Viktor Elm trapt AZ Voetbaltoer af in Heiloo NL Doet; opschonen Ter Coulsterbos Hunebedspelen en Midzomernachtfeest Heiloo Vrijwilligers Kunstparade gezocht SU A'P E L L A NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Omdat ieder vaarwel bijzonder is... Donderdag werd in Heiloo bij De Springschans -en in het bijzijn van alle leerlingen van de school- door Viktor Elm en Henk van Rijnsoever de aftrap gegeven van de Rabo AZ Voetbaltoer. Foto: Caroiien Breed HEILOO - Donderdag 5 maart ging bij veel basisscholen in Noord-Holland voor de groepen 7 en 8 de vierde editie van de Rabo AZ Voetbaltoer van start. In totaal gaan bijna negen tig schoolgroepen in Noord Holland aan de slag met het educatieve programma. Doelstelling is om kinderen uit de regio in beweging te krijgen, hen bewust te laten worden van een gezonde levensstijl, maatschappe lijke vraagstukken bespreekbaar te maken en zo een maatschappelijk bewustzijn te creëren. In Heiloo doen de Springschans, De Duif en de Willibrordschool mee. In juni mogen de winnende groepen in de echte AZ-spelersbus naar het sportcomplex van AFC Alkmaar; hier vinden de VIP Rabo AZ advertentie Henny Stoop _J uitvaartverzorging Meiloo e.o. telefoon: 072 532 0345 Voetbalclinics van de voetbaltoer plaats. Elke school heeft een bij zonder programma, waaraan mede werkers en spelers van voetbalclub AZ meewerken. De hoofdaftrap voor het gebied van Rabobank Noord- Kennemerland was donderdag ochtend bij de Springschans in Heiloo. Deze school doet mee met maar liefst drie groepen. Op het schoolplein vertelden AZ coryfee (en Heilooër) Henk van Rijnsoever en Rabobank directeur Jan Klaver waar het bij de voetbaltoer om draait: met de groep een teampres tatie neerzetten door 'wedstrijdfit' te worden. Dit gebeurt met lessen en opdrachten rond vier thema's: voeding, respect, omgaan met geld en samenwerking en bewegen. Uiteraard ging de meeste aan dacht uit naar de nummer 12 van AZ, de Zweedse middenvelder Viktor Elm. Niet alleen een aar dige man buiten het veld, ook een gentleman op het veld. In 2011 (toen nog spelend bij Heerenveen) HEILOO - Kunst maakt het leven aangenamer en geeft energie. We willen het in onze nabijheid, het liefst om de hoek, want Heiloo zonder cultuur is een gemeen schap zonder ziel. Wie wil meehelpen om de kunst in Heiloo meer ziel te geven, wie wil meehelpen om een evenement te organiseren? Stichting Kunst-Zin Heiloo organiseert elk jaar in de laat ste week van juni de Kunstparade en is dringend op zoek naar vrijwilligers voor diverse werkzaamheden. Op dit moment is er met name behoefte aan iemand die de muzikale omlijs ting vormgeeft door muzikanten in te delen op de verschillende expositielokaties (ateliers, win kels, Cultuurkoepel) en een mede bestuurslid in de rol van secretaris voor de Stichting Kunst-Zin Heiloo (bestuurlijke ervaring in vergelijk bare settings is uiteraard een pré). Als u zich aangesproken voelt, stuur dan een e-mail naar info@kunstpa- radeheiloo.nl. Ook als u actief mee wilt helpen aan de organisatie van de Kunstparade kunt u reageren. HEILOO - Voor het vijfde ach tereenvolgende jaar gaan leden van de Lions Club Alkmaar Phoenix een deel van het Ter Coulsterbos opschonen. Dat gebeurt ook dit keer weer in het kader van NL Doet, waar hon derden organisaties uit het hele land aan meedoen. De activiteit in het Ter Coulsterbos vindt plaats op zaterdag 21 maart van 09.30 tot 15.00 uur. Iedere jaar weer melden zich naast de leden van genoemde Lions Club ook mensen aan die graag hun handen uit de mouwen willen steken. Dat kunnen inwo ners van Heiloo zijn, maar ook leden van verenigingen en werkne mers van bedrijven die graag iets willen doen in het kader van maat schappelijk ondernemen. Het adres waar het opschonen plaatsvindt luidt: Kennemerstraatweg 434, 1851 BL Heiloo. Voor het benodig de gereedschap (zagen, snoeischa- ren, enz.) wordt gezorgd, evenals voor koffie/thee en een lunch. Ook is deskundige begeleiding aanwe zig. Er is sprake van hoge kosten om dit openbare stuk natuur te onder houden, met name van de flora (bomen, struikgewas). Daarnaast wordt het bos aantrekkelijk gemaakt voor vele soorten fauna om daar te verblijven (zoals vogels, kleine bosdieren en insecten). In ruil voor het onderhoud krijgt het publiek de gelegenheid om vrij te kunnen wandelen in dit natuurge bied. Mocht je willen meehelpen, meld je dan aan via de website van het Oranje Fonds of neem contact op met Ton Steenaert, secretaris van de Lionsclub Alkmaar Phoenix; tel. 072-5332207. verdiende hij de Fairplay prijs Eredivisie. Een mooi voorbeeld voor jongeren in een project waar in 'respect' zo'n belangrijke rol speelt. Jens, Jesse en Annabel verricht ten met hem de officiële aftrap: Samen hielden zij in een rondo de bal samen hoog. Onder luidkeelse aanmoediging van de hele school voegden ook Henk van Rijnsoever (met bijna evenveel souplesse als vroeger), Jan Klaver, juf Anouk en juf Inge zich in het 'strijdtoneel'. Daarna kregen Vera, Isabelle en Sterre een origineel AZ vaantje en drie Rabo AZ voetballen uitgereikt van de voetbalsterren. Een horde leerlingen nam ondertussen zijn kans waar om een handtekening van Viktor te bemachtigen. Pas nadat Viktor door de leerlingen van groep 7 en 8 het hemd van het lijf was gevraagd in een heuse pers conferentie in de aula, vertrok het voetbalgezelschap naar de volgen de basisschool in Heiloo; De Duif; de voetbaltoer is gestart! Heiloo maakt zicht op voor de eerste Hunebedspelen volgens de traditie van de Midzomernachtfeest. Aangeleverde foto ONTVANGEN? BEL DONDERDAG TOT 15.00 UUR: 0226 33 10 20 (rODI VERSPREIDING BV) HEILOO - Al voor het begin van onze jaartelling zijn Germaanse stammen de traditie van het Midzomernachtfeest begonnen. Op of rond de langste dag van het jaar, 21 juni, foerageerden de Germaanse vrouwen allerlei etens waren als fruit en kruiden, want aangenomen werd, dat deze ingre diënten juist op deze dag magische helende krachten zouden bezitten. De mannen hielden zich bezig met het bouwen van een reusachtig vreugdevuur, om de toenemende duistere krachten te weren. 's Avonds zouden zij dan samen rond om het vreugdevuur de magische versnaperingen delen en werden er regelmatig vriendschappelijke spe len georganiseerd. Op zondag 21 juni wordt deze KIJK OOK OP WWW.UITKIJKPOST.NL traditie opnieuw geintroduceerd tijdens de Hunebedspelen op het evenemententerrein aan de Omloop in Heiloo. Op deze dag binden twin tig Germaanse teams, bestaande uit zeven strijders en een druïde, met elkaar de strijd aan bij onderdelen als de Hunebeddenrace, speerwer pen en boogschieten. Uiteraard gebeurt dit alles onder het genot van live-muziek en ambachtelijke Germaanse versnaperingen. Alle opbrengsten worden geschonken aan Stichting Veldwerk. Inschrijven kan via www.facebook.com/hune- bedspelen of vraag extra info aan via hunebedspelen@gmail.com. Deelnemingskosten bedragen €350,- per team. Vanzelfsprekend is ieder een welkom om de Hunebedspelen te bezoeken en het midzomernacht feest samen te vieren! J AARG AN G 77 N UMMER 1 1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2015 | | pagina 1