1 ■b Kerk Noordergeeststraat volledig verwoest door brand Presentatie van 'Heiloo, een dorp in oorlogstijd 2' A PE L LA Aristo Zorg deze week in Bedrijf Belicht Heiloo 5 Omdat ieder vaar we bijzonder Win een spectaculaire rondvlucht in onze boodschappen-Chopper! Geen krant ontvangen? ËFN' AAiWUI f IIMl, fRt I)J B1NNENI.ANDV STRIJUKRAiTIII N IN III II 0(1 Elf'feisMUNT) Like ons op Facebook Kijk snel op www.ikwinkelinheiloo.nl HEILOO - Een felle uitslaan de brand heeft de kerk aan de Noordergeeststraat compleet verwoest. De kerk stond sinds 2001 leeg en is sinds 2004 eigen dom van Kennemer Wonen. De brandweer kreeg de eer ste melding binnen om 22.22 uur en rukte met veel materieel uit. Uiteindelijk zijn vier tankspuitauto's (ook uit de regio), twee hoogwer kers en een brandweerwagen met een slangen oprolapparaat ingezet. De laatste was volgens regiomana ger van de brandweer Petra Abma nodig omdat voor het bluswerk van een brand van deze omvang verbinding met open water nood zakelijk is. Het bluswater kwam van de Frederica's Hof, een kilo meter verderop. Ook burgemeester Hans Romeyn spoedde zich na de melding naar de brand en maakte eén deel mee. „Al snel zagen we in dat het om een grote brand ging, dus ben ik naar het gemeentehuis gegaan om de deuren te openen voor eventuele opvang." Op dins dagmiddag sprak Ipj tijdens de persbijeenkomst zijn respect uit voor de rustige manier waarop veel omwonenden hebben gereageerd en het vertr ouwen dat zij in de hulp diensten hadden, ondanks de grote impact van deze brand. Ook uitte hij zijn respect naar de hulpdien sten, hoe de brandweer de brand goed onder controle had en moge lijke risico's zoveel mogelijk wist te vermijden. Na uren blussen kon de brandweer om 02.12 het sein brand meester geven. De kerk staat midden in een woonwijk. Bewoners van 68 meest nabijgelegen woningen (voor namelijk Droonecampstraat en Vinkenbaan) van de kerk hebben uit voorzorg him woning tijdelijk verlaten. Een deel daarvan is opge vangen in het gemeentehuis; de laatsten konden vanmorgen rond 05.30 uur weer terug naar huis keren. Inmiddels is het gebied met hekken afgezet en er zal onderzoek plaatsvinden naar de oorzaak van de brand. De burgemeester meldt dat uit grondig onderzoek door een specialistisch bedrijf in Rotterdam is gebleken, dat er geen asbest in de lucht is vrijgekomen. „Dit blijkt uit geteste monsters, genomen in het gebied waar de roetdeeltjes zijn neergedaald." Een container aan de voet de kerk, die onder meer asbesthoudend materiaal bevat, was tijdens en ook na de brand dicht. „Daaruit zijn geen asbestdeel- tjes vrijgekomen." Maar roet kan gezondheidsklach ten veroorzaken als het wordt inge slikt. Aangeraden wordt om contact met roet te vermijden, geen gewas sen te eten waar roet op zit. Veeg roet of verbrandingsresten op straat of tuinmeubilair bijeen en gooi deze in de grijze container. Spoel auto's met roet of verbrandingsresten af met water. De gemeente zorgt ervoor dat de speelplekken worden schoongemaakt. De brand was in de wijde omtrek te zien, vlammen reikten meer dan torenhoog. Gaby Brouwer, een van de omwonen den die een paar straten verderop woont, en vanochtend de ravage kwam bekijken, vertelt: „Het was bizar, doodeng gewoon. Om onge veer iets over elf stortten de muren in, een enorm kabaal, we voelden het in ons huis. Daarna ontstond een enorme vonkenregen." Rob Berkhout woont naast de kerk aan de Vinkenbaan. „De wind stond gelukkig richting het oosten, wij hoefden ons huis niet uit. Ik hebbui- ten nog staan filmen. Maar het was een gigantische brand." In de ochtend smeulde het nog flink na, reden \por de brandweer om dinsdag toch weer na te blus sen. De oorzaak is volgens de bur gemeester waarschijnlijk brand stichting. Hij roept mensen, die verdachte bewegingen en/of per sonen rond de kerk hebben gezien, dit te melden aan de politie of de gemeente. advertentie Henny Stoop j uitvaartverzorging Heiloo e.o. E.J. Potgieterweg 27 Heiloo telefoon: 072 532 0345 www.capella-uitvaarlverzorging.nl Het lijkt wel een oorlogsgebied. Waar eerst de Noordergeestkerk stond, is nu een smeulende ruïne, die met moeite kon worden geblust door de brandweer. Foto: Caroiien Breed Bel donderdag tot 15.OO uur 0226-331020 HEILOO - Heel veel mensen hebben met veel interesse het eerste boek gelezen. Op vrijdag 17 april verschijnt 'Heiloo, een dorp in oorlogstijd 2'. Het is een aanvulling en vervolg op het in 2011 uitgebrachte eerste boek, eveneens van de hand van Jaap de Graaf en Josta De Graaf- Gieltjes. Ze zijn hiervoor in oude archieven gedoken en hebben interviews gehouden met oudere Heilooërs, die uitgebreid over de oorlogsjaren kunnen vertellen. Het vfjftien hoofdstukken tellen de eerste boek, waarin archiefma teriaal en persoonlijke verhalen in elkaar verweven zijn, is het resultaat van een jaar lang intensief onder zoek. Jaap en Josta over de rede nen voor het tweede boek: „Van een aantal onderwerpen was het complete verhaal nog niet verteld in boek 1. Naar aanleiding van het eerste boek werd weer veel infor matie aan ons toevertrouwd. We hadden ook het idee dat een belang rijk verzetsman in boek 1 te weinig aandacht had gekregen, omdat we er toen niet in waren geslaagd meer informatie te vinden. Bovendien vroeg het dagboek dat we van de dochter van Jan Bakker kregen om publicatie; het dagboek had ons zelf zo verrast. Nog een reden was dat we de informatie van Het Rode Kruis over Heilooër oorlogs slachtoffers in Duitsland bekend gebracht om het dossier grondig te bestuderen. Josta: „Eenmaal aan de slag was het weer net zo aange naam om hier samen aan te wer ken. De mensen van het Regionaal Archief in Alkmaar hebben ons op alle mogelijke manieren bijgestaan." Lees verder op pagina 4 Op de omslag prijkt niet toevallig een foto van Zaadpakhuis Dekker. Aangeleverde foto wilden maken. Die was in 2011 nog niet beschikbaar." De spirit om de onderzoekspet wéér op te zetten en de pen weer op te pakken kwam pas echt bij het auteursduo op toen begin vorig jaar in het Regionaal Archief in Alkmaar het zogeheten Dossier Dekker opdook. Jaap heeft uren in het Regionaal Archief door- .ONTVANGEN? BEL DONDERDAG TOT 15-00 UUR: 0226 33 10 20 (rODI VERSPREIDING BV) KIJK 00K OP WW WUITKIIK PO STN L JAARGANG 79 NUMMER 15

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2015 | | pagina 1