Glasvezelwinkel in Heiloo gaat sluiten Zonneveld Optiek deelt gratis vuurwerkbrillen uit Heiloo rondt werkzaamheden aanleg glasvezelnetwerk formeel af Biersommelier Frans Ruiter heeft passie voor bier INGEZONDEN MEDEDELING Ine Veen bekroond met Palm Award Veel inwoners profiteren van de voordelen van het glasvezelnetwerk HEILOO - Op dit moment zijn vrijwel alle huishoudens in Heiloo aange sloten op het glasvezelnetwerk van Reggefiber. De glasvezelwinkel aan de Heerenweg 42a sluit daarom op 28 december op een feestelijke manier haar deuren. De werkzaamheden in Heiloo zijn bijna klaar. Meer dan 90% van de huishoudens van Heiloo heeft inmiddels een aansluiting voor glasvezeldien sten in him woning. Tot 29 december staan medewerkers van Reggefiber nog klaar voor vragen en geven zij graag onafhankelijk advies over de verschillende abonnementen van de serviceproviders. Een abonnement afsluiten kan nog steeds via de website www.eindelijkglasvezel.nl/heiloo. Reggefiber blijft na 28 december telefonisch bereikbaar op tel. 088-0063710 of per e-mail via support@reggefiber.nl. Ook zijn bewoners welkom in één van de andere glasvezelwinkels in de regio. Kijk op www.eindelijkglasvezel. nl/glasvezelwinkels voor de dichtstbijzijnde locatie. HEILOO - Hij weet heel veel over bier, de verschillende typen en smaken. Hij zat bij voorbeeld in de organisatie van de eerste Heilooër en Limmer Bokkentocht en heeft samen met zijn compagnon Ron Rabouw De Bierverbinding opgericht. Dé Bierkaart van Nederland, waarop alle bierbrouwerijen van Nederland, groot en klein, op onze landkaart staan ingete kend, komt hieruit voort. Heilooër Frans Ruiter is één van de weinige Biersommeliers die Nederland tot nu toe kent. Samen met Ron Rabouw stond hij aan de wieg van de eerste lichting. Want hoewel speciaalbie- ren een enorme opmars doormaken en steeds populairder worden bij een breed publiek, is een erkende opleiding tot Biersommelier alleen mogelijk in onze buurlanden. Bier is een passie waarin Frans zich de afgelopen twintig jaar gespeciali seerd heeft. Na zijn kennismaking in de jaren '90 met de eerste aparte Heineken biersoorten zoals het Eindejaarsbier, wilde hij meer sma ken leren kennen. „Ik begon bierfes tivals te bezoeken, zoals het jaarlijk se Bockbierfestival in de Beurs van Berlage, en ging ook over biersoor ten lezen." In 1998 werd hij lid van PINT, een landelijke vereniging van en voor bierliefhebbers. In 2000 werd Frans voorzitter van PINT Regio Noord- Holland en heeft daarna een aantal nieuwe activiteiten op de provin ciale kaart gezet, zoals het Noord- Hollands bierfestival. Inmiddels een bekend regionaal evenement, waar tegenwoordig steeds meer van de circa veertig Noord-Hollandse bier brouwers zich presenteren. In maart dit jaar gaf Frans het voorzitters stokje over. Samen met Ron Rabouw, voorzitter van PINT Regio Zuid- Holland, richtte Frans in 2010 De Bierverbinding op; ze bundelden him expertise om dit bedrijfsmatig te benutten. Maar al eerder verwon derden zij zich erover dat Nederland geen gespecialiseerde biwerop- leiding kende. „We hebben onze netwerken gepolst of er voldoende animo voor een biercursus was. Dit HEILOO - Op donderdag 19 december heeft Zonneveld Optiek op het PCC in Heiloo aan alle leerlingen gratis vuurwerkbrillen uitgedeeld. Zonneveld werkt mee aan de campagne 'Nederland Oogletselvrij', die door middel van voorlichting en verspreiding van vuurwerkbrillen oogletselslachtoffers wil voorkomen. Dit jaar zijn al meer dan 180 scholen en daarmee 200.000 kinderen gesponsord met een gratis vuurwerkbril. Zonneveld Optiek, Stationsplein 24, Heiloo, tel. 072-5331275. Edith Zonneveld (links) en collega van Zonneveld Optiek deelden vuurwerkbrillen uit aan leerlingen van het PCC. Foto: Caroiien Breed leidde in 2009 tot de oprichting van Stichting Bieropleiding Nederland (Stibon). De stichting is begonnen met een basisopleiding, maar aan de lesstof mankeerde nog wel het één en ander. Met feedback hebben we bijgedragen aan verbetering van de lesstof en kwam er tevens een vervolgopleiding. Omdat de stich ting geen erkend opleidingsinstituut is, zijn twintig deelnemers uit deze vervolgopleiding, inclusief wijzelf, in jimi naar Duitsland uitgeweken, om het internationaal erkende diploma voor Biersommelier te halen!" Een Biersommelier beschikt over brede kennis van bier; biertypen, de ken merkende smaken ervan, de combi natie van bier met spijzen et cetera. „Het smaakpalet van bier is veel breder dan die van wijn. Het is een uitdaging om die combinaties te zoe ken waarin bier en gerechten elkaar versterken of juist contrasteren. Daarnaast kan een Biersommelier ook smaakafwijkingen herkennen, bijvoorbeeld door brouwfouten." Met De Bierverbinding timmeren Frans en Ron aan de weg en orga niseren bierproeverijen in het hele land. Frans organiseert al vanaf 2005 bierproefavonden in Heiloo; elke tweede vrijdagavond van de maand, sinds vorige maand in sport- café Het Vennewater. Ook werken ze mee bij de ontwikkeling van nieuwe bierrecepten en adviseren restauranthouders die iets met 'bier aan tafel' willen ondernemen. De hype voor 'Biercocktails' hebben ze in een workshop gegoten. En dat je van zoveel proeven en genieten echt geen bierbuik hoeft over te houden, daarvan is Frans het levende bewijs! Met De Bierverbinding timmeren Frans Ruiter en zijn compag non Ron Rabouw aan de weg en organiseren bierproeverijen in het hele land. Foto: Caroiien Breed HEILOO - Met een portret van oud ballerina en actrice Ine Veen wist Jean Thomassen als enige Nederlander dit jaar een Palm Award te winnen in Duitsland. In de jaren tachtig en negentig werd al eerder werk van hem bekroond in Amerika, Bulgarije en Canada, ook staat hij sinds 1998 vermeldt in het Guinness Book of Records voor het allerkleinste olieverfschilderij dat hij zonder loep schilderde. Het meet 1,2 bij 1,2 mm en stelt het rechteroog voor Ine Veen voor. Aangeleverde foto HEILOO - Op zaterdag 28 decem ber om 12.30 uur rondt gemeen te Heiloo de werkzaamheden voor de aanleg van het glasvezel netwerk door Reggefiber, offici eel af. Tegelijk geeft wethouder Jacob Ouderkerken van Heiloo dan samen met Reggefiber 'het stokje formeel door' aan het project van de Regio Alkmaar: 'Thuis in de Toekomst'. U wordt uitgenodigd om bij dit moment aanwezig te zijn. Op zaterdag 28 december van 10.00 tot 16.00 uur kimnen inwoners en ondernemers, in een grote tent op het Looplein in Heiloo, via imieke demonstraties kennismaken met het project 'Thuis in de toekomst' en de voordelen van glasvezel. Heiloo is de enige gemeente in de regio Alkmaar waar Reggefiber in de hele gemeente het netwerk heeft aangelegd. Inmiddels profiteren al veel inwoners van de voordelen van het netwerk voor internet, telefoon en televisie. Vanaf 28 december gaat Heiloo met het project 'Thuis in de toekomst' het netwerk ook inzetten voor de ontwikkeling van nieuwe digitale diensten. Zorg op afstand is één van de mogelijkheden. Ook thuiswerken, leren, winkelen en gamen wordt eenvoudiger en veili ger via het glasvezelnetwerk. Met het project Thuis in de Toekomst zetten de acht gemeenten van de Regio Alkmaar in op de ontwikke ling van digitale diensten die ervoor zorgen dat de inwoners ook in de toekomst verzekerd zijn van alle mogelijkheden om thuis digitale diensten te ontvangen. Want Nederland vergrijst, en tege lijkertijd nemen de bezuinigingen in de zorg toe. Langer zelfstandig thuis wonen is dan ook steeds vaker een oplossing, ook voor Noord- Hollandse ouderen. Gevolg hiervan is dat het aantal mogelijkheden om gebruik te maken van zorg op afstand toeneemt. Bijvoorbeeld een doktersconsult via de webcam, coa ching op afstand en een camera die hulpdiensten alarmeert als er lange tijd geen beweging in een woning is. Heiloo bijt het spits af voor dit regionale project omdat het glasve zelnetwerk in de hele gemeente is aangelegd. 'Thuis in de toekomst' voert Heiloo samen met onderne mers, organisaties en instellingen in Heiloo uit. Vanaf 28 december werken deze partijen samen om een platform te ontwikkelen voor digitale diensten 'voor thuis'. Naar verwachting kimnen inwoners in Heiloo vanaf halverwege 2014 gebruik maken van het digitale dienstensysteem. Wanneer de ande re gemeenten in Regio Alkmaar het systeem gaan gebruiken is op dit moment nog niet bekend. In het pand waar nu de glasve zelwinkel is gevestigd (Heerenweg 42a, Heiloo) kunnen mensen vanaf januari terecht met vragen en/of suggesties voor het project Thuis in de Toekomst. Voor meer infor matie over het project en acti viteiten van de winkel kunnen mensen vanaf januari terecht op www.thuisindetoekomst.nl.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 7