'Wat doen wij voor een ander?' Nieuwjaarsduik-'hype' Anouk vooral nuchter na Prijsuitreiking Kassabonnenspaaractie 13 BORDEN A'P E L L A Omdat ieder vaarwel bijzonder is... Oplossing Mammoetpuzzel 24 december 2014: "De Boodschap van Kerstmis is dat we nooit alleen zijn" De Uitkijkpost wenst u een gelukkig Nieuwjaar Heiloo 5 Robin Legdeur in circus Renz Berlin zaterdag 10 januari vanaf 11 uur in winkelhof 't Loo Profiteer ook van de kracht van VAN DER BORDEN MAKELAARS QQ m U VAN DER sinds 1933 (072) 5351000 HEILOO - Sinds dochter Anouk op de voorpagina van De Telegraaf heeft gestaan was het éven een gekkenhuis in huize Schouten. Inmiddels is de rust enigszins wedergekeerd. Anouk Schouten (16) uit Heiloo deed op 1 januari, samen met een vriendin, voor de derde keer mee aan de Nieuwjaarsduik in Egmond aan Zee. „Gewoon omdat ik het leuk vind. Het geeft een enorme kick om middenin de winter in je bikini kopje onder te gaan in de zee", aldus Anouk. Bij de warming-up was ze al gespot door fotograaf Martin Mooij van De Telegraaf. Toen ze samen met haar vriendin het water uit kwam rennen, stond hij ineens weer voor haar neus en vroeg hij haar of ze dat nog een paar keer opnieuw wilde doen. „Eigenlijk voelde ik me er een beetje ongemakkelijk bij. Ik vroeg hem waar de foto voor bedoeld was. Toen hij zei: 'Voor De Telegraaf', schoot heel even door mijn hoofd: 'Het zal toch niet maar daarna heb ik er eigenlijk niet meer aan gedacht". De volgende ochtend om acht uur ging de telefoon. Radio Veronica. Ze wilden de primeur hebben. ,,Nou dat is gelukt", lacht Anouk, ,,want tot dat moment wisten we nog van niets!." Na Radio Veronica volgde RTV Noord-Holland -zowel radio als televisie-, Hart van Nederland en daarna nog een telefonisch inter view met De Telegraaf over hoe ze allemaal ervaren had. Heeft Anouk de wens om model te worden? ,,Hoewel ik vrij klein ben, net onder de één meter zestig, zou ik het wel leuk vinden. Af en toe doe ik al wat opdrachtjes voor een fotograaf uit Heiloo." In het dagelijks leven zit Anouk in 5 vwo van het Jac. P. Thijsse College in Castricum en heeft ze een bijbaantje bij de Albert Heijn in Ypestein. Is Anouk trots op de foto? „Trots is niet echt het woord, ik vind het een mooie foto en het gedoe erom heen vind ik vooral grappig." Verder blijft ze er vrij nuchter onder, net als haar vader, moeder, broer en zusje. ,,Deze week gewoon weer naar school!" advertentie HEILOO - Afgelopen maan dag sprak de burgemees ter tijdens de traditionele Nieuwjaarsreceptie in de Witte Kerk de vele aanwezi gen toe. Hij refereerde aan de Oudejaarsrede uit 1564 van Willem van Oranje; 450 jaar geleden en één van de belang rijkste toespraken uit de Nederlandse geschiedenis. Hierin hield Willem van Oranje een vlammend betoog in de Raad van State, adviesorgaan van de Spaanse koning Flips II, waarin hij gewetensvrijheid verdedigde. Vrijheid, verdraagzaamheid en eenheid in verscheidenheid zijn gemeenschappelijke waarden die we volgens Hans Romeyn ook in deze tijd en in ons eigen dorp in ere moeten houden. Ook de komst van Willibrord naar Heiloo werd aan gehaald. ,,Het is goed dat we ons bewust zijn van onze geschiedenis; of het nu gaat om de uitspraken van Willem van Oranje of de komst van Willibrord naar Heiloo. Aan het eerste moeten we voortdurend met elkaar werken en aan het laatste willen we in 2015 extra aandacht besteden." Over betrokkenheid en aandacht voor elkaar zei de burge meester: ,,In Heiloo hebben we alle maal, op onze eigen manier, ook het afgelopen jaar mogen meewerken aan het vormgeven van onze samen leving." Hij prees de vele vrijwili- gers en organisaties die zich inzet ten voor een ander. Daarnaast sprak hij de hoop uit, dat hoewel niet alle beslissin gen van het nieuwe college ieder een welgevallig zullen zijn: we toch met elkaar in gesprek kunnen blijven en begrip kunnen blijven opbrengen voor elkaars standpun ten." Over de uitvoering van de drie decentralisaties zei hij: ,,We denken dat we daarop goed zijn voorbereid, maar de praktijk zal het uitwijzen. We zijn benieuwd naar uw ervarin gen." Romeyn besloot zijn nieuw jaarsrede met een open vraag: ,,Wie zijn wij? Wat doen wij voor een ander, wat doen wij voor elkaar in Heiloo in 2015?" 'Ik vind het een mooie foto en het gedoe eromheen vind ik vooral grappig.' Foto: Birgitte Oortwijn 7 JANUARI 2015 Maandagavond was de traditonele Nieuwjaarsreceptie in de Witte Kerk. Aangeleverde foto Henny Stoop uitvaartverzorging Heiloo e.o. telefoon: 072 532 0345 0 NVM GEEN ONTVANG EN? BEL DONDERDAG TOT 15.00 UUR: 0226 33 10 20 (rODI VERSPREIDING BV) KIJK OOK OP WWW.UITKIJKPOST.NL JAARGANG 80 NUMMER 2

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2015 | | pagina 1