van een lemen huis en op het land hebben gewerkt. Het laat ste deel van Zoë's ingezamelde geld heeft ze daar achtergelaten, voor de bouw van een waterput. „Want mensen moeten daar met jerrycans soms kilometers lopen om water voor dagelijks gebruik te halen." Zoë is door haar reis naar Oeganda een prachtige ervaring rijker, die naar meer smaakt! Ze wil dolgraag met eigen ogen zien hoe haar donaties bij de projecten terecht zijn gekomen en ze is al weer druk bezig met de voorbereidingen voor een tweede bezoek volgend jaar augustus! Wie Zoë en de projec ten van Worldmapping in Oeganda wil steunen kan een bijdrage stor ten op het rekeningnummer bij de Triodosbank: 2000449700, ten name van Zoë de Bruine te Limmen. Meer informatie is te vinden op www.zoedebmine.com, of e-mail elisa@intouchwrm.nl. 'f-». AR® De Limmense Zoë de Bruine is door haar reis naar Oeganda een prachtige ervaring rijker, die naar meer smaakt. Aangeleverde foto 000000<><><X><><><><><><X><><><X><X><><><XK><><><><><><X><><><><X><^^ Volg de Uitkijkpost ook op LIMMEN - Carnavalsvereniging de Uylenspieghels uit Limmen houden op 4 januari weer een inzamelings actie van statiegeldflessen en lege kratten. De opbrengst van deze inzamelingsactie is bestemd voor alle goede initiatieven die de vereni ging organiseert voor jong en oud. Dit jaar steimen zij ook een ander goed doel: Pirn van Ham is een jon gen van 18 jaar uit Den Helder, die binnen korte tijd volledig blind is geworden als gevolg van de ziekte LHON. Pim wil graag een hulphond aanschaffen, maar een hulphond kost enorm veel geld. Om hem toch zo snel mogelijk aan een hulphond te helpen is er een stichting in het leven geroepen die doppen spaart van plastic flessen en melkpakken. De dopjes gaan naar een bedrijf dat het plastic hergebruikt voor pal lets. De opbrengst van een miljoen dopjes is genoeg voor de aanschaf en opleiding van een pup. De car navalsvereniging wil dolgraag een steentje hieraan bijdragen en doet hierbij een beroep op iedereen om aan deze fantastische actie mee te doen! U kimt de lege flessen en de lege kratten brengen op Bogerdlaan 11 in Limmen als u niet woonachtig bent in Limmen. Op zaterdag 4 janu ari zullen de Uylenspieghels de lege statiegeldflessen en de lege kratten in Limmen komen ophalen. Denkt u eraan om ze aan de weg te zetten? Uiteraard wordt u op de hoogte gebracht van de opbrengst. Voor informatie kimt u kijken op www.uylenspieghels.nl. EGMOND-BINNEN - Op het ter rein van de abdij van Egmond, in het Benedictushof bij de ingangspoort direct links, is tot en met 5 januari een tentoon stelling van bijzondere kerst groepen uit alle werelddelen te bewonderen; de toegang is gra tis. Het gaat om bijzondere kerstgroe pen, afkomstig uit nalatenschappen van verzamelaars die vaak stad en land hebben afgereisd op zoek naar bijzondere exemplaren waarmee ze door de jaren heen prachtige collecties hebben opgebouwd. De kerstgroepen worden beheerd door 'Stichting tot behoud van erfgoed rond Kerst'. De vereniging 'Vrienden van de Kerstgroep' richt zich op ver zamelaars van kerstgroepen; leden wisselen ervaringen en tips uit over het verzamelen van en delen him kennis over kerstgroepen en gebrui ken rond de kerst. Daarnaast orga niseert de vereniging tentoonstel lingen voor publiek. De expositie bij de abdij van Egmond geeft prachtig de verschillende stijlen weer van een streek, land of continent. Er zijn tal van kerstgroepen te bewonde ren, waaronder handgemaakte en unieke exemplaren en weer andere in serie vervaardigd voor een gro tere markt. Timothy Bottema is voorzitter van de vereniging Vrienden van de Kerstgroep. Zij weet veel over de herkomst en achtergrond van de tentoongestelde kerstgroepen. „De meeste Nederlandse kerstgroepen die hier te zien zijn, dateren uit de jaren vijftig van de vorige eeuw en De expositie van kerststallen bij de abdij van Egmond geeft prachtig de verschillende stijlen weer van een streek, land of continent. Foto: Carolien Breed komen uit de bekende gipsgiete- rijen Linssen Venlo; hier werden natuurgetrouwe beeldjes gemaakt die voorzien werden van een merk teken: LV of LDV." De kerstgroep in het decor van de Zaanse Schans is een prachtig staaltje van Hollandse huisvlijt, uitgevoerd in een naïeve stijl. Het laat een dagelijks straat tafereel zien, onder meer met het Leger des Heils en een onbewoon baar verklaard Zaans huisje. De kerstgroep is in de jaren vijftig gemaakt door de heer Beurner uit de Zaanstreek. Even verderop staan een aantal groepen uit Oost-Europa, waaron der Tsjechië, Hongarije en Polen. Ook in die landen is het gebruikelijk dat het achtergronddecor een voor dat land herkenbaar doips- of stads gezicht; met typisch Oost-Europese huisjes en torentjes. Ze zijn vervaar digd van verschillende materialen zoals keramiek, papier, hout, en maïsblad. De figuurtjes hebben een naïeve stijl, met grote ronde ogen. Heel anders zijn szopka's uit Krakau, Polen. „Szopka betekent 'schuur tje'. Het is in Krakau nog altijd een levendige traditie dat iedere eerste advent een concours wordt gehou den, waarin gestreden wordt welke familie de mooiste szopka maakt." Szopka's zijn gemaakt van karton bekleed met zilverpapier en beelden veelal de gevel van de Mariakerk in Krakau uit. Een Russische kerststal geschilderd op een ei toont de daar veelvoorkomende icoontraditie. Kerstgroepen uit het Middellandse zeegebied laten levendige kleuren zien; zoals een Spaanse kerstgroep, realistisch uitgevoerd in kleding van geprepareerd textiel, of een Portugese kerstgroep. Typisch Frans zijn de zogeheten 'santons', kleibeschilderde beeldjes in een Frans uitziend dorpje. Iedere stad of streek had zijn eigen 'santonier', een kerstgroepen-maker die in zijn eigen stijl werkte. Weer heel andere van stijl zijn de kerstgroepen uit de Afrikaanse landen, Azië (Thailand) en Zuid-Amerika. En klein maar lijn, een kerststalletje uit het N oordpoolgebied. LIMMEN - „Een kerstboom van hout, weer eens wat anders", dacht Patricia Schönberger toen ze deze in een folder van een grote winkelketen zag staan. Alleen waren de bomen eind novem ber al 'landelijk uitverkocht' toen ze er eentje wilde kopen. Dus ging ze bij haar klusmaatje uit de buurt langs en opperde het plan om zelf een houten kerstboom te maken; houten planken gekocht en zagen maar! Het werden er zes, één voor Patricia, één voor buurman en vier voor vriendinnen. Op haar Facebook pagina hadden weer anderen gezien hoe leuk ze waren geworden. Waarop het knutselduo met veel plezier hamer en zaag opnieuw tevoorschijn haalde. „We maakten ze gewoon voor de lol, maar er blijkt vraag naar onze houten kerstboompjes. En als de feest dagen voorbij zijn, kun je het boompje gemakkelijk bewaren voor volgend jaar of buiten zetten; met wat bakjes vogelvoer en een paar vetbolletjes is het een prachtig vogelhuisje." Aangeleverde foto

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 19