Heiloo contact Ti ilr-jïIV Fa. Zoon Zondag 5 april, 1e Paasdag in De Vriendschap AKERSLOOT LIMMEN HEILOO 7 Gratis compost Afgelopen week te bewonderen op TV, THE CATS GEMEENTE Afval en milieu nieuws en informatie voor de inwoners van Heiloo Openingstijden Evenementen Bouwen en wonen Bezwaar maken Burgerzaken Heeft u vragen? Bel meteen!! Volg ons op Een avond vol nostalgie, een vier uur durend muziekspektakel met alle topnummers van van 15.00 tot 18.00 uur in de Burgerij met live muziek Uw adres voor: aanleg en levering van alle soorten bestrating voor particulier en bedrijf. Tot 1 juli profiteert u nog van het LAGE BTW-TARIEF op arbeid (6%) AANNEMER VAN STRAAT- EN GRONDWERK Maaikel Zoon Butterlaan 5 I 06 22519053 1851 ME Heiloo I info@firmazoon.nl UITKIJKPOST 18 MAART 2015 GEMEENTEHUIS Raadhuisplein 1 Postbus 1, 1850 AA Heiloo t 072 535 66 66, info@heiloo.nl www.heiloo.nl Openingstijden ma t/m vrij 08.00 - 12.30 uur maandagavond 18.00 - 20.00 uur Op andere tijden na afspraak. BEHEER OPENBARE RUIMTE AFVALBRENGPLAATS Rosendaal 2 Postbus 1, 1850 AA Heiloo t 072 535 66 66 Openingstijden ma GESLOTEN di t/m vrij 08.00 - 12.00 uur 13.00 - 15.45 uur zaterdag 09.00 - 13.00 uur Meldingen Wet milieubeheer Burgemeester en wethouders maken ter uitvoering van de Wet milieubeheer bekend dat op grond van artikel 8.41 van deze wet de volgende meldingen zijn ontvangen. Activiteitenbesluit milieubeheer - Egona Instruments, Westerweg 427 (1852 PS) te Heiloo: oprichten van een bedrijf voor het vervaardi gen van medische instrumenten; - Orthopedie Techniek Heiloo B.V., Westerweg 88A (1852 AK) te Heiloo: oprichten van een orthopediepraktijk. In genoemd Besluit zijn voorschrif ten gesteld waaraan de daaronder vallende bedrijven moeten voldoen. Deze voorschriften richten zich op de bescherming van het milieu. Wij con troleren deze bedrijven periodiek op de naleving van deze voorschriften. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord Holland Noord (RUD NHN) telefoon nummer 088 102 130 00. Omgevingsvergunningen Ontvangen aanvragen - Hoogeweg 40b, zaaknummer 15 02315, bouwen tuinhuis, ontvangen: 27 februari 2015 - De Ronge 12, zaaknummer 14 11241, plaatsen dakkapel op rechterdakvlak woning, ontvangen: 6 maart 2015 - Vinkenbaan 5, zaaknummer 15 02314, vergroten verdieping op bestaande inpandige balkon woning, ontvangen: 25 februari 2015 Vanaf donderdag 19 maart tot en met zaterdagochtend 21 maart gratis compost. Af te halen bij de Afvalbrengplaats aan het Rosendaal, zolang de voorraad strekt. Evenementenvergunningen Het college heeft kennisgenomen van het organiseren van themafeesten in de feestzalen van Fletcher Hotel Restaurant Heiloo op: - zaterdag 21 maart 21.00 uur tot zondag 22 maart 03.00 uur (verzen ding brief 9 maart 2015) en - zaterdag 30 mei 20.00 uur tot zon dag 31 mei 03.00 uur. Voor beide data is ontheffing verleend voor verruiming van de sluitingstijd tot 03.00 uur. De burgemeester heeft vergunning verleend voor het houden van de PlusWandel4Daagse in Heiloo op vrij dag 19 juni van 7.00 tot 19.00 uur. De volgende wegen worden afgesloten: - Holleweg vanaf de Zeeweg tot bij 't Loo van 9.00 tot 14.00 uur, - Runxputteweg overgaande in de Groeneweg tot en met Hoogeweg van 9.00 tot 13.00 uur, - Kapellaan tussen Hoogeweg en Runxputteweg van 9.00 tot 13.00 uur, - Hoogeweg vanaf de Vennewatersweg, overgaande in de Heerenweg tot en met Stationsplein van 9:00 tot 13:00 uur, en - Nijenburgerweg en Westerweg. Op vrijdag 19 juni wordt verder de maximum snelheid aangepast: - van 8.00 tot 11.00 uur op de Kanaalweg ter hoogte van de Boekelermeerweg van 80 km naar 30 km per uur. - van 10.00 tot 16.00 uur op de Kennemerstraatweg ter hoogte van de Kraaienlaan en de Kuillaan van 50 km naar 30 km per uur. Ook is er ontheffing verleend van het verbod om toestellen of geluidsappa raten in werking te hebben tijdens het evenement bij de stempelposten (ver zending brief: 6 maart 2015). U kunt tegen dit besluit bezwaar maken. Zie hiervoor de tekst 'Bezwaar maken'. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 072 535 66 66. Als een besluit rechtstreeks gevolgen voor u heeft, kunt u hiertegen bezwaar maken. Dit doet u in een brief bin nen zes weken nadat het besluit is verzonden. In dit bezwaarschrift zet u in elk geval uw naam, adres en hand tekening, de datum, een omschrijving van het besluit en de reden waarom u het niet met het besluit eens bent. Het bezwaarschrift stuurt u naar degene die het besluit heeft genomen: bur gemeester of burgemeester en wet houders, Postbus 1, 1850 AA Heiloo. Dit staat vermeld in de tekst over het besluit. Vragen om schorsing Een bezwaarschrift heeft geen schor sende werking. Het besluit blijft van kracht. Bij een spoedeisend belang kunt u een voorlopige voorziening (schorsing) aanvragen bij de voor- zieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Hiervoor betaalt u griffierecht. Burgerlijke stand tot en met 12 maart Geboren Lea Versteeg d.v. M. Versteeg en S. Kuil Lola Masselink d.v. F.H.W. Masselink en R. Meines James M. Buys z.v. M.A. Buys en A.J.M Janssens Fiep D.M. Klinkenberg d.v. C. Klinkenberg en E.A. Tiebie Huwelijksaangiften aangiften geregistreerd partnerschap M.F. Hes en S. Pater J. Morsch en J. Zentveld D. Pieterson en L. Kaptein S.D.P. Beijer en N.C. Huiberts E. Sanders en C.A.J. de By Huwelijken geregistreerd part nerschappen F. Hemmekam en H. Sewalt Overleden J. van Soomeren-Hubert A.O. Hoogeveen B. de Graaf C.M.L. Koomen-de Wit J.A. van Zaal W. van Duinen A. Evers-Klumpers D. Bakker T. van Zoonen-van der Linden C.G. Pronk W.G. Hund E.J. Koning-Goosen J. Lamens W. Gijzen G. van Urk-Kooij Tickets bij De Vriendschap Akersloot, Tankstation Welp Heemskerk of www.thecatsaglow.nl Tickets in de voorverkoop 12,50,aan de zaal 15,00 Aanvang 21.00 uur - zaal open 20.30 uur Statiegeld glas 25 cl 3,- Consumptiemunten 2,50 Entree 2,- ^iÉjr «5<

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2015 | | pagina 7