REGIO 13 The Cats Aglow eerste Paasdag in De Vriendschap WOL trots op resultaten in Burkina Faso Rotary Club bijeenkomst voor jonge 'leiders' Wijsheid in beeld, lezing door Kees de Kort Meer en Meer; 450 jaar Egmonder- en Bergermeer Nieuwe kansen voor Hoeve Overslot Voorjaar in huis en tuin! Lezing door Frits David Zeiler UITKIJKPOST 18 MAART 2015 Cadeaus voor WOL bij de opening van het college in Namissiguia. Aangeleverde foto LIMMEN - Stichting WOL zet zich al jaren in voor onderwijs projecten in Burkina Faso. Van 16 tot 27 februari zijn Yvonne en Kees Zomerdij k weer in Burkina Faso geweest. Een paar dagen later voegde Gerrel Wissink, ook bestuurslid van Stichting WOL, en haar man Paul zich bij hen. Bijna alle kinde ren gaan nu naar school. Op dit moment wordt er hard gewerkt om te zorgen dat de kinderen na de basisschool verder kunnen leren. WOL heeft haar aandachts punt dan ook verlegd van basison derwijs naar algemeen voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs. ,,Afgelopen jaar hebben we in het dorp Namissiguia een college gebouwd. Tijdens ons bezoek in februari hebben we dit geopend. 162 meisjes en jongens volgen nu voortgezet onderwijs dicht bij huis. Het dorp is ontzettend trots op de school. WOL heeft de bouw en inrichting gefinancierd, maar de dorpelingen hebben geld bij elkaar gelegd om zonnepanelen op de school te zetten. Veel huizen heb ben geen elektriciteit. De kinderen kunnen nu 's avonds in de school huiswerk maken." Op onderwijscomplex Zoodo, het eigen onderwijscomplex van WOL en haar partner DSF, hebben de beroepsopleidingen een grote groei doorgemaakt: van 75 leerlingen in 2013 naar 136 leerlingen in 2014. Vooral de naai opleiding draait als een tierelier. Met 65 leerlingen, ver deeld over drie jaar, zijn ze uit hun praktijklokaal gegroeid. WOL wil daarom twee grote praktijklokalen bijbouwen, zodat iedere klas een eigen lokaal heeft. ,,De naaimachi nes die we van Gered Gereedschap Heiloo hebben gekregen, komen goed van pas! Helpt u mee om de naaischool uit te breiden? Uw donatie is welkom op NL18 RABO 0336 4264 77." Voor meer informa tie: www.stichtingwol.com. RE GIO - De Rotary Clubs van Alkmaar, Bergen, Heiloo, Heerhugowaard, Castricum en Uitgeest houden op 20 en 21 maart in De Telefoon Centrale in Alkmaar een inspirerende bijeenkomst voor jonge profes sionals. Samen met inleiders en begelei ders uit verschillende hoeken van de maatschappij zullen ze naden- ken over de vragen van nu en wat er in de nabije toekomst van hen verwacht kan worden. Hoe nu verder? Dat is de vraag die cen traal staat tijdens RYLA2015. De Rotary ziet graag deelnemers die zich door de website en het boven staande laten triggeren om gebruik te maken van het platform dat ze wordt geboden. Zie www.rotary-ryla-district1580.nl voor meer informatie. LIMMEN - Galerie Leuring heeft haar collectie vazen en glas werk de afgelopen maanden uitgebreid. Dus als u bij de start van de lente op zoek bent naar iets nieuws en bijzonders voor in huis is het de plek om even langs te gaan. Ook voor buiten hebben ze diverse objecten in de collectie. Komende zaterdag en zondag op 21 en 22 maart is de galerie aan de Schoollaan 5 in Limmen geopend van 12.00 tot 18.00 uur. U kunt alvast een kijkje nemen op de website, www.galerieleuring.nl Aangeleverde foto AKERSLOOT - De naam The Cats Aglow is ontleend aan één van de vele succesvolle elpees die deze onvergetelijke band uit Volendam in de jaren '60, '70, en '80 uitgebracht heeft. De Vriendschap brengt zondag 5 april, eerste Paasdag, een vier uur durend livemuziek spektakel; met alle topnummers van The Cats. The Cats zijn voortgekomen uit de groe pen Everly Kosters (Piet Veerman, Jaap Schilder), Sputniks (Cees Veerman) en Electric Johnny His Skyriders (Cees Veerman, Arnold Muhren. In 1965 komt hun eerste single Jukebox uit, maar wordt geen hit. Bij een talentenjacht van Radio Veronica slepen The Cats een platencontract in de wacht bij het Imperial-label. Vanaf 1968 gaat het bergopwaarts. De Volendammers scoren in een paar jaar tijd 16 top tien hits en spelen een belangrijke rol in de verspreiding van de paling sound; een term gelanceerd door dj Joost den Draaijer. Andere groe pen van dit genre zijn bijvoorbeeld BZN, Canyon, Jen Rog, Left Side, Next One en ook George Baker Selection. The Cats scoren hun eerste nummer 1-hit in de Veronica Top 40 met Lea. Nu, na meer dan veertig jaar, is deze muziek weer terug. De oud-leden van deze groep hebben onlangs weer een cd uit gebracht, met daarop twee songs geschreven door John Ewbank, de man achter Marco Borsato. Tickets (in de voorverkoop 12,50, 's avonds aan de zaal 15,00) voor dit unieke optreden zijn verkrijg baar via www.thecatsaglow.nl, bij café de Vriendschap in Akersloot en bij tankstation Welp in Heemskerk. Kijk ook op Facebookpagina van De Vriendschap. AKERSLOOT - Zondag 22 maart om 14.30 uur is in de dorpskerk, Dielofslaantj e Akersloot een lezing van de Bergense kunste naar Kees de Kort; Wijsheid in beeld. De Kort (1934) volgde onder meer een opleiding als tekenleraar. Hij voelt zich aangetrokken tot de profetische geschriften en de wijs heidsliteratuur in de bijbel en schil dert en tekent al meer dan twintig jaar bijbelse thema's. Onder meer een kinderbijbel en de 28 deeltjes van de serie 'Wat de bijbel ons ver telt'. Deze boekjes zijn al in meer dan negentig talen over de hele wereld verspreid. De 'Kijkbijbel' is een verzameling van al deze pren ten. In zijn lezing brengt Kees de Kort zijn werk in woord en beeld tot Kees de Kort schildert al meer dan twintig jaar bijbelse thema's, ook een kinderbijbel. Aangeleverde foto leven. Zelf zegt hij hierover: "Oorlog en vrede, recht en onrecht, liefde en uitbuiting, leven en dood, situaties uit het Oude Testament waarin de mens soms zo wreed lijkt, zijn van daag nog even realistisch. Met kleur en vorm probeer ik niet de con crete werkelijkheid weer te geven, maar het beleven daarvan." Zie ook www.keesdekort.eu. Toegang 7,50, reserveren koosje.wiegman@ hetnet.nl of tel. 0251-319171. HEILOO/REGIO - Dit jaar is het 450 jaar geleden dat de Egmonder- en Bergermeer zijn drooggemalen. Het was in 1565 de eerste grotere droogmakerij van Noord-Holland. Met het initiatief om de grote waterplas met zes windmolens droog te malen zijn de namen ver bonden van Lamoraal, graaf van Egmond en Hendrik van Brederode, Heer van Bergen. Op den duur ont stond een gebied met welvarende boerenbedrijven, waar in de karak teristieke stolpboerderijen de vee teelt en kaasmakerij hoofdmiddel van bestaan werden. Op donder dagavond 26 maart geeft histori cus Frits David Zeiler een lezing in het Alkmaars Historisch Café over de polders. Duinenrellen en sluis jes Zeiler vertelt ook over de eerste inpolderingen en allerlei kleinere aandijkingen; karakteristieke rand- dijkjes als Hogedijk en Wiertdijkje in het landschap; stelsels van duin- Dit jaar is het 450 jaar geleden dat de Egmonder- en Bergermeer zijn drooggemalen. Aangeleverde foto rellen en sluisjes. Zo is er al negen eeuwen sprake van 'watermanage ment' in Noord-Kennemerland, met de droogmaking precies op de helft. Frits David Zeiler (Bergen NH, 1949) is historicus. Momenteel werkt hij aan een boek over de geschiedenis van de Egmonder- en Bergermeer. Bekijk ook de website www.bem450.nl. De lezing vindt plaats op donderdag 26 maart in Bibliotheek Kennemerwaard locatie Alkmaar Centrum, Gasthuisstraat 2, aanvang 20.00 uur. Vooor meer informatie, tel. 072-5156644, of mail naar alkmaar@bknw.nl EGMOND - Sinds 2010 gaat het programma Herbestemming NH in opdracht van provincie Noord Holland met succes leegstand en verval van gebouwd erfgoed in Noord-Holland tegen. De afgelopen weken konden eige naren en initiatiefnemers herbe stemmingsideeën voor leegstaande markante gebouwen indienen. De opgave voor dit jaar moest bestaan uit agrarisch erfgoed in de Kop van Noord-Holland, industrieel erfgoed in de Zaanstreek en religieus of maat schappelijk erfgoed in de metropool regio Amsterdam. Uit de inzendingen selecteerde de selectiecommissie drie gebouwen voor de agenda van Herbestemming NH 2015, waaronder Hoeve Overslot in Egmond aan den Hoef. De selectiecommissie bekeek met interesse acht inzendingen die een gevarieerd beeld van de leeg stand in Noord-Holland geven. Zij toetsten de inzendingen op criteria Hoeve Overslot kan een sleutelrol vervullen in de noodzakelijke ontwikkeling van het gebied rond de slotruïne in Egmond aan den Hoef. Foto: Peter Saal zoals cultuurhistorische waarde en betekenis van het gebouw voor de omgeving. Belangrijk was natuurlijk ook of de gebouwen pasten in de thema's agrarisch, industrieel en reli gieus. Ook de daaraan gekoppelde regio's waren richtingbepalend. Alle drie de gebouwen die door de com missie zijn gekozen voldeden aan deze voorwaarden. Maar belangrij ker nog is dat de drie gebouwen van uitzonderlijke kwaliteit zijn. Hoeve Overslot kan een sleutelrol vervul len in de noodzakelijke ontwikkeling van het gebied rond de slotruïne in Egmond aan den Hoef. Op vrijdag 11 september sluit het programma Herbestemming NH 2015 af met de Dag van de Herbestemming. Meer nieuws over Herbestemming NH en alle activiteiten vindt u op www.her- bestemmingnh.nl

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2015 | | pagina 13