Groot Heiloo Dictee uitdaging voor jong en oud' Presentatie ontwerp natuurspeeltuin stfï Scholing vrijwilligers 113 BORDEN Inge's Atelier deze week in Bedrijf Belicht TE KOOP APE L LA Stationsweg 52 te Heiloo Omdat ieder vaarwel bijzonder /D VAN DER sinds 1933 (072) 5351000 De redactie van de Uitkijkpost ontvangt wekelijks heel veel kopij, met nieuws uit Heiloo, de Regio en Sportnieuws. Helaas kunnen we niet alles in de krant plaatsen. Gelukkig kunt u dit wel vinden op www.uitkijkpost.nl 18 MAART 2015 Leerlingen van 2 havo/vwo gingen de taalstrijd aan met de volwassenen. Foto: Carolien Breed HEILOO - Een initiatief waar Heiloo trots op mag zijn: Het Groot Heiloo Dictee waar leer lingen van klas 2 havo/athene um de strijd aangaan met een groep ouderen. Het was op 12 maart alweer voor de derde achtereenvolgende jaar dat organisator Jordy van Duin van BukBuk/Tendenz zo'n hete rogene groep kon verwelkomen in het Brunogebouw. De oude ren hadden zich aangemeld via medeorganisator Stichting Welzijn Heiloo. De scholieren van het PCC aan De Dors werden begeleid door hun docent Nederlands Katja Rozemeijer. Jordy van Duin: ,,Het is zo leuk om hier een grote groep ouderen te mogen ontvangen. En ze hebben het niet minder naar hun zin dan de jongeren. De generaties zitten door elkaar heen tijdens het dictee en iedereen geniet van het pauzenum mer met de rappers Sam Falco. De ouderen zullen in het dictee gemiddeld wel iets minder fouten maken, maar dat wordt weer recht gebreid bij het toetje dat nog komt, een apart dictee met straattaal en sms-taal." Joop Tulp had het dictee samen gesteld en nam ook de declamatie voor zijn rekening. Als geroutineer de onderwijsman had hij ervoor gezorgd dat de tekst interessant was wat betreft taal en spelling, en daarnaast boeiende weetjes bevatte uit geschiedenis en heemkunde. Zo kwamen de deelnemers aan de weet dat op de plek waar de GGZ is gevestigd, en tegenwoordig ook de Uitkijkpost en andere bedrijven, vier eeuwen geleden zich het land goed van de familie Bardesius van Ypestein bevond. Een Alkmaarse jongen die niet door de keuring van de toenmalige marine was gekomen wilde uit wraak meneer Bardesius ontvoeren, maar het draaide erop uit dat hij op de markt van Haarlem een kopje kleiner werd gemaakt. Voor de prijswinnaars was er een medaille met een boekenbon. De uitslag bij de PCC leerlingen: 1. Lieke Volders (14 fouten); 2. Daan Piet; 3. Stan van Basen. Bij de vol wassenen: 1. Herman Prins (11 fou ten); 2. Yvonne Koeleveld; 3. E van Riel-Vrijburg. De buiten mededinging mee schrijvende burgemeester Hans Romeyn en welzijndirecteur Marian van Dam wisten een groot deel van de door Joop Tulp gegraven valkui len te vermijden De leerlingen vonden het dictee moeilijk, waarbij ze als voorbeel den noemden 'suïcidaal' en 'crimes passionnels'. Termen waarin ook de meeste ouderen zich hadden verslikt. Overall winnaar Herman Prins haalde op school altijd al goede cij fers voor Nederlands. Na de pensio nering heeft hij zich op de rechten studie geworpen en daar gaat het vaak om nuances in de taal. Met het dictee op de TV schrijft hij natuur lijk ook altijd mee. De 11 fouten van afgelopen donderdag zitten vooral in de schrijfwijze van namen. advertentie- Henny Stoop J uitvaartverzorging Heiloo e.o. E.J. Potgieterweg 27 Heiloo telefoon: 072 532 0345 www.capella-uitvaartverzorging.nl HEILOO - Leerlingen van 4 vmbo van het Clusius College Alkmaar presenteerden woens dag 11 maart in De Trog met trots hun ontwerp en de maquette voor de natuurspeel tuin op landgoed Willibrordus van GGZ NHN. De leerlingen van het Clusius College hebben het ontwerp voor de natuurspeeltuin gemaakt in het kader van hun eindexamenop dracht, als proeve van bekwaam heid. Hiervoor hebben ze een keuze gemaakt uit de wensen van een aan tal basisscholen. Het moodboard van groep 7 van de Paulusschool was door hen uitgekozen om verder uit te werken. De realisatie zal, wel licht nog voor de zomervakantie, worden uitgevoerd door derde- en vierdejaars mbo-leerlingen van het Clusius. En misschien worden zij wel geholpen door leerlingen van groep 7. Namens de Paulusschool waren Suus, Kim, Stan en juf Marjon aanwezig. De drijvende kracht ach ter de natuurspeeltuin is Dorien Reiche, tevens de motor achter de Buurttuin. GGZ heeft naast de buurttuin een lapje grond beschik- baar gesteld om een natuurspeel- tuin in te richten voor jonge kinde ren en basisschoolleerlingen. Een speeltuin gemaakt van natuurlijke materialen waar kinderen de natuur van heel dichtbij kunnen beleven. Met onder andere een schommel en een glijbaan, een wilgentenen hutje en idem tunneltje, een boter-kaas- en-eierenspel, een 'blote voetenpad' en een chillplek. De grote wens van groep 7, een waterpartij, is ook in het ontwerp opgenomen. Of alle wensen daadwerkelijk kunnen wor den uitgevoerd, is nog afhankelijk van een aantal factoren, waaronder de beschikbaarheid van materialen en de grootte van het beschikbare budget. Dorien gaat haar best doen voor een financiële donatie bij het Oranje Fonds. Wethouder Rob Opdam, die ook was uitgenodigd en het initiatief zeer waardeert, zegde in ieder geval een aantal boomstam men en houtsnippers toe, waar de gemeentelijke groendienst wellicht voor kan zorgen. Voor de 4 vmbo leerlingen zit hun opdracht er bijna op. Mariska, die de presentatie ver zorgde: ,,We zijn heel blij dat we als klas samen aan de natuurspeeltuin mochten werken." Met trots presenteerden de vierdejaars vmbo leerlingen het ontwerp en de maquette voor de natuurspeeltuin op landgoed Willibrordus van GGZ NHN. Foto: Carolien Breed ONTVANGEN? BEL DONDERDAG TOT 15.00 UUR: 0226 33 10 20 (rODI VERSPREIDING BV) HEILOO - Het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) houdt in april een training 'op maat begeleiden van vrijwilligers' en een snelcursus EHBO voor (beroeps)krachten en vrijwilli gers die bij vrijwilligersorgani saties werken. In de eerstgenoemde training leer je hoe je vrijwilligers op maat begeleidt. De training is gebaseerd op het model van situationeel lei dinggeven. Het uitgangspunt bij dit model is dat je onderzoekt wat een vrijwilliger kan en wil. Vervolgens kies je een stijl die aansluit op de motivatie en competenties van de vrijwilliger. In één dag maak je ken nis met het model van situationeel leidinggeven; ga je actief oefenen met verschillende begeleidings stijlen en ervaar je welke stijl jou het beste ligt; ontvang je feedback, KIJK OOK OP WWW.UITKIJKPOST.NL handvatten en tips die je helpen om voor elke vrijwilliger de juiste manier van begeleiding in te zetten. De training op donderdag 9 april is van 10.00 tot 17.00 uur. In de snelcursus EHBO leer je in korte tijd de noodzakelijke basis van EHBO en oefen je de meest noodzakelijke vaardigheden. Na afloop van de cursus kun je een slachtoffer in veiligheid brengen, de toestand van het slachtoffer beoordelen en Eerste hulpverlenen bij een huidwond, bloeding, brand wond, bewusteloosheid, letsels aan botten, spieren en gewrichten, ver giftiging en verslikking. De cursus op maandag 13 april van 19.00 tot 22.30 uur is bedoeld voor vrijwilligers van vrijwilligersorganisaties in Heiloo. Informatie en opgeven kan via de website van het VIP: www.vrijwilligersheiloo.nl. JAARGANG 7 9 N UMMER 1 2

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2015 | | pagina 1