Recordaantal hoedjes de lucht in 18 Kijken in de ziel.in Castricum 'Hilde en het Oer-IJ'-project in Egmond Rommelmarkt Sportpaleis Exposities kunst Bloemendagen 'Frankie goes to' bij Jazz Session Club Start Nieuwe Lotgenotengroep Partnerverlies Presentatie bedrijfsplan ambtelijke BUCH organisatie Musical voor jubilerend koor Aquarius UITKIJKPOST 15 APRIL 2015 AKERSLOOT - Op 17 en 18 april speelt het Akersloterkoor Aquarius hun jubileum musical 'Grootse Plannen' in Akersloot. Tijdens de voorstelling wordt het koor begeleidt door een vijf koppige band. En met de inzet van een geluid- en lichttechnicus zal niets in de weg staan voor een avond vol amusement. De voor stelling start om 20.00 uur, en de R.K. Kerk is open vanaf 19.30 uur. De voorstelling van vrijdag is al bijna uitverkocht (maxi maal 350 personen per avond). Kaartverkoop: Novy Velzeboer, Julianaweg 40 te Akersloot, voor 5,-. E-mail: marian@meijne.nl. Maar liefst 500 eindexamenstudenten van het Jac. P. Thijsse deden letterlijk een gooi naar een nieuw record. College Aangeleverde foto REGIO - Op 20 april houdt Rotaryclub Heemskerk-Uitgeest een bijzondere fundraising. Gelauwerd journalist Coen Verbraak neemt een kijkje in de ziel van drie spraakmakende men sen uit onze regio: burgemeester Bernt Schneiders, rechter Marion Beckers en ondernemer/uitvin der Pim Kat. Het evenement vindt plaats in de aula van het Jac. P. Thijsse College in Castricum. ALKMAAR - De laatste markt van dit seizoen wordt gehouden op zondag 19 april van 08.00 tot 16.00 uur. Dit is een gecombineerde markt. Op het buitenterrein staan dertig standhouders en in het sportpaleis staan 240 standhouders. Een gigan- LIMMEN - Op 2 en 3 mei is er een expositie waarin vijf tien cursisten van het seizoen 2014/2015 hun werk zullen exposeren in het Keramiek atelier 'De Oezepoes' aan de Kerkweg 51. Daarnaast is Tineke's atelier ook geopend tijdens de Limmer REGIO - ,,Als je je levenspart ner verliest, staat je wereld stil en is het fundament van je leven niet meer te voelen. De eerste tijd na het overlijden moet een nabestaande veel regelen en is er veel aandacht van familie en vrienden. Maar na een aantal maanden wordt het stiller. Dan kan een lotgenotengroep de steun geven die nodig is", aldus Eva Snieder van De Spiegelboog, praktijk voor rouw en verlies. ,,In een lotgenotengroep partnerverlies komt u gelijkgestem den tegen. U herkent vaak veel in de verhalen van de andere deelnemers. Dit geeft veel steun en begrip voor elkaar. Zo wordt uw eigen verlies dragelijker en kunt u nieuwe zinge ving vinden voor uw eigen leven." In april/ mei start een nieuwe Lotgenotengroep Partnerverlies. U kunt kaarten bestellen via de website: www.rotaryevent.nl. De opbrengsten zijn bestemd voor de goede doelen die Rotaryclub Heemskerk-Uitgeest in de regio steunt. Iedereen werkt dan ook belangeloos mee. Eén toegangs kaart kost 20,- inclusief twee versnaperingen. Twee kaar ten kosten 37,50. Er is plaats voor 350 personen: vol is vol! Kaarten zijn verkrijgbaar via www.rotaryevent.nl. tische markt waar iedereen iets van zijn of haar gading kan vinden. De hoeveelheid tweedehands spullen is weer enorm. De entree bedraagt 2,- vanaf 13 jaar. De Stichting Rommelmarkten Egmond start het nieuwe seizoen op 4 oktober. Voor meer info, tel. 06-20114461 of www.st-re.nl. Bloemendagen. Ria, Afra en Tineke Pijnappel exposeren schilderijen in diverse stijlen. Ook etsen, keramiek porselein, en bronzen beelden zijn zowel in het atelier als in de aan grenzende buxustuin te bewonde ren. Reina van Strien toont prachti ge zelfontworpen zilveren sieraden. Tineke Kramer-Pijnappel, Rijksweg 176, tel. 072-5051825. De locatie waar de groep gehou den wordt, is op vijf minuten loop afstand van het station Alkmaar. U kunt ook per auto de praktijk goed bereiken. De lotgenotengroep bestaat uit vier tot acht deelnemers en er zijn acht bijeenkomsten in de middag van 14.00 tot 16.30 uur en een terugkombijeenkomst enige tijd na afloop van de groep. In iedere bijeenkomst staat een thema cen traal, zoals herinneringen, gevoel van eenzaamheid, zelfzorg, oprui men, de toekomst. De lotgeno tengroep wordt geleid door Eva Snieder, rouwbegeleider. Voor aan melding of voor meer informatie, tel. 06-11445637 of mail naar info@ despiegelboog.nl. U vindt ook meer informatie op www.despiegelboog. nl. Hier vindt u ook een aantal reac ties van deelnemers aan de vorige groepen. AMSTERDAM - Op dinsdag 7 april was het Jac. P. Thijsse College in Castricum het toneel van de recordpoging 'graduati- on-hoedjes in de lucht gooien'. Maar liefst 500 eindexamenstu denten deden letterlijk een gooi naar een nieuw record, en met suc ces: het oude record van 300 hoed jes in de lucht werd verbroken. De stunt, gadegeslagen door vele medescholieren en een aantal jour nalisten, geldt als aftrap van het examenstuntseizoen en werd geïni tieerd door EF Education First, marktleider op het gebied van inter nationaal onderwijs. ,,Wij sturen jaarlijks veel studenten voor een taalcursus of tussenjaar naar het buitenland. Ze gaan onder andere naar Amerika, waar het omhoog gooien van deze hoedjes tijdens een diploma-uitreiking een jarenlange traditie is. De eerste melding ervan dateert uit 1912. Het leek ons leuk om deze traditie naar Nederland te halen", aldus Remco Scholten van EF Education First. Ook de eind examenkandidaten waren enthousi ast. Kim: ,,Echt super gaaf dat dit op onze school wordt gedaan, je ziet het altijd op tv!" De 500 examenleer lingen op de ruim 2000 leerlingen tellende middelbare school begin nen volgende maand aan een van de meest spannende tijden van hun schooltijd; de eindexamens gaan van start op 11 mei. EGMOND - Vanaf 20 april gaat op basisschool St. Jozef in Egmond aan den Hoef het project 'Hilde en het Oer-IJ' van start gaat. Aan dit project is ruim ander half jaar voorbereiding voorafge gaan. Het project is ontstaan uit een samenwerking tussen de cultuur coördinatoren van basisschool De Windhoek in Egmond-Binnen (Ineke van der Busse) en de St. Jozefschool Marja Apeldoorn: ,,Wij koesterden de wens om het zo rijkelijk aan- LIMMEN - Zondag 19 april is 'Frankie goes to' te gast bij de Jazz Session Club Vredeburg. 'Frankie goes to' is een Helderse Bigband, die sinds 2004 bestaat. Het is een complete bigband van ongeveer twintig man plus een zan geres. Ze spelen bekende swing stukken, rustige ballads, maar ook stevige jazzrock en latin num mers. De naam is bedacht door enkele leden van het eerste uur en is gebaseerd op de voornaam van de oprichter, dirigent Frank van Gemert, die ook nog trom bonist is. Toegang is vrij, maar u kunt lid worden voor 7,- voor het gehele jaar. Inlichtingen: Fred Timmer tel. 072-5053414, e-mail: timmerlimmen@kpnmail.nl. BUCH - De colleges van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo hebben op dinsdag 7 april een bedrijfsplan voor de zogeheten 'Werkorganisatie BUCH' gepre senteerd. Dit bedrijfsplan is afgelopen week aan de vier gemeenteraden voorgelegd, die hier op 24 juni over zullen beslissen of ze de colleges groen licht geven voor het aan gaan van een gemeenschappelijke regeling. Het is het vervolg op het voorafgaande traject waarbij is vast gesteld dat een ambtelijke samen werking de meeste mogelijkheden biedt qua dienstverlening, kostenbe- wezige erfgoed rond de school, denk aan de Slotkapel, de abdij, de Adelbertusakker, en nog veel meer, te integreren in de lesstof van de school. We wilden dat alle leerlingen van onze scholen structureel les zou den krijgen over de cultuur van onze schoolomgeving. Wij hebben samen werking gezocht met mensen van 'Huis van het Verleden', die al veel ervaring hebben in het maken van interactieve erfgoedprojecten én met de Culturij, ontmoetingsplaats voor leerkrachten en cultuuraanbieders." sparing en het terugdringen van de kwetsbaarheid van de afzonderlijke gemeenten. De insteek is om vanaf 2017 te werken met één ambtelijke organisatie voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid van de vier gemeenten. De gemeenteraden hebben vooraf te kennen gegeven dat bij de ambtelijke samenwerking de lokale kleur van elke gemeente behouden blijft en dat ze ieder voor zich grip kunnen houden op de werkorganisatie BUCH. Het bedrijfsplan laat zien hoe de fusie organisatie kan worden ingericht, zodat die per 1 januari 2017 aan het werk kan. De werkorganisatie BUCH is gericht op verbetering van In de komende weken worden in iedere groep weer andere accenten gelegd. In de onderbouw komt een pop- penspeelster het verhaal van Hilde introduceren en zal gewerkt wor den over bodemvondsten. In de middenbouw wordt ingegaan op het vuur maken in de tijd van Hilde en de jacht. De bovenbouw gaat op pad met een archeoloog en gaat aan de slag met een deskundige op het gebied van textiel en voeding uit Hildes tijd. de kwaliteit van dienstverlening richting burgers en ondernemers. Elke gemeente houdt in dit bedrijfs plan een publieksbalie in het eigen gemeentehuis. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van (digitale) tech nieken, onder meer om 24/7 met burgers in contact te staan. Maar door afdelingen samen te voegen en het Nieuwe Werken in te voeren, zal een aantal ambtenaren vanaf 2017 op een ander gemeentehuis bereik baar zijn dan voorheen. Berekend is dat naar verwachting in de eer ste vier jaar zo'n 10% zal worden bespaard op de kosten van bedrijfs voering (loonkosten, ICT, huisves ting en faciliteiten). 'Frankie goes to' treedt op in Limmen, Aangeleverde foto

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2015 | | pagina 18