Joke Faas Veldhuisen wint halfjaar Opel Adam Cees Willeboordse gestopt als huisarts Ook BUCH herdenkt Parijs IH La Preek van de Leek door Ilonka Ory A PE L LA NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Foodsmart deze week in Bedrijf Belicht Heiloo 4 Omdat ieder vaarwel bijzonder Henny Stoop Voorstelling Leoni Jansen afgelast 14 JANUARI 2015 'Wel een vreemd gevoel, het werk nu helemaal achter me te laten.' Aangeleverde foto HEILOO - Zaterdag regende het prijzen bij de finale van de geslaagde kassabonnenactie van Ik Winkel in Heiloo. In winkel hof 't Loo heerste een gezellige drukte; muziek, gratis erwten soep van Kees Burger en 170 blije winnaars! Eugène Rozing, voorzitter van de Stichting Ik winkel in Heiloo, presenteerde de prijsuitreiking. Om 12.00 uur begon de trekking van de tien hoofdprijzen door nota ris Gerard van Leersum en burge meester Hans Romeyn. De derde prijs in de 250 euro categorie, een diner voor twee bij Brasserie in t Groen, ging naar Hans Hoekstra. De tweede prijs, een volle bood- schappenkar van AH ter waarde van 100 euro, werd gewonnen door Conny Schultz. En de geldprijs van 250 euro was voor Barbara Wagter. In de 500 euro categorie werd Mariska Zijlstra verblijd met een dinerbon voor twee bij de Loocatie. De tweede prijs, een voile bood- schappenkar, was voor Heidi van de Boogaard en de geldprijs van 500 euro ging naar Hilde Pohley. In de 1000 euro categorie won Robert Hoek uit Akersloot een dagje cabri olet rijden van Autobedrijf van der Steen. De volle boodschappenkar ging naar Wendy Blank en de dolge lukkige winnaar van 1000 euro cash, was Carla Belleman uit Heiloo. De extra hoofdprijs, een half jaar rijden in de Ik winkel in Heiloo Opel Adam, ging naar Joke Faas Veldhuis uit Heiloo, nadat Walter Vos uit Limmen de prijs opnieuw in trek king liet brengen. Een sympathiek gebaar van deze winnaar die zelf onvoldoende gebruik van de prijs zou maken. Voor meer informatie: www.ikwinkelinheiloo.nl. Joke Faas Veldhuisen ontvangt de autosleutel van Joop van der Steen en Willem de Haas namens Ik winkel in Heiloo. Aangeleverde foto HEILOO - Het fenomeen Preek van de Leek kan op verschillende manieren worden uitgelegd. In dit geval gaat het niet om een reguliere kerkdienst of een alter natieve kerkdienst. Het is wel een experiment op de grens van tradi- advertentie j uitvaartverzorging Heiloo e.o, E.J. Potgieterweg 27 Heiloo telefoon: 072 532 0345 www.capella-uitvaartverzorging.nl tie en de dingen van deze tijd. Een verbintenis tussen kerk en cultuur. Ilonka Ory, theatermaker pur sang uit Heiloo, is bereid gevonden de handschoen op te pakken. Ilonka zal haar inspiratieverhaal opluisteren met het zingen van een paar lied jes uit haar voorstelling '1.77m op twee gympies'. Nederlandstalig en begeleid door gitaar en piano. Een impressie daarvan is te vinden op de website van Ilonka. Na de preek is er gelegenheid om na te praten. De Preek van de Leek wordt gehouden op zondag 18 januari om 16.00 uur in de Witte kerk in Heiloo. HEILOO - De voorstelling 'Barricade' op vrijdag 23 januari in theater De Beun in Heiloo gaat niet door. Leoni Jansen, die in dit programma samen met Izaline Calister protestsongs zingt, heeft de tournee wegens droevige familieomstandigheden moeten staken. Iedereen die kaarten heeft besteld, krijgt persoonlijk bericht van de Stichting Vrienden van de Beun. HEILOO - Op 31 december draaide hij zijn laatste dienst. Na 35 jaar lief en leed te hebben gedeeld met vele van zijn patiën ten is Dr. Cees Willeboordse gestopt als huisarts. Hij heeft circa 2000 -persoonlijk geteken de- brieven verstuurd naar al zijn patiënten en is nu met wel verdiend pensioen. ,,Het is wel een vreemd gevoel, het werk nu helemaal achter me te laten. Al die jaren heb ik dit mooie vak met veel plezier mogen uitoe fenen. Geen dag was hetzelfde, de afwisseling groot. Het werken met mensen gaf me energie; klachten, maar ook de verhalen hoorde je uit eerste hand. Ik heb veel mensen goed leren kennen, ken van velen hun hele levensloop. Soms kom je dicht bij iemands ziel. Maar weinig beroepen die dat bieden; het heeft mij rijker gemaakt!" Cees Willeboordse nam begin 1979 de praktijk van Dr. Janssen over en ging met zijn vrouw en eer- ste kind in het grote huis aan de Heerenweg wonen, waar in die tijd ook de praktijk gevestigd was. ,,Na zo'n zes weken meedraaien was het: 'Cees, je redt het wel!' Spannende tijden, voor mij was Heiloo toen nog een onbekend dorp, waarin ik me wel vanaf het begin thuis heb gevoeld." Begin jaren tachtig was het niet ongewoon dat één huisarts in z'n eentje een praktijk voor 4000 patiënten runde. ,,Je draaide de dag-, nacht- en weekenddiensten zelf. In de daarop volgende jaren veranderde dat; collega's uit het dorp hielpen elkaar door elkaars diensten over te nemen. Jaren later zorgde de opkomst van huisartsen posten voor nog meer verlichting." Na twintig jaar werd de praktijk ruimte aan huis te krap en werd ver huisd naar het huidige praktijkadres op Hoog en Laag 38. Op tijd, want de taken van huisartsen werden de jaren daarop flink uitgebreid. ,,Het vak heeft zich de afgelopen decen nia ontwikkeld tot een volwaar- dig medisch specialisme. Met de nadruk op preventie. En dus was ook meer personeel nodig om al die taken goed uit te voeren." Inmiddels werkt in Hoog en Laag een efficiënt team, bestaande uit drie huisart sen en een huisarts in opleiding, meerdere assistentes en praktijkon dersteuners. Cees Willeboordse heeft vorig jaar, op zijn 65ste, de praktijk officieel overgedragen aan Dr. Sandra Mosch en Dr. Anouk Vrasdonk. Hij bleef ermee verbonden, maar nu parttime en zonder de verant woording als praktijkhouder. ,,Op die manier heb ik mijn werkzaam heden in een rustig tempo kunnen afbouwen en kan ik het schip met een gerust hart verlaten." En vanaf heden gaat hij genieten; van zijn kinderen en vijf kleinkinde ren, zijn heerlijke huis en zijn vele hobby's, waaronder wandelen in de bergen. Hij kijkt ernaar uit. ,,Niets moe ten, geen agenda; de vrijheid om te doen waar ik zin in heb!" HEILOO - De burgemeesters van de BUCH-gemeenten hebben met ontzetting kennisgenomen van de afschuwelijke gebeurte nis van afgelopen woensdagoch tend in Parijs. Hun diepe medeleven gaat uit naar de omgekomen journalisten en politiemensen, naar ieder die nog voor zijn leven vecht, naar de nabestaanden en iedereen die hun dierbaar was. Een gezamenlijke verklaring meldt: ,,Het is overdui delijk dat wij als overheid en als samenleving een dergelijke laffe hltjpjjjlp&CONTVANGEN? BEL DONDERDAG TOT 15.00 UUR: 0226 33 10 20 (rODI VERSPREIDING BV) misdaad met alle kracht veroor delen. Dit kan en zal niet worden getolereerd. De daders dienen te worden opgespoord en voor het gerecht gebracht. Tegelijk zijn wij ervan doordrongen dat wij de taak hebben om met nog meer energie dan voorheen te zoeken naar wat ons bindt in onze moderne samen leving: in Frankrijk en in Nederland, op internationaal niveau, nationaal niveau en ook in gemeenten. De schokgolf die deze daad teweeg brengt kan en moet worden omge zet in krachten die juist ten dienste staan van de vrije, open en veilige KIJK OOK OP WWW.UITKIJKPOST.NL samenleving die wij met zijn allen nastreven." De burgemeesters heb ben zich aangesloten bij de initiatie ven in de gemeenten om de slacht offers te herdenken. Afgelopen donderdag zijn herdenkingsbijeen komsten gehouden, onder andere in de raadzaal van Heiloo. Wethouder Rob Opdam: „Ondanks de korte ter mijn waarop de herdenkingsbijeen komst georganiseerd was, waren er enkele tientallen mensen gekomen. Behalve de burgemeester kregen ook aanwezigen de gelegenheid iets te zeggen. In één woord: indruk wekkend!" JAARGANG 80 NUMMER 3

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2015 | | pagina 1