Oranjebal viert feest, en pakt flink uit. Iedereen is welkom! Open Dag bij Toonbeeld Jaap en Elly Swart-Mantel 65-jaar getrouwd OBS Meander loopt warm voor Tip Heiloo Beeldend Doorgeef-gedicht 15 UITKIJKPOST 15 APRIL 2015 Alle basisscholen van Heiloo doen mee aan het Beeldend Doorgeef-project. Aangeleverde foto HEILOO - In de gemeente Heiloo doen alle basisscholen mee met het Beeldend-doorgeef- project. De leerlingen hebben gedichten geschreven en leerlin gen van andere scholen zijn nu bezig deze gedichten te verbeel den. Verbeelden in de breedste zin van het woord: van prachtige teke ningen tot 3D-sculpturen. De start voor dit programma werd al in september 2014 gegeven, toen alle leerkrachten met 'creatief schrij ven' zijn begonnen. In de periode tot de kerstvakantie werd er met de leerlingen aan gedichten schrij ven gewerkt en nu wordt er hard gewerkt aan kunstzinnige creaties. Dit Beeldend-doorgeef-project is onderdeel van het ABC (Alle Basisscholen Cultuur) program ma. Jaarlijks stelt de werkgroep een kunst- en cultuurprogramma samen. Die werkgroep bestaat uit een coördinator die in dienst is van de Muziek- en Dansschool Heiloo en de ICC'ers (interne cul tuur coördinatoren van de scho len). In juni worden de mooiste exemplaren van de gedichten en hun beeldende verwerking geëx poseerd tijdens de Kunstparade. Maar nu is er - op kleinere schaal - ook al veel te genieten. Zo heeft de Radboudschool een expositie op school, die zeer de moeite waard is! HEILOO - De temperatuur stijgt langzaam, maar dit is voor veel mensen al een reden om te verlangen naar de zomerse gezelligheid. Oranjebal Heiloo helpt hier bij een handje, want iedereen is 26 én 27 april uitgenodigd op het tot feestterrein omgetoverde Wijkpark Ypestein. Niet minder dan zestig vrijwilligers en een grote groep horeca uit Heiloo zetten zich hard in om er een geweldig feest van te maken. Op zondag 26 april biedt 'Oranjebal proeft Heiloo' een exclusieve kijk in de keuken van Heiloo. Voor een tot twee consumptiebon nen koop je de specialiteiten van Plaza Cinco tot Grieks restaurant Athene, een speciaal gebrouwen 'Oranje vriend' of gewoon iets bij de bekende Oranjebal-bar. Zo kan je op een avond bijna heel Heiloo proeven! Voor de echte liefheb ber is er zelfs een kijkje achter de schermen van Oranjebal mogelijk, waarbij je door een organisator wordt rondgeleid. 27 april gaat het feest gewoon door. De mid dag begint met spelletjes voor de kinderen, en om 15.00 uur trappen de eerste talenten het muzikale feest op het podium af tijdens 'The Voice of Ypestein'. Inschrijven hiervoor kan op de website van Oranjebal. Het muzikale program- ma richt zich dit jaar niet alleen op het podium. Ook buiten is er dit jaar een complete slagwerkgroep die tussen de bands door menig voetjes zal laten meetikken. De rest van de avond wordt sfeervol gevuld met meezingers door onder andere Helemaal Hollands en Bob en de Blueband. Kortom: een Oranjebal die velen nog lang bij zal blijven. Het gehele programma voor beide dagen is te vinden op de site en Facebookpagina van Oranjebal Heiloo. CASTRICUM - Zaterdag vindt bij Toonbeeld van 12.00 tot 15.00 uur de jaarlijkse Open Dag plaats. Dé gelegenheid om kennis te maken met het brede aanbod van Toonbeeld op kunstzinnig gebied. Tijdens de open dag bij Toonbeeld wordt onder andere werk van cursisten van het afgelopen cur susjaar getoond: tuinbeelden in diverse materialen van de cursus beeldhouwen op maandagmiddag. Maar er kan zelf ook mee worden gedaan aan een workshop hoe je een beeld kan maken naar een gekleed model. Het is aan te raden om u voor deze workshop vooraf aan te melden bij de administra tie van Toonbeeld middels een mailtje naar tnbeeld@xs4all.nl of tel.: 0251659012. Meer informatie: www.toonbeeld.tv. HEILOO - De leerlingen van groep 8 van OBS Meander heb ben er zin in! Veel kinderen heb ben al eens vrijwilligerswerk gedaan. Sommige kinderen zijn al bekend met Tip Heiloo. Tip Heiloo, de online ontmoe tingsplaats voor Heilooënaren die hulp vragen of bieden, start een project voor scholieren. De kinderen ervaren het plezier van iets voor een ander doen, en daar voor nog beloond worden ook. De ouders ervaren het gemak van gratis hulp krijgen. ,,Zo werkt Tip Heiloo. Hulp vragen is gratis. Hulp bieden wordt beloond", lacht Willeke Meijer, een van de initia tiefnemers van Tip Heiloo. Met veel plezier legde zij, samen met mede initiatiefnemer Frank Gesink, op maandag 13 april aan de achtste- groepers uit wat de bedoeling is van het project Tip Op School. ,,Jullie krijgen allemaal en inteken formulier mee naar huis. Daarop geven je ouders aan welk klusje bij jou thuis gedaan moet worden. Daarna gaan jullie niet in je eigen huis, maar bij iemand anders de klus doen. Jullie werken in duo's. Ieder duo doet dus twee klusjes. Als jullie dat gedaan hebben, krij gen jullie je Tippies." De leerlingen lopen hoorbaar warm voor het pro ject. Als ze horen dat ze voor drie Tippies bij Di Fiorentina een stem pelkaart krijgen voor zes gratis bol letjes ijs, zijn ze helemaal niet meer te houden. De leerkracht heeft de grootste moeite om de groep weer rustig te krijgen. ,,Help juf José met stil zijn voor één Tippie!" roept Emmeke door de klas. En dan is de aandacht weer bij de les, en kan de presentatie naar behoren worden afgerond. Inmiddels zijn de intekenformu lieren weer ingeleverd op school. Op 28 april moet duidelijk zijn wie waar welk klusje gaat doen. Ouders en leerlingen die de smaak al te pakken krijgen, kunnen zich voor meer klussen - om te doen of om te laten doen - inschrijven op www.tipheiloo.nl. Net als alle ande re inwoners in Heiloo, natuurlijk. HEILOO - Op zondag 12 april waren Jaap Swart (90) en Elly Swart-Mantel (88) op de dag af 65 jaar getrouwd. De burge meester kwam maandag langs met bloemen en een cadeau om het echtpaar te feliciteren. Jaap was eerder, in 2010, lande lijk in het nieuws als 85-jarige kran tenbezorger. Dit deed hij om een vroegere Russische vriendin, die hij tijdens de oorlog in Osnabrück had leren kennen, te helpen. In 1943 werd Jaap, bakkers zoon uit Oudkarspel, net als veel leeftijdsgenoten te werk gesteld in Duitsland. Hij moest werken in een bakkerij in Osnabrück. In het nabijgelegen kerkje was een groep Russische dwangarbeidsters ondergebracht. Jaap leerde één van de meisjes, Nadezda, beter kennen maar verloor haar in 1945 uit het oog; tot 2003. Hij hoorde via via dat ze het op oudere leeftijd financieel moeilijk had en stak haar de hel pende hand toe door haar het met zijn krantenwijk verdiende geld te sturen. Na de oorlog, thuis in Nederland, ontmoette hij Elly Mantel tij dens een bevrijdingsfeest in Stompetoren. ,,Het was tijdens een gemaskerd bal, buiten op een grasveld. Jaap was met een jurk aan als vrouw verkleed en ik met lange broek als man", lacht Elly bij de herinnering. Jaap bracht Elly na afloop thuis en fietste daarna helemaal van Heerhugowaard terug naar zijn ouderlijk huis in Oudkarspel. Maar hij had het er graag voor over. Vlak na hun trou wen gingen ze in Heiloo wonen, waar Jaap de bakkerij van Zander had overgenomen. Maar toen in '58 een grote economische crisis uit brak, kwam het jonge gezin in de problemen en moest de bakkerij noodgedwongen worden verkocht. Ze verhuisden naar de Ewislaan, waar ze nog altijd met veel plezier wonen, al 57 jaar! Echtpaar Swart heeft drie kinderen en vier klein kinderen. Jaap heeft tot zijn pen- sioen in de bakkerij van de Hema in Amsterdam gewerkt. Zijn grote hobby was het water op met Elly en de kinderen in de zelfgebouw de catamaran; in zes jaar tijd in de achtertuin gemaakt van oude Hema-toonbanken. De boot droeg de toepasselijke naam Tawhaki, zoon van de Maori god Hema. Elly heeft hiervoor op 47-jarige leef tijd haar zwemdiploma gehaald. En zwemmen doet ze nog steeds graag, twee keer per week in zwembad Loos, als het even kan samen met haar oude jeugdvrien din die ze al 75 jaar kent. De leerlingen van de Meander gaan klusjes doen voor anderen, en worden daarvoor beloond met Tippies. Aangeleverde foto Op 26 én 27 april is iedereen welkom op het tot feestterrein omgetoverde Wijkpark Ypestein. Aangeleverde foto Maandag kregen Jaap en Elly Swart de burgemeester op bezoek die hen feliciteerde met het briljanten huwelijk. Foto: Carolien Breed

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2015 | | pagina 15