Onthulling sierhek Willibrordusboom Het Baafje overgedragen aan Sport Servicepunt Langedijk Woensdag 1 april Start kassabonnen spaaractie! APE L LA NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Autoschade Heiloo deze week in Bedrijf Belicht Heiloo 5 Win 250,500 of 1000 euro contant of één van de vele andere prijzen! www.ikwinkelinheiloo.nl inSTOLU QPP Dij Wethouder Dellemijn en Teun van Etten van SSL toosten op een goede toekomst voor zwembad Het Baafje. Foto: Carolien Breed HEILOO - Vrijdagochtend was Rob Opdam, wethouder van sport, er nog aan het klus sen in het kader van NLdoet; samen met leerlingen van de Radboudschool en Vrienden van het Baafje werd gewerkt aan een grote schoonmaak. Vrijdagmiddag 20 maart vond de officiële overdracht plaats van zwembad Het Baafje aan Sport Servicepunt Langedijk (SSL), de kersverse exploitant van Het Baafje. SSL is een lokale, maatschappelijk onderneming, zonder winstoog merk. Na ondertekening van de huur- en exploitatieovereenkomst kreeg Teun van Etten, directeur van SSL, bij de hoge duikplank 'de sleu tel' uit handen van Fred Dellemijn, wethouder accommodatiebeleid. De wethouder is blij dat de exploita tie van het zwembad in goede han den komt van zo'n ervaren partij. SSL exploiteert ook De Bever, het openlucht zwembad in Sint Pancras en ziet veel mogelijkheden in Het Baafje. Daarbij zijn de inzet van vrij willigers en een goede verbinding met de lokale bevolking een belang rijke factor. SSL werkt in dit kader ook graag samen met de Vrienden van Het Baafje en andere maat schappelijke instellingen zoals het Vrijwilliger Informatie Punt (VIP) en MEE Noordwest-Holland. Ook voor Teun van Etten was het een heugelijk moment. ,,Met de zwembaden in Heiloo en Sint Pancras is voor iedereen in de regio een buitenbad bereikbaar." Met nog een maand te gaan voor de opening en nog veel te doen om alles op tijd advertentie- Henny Stoop J uitvaartverzorging Heiloo e.o. E.J. Potgieterweg 27 Heiloo telefoon: 072 532 0345 www.capella-uitvaartverzorging.nl Kennemerstraatweg 464 1851 NG Heiloo 06 139 184 98 drukwerk@uitkijkpost.nl HEILOO - Op woensdag 18 maart onthulde het Willibrordus genootschap het sierhek rond de circa 90 jaar oude eik naast de Willibrordusput voor de Witte Kerk, in aanloop naar het Willibrordusjaar 2015. Het genootschap (gevormd door Hans Romeyn, Nico Adrichem, Fred Dellemijn, Jacob Ouderkerken en Teunis van der Zwart) heeft de Nationale Boomfeestdag aange grepen om niet een nieuwe boom te planten, maar om de oude eik naast de put bij de Witte Kerk tot Willibrordusboom te dopen. „Wiiiibrordus als brug, die het verleden, het heden en de toe komst met elkaar verbindt. Het Willibrordusjaar is een initiatief van verschillende organisaties uit de gemeenschap die elkaar hebben gevonden, een reeks van activitei ten die mensen verbindt", aldus de burgemeester. Teunis van der Zwart noemde als voorbeelden de kerk, de school, de wandelroute en het landgoed die de naam van Willibrordus dragen. ,,Het is dit jaar 1325 jaar geleden dat Willibrordus vanuit Engeland in Holland aankwam en de put in Heiloo zou hebben geslagen. Hij is de bindende factor in deze streek." Hij noemde de onthulling van het sierhek een prelude op de start van het Willibrordusjaar 2015. Het Willibrordusjaar 2015 wordt officieel geopend op zon dag 29 maart; met een viering in de Cultuurkoepel, voorheen de Willibrordus kapel, die dit jaar haar 75-jarig jubileum viert. In de maan den daarna vinden er allerlei activi teiten in het dorp plaats, waaronder op 19 april Music Meeting Heiloo met Expeditie Willibrordus. En leer lingen van de St. Willibrordusschool maken een mozaïek. Ook de horeca springt in op het jubileumjaar, met gelijknamige menu's en ijsjes. En op 21 juni zijn de Hunebedspelen. De activiteitenkalender voor de komende periode is te vinden op www.willibrordusheiloo.nl. Ook kan men op de hoogte blijven via Twitter en Facebook. Het jaar zal worden afgesloten op 7 november, de sterfdag van Willibrordus. klaar te krijgen, zei Van Etten: ,,We houden wel van een uitdaging!" Het officiële moment werd aan gegrepen om de plannen met Het Baafje bekend te maken. Samen met de wethouder presenteerde hij de nieuwe huisstijl, het logo, de mobiele App en de website van Het Baafje. Regelmatig zullen er op mooie dagen extra activiteiten wor den georganiseerd. Al deze activitei ten worden via de nieuwe mobiele APP gecommuniceerd. Voor de jeugd komt er dit seizoen ook een heuse Panna-kooi waarin naar har- tenlust gevoetbald kan worden. Tevens maakte hij bekend dat abonnementhouders van Het Baafje ook gratis in De Bever kunnen zwemmen. De prijs voor een abon nement is bovendien aangepast aan het tarief van De Bever, en dus omlaag gegaan. ,,Voor minder geld kunnen abonnementhouders nu in twee zwembaden terecht." De voorverkoop van abonnementen is inmiddels gestart. Tot en met 1 mei kan iedereen in de voorverkoop via www.zwembadhetbaafje.nl heel voordelig een abonnement aan schaffen met maar liefst 20% kor ting op het normale tarief. Op zater dag 25 april om 12.00 uur wordt het nieuwe zwemseizoen feestelijk geopend met tal van leuke activitei ten op en rond het zwembad. Vanaf 25 april zal het zwembad tot en met 1 mei open zijn van 12.00 tot 17.00 uur. Tijdens deze extra openings week kan iedereen komen zwem men en natuurlijk ook aan de kassa een abonnement kopen. En goed nieuws voor mensen die overdag werken; Het Baafje is in het hoogseizoen vanaf 1 mei een uur langer open, tot 20.00 uur. Heerlijk om na het werk nog even een baan tje te trekken. mmmm De heren van het Willibrordusgenootschap (Hans Romeyn, Nico Adrichem, Fred Dellemijn, Jacob Ouderkerken en Teunis van der Zwart) hebben op Nationale Boomfeestdag de oude eik naast de put bij de Witte Kerk tot Willibrordusboom omgedoopt. Foto: Carolien Breed advertentie hftJujkpO^ ontvangen! bel donderdag tot 15.00 uur: 0226 33 10 20 (rodi verspreiding bv) KIJK OOK OP WWW.UITKIJKPOST.NL JAARGANG 7 9 N UMMER 1 3

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2015 | | pagina 1