De volgende wens van Cees Rootjes SCHONG Opening kinderboekenwinkel in Paulusschool Dewi Dijkstra wint voorleeswedstrijd Heiloo APE L LA rans Stukadoorbedrijven Veldt en Maarten Veldt in Bedrijf Belicht Heiloo 5 Wat blijft liefde NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN 'Ik wil graag een ombudsteam opzetten voor de BUCH-inwoners' schilderwerken b.v. Profiteer nu nog van de winterschilder korting!! De volgende wens van Cees is om een ombudsteam voor inwoners van de BUCH-gemeenten op te zetten. Aangeleverde foto HEILOO - Cees Rootjes (61) nam begin deze maand afscheid van de gemeenteraad (en als fractievoorzitter van de PvdA), omdat deze functie botste met zijn werk als interim-manager bij gemeenten. Als gemeente raadslid speelde hij graag de rol van intermediair tussen de gemeente en de inwoners van Heiloo. Maar wie is Cees Rootjes zelf nu eigenlijk? Geboren en getogen in Heiloo, noemt Rootjes de pluspunten van zijn gemeente: ,,Het ligt dicht bij het strand; we hebben het Heilooër bos; de gemeente is lekker groen en bestaat niet enkel uit steen en asfalt; en het heeft een bloeiend verenigingsleven." Hij heeft er daar om nooit aan gedacht weg te gaan, ondanks dat hij al bijna veertig jaar in het openbaar bestuur van andere gemeenten werkt. Na de mulo en havo begon Rootjes als kok en voltooide de koksopleiding. Hij vertelt: ,,Als er mensen komen eten, vind ik het nog steeds leuk om er wat extra's van te maken. Maar het voelde niet als de roeping die ik dacht te hebben." Zijn vader was hoofd financiën bij de gemeente Heiloo en vond dat hij moest kijken of het werk als amb tenaar hem lag. „Daarom heb ik het maar geprobeerd. En zo ben ik in 1975 begonnen", aldus Rootjes. „Voorheen heb ik bijvoorbeeld in Deventer parkeergarages gereno veerd en digitale parkeervergunnin- gen ingevoerd." Nu houdt hij zich advertentie- Henny Stoop uitvaartverzorging Heiloo e.o. E.J. Potgieterweg 27 Heiloo telefoon: 072 532 0345 c Bel Schong meteen voor een afspraak 072 5323004 www.schong-schilderwerken.nl voornamelijk bezig met organisa tieveranderingen binnen gemeenten vanwege bezuinigingen en het ver anderende takenpakket. Politiek lag in het verlengde van het openbaar bestuur. ,,Je moet wel heel afstandelijk zijn wil je dan niet door de politiek besmet raken", zegt Rootjes. Van zijn bijna negen jaar als gemeenteraadslid ziet hij zijn initiatiefvoorstel voor de wijk Nieuw Varne als zijn voornaamste verdienste voor Heiloo. Hij wierp zich tevens graag op als intermedi air om de vastgelopen gesprekken tussen de gemeente en een aantal verenigingen weer op gang te krij gen. Naast zijn werk heeft hij veel maatschappelijke nevenfuncties gehad. ,,Mijn ouders zeiden altijd: de maatschappij doet veel voor jou, dan heb je ook de verplich ting iets terug te doen." Zo was hij voetbalcoach en scheidsrechter bij de Foresters en daarna in Limmen; voorzitter van de bridgeclub Sans Atout en zat hij in het bestuur van de wijkvereniging Ypestein. Verder reist Rootjes naar verre oorden zoals de VS, Thailand, China en Indonesië. Zijn huis staat vol lokale kunst. Ook golft hij graag en wandelt hij in de natuur. Als hij zijn pensioengerech tigde leeftijd bereikt, wil Rootjes gewoon verder blijven werken. Nu wil hij samen met de PvdA afdelin gen Bergen, Castricum en Uitgeest een ombudsteam opzetten voor de inwoners van de BUCH-gemeenten. Dit team kan de mensen helpen met hun vragen over belastingen, verenigingen, et cetera. ,,Het is een grote wens van mij om dit van de grond te krijgen", aldus Rootjes. HEILOO - Op maandag 9 febru ari opende burgemeester Hans Romeyn op feestelijke wijze 'Het blije boek', de eerste echte kinderboekenwinkel van Heiloo. Leerlingen van groep 3/4 van de Paulusschool hebben in het kader van ontwikkelingsgericht onderwijs een heuse tweedehands kinderboe kenwinkel opgezet. De kinderen waren zenuwachtig, want het is natuurlijk niet zomaar iets om de burgemeester op bezoek te krijgen. Het was overigens hun eigen idee om de hem uit te nodigen, want een echte kinderboekenwinkel moet natuurlijk wel officieel geopend worden. De kinderen hebben de collec tie kinderboeken zelf bij elkaar verzameld. In de winkel zijn kin derboeken verkrijgbaar in allerlei leeftijdscategorieën, zoals prenten boeken van 0 tot 3 jaar, leesboeken voor kinderen van 3 tot 6 jaar en 8 tot 10 jaar, leuke boeken, maar ook spannende boeken, stripboe ken enzovoort. De boeken worden voor een klein prijsje verkocht; tot 0,50 cent. De opbrengst is voor het goede doel: een schooltje in Ghana. Iedereen is vanaf heden welkom in kinderboekenwinkel Het blije boek. De winkel is open op maandag van 13.30 tot 14.30 uur, op dinsdag en donderdag van 08.30 tot 09.30 uur en op woensdag en vrijdag van 11.30 tot 12.30 uur. De burge meester mocht als eerste klant in de winkel een mooi boek uitzoe ken. Hij koos een prachtig pren tenboek uit. Komt u ook een boek uitzoeken voor uw (klein) kind? Kinderboekenwinkel Het Blije Boek is geopend tot eind april. Burgemeester Hans Romeyn opende de kinderboekenwinkel in de Paulusschool. Foto: Carolien Breed HEILOO - Heiloo heeft er een nieuwe kampioen bij: Dewi Dijkstra van de Benedictusschool mag zich een jaar lang voorlees- kampioen van Heiloo noemen! Acht schoolkampioenen stre den op maandag 9 februari om de titel, een spannende strijd waarbij er voor de luisteraars veel te genie ten viel. De deelnemers lazen voor uit de mooiste boeken, van 100% Coco van Niki Smit tot Matilda van Roald Dahl. De jury, bestaande uit voorzitter Rob van Veen (PCC Heiloo en www.eenboekjeopen.nl), Harry Abel (team 50+ leest voor) en Annette Hoetjes (Bruna Heiloo), stond voor een moeilijke taak. Noortje van der Werff en Emmeke Henschen werden tweede en derde, zij kregen een boekenbon als prijs voor deze goede prestatie. Alle deelnemers kregen als aanden ken aan deze wedstrijd een oor konde uitgereikt. Alleen voorlees- kampioen Dewi gaat door naar de kwartfinale, die wordt gehouden op 14 maart in Tuitjenhorn. Zij kreeg behalve de boekenbon en de oor konde ook de mooie nieuwe wissel beker mee naar huis. Dewi Dijkstra (zittend op de kampioenszetel) van de Benedictusschool mag zich een jaar lang voorleeskampioen van Heiloo noemen! Aangeleverde foto ONTVANGEN? BEL DONDERDAG TOT 15.00 UUR: 0226 33 10 20 (rODI VERSPREIDING BV) KIJK OOK OP WWW.UITKIJKPOST.NL J AARGAN G 79 NUMMER 7

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2015 | | pagina 1