Begin het nieuwe jaar goed: bewegen in de buitenlucht! Clinics Mountainbiken in de kerstvakantie Albert Bouma overtuigend snelschaakkampioen Nieuwjaarsconcert van Neva Ensemble fill Terriers meiden 8D2 nojoorskompioen Gymfeest bij GTH £»a 3 «fe HEILOO - Zaterdag 7 december is de Terriërs meisjes 8D2 najaarskampioen in hun klasse geworden. Na een fantastische 10-2 overwinning op het lastige Hisalis kon de kampioensvlag worden gehesen. De meiden hebben de afgelopen maanden onder leiding van trainster Lotte Abbas een fantastische ontwikkeling doorgemaakt. Na de winterstop mogen ze het een klasse hoger gaan proberen. Aangeleverde foto SCHAKEN HEILOO - Evenals in 2008 en 2010 werd Albert Bouma op dinsdagavond snelschaakkam pioen van Oppositie. Deze keer wel heel overtuigend: hij won alle zeven partijen en zette daarmee alle mogelijke concur renten op onoverbrugbare ach terstanden. Niet elke schaker is bekwaam in deze discipline. Bij het snelscha ken is de klok de onverbiddelijke scherprechter. Je krijgt slechts zeveb minuten voor de hele par tij, zodat je steeds in een oogwenk de hele situatie moet overzien en razendsnel beslissingen moet nemen. Bij Oppositie wordt het kei hard gespeeld: aanraken is zetten en wie zijn koning schaak laat staan heeft meteen verloren. Albert, ook regerend kampioen in de hoofddis cipline: het langzame, bedachtzame spel over bijna dertig speelavonden met anderhalf uur bedenktijd per spel, blijkt zich dus ook uitstekend thuis te voelen in de formule 1 van het schaken. Op de tweede plaats eindigde Peter Folkertsma, ook een geduchte tegenstander als het op snelheid aan komt. Hij verloor alleen van Matthijs Mtihren. Achteraf bleek dat ze met de ver keerde kleuren gespeeld hadden (door toedoen van Matthijs), maar een mogelijk protest van Peter werd onmiddellijk de kop ingedrukt door de wedstrijdleider ('Had je maar beter op moeten letten'). Bridgeuitslagen damesclub Sans Atout A-lijn:i. ds. Valk-Vos 71,53; 2. Schaffer- mak 59,72, B-lijn: 1. Pohleij-Witting 64,06; 2. Kuiper-Haan 60,42, C-lijn: 1. Niele-Jenniskens 60,94; 2. v.Wensen - v.Olven 58,85. Bridge Club 't Oosthonk Uitslag van 18 december: A. lijn 1. D. de Klerk - J. Beerse 63,76% 2. J. Huting - A. Kemper 63,50% 3. J. Staphorsius - T. Olgers 61,67% 4- B. v. Dortmund-E. Schmit 60,83%.. B. lijn J.v. leeuwen - M. Vasbinder 61,67% 2. E. Roozen - J. Kaandorp 57,92%, 3. Fam. Turk 57,08% 4. R. Hogeslag - Hr. Reuzenaar 51,25% Heilooer Bridge Club Kerstdrive, donderdagavond 19 decemver A-lijn: 1. Peter Lampe -Joop Muller 60,81; 2. Minke Couzijn - Anneke Plas 57,64; 3. Tinie Schreiber-Anje v.d.Vlies 57,15; 4. Riet en Bob Koot 56,09. B-lijn: 1. Cocky en Jan Piet 66,41; 2. Henk Uijl- Mieke Hendrikse 61,25; 3- Jan Huting- Dorith de Klerk 57,29; 4. Ger Kemmere - Col. Coebergh 50,14. Lijn C: 1. Henk Leering -AlexTurk 65,97; 2. Marianne en Yeb Ypma 55,56; 3/4. Marg. De Bruyckere - Nel Stark en Willemien Molenaar-Jan Reuzenaar 54,86. D-lijn: 1. Jan Haan - Jan Hurkmans 63,89; 2. Tineke en Cees van der Steen 59,03; 3. Riet Haanstra - Elly Rutjes 58,33; 4. Marie Louise en Pieter van Wiechen 54,86. HEILOO - Even lekker bewegen na de feestdagen? Kom dan naar het Gymfeest bij GTH. Op donderdagavond 2 januari is er voor de dames een introductie les Zumba. Onder leiding van Jeroen van Pul, gediplomeerd Zininstructeur wordt het lekker bewegen op swingende muziek. Op vrijdag 3 januari kan de jeugd terecht voor uitdagende gymnas tiek of trampolinespringen. Er is een indeling in leeftijdsgroepen en tijdstippen. Kijk voor het pro gramma en voor aanmelden op de website www.gth-heiloo. Kinderen die in de Kerstvakantie lekker buiten willen bewegen kunnen meedoen aan een uitdagende Clinic Mountainbiken in Limmen op een echt Mountainbikeparcours. Aangeleverde foto MOUNTAINBIKEN LIMMEN - Kinderen die in de Kerstvakantie lekker buiten willen bewegen kunnen mee doen aan een uitdagende Clinic Mountainbiken in Limmen op een echt Mountainbikeparcours. De fietsen en helmen staan klaar op vrijdag 27 december en donder dag 2 januari van 10.00 tot 12.00 uur in Limmen voor de leeftijd 8 tot en met 12 jaar. De clinic is onder deel van de Kerstvakantiecocktail. Onder leiding van deskundige instructeurs wordt in koppels van twee gefietst en worden allerlei spannende en grappige oefeningen gedaan om de fijne kneepjes van het Mountainbiken onder de larie te krijgen. Van Mountainbiken wor den kinderen bovendien vaardiger en attenter in het dagelijks verkeer. De bijdrage voor de activiteit is 3,-. Aanmelden kan bij Ton Kramer van KPBiking, tel 06-50506087 en info@lcpbiking.nl. Voor meer leuke activiteiten in de Kerstvakantie zie www.welzijncastricurn.nl. Wie algemene informatie over de Kerstvakantiecocktail wil heb ben kan contact opnemen met de Stichting Welzijn Castricum, tel. 0251-656562. '•r.' EGMOND - Elke eerste zon dag van de maand is er een natuurwandeling in de Wimmenummerduinen, begeleid door een IVN natuurgids. U loopt een mooi stuk door de duinen en u krijgt ook nog toelich tingen van de IVN natuurgids over het landschap en wat er aan plan ten en dieren te zien of te horen is. Zo vertelt de gids iets over grote grazers en de sporen die ze ach terlaten. Nu, in de winter, kun je aan de Joroppen de bomen en struiken herkennen. Jonge bladro zetten vertellen wat er straks gaat bloeien. De wandeling voert deze keer geheel door het open duin. Afhankelijk van het weer kan ook de beschutting van de binnenduin- rand opgezocht worden. Op zondag 5 januari is de start om 11.00 uur bij het PWN- informatiebord op het parkeerter rein aan het Nachtegalenpad, aan de noordkant van Egmond aan den Hoef. U moet zelf zorgen voor een toegangskaart voor het Noord- Hollands Duinreservaat van PWN. Warme kleding en stevige schoenen aanbevolen. De wandeling duurt ruim twee uur. Een donatie (richt lijn 2,50) wordt op prijs gesteld. Opgeven vooraf is niet nodig. Voor nadere inlichtingen kunt u mailen: hanneke@jpdg.nl of bellen op tel. 072- 5337601. EGMOND - Op zaterdag 4 janu ari om 20 uur wenst het ver maarde NEVA ensemble uit Sint Petersburg iedereen een gelukkig nieuw jaar met een concert in de Theaterzaal van Cultureel Centrum de 'Strandwal', ingang GGZ ter rein, Kennemerstraatweg 464, in Heiloo. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Het concert is vrij toegankelijk; na afloop houden de leden van het ensemble een schaalcollecte bij de uitgang. Tevens kimt u in de pauze een cd van het ensemble aanschaf fen. Het wordt weer volop genieten van het inmiddels fameuze Neva ensemble, dat gespecialiseerd is in het zingen van Slavisch Byzantijnse kerkmuziek. Voor de pauze wor den werken uitgevoerd uit de Byzantijnse Kerkrite. Na de pauze bestaat het programma uit beroem de liederen uit de Russische folklore onder andere het wereldberoemde volkslied Stenka Razin'. Daarnaast worden er licht klassieke werken ten gehore gebracht. De vijf leden van het ensemble hebben allen een professionele conservatorium oplei ding en als zanggroep heeft het zich een techniek eigen gemaakt, die uitmunt in vocaal evenwicht. De eigen interpretatie van de Slavisch- Russische muziek wordt dan ook overal hogelijk gewaardeerd. Een combinatie van technisch meester schap en emotionele betrokkenheid maakt hun optredens telkens weer tot een prachtig en ontroerende belevenis. Het is ongetwijfeld een bijzondere gebeurtenis voor de con certbezoeker wanneer deze vocale tovenaars optreden. Dit jaar is het Neva ensemble voor de 21ste maal in Heiloo, laat de kans niet liggen om dit imieke gezelschap te beluis teren. Er is slechts plaats voor twee honderd toeschouwers! Let op: dit concert vindt plaats in de toneel zaal/filmzaal op het terrein van GGZ NHN! jgjfr&fr. Elke eerste zondag van de maand is er een natuurwandeling in de Wimmenummerduinen. Foto: Paul ten Have ill i i<

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 21