V Contrasten Maak kennis met de vrijwilligers van De BY-tuin Luisteren naar klassieke muziek in Bibliotheek Heiloo H E I L O O Pm Voor Bob Akersloter fotograaf exposeert honden fotos CBS de Duif viert kerst in Ter Coulsterkerk Bomen weg bij de Hutkoffer UITKIJKPOST 23 DECEMBER 2013 22 oktober 1943 - 13 december 2006 Kerstmis... wisseling van jaar en januari, guur en kil 't voorjaar, vol van licht en leven jonge eendjes, kikkerdril warme lome zomerdagen open deuren, open ramen langzaam ging jouw geur veivagen storm verjoeg de maand september oktober kwam met vallend blad zonder de handenvol kastanjes die jij voor me meebracht, schat jouw verjaardag, mijn verjaardag Sinterklaas, zo idioot dat ik liedjes zat te zingen zonder jou; want jij bent dood 'k mis je, meer dan ik kan uiten 'k haat je soms, want jij ging heen nooit meer jouw stem, nooit meer jouw fluiten naar de hond; ik ben alleen met het stomme beest hier naast me op mijn schoot zijn hondenkop zit ik hier om jou te treuren mijn verdriet; 't is lang niet op het is nu een jaar geleden vier seizoenen zonder jou Kerstmis, oud en nieuw, het voorjaar zelfs de zomer bracht nog kou... nooit meer warm, nooit meer jouw armen of jouw handen om mijn smoel nooit meer met zijn twee ontbijt en enkel maar die lege stoel onze liefde en ons leven door de dood wreed stilgezet alles doe ik in mijn eentje te groot is nu ons huis, ons bed ach, het is een jaar alweer en ik deed alles, ik deed alles alles voor de eerste keer... zonder jou Joke Schilling Heiloo HEILOO - Op donderdagmiddag 2 januari kunt u kennis maken met de vrijwilligers en activitei ten van buurttuin De BY. Hoewel pas in juni gestart met de daadwerkelijke aanleg van buurttuin De BY, is de tuin al bijzonder fraai. Met een vaste groep vrijwilligers is er keihard gewerkt om de buurttuin tot stand te brengen. De samenwer king met basisscholen Paulus en Meander staat al helemaal op de rol. Bijna elke maand komen twee groe pen een activiteit doen in de buurt tuin. Dat kan variëren van zaaien en planten tot een kruidenworkshop, boeketjes maken uit de pluktuin en een vlinderexcursie. De samenstel ling van vrijwilligere en organisaties die meewerken aan Buurttuin De BY is heel divers en daarom zo waarde vol; Stichting de Buitenkans, GGZ- AKERSLOOT/HEILOO - De Akersloter hondenfotograaf Ruud Lauritsen exposeert vanaf 18 december met een twintigtal hondenfoto's in de wachtkamer van J. de Jong Dierenartsen, Commandeurslaan 1 in Heiloo. Ruud Lauritsen fotografeert de honden het liefst in een buitenomgeving. „De hond moet het allereerst naar zijn zin hebben, want dat zie je op een foto terug. Vaak hoor ik ook 'Zo is hij (of zij) precies!'. Dan heb ik het goed gedaan. Een goed gemaakte foto is een kostbaar bezit aan de wand. In een fractie van een seconde probeer je het verhaal van de hond te vertellen. Het leuke van deze expositie vind ik dat ik ook een achttal honden van de medewerkers van de dierenart senpraktijk heb mogen vastleggen." Aangeleverde foto NHN, Vereniging Groei en Bloei, het IVN, bewoners van Ypestein en inwoners van Heiloo die het leuk vinden om te tuinieren en nieuwe mensen te ontmoeten in een mooie groene omgeving. De buurttuin was ook niet mogelijk geweest zonder de geweldige steun van vele bedrij ven in en om Heiloo. De vrijwilligere zijn heel trots op de buurttuin en willen u graag ver tellen over de mogelijkheid in de tuin te wandelen, mee te helpen met tuinieren of een van de andere acti viteiten. U kunt ook het kersverse logo komen bewonderen, gemaakt door Marjan Dekker. U bent welkom op 2 december in de Theesehenkerij De Buitenkans, in de Trog Bullaan 4. Vanaf 15.30 uur staat de koffie en appeltaart voor u klaar (consumpties voor eigen rekening). HEILOO - Na een gezellig kerstdiner in de klas hadden alle leer lingen van CBS de Duif een rol in de bijzondere kerstviering in de Ter Coulsterkerk op woensdag 18 december. De kerk was tot op de laatste stoel gevuld met ouders, familie en vrienden. In het kerstorkest speelden kinderen cello, harp, viool, gitaar, drums, klarinet, trompet en keyboard, begeleid door ritme-instrumen ten. Na het ontsteken van de adventskaarsen vertelden de her ders het kerstverhaal dat zich afspeelde op een grote markt. De kleuters vormden een mooi engelenkoor bij de geboorte van Jezus. Na de boodschap van hoop en licht werd de viering feeste lijk afgesloten door het kerstkoor van groep 8. Foto: Ton Mosheuvel HEILOO - Ook in 2014 houdt Bibliotheek Heiloo weer een cursus Luisteren naar klassieke muziek. Deze cursus staat onder leiding van Gert Floor, voorheen muziekbi- bliotheearis van Bibliotheek Heiloo. Op donderdag 16 januari tussen 10.15 en 12.00 uur en de daarop volgende vijf donderdagochtenden, zal muziek uit verschillende peri oden van de muziekgeschiedenis klinken. Begonnen wordt met een beroemd strijkkwintet van Luigi Boeeherini, waarbij ook veel van zijn andere composities aan de orde komen. Er zal aandacht zijn voor consort-muziek voor Viole da Gamba, maar ook de Vijfde sym fonie van Van Beethoven wordt besproken. Van Johannes Brahms luisteren we naar diens eerste pia nokwartet en van Gustav Mahler komt diens Negende symfonie aan de orde. Tot slot zal van Steve Reich het indrukwekkende strijk kwartet Different Trains besproken en beluisterd worden. Informatie en reserveren: servicebalie van Bibliotheek Heiloo, tel. 072-5330670, www.bibliotheekheiloo.nl. o<xxxx>o<><>o«oo<>oooo<xxxx>o<>ooooo<>oooo<xxxx>o<>ooooo<>oooo<xxxx>o<><>o«c<><>oooo<xxx>o<><>oooo<><>oooo<x> CONNY RlEMERS Regelmatig ben ik in mijn atelier op landgoed Willibrord te vinden. Mijn atelier en ik zijn 'hele goede vrienden'. Het biedt mij de rust en ruimte die ik nodig heb om te creë ren van binnenuit. Mijn deuren zet ik af en toe open voor bezoekers, de laatste keer tijdens de Kunst6daagse in jimi. Honderden mensen keken naar mijn werken. Wat men dan in eerste instantie ziet, is een mooie vooretelling, mooi ingelijst en afge werkt. Je bent perfectionist of niet! Daarna dringt het tot ze door, dat wat ze zien niet helemaal is wat men dacht te zien. Dan volgt verwonde ring, respect, bewondering. Met name voor de techniek die ik gebruik, de knipkimst. Uit deze techniek spreekt passie, volharding en geduld. Passie, volharding en geduld zijn ook nodig bij de organisatie van de Kunstödaagse. Dit jaar alweer de tiende editie. De voorbereidingen zijn al in volle gang. Als coördinator word ik ondersteund door twintig vrijwilligere. Zij zetten hun schou ders onder dit niet meer weg te den ken evenement in Heiloo. Dat doen ze niet alleen omdat ze iets nuttigs willen doen, maar ook omdat ze trots zijn op Heiloo en dat kunst daar niet aan mag ontbreken. Ik ben heel blij met him tomeloze inzet. De Kunstödaagse verbindt mensen met elkaar. Men komt met elkaar in gesprek over kimst, muziek en poë zie, men wordt geraakt. Ja, stel je eens voor, als we dat zouden moeten missen in Heiloo... onvoorstelbaar! Misschien een vreemde gedachte, maar zo denk ik ook over Kerstmis. Hoe zou het zijn zonder? Kerstmis is onlosmakelijk verbonden met onze cultuur, niet meer weg te denken. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om speciale aandacht en liefde (uit) te delen. Uiteraard zou ik willen dat dit er altijd, overal zou zijn, onbe grensd. Kerstmis, een feest van licht, maar daardoor ook van schaduw. Het benadrukt enerzijds de liefde die mensen uit elkaar ervaren, maar anderzijds ook de eenzaamheid en verdriet. Ik hoop dat Kerstmis steeds meer aanzet is om onze armen lief devol om 'de wereld' heen te slaan. Al is het in gedachten. Want, wat is een kind zonder verwondering? Een eenzaam mens zonder troost en koestering? Een kunstenaar zonder inspiratie? Kortom: wat is een mens zonder zich geliefd te voelen? Hoe je de Kerstdagen ook beleeft of viert, ik wens u vooral zinvolle dagen toe. Waarin iedereen ertoe doet en ver schil kan maken, wie je of waar je ook bent. Conny Riemers-Lahnstein, beel dend kunstenaar coördinator Kunstödaagse Heiloo HEILOO - Vorige week is een prachtig stukje geplaatst over het wel en wee bij de Hutkoffer met de aankondiging dat er veel bomen naast de Hutkoffer verwijderd gaan worden. Op 9 decem ber was het zo ver. Een grote bouwkraan stond klaar om te hel pen de bomen uit de tuin te krijgen. Een boomwerker werd in de boom gehangen, deze bevestigde de top van de boom aan de hijs kraan. De boomwerker liet zich naar beneden glijden om de boom vlak boven de grond af te zagen, waarnaar de boom getranspor teerd werd naar het naastgelegen parkeerterrein, en werd daar verder verwerkt. Het bedrijf van der Mey uit Velsen-Noord heeft de geweldige spectaculaire klus geklaard vandaag. En er was uiteraard veel bekijks van onze dorpsgenoten. Aangeleverde foto

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 9