Burgemeester bezoekt honderdste KNGF-geleidehondpup bij familie Kolkmeijer Prentenboek over de dieren van landgoed Nijenburg Geen nieuwjaarsfeest in de Buk Buk Peuterochtend in Bibliotheek Heiloo la Tom van Diepen uoduizendste bezoeker bibliotheek het commando 'komen op bevel' geoefend. Zo leren de pups spelen derwijs dat hen na het uitvoeren van een commando een beloning wacht. Het nest ligt bezaaid met ver schillende -ook ruwe- ondergron den. „Een blindengeleidehond moet gewend zijn om over allerlei onder gronden te lopen. Daarnaast wen nen we de pups van jongs af aan aan onveiwachte geluiden; ze mogen later nergens van schrikken." Uit het nest waarin Oberon is geboren, is zijn zusje Offra al uitverkozen tot 'sponsorpup'. Particulieren, vereni gingen, bedrijven et cetera die het KNGF een warm hart toedragen kunnen een pup sponsoren voor de periode vanaf de geboorte tot aan het 'afstuderen'. „Sponsoren mogen dan zelf een naam voor de hond bedenken en worden op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van deze hond." Op www.geleidehond, nl staat alle informatie hierover. Burgemeester Hans Romeyn kwam op maandag 9 december op kraambezoek bij Lychee, Hélène en Peter. De pups waren toen 3,5 week oud. Natuurlijk kreeg Oberon extra aandacht, maar ook de broertjes en zusjes Ouke, Orwin, Ocko, Oumy en Offra lieten zich niet onbetuigd. Op 6 januari zit voor Hélène haar taak er weer even op en nemen ze afscheid van het nest van Lychee. De pups verhuizen dan naar pleeg gezinnen elders. Hélène is echter blij dat ze zulk dankbaar en nuttig vrijwilligerswerk kan doen en kijkt al weer met veel plezier uit naar een volgend nest. „Want naast het tevreden gevoel dat ik heb als ik de moederhond met een gezond nestje zie liggen, is de mooiste beloning als ik een blind iemand blij en vrij met een hond zie lopen; daar doe je het voor!" HEILOO - Jaarlijks organiseert de Buk Buk met veel succes een Nieuwjaarsfeest. Gezien de nieu we wet- en regelgeving is er eens kritisch gekeken naar de interne organisatie. Michel Engelsman, voorzitter Stichting Welzijn Jeugd Jongeren Heiloo, veiwacht dat er veel discussie zal ontstaan tussen de vrijwilligere en de bezoekers over het verstrekken van alcohol onder 18 jaar. „Wij hebben daar al diverse signalen over ontvangen. Om goed te kunnen anticiperen op de nieuwe wet- en regelgeving zijn de protocollen bijgesteld. Naar nu blijkt is er echter meer tijd nodig dan veiwacht om deze protocollen te implementeren. Na uitvoerig beraad is men tot de conclusie gekomen dat het dus niet verstan dig is om het nieuwjaarsfeest dit jaar door te laten gaan." HEILOO - 2013 is het Jaar van het voorlezen. Ook Bibliotheek Heiloo vindt voorlezen belangrijk. Daarom houdt zij op vrijdag 27 december weer een peuteroch tend. Het boek 'Raf van Anke de Vriesstaat deze keer centraal. Deze ochtend wordt niet alleen voorgelezen maar ook samen spelletjes gedaan, geknutseld enz. Kortom: een gezellige ochtend rond boeken voor kinderen van 2 tot 4 jaar (en hun oudere/oppas). De peuterochtend wordt iedere laatste vrijdag van de maand gehouden, van 10.30 tot 11.30 uur. men met de advertentieafdeling op tel. 072-5330175 of per e-mail: info@uitkij kpost.nl. Of kijk op www.uitkijkpost.nl. Redactie De redactie is te bereiken op maandag, dinsdag en vrijdag, op tei. 072-5351071 of-maii: redactie@uitkijkpost.nl. Voor meer informatie: www.uitkijkpost.nl. Openingstijden Uitgeverij Uitkijkpost ma. 08.00 -12.00 113.00 -17.30 uur di. 08.00 -12.00 113.00 -17.30 uur wo. 09.00 -12.00 113.00 -16.30 uur do. 09.00 -12.00 113.00 -16.30 uur vr. 09.00 -12.00 113.00 -14.30 uur Adres Bezoekadres: De Hoefsmid 5, 1851 PZ in Heiloo, tel. 072-5330175. Volg de Uitkijkpost ook op DJ HEILOO - Sinds enige tijd ligt er op de keukentafel van landhuis Nijenburg een prach tig prentenboek ter inzage, geschreven en geïllustreerd door Margaret van Bronkhorst uit Heiloo. Het is een unieke uitgave van slechts twee exem plaren, die verhaalt over de die ren die leven op het landgoed. Het idee voor het onderwerp ontstond een paar jaar geleden, toen Margaret hoorde dat na de restauratiewerkzaamheden het landhuis een soort museum zou worden, waar ook rondleidingen worden verzorgd door mensen van Historische Vereniging Oud Heiloo. Margaret wilde iets maken voor de allerjongste bezoekertjes, dat echter ook volwassenen tot de ver beelding spreekt. Oud Heiloo rea geerde enthousiast op haar plan, waarop Margaret achter de teken tafel kroop. Zij is autodidact, tekent van jongs af aan en heeft haar eigen stijl ontwikkeld. Bij teken- en schildervereniging Tintoretto heeft ze een aantal technieken geleerd. Zoals het zogeheten Turks mar mer; een techniek waarbij vellen papier in een bad met water en een oplossing van verf en teipentine worden gedompeld, met een schit terend marmereffect als resultaat. Dit heeft ze ook in eerder werk -'Panda het Vondelingetje' (2007) en 'Usbeer Ping'- toegepast. Met deze prentenboekjes heeft ze ooit meegedaan aan een internationale wedstrijd voor illustratoren, gehou den in Hasselt (België). Gewoon voor de lol, want ze heeft tot heden geen commerciële ambities. Margaret heeft ook voor dit pren tenboek alle tekeningen gescand en met de digitale bestanden online een 'fotoboek' samengesteld. Met tekst en al is het is een fantasiever haal geworden met prachtige illu straties! Margaret heeft weliswaar zelf geen kinderen, maar ze kan zich goed verplaatsen in hun belevings wereld. „Ik kan me alle gevoelens als kind nog goed herinneren." Ze had het verhaal in grove lij nen al in haar hoofd en maakte een reeks tekeningen van dieren, die zoal op het landgoed voorkomen. Een oude staande klok, het gehei me boek en een stel egeltjes nemen een belangrijke plaats in. Tijdens de verbouwing van Nijenburg is de huisraad van jonkvrouwe Elisabeth Van Foreest tijdelijk naar buiten verplaatst. De egeltjes, die ooit tij dens een strenge winter liefdevol in het landhuis zijn opgevangen, herkennen de klok. Wil je weten hoe het verhaal verder gaat? Het prentenboek ligt ter inzage in huize Nijenburg! De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis ineen oplage van 18.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef en Rinnegom. Het weekblad Uitkijkpost wordt geproduceerd op een waterloos *,*0,offset rotatiepers, de milieu- Orally vriendelijke druktechniek Advertenties De advertentieafdeling is te bereiken via tel. 072-5330175 of per e-mail: advertenties@uitkij kpost.nl. Voor informatie over advertentietarieven en mogelijkheden, kunt u contact opne- HEILOO - Het is het tweede nest voor moederhond Lychee. In de nacht van 13 op 14 november zijn zes bijzondere Labradorpups geboren. De laat ste, Oberon, is voor fokgastge- zin Hélène Kolkmeijer en Peter Jansen aan de Vennewatersweg in Heiloo de honderdste KNGF- geleidehond in spé. Lychee is de vijfde moederhond die de trotse Hélène en Peter voor KNGF-geleidehonden onder him hoede hebben. Dit is voor het echt paar het vijftiende nest dat in Heiloo geboren is. Peter: „Als 'fokgastge- zin' voor het KNGF moet je aan een aantal strenge eisen voldoen, want de honden blijven eigendom van de organisatie." Voorwaarden, behalve grote liefde voor en mime ervaring met honden, zijn onder meer dat fokgastgezinnen voldoende tijd en leefruimte hebben om de pups een zo goed mogelijke start van him carrière als blindengeleidehond te kimnen bieden. Na 7,5 week ver huizen de pups naar pleeggezinnen, waar ze -onder toezicht van het KNGF- opgroeien alvorens na een jaar de echte opleiding begint tot blindengeleidehond, autisme gelei dehond, buddyhond of assistentie- hond voor mensen met een visuele of andere beperking. Honden waar him nieuwe baasjes blindelings op moeten kunnen vertrouwen! De moederhonden zijn geselecteerd op karakter, fysieke gezondheid, intel ligentie en sociaal gedrag; als neusje van de zalm mogen zij hun genen doorgeven aan volgende genera ties geleidehonden. De zoektocht naar geschikte honden is grens overschrijdend. Hélène: „Zo komt Lychee uit Califomië en zij is voor dit nest gedekt door een Zwitserse reu." De opvoeding begint al in het nest; uiteraard moeten de pups zindelijk worden gemaakt. Met een speciaal fluitje voor etenstijd wordt Burgemeester Hans Romeyn kwam op maandag 9 december op kraambezoek bij Lychee, Hélène en Peter. Foto: Caroiien Breed HEILOO - Het bezoek aan Bibliotheek Heiloo neemt fors toe. Niet alleen via de internetsite van de bibliotheek worden ieder jaar weer meer bezoekers geteld, ook de bibliotheekvestiging aan de Westerweg wordt steeds meer bezocht. Terwijl in voor gaande jaren steeds circa 106.000 bezoekers werden geteld, is nu op woensdag 18 december de 110.000 al overschreden. Om 16.15 uur kwam de heer Tom van Diepen nietsvermoedend Bibliotheek Heiloo binnenstappen. Hij bleek echter de 110.000 van dit jaar vol te hebben gemaakt. Als dank daarvoor ontving hij een bloeme tje van Jeanette Braam, directeur van de bibliotheek. Het belang van Bibliotheek Heiloo voor de Heilooër samenleving wordt met deze mijlpaal maar weer eens onderstreept. Aangeleverde foto Op de keukentafel van landhuis Nijenburg ligt een prachtig pren tenboek ter inzage, geschreven en geïllustreerd door Margaret van Bronkhorst. Aangeleverde foto

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 3