Overlast hangjongeren in Ypestein verergert 113 BORDEN Eén voorval uit een lange reeks APE L LA Mindfulness Heiloo deze week in Bedrijf Belicht Heiloo 7 NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Profiteer ook van de kracht van VAN DER BORDEN MAKELAARS /D VAN DER sinds 1933 (072) 5351000 De redactie van de Uitkijkpost ontvangt wekelijks heel veel kopij, met nieuws uit Heiloo, de Regio en Sportnieuws. Helaas kunnen we niet alles in de krant plaatsen. Gelukkig kunt u dit wel vinden op www.uitkijkpost.nl Omdat ieder vaarwel bijzonder is... Zes wethouders met Dierenwelzijn in hun portefeuille ondertekenden namens hun gemeente de over eenkomst met de Dierenbescherming. Foto: Caroiien Breed Opvang zwerfdieren kan voortbestaan er nu uniforme afspraken gemaakt en een kostendekkende vergoe ding in de regio Alkmaar voor de opvang van zwerfdieren door de Dierenbescherming. En dat mag best bijzonder genoemd worden", vertelt Sanne Abbas-Geurtjens van de Dierenbescherming regio Noord-Holland Noord. Zij was bij de gesprekken betrokken. De zes gemeenten zitten op één lijn en zijn er duidelijke afspraken gemaakt; met rechten en plichten. Maandag 16 februari was in Dierentehuis Alkmaar aan de Bergerweg de ondertekening van de dienstverle ningsovereenkomst. Zes wethou ders met Dierenwelzijn in hun por tefeuille ondertekenden namens hun gemeente. Voor Heiloo was dit wethouder Elly Beens, voor Castricum wethouder Leo van Schoonhoven en wethouder Peter van Huissteden tekende uit naam van de gemeente Bergen. Verder waren de wethouders Nagengast van Alkmaar, Van Diemen van Heerhugowaard en Fintelman van Langedijk aanwezig. Namens de Dierenbescherming tekende Frank Dales (algemeen directeur). Hij vertelde dat hij heel gelukkig is met deze afspraken. Hij maakte een groot compliment naar alle gemeenten. Jullie zijn een voorbeeld voor de rest van Nederland!" Ook Elly Beens heeft een goed gevoel bij de overeen komst. ,,Dierenwelzijn is onder deel van het gemeentebeleid. Bovendien houdt het mensen uit alle gelederen van de gemeenschap bezig." Een auto in Ypestein werd afgelopen zaterdag met een haken kruis 'gebrandmerkt'. Aangeleverde foto HEILOO /REGIO - De opvang van zwerfdieren in het Dierentehuis Alkmaar en het Knaagdierencentrum Heiloo kan blijven bestaan. De regiogemeenten Alkmaar, Heiloo, Bergen, Heerhugowaard, Lange-dijk en Castricum zijn met de Dierenbescherming overeen gekomen dat de gemeenten jaar lijks 71 eurocent per inwoner bij dragen aan de kosten van opvang. Bij een inwonertal van circa 260.000 in de regiogemeenten komt dit neer op bijna 200.000 euro. Geld dat zal worden besteed aan ver voer, medisch onderzoek, verzor- ging en huisvesting van opgevan gen zwerfdieren. Gemeenten zijn wettelijk ver plicht om voor opvang van zwerfdieren te zorgen. Geen enkele gemeente doet dit zelf, maar besteedt het uit aan de Dierenbescherming. De vergoe dingen in de afgelopen jaren waren echter niet kostendek kend. De tekorten werden tot op heden aangevuld door de Dierenbescherming zelf. Daarom is de Dierenbescherming in 2013 met de verschillende gemeenten in gesprek gegaan om tot een dienst verleningsovereenkomst te komen. ,,Na een traject van twee jaar zijn advertentie HEILOO - Bewoners van De Sonneveld, Het Brugstuk en de flat Ypehove in Ypestein zijn de overlast, veroorzaakt door een groep jongeren die daar gere geld buiten rondhangt, beu. Afgelopen zaterdagavond werd door vier jongeren een auto met een aansteker 'gebrandmerkt' met een hakenkruis. De auto is eigen dom van een oudere mevrouw, ze heeft onlangs haar oude, een door haar inmiddels overleden man gekoesterde auto ingeruild voor een nette, kleinere versie en deze zaterdagochtend opgehaald; de auto was nog geen dag in haar bezit. Zaterdagavond hebben vier jonge ren tussen circa 19.00 en 19.45 uur (totdat zij door bewoners werden opgemerkt) met een aansteker een hakenkruis op haar auto gebrand. Getuigen melden dat het zou gaan om drie jongens en een zeer blond meisje (donkergroene parkerach- tige jas, blond golvend haar tot over de schouders) die zich ophiel den bij de fietsdoorgang onder de flat Ypehove. De volgende ochtend schrokken bewoners toen ze de schade zagen. Het is slechts één voorval uit een lange reeks, die al jaren voortduurt. Bewoners hebben uiteraard de poli tie en de gemeente geïnformeerd, en het was heel even rustiger na actie van de gemeente, politie en jongerenwerk. Inmiddels is de over last weer enorm toegenomen. Ze vrezen dat er gedeald wordt, omdat er regelmatig een dure auto stopt die een paar minuten halt houdt en waarvan de inzittenden iets af lijken te leveren. Naast geluidsover last, door luid geschreeuw, gecross met brommers, karatetrappen tegen de deur van een nooduitgang en het afsteken van zware vuur- werkbommen, worden er (kapotte) lege drankflessen achtergelaten en lege zakjes waarin mogelijk (soft) drugs hebben gezeten. Afvalhopen, een spoor van vernielingen op en rond het parkeerterrein en aangren zende tuinen, en teksten gespoten op deuren en muren. Als de politie in de buurt is, zien bewoners de groep alle kanten opvluchten. Veel bewoners zijn bang, voelen zich geïntimideerd en onveilig. Ze doen een wanhopige oproep aan ouders van deze jongeren om hun kinderen op hun gedrag buitenshuis aan te spreken. De gemeente Heiloo heef kennis genomen van de verergerde situ atie en vraagt de politie om de over- lastlocatie extra te controleren en duidelijk te krijgen welke jongeren daar voor overlast zorgen. Verder benadert de gemeente de jongeren werker om met deze jongeren in gesprek te gaan. Aan alle bewoners wordt geadviseerd, zowel door de politie als de gemeente, om derge lijke overlastsituaties vooral met een te melden via 112 of 0900-8844. ONTVANGEN? BEL DONDERDAG TOT 15.00 UUR: 0226 33 10 20 (rODI VERSPREIDING BV) KIJK OOK OP WWW. U ITKIJ KPOST. N L J AARG AN G 79 NUMMER Henny Stoop _J uitvaartverzorging Meiloo e.o. telefoon: 072 532 0345

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2015 | | pagina 1