Meester Dirk, 'Dirk teur' van de Springschans Collecte van de Hersenstichting J Jong zangtalent gezocht SCHONG APE L LA Heiloo 5 Autoschadespecialist I P. Zonneveld r in Bedrijf Belicht Omdat ieder vaarwel bijzonder Het thema Zorg en Welzijn verschijnt twee keer per jaar in de Uitkijkpost in de maanden januari, juni. Voor meer informatie: verkoop@uitkijkpost.nl. Deze week kunt u het thema Zorg en Welzijn vinden op pagina 13 t/m 16 schilderwerken b.v. Profiteer nu nog van de winterschilder korting!! 'Kinderen moeten vooral de ruimte krijgen om (on)mogelijkheden te ontdekken. Foto: Carolien Breed HEILOO - Het afscheid van Francis Schruer als direc teur van obs de Springschans vond plaats in de luwte van de zomervakantie van het afge lopen jaar. Ze is sinds septem ber vorig jaar werkzaam op een basisschool in Blokker. Haar opvolger in Heiloo is Dirk Brinkhuis (58). Zaankanter Brinkhuis heeft 25 jaar voor de klas gestaan en was de laatste 12 jaar directeur, waarvan vijf jaar op De Paltrok in Uitgeest. Die school is inmiddels opgehe ven. ,,Het leerlingenaantal was teruggelopen tot veertien, er was alleen nog een groep 8." Qua tijd kon hij het directeurschap bij De Paltrok dan ook goed combineren met een baan bij de Nederlandse Kindertheaterschool in Purmerend, een naschoolse activiteitenclub voor kinderen van 8 tot 18 jaar. ,,Een mooie combinatie!" Na de sluiting ging Brinkhuis op zoek naar een nieuwe school; hij stond overal voor open. Het werd de Springschans in Heiloo, waar hij de eerste twee maanden als waarnemend directeur aan de slag ging. De eerste kennismaking gaf hem een goed gevoel. ,,Ik trof een ijzersterk team aan, mensen die daar goede dingen doen." Hij belandde in een voor hem herken bare sfeer. ,,Want op elke school zijn er ook altijd wel een aantal punten die meer aandacht vragen. Ik wil een directeur zijn voor alle leerkrachten, kinderen en ouders. Duidelijkheid scheppen, verban den terugbrengen tot de basis. Kinderen moeten vooral de ruimte krijgen om (on)mogelijkheden te ontdekken. 'Fouten maken is niet erg, mits ervan geleerd wordt!' In een brief aan alle ouders schreef Brinkhuis geïnspireerd te zijn door Janusz Korczak, een Poolse arts en pedagoog die direc teur was van een weeshuis voor Joodse kinderen. ,,Hij zag kinderen als volwaardige mensen en ging vanuit dit principe met hen om. In 1919 schreef hij zijn 'Grondwet voor de rechten van een kind', als een van de eersten die opkwamen voor de rechten van kinderen." Het doel van opvoeding, waar onder wijs deel van uit maakt, volgens Brinkhuis: ,,Dat is kinderen leren zelf verantwoording te nemen, het gevoel geven dat ze gezien en gehoord mogen worden, dat ze er mogen zijn zoals ze zijn. Of ze nu wel of niet goed kunnen leren, uit eindelijk komen ze er wel!" HEILOO - Van 2 tot en met 7 februari collecteert de Hersenstichting in Heiloo. Hersenaandoeningen zoals beroerte, hersenletsel, autisme, dementie, hersentumor en de ziek te van Parkinson; één op de vier mensen krijgt er ooit in zijn/haar leven mee te maken. De opbrengst van de collecte gaat naar weten schappelijk onderzoek en voorlich ting. Daar is veel geld nodig. Geef daarom aan de collectant of doneer via een sms 4333, HS 1 (1 euro), HS 2 (2 euro) enzovoort, of via IBAN: NL 18INGB 0000 000 860, ten name van de Hersenstichting Nederland, Den Haag. Meer infor matie op www.hersenstichting.nl. advertentie Henny Stoop J uitvaartverzorging Heiloo e.o. E.J. Potgieterweg 27 Heiloo telefoon: 072 532 0345 www.capella-uitvaartverzorging.nl Bel Schong meteen voor een afspraak 072 5323004 www.schong-schilderwerken.nl HEILOO- Het Oratoriumkoor Heiloo is op zoek naar junio ren die mee willen zingen in de Matthaus Passion. Op vrijdag 20 maart wordt dit prachtige passiestuk van Bach uit gevoerd in de Ter Coulsterkerk. Enkele jaren geleden heeft het Oratoriumkoor het initiatief geno men een groep kinderen op te lei den om mee te doen in concerten onder de naam 'Junioratorium'. Voorafgaand aan het Weihnachts Oratorium in december 2014 trad het met veel succes op met het zin gen van een Motet van Bach. Nu wordt er geoefend op de Matthaus Passion. Junioren, vanaf 7/8 jaar, die ook wel eens willen zingen met een groot koor en orkest onder lei ding van een professionele dirigent en die bovendien hoog kunnen zin gen, worden uitgenodigd zich aan te melden. ,,Het is een fantastische ervaring om hier aan mee te doen", zegt een van de meisjes die al wat langer meezingt. Informatie en aanmeldingen via junioratorium@ oratoriumkoorheiloo.nl of via tel. 06-12817972 en/of 06-50451010. Het is voor de achtste keer dat het Oratoriumkoor de Matthaus Passion in Heiloo ten gehore brengt. Het koor staat weer onder leiding van Paul Waerts, soliste is onder andere mezzosopraan Maartje de Lint, afkomstig uit Heiloo. Het Promenade Orkest begeleidt de zan gers. Bij de uitvoering van het Weihnachts Oratorium zongen junioren samen met senioren van het koor een Mottet van Bach. Foto: Kees Hooijboer GEEN ONTVANG EN? BEL DONDERDAG TOT 15.00 UUR: 0226 33 10 20 (rODI VERSPREIDING BV) KIJK OOK OP WWW.UITKIJKPOST.NL JAARGANG 79 NUMMER 5

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2015 | | pagina 1