Toer de Boer, een kijkje op het platteland Wereldrecord Limmen Ludiek in gevaar Kunst en Muziek tussen de Bollen 'Frankiegoes to' bij Jazz Session Club regio 18 Nog 200 vrijwilligers nodig! Rondleiding door Limmen voor 'repenvreters' LIMMEN - Willem en Trudie Koot maakten met hun prachtige, zelfgemaakte kar een rondrit voor Heilooërs om hen de mooie straten van Limmen te laten zien. ,,Vroeger was het nogal haat en nijd Heiloo en Limmen", vertelt nieuwsbrenger Joke Beentjes. „Daarom is deze rit zo speciaal." De 'limmergortzakjes', zoals Limmenezen vroeger door Heilooërs genoemd werden, toonden de mooiste plekjes aan de 'repenvreters', die daar zichtbaar van genoten. Aangeleverde foto LIMMEN - Nog vijftig dagen en dan moet de wereldrecordpoging van stichting Limmen Ludiek officieel gaan starten tijdens de feestweek van 2 juni tot en met 7 juni. Maar er hebben zich op dit moment nog lang niet genoeg vrijwilligers aangemeld via de website van limmenludiek.nl. De afgelopen twee jaar heb ben honderden vrijwilligers diver se avonden en middagen in De Kurkenhof gezeten en daar kurken gesorteerd op kleur. Sinds de laat ste Limmer Kermis zijn bovendien dertien ploegen met tweehonderd kurkendrukkers gestart aan hun onderdeel van het wereldrecord mozaïek. Duizenden kurken en bijna net zoveel uren zitten er al in al deze voorbereidingen; een opmaat naar het unieke wereldrecord met het kurken mozaïek van ruim 178 vier kante meter. ,,We zijn nog zoekende naar onge veer tweehonderd enthousiaste vrijwilligers die het leuk vinden om te helpen tijdens de feestweek", ver telt voorzitter Kees de Jong. Gitta Beentjes vervolgt; ,,We zoeken vrij willigers voor de horeca (bar en res taurant), stewarding (beveiliging en verkeer), parkinrichters (tent op- en afbouwen, park afhekken en inrich ten, mozaïekpodium opbouwen, sporthal inrichten) en EHBO'ers om de dagen voor, tijdens en na het evenement ons te komen helpen." ,,Heb je horeca ervaring en je wilt een kurkje bijdrage aan een uniek evenement, meld je dan aan via onze website www.limmenludiek.nl en ga dan naar de speciaal ingerichte vrijwilligerspagina", zegt penning meester Jan Glorie. Ook voor en na het evenement is veel hulp nodig om het hele park gereed te maken voor de duizenden bezoekers die naar Limmen zullen komen voor het wereldrecord mozaiek", vult bestuurslid Technische zaken Jack Burgering aan. ,,In het zicht van de haven zal het toch niet zo zijn dat we activitei ten in het programma moeten gaan schrappen omdat we niet voldoende mankracht hebben. De Culinaire Avond is met 300 gasten al bijna stijf uitverkocht", zegt vicevoorzitter Andre Koopman. „Dinsdag 19 mei houden we een vnjwilligersavond voor de vrijwilligers die zich hebben opgeven in De Burgerij van 20.00 tot 22.00 uur. Alleen doe je niets, met elkaar doe je alles. Wij hopen deze editie van Limmen Ludiek weer net zoveel steun te krijgen van enthou siaste vrijwilligers als in 2010 met LEGO en in 2005 met de bierkrat ten. En we proberen ook iedereen weer een uniek aandenken mee te geven naast natuurlijk de unieke ervaring van het wereldrecord", beëindigt voorzitter de Jong. Vrijdag 17 april zal de allerlaatste kurken- sorteeravond gaan plaatsvinden in De Kurkenhof en dan zullen ook alle kurkendrukkers in het zonnetje worden gezet door het bestuur van Limmen Ludiek. Iedereen is wel kom deze avond om gezellig een kijkje komen nemen en alvast in de wereldrecord sfeer te komen met Limmen Ludiek. HEILOO/ REGIO - In het kader van het 450-jarig bestaan van de Berger- en Egmondermeerpolders worden gedurende de hele zomer acti viteiten in het gebied georgani seerd. Altijd al willen weten hoe bollen geteeld worden of wat een loon werker doet? Hoe de dag van een veehouder er uit ziet of wat een zorgboerderij nou eigenlijk is? Op zaterdag 25 april tussen 10.00 en 16.00 uur openen dertien agrarische bedrijven in de driehoek Heiloo, Egmond, Bergen hun deuren voor het publiek tijdens de 'Toer de Boer'. Maak kennis met de gehei men van de teelt en verwerking van bloembollen. En geniet van de kleurige velden die overal in bloei staan. Ook is te zien hoe bloembol len bewaard en behandeld worden door middel van klimaatbeheersing. De kwekers zijn zelf aanwezig en dus kunnen de bezoekers hen alles vragen. Tijdens Toer de Boer kan iedereen een 'kijkje in de keuken' nemen van hun bedrijven varië rend van loonbedrijf, veeteelt, paar- denhouderij en andere agrarische ondernemingen. In Heiloo is op het Maalwater de biologische melk veeboerderij van de familie Katee open voor publiek. Piet Katee houdt In de tuin achter 'Ons Huis', op het terrein van de Hortus, tonen de kunstenaars allerlei kunstvormen. Aangeleverde foto LIMMEN - Op 26 en 27 april houdt het gemengd koor De Vredeburgers, in samenwer king met de Stichting Hortus Bulborum, voor de tweede keer, een kunst- en muziekevene ment. In de tuin achter 'Ons Huis', op het terrein van de Hortus, tonen de kunstenaars allerlei kunstvormen, zoals sieraden, keramiek, glas, tas sen, beelden en schilderijen. In de prachtige muziektent, het Pieter Boschman Paviljoen, zal regelma tig muziek te beluisteren zijn. Op zondag 26 april treden op: The New Longriders met melodieuze gitaar muziek in de stijl van de Shadows; Het Black Gospel Choir B. Lief uit Egmond Binnen; Shantykoor De Kromsailers het dubbelkwartet Phonation uit Akersloot met een repertoire van klassiek tot popu lair. Op Koningsdag treden op: The New Longriders; Phonation; Peter Dekker uit Limmen en Roos, Jean en Dave, eveneens uit Limmen. Jean en Dave zijn bekend van de band Poker. In 'Ons Huis' en op het ter ras wordt koffie en thee met huisge- maakte lekkernijen geserveerd. Er is ook een loterij met veel originele prijzen. De opbrengst van al deze activiteiten komt ten goede aan het gemengd koor De Vredeburgers om in de toekomst mooie con certen te kunnen blijven presen teren. Plaats: Hortus Bulborum, Zuidkerkenlaan 23A, Limmen. Voor het volledige programma zie www.devredeburgers.nl. Tijdens Toer de Boer kunt u onder meer een kijkje nemen op de melkveehouderij van Katee aan het Maalwater. Aangeleverde foto blaarkoppen, een sterk ras dat zich goed leent voor 'biologisch boe ren'. Veel toerfietsers uit de buurt kennen ook de bonte schapen van Katee, die nu met hun lammeren buiten lopen. Piet: ,,Als het weer meezit, gaan die zondag de koeien na een winter op stal voor het eerst weer naar buiten." Iets verder het Maalwater op, bij het 'kippenbrug- getje' over de Hoevervaart, kan men instappen voor een gratis boot tochtje naar het bedrijf van Jaap Kraakman in Egmond aan den Hoef. Voor de culinaire liefhebbers mag een bezoek aan geitenboerderij de Klompenhoeve niet ontbreken. Na de rondleiding over het bedrijf kan men in de boerderijwinkel terecht voor overheerlijke geitenkaas en heerlijke honing van hun eigen bij envolk. Bij loonwerkbedrijf Van der Oord is niet alleen al het mate rieel te bekijken, maar wordt ook een demonstratie gegeven met een schaapskudde. En zo is er nog veel meer moois te zien en te beleven op deze route door de polders. Speciaal voor de Toer de Boer route is een folder uitgegeven die verkrijgbaar is bij alle VVV- kantoren, bibliotheken en een groot aantal winkels in het gebied. Ook zijn de route en de deelne mende bedrijven terug te vinden op www.bem450.nl Er zijn nog heel veel vrijwiligers nodig om de recordpoging kurk mozaïek van Limmen Ludiek te doen slagen. Aangeleverde foto

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2015 | | pagina 17