il 1 m ft Music Meeting Heiloo 19 april in Cultuurkoepel Juf Nel zwaait af na 44 jaar 113 BORDEN Hu*»».. |f Heiloo 5 HOVO Alkmaar deze week in Bedrijf Belicht TE KOOP APE L LA i PU - NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Hoogeweg 28 te Heiloo /D VAN DER sinds 1933 V_> (072) 5351000 i mm vomit...? '1 Niet de RACE maar de REIS LIVE MULTIMEDIAPRESENTATIE 1 JVE MULTIMEDIAPRESENTATIE ■^Ï8S1§^: Jfec THEATER DE BEUN-HEILOO JU MONDIAVISUEEL Win een spectaculaire rondvlucht in onze boodschappen-Chopper! 15 APRIL 2015 Nel Kuiper weet nu al dat ze haar collega's en de kleuters enorm zal gaan missen. Foto: Carolien Breed HEILOO- De deelnemers heb ben geoefend en zijn gebriefd over hoe de uitvoering zal ver lopen, het dorp hangt vol met aankondigingen en de orga niserende werkgroep heeft de taken verdeeld: 'Expeditie Willibrordus' is er klaar voor. Zondagmiddag 19 april wordt het lichtvoetige muziekspekta kel twee keer opgevoerd, in de Cultuurkoepel om 14.00 en 16.00 uur. Het is voor de derde keer dat de Music Meeting Heiloo plaatsvindt. Voortgekomen uit de werkgroep die de muziek organi seerde bij de Kunst6daagse is het jaarlijkse evenement uitgegroeid tot een zelfstandige ontmoeting van Heilooër muzikanten en een breed publiek dat enthousiast reageert op de prestaties van zijn muzikale dorpsgenoten. 'Expeditie Willibrordus' is net als de vorige Music Meetings gratis toegankelijk. Dat is mogelijk omdat de organise rende werkgroep financiële steun heeft gekregen van verschillende sponsoren en wordt gesteund door de plaatselijke middenstand. Veel vrijwilligers helpen bij de organisa tie en ook Landgoed Willibrordus is de Music Meeting goed gezind met het beschikbaar stellen van het parkeerterrein voor bezoe kers van het muziekevenement. Ook kinderen zijn bij het evene ment welkom, zij zullen worden vermaakt door medewerkers van Kits Oonlie. Onder andere komt er een springkussen en kunnen de kinderen zich (laten) schminken. Hoewel Expeditie Willibrordus gratis toegankelijk is, hoopt de werkgroep toch op een bijdrage van het publiek, zodat ook vol gend jaar weer een muzikaal eve nement kan worden georgani seerd. Informatie over 'Expeditie Willibrordus' is ook te vinden op www.musicmeetingheiloo.nl HEILOO - Na 44 jaar in het onderwijs neemt Nel Kuiper op dinsdag 28 april met pijn in het hart afscheid van 'haar kinde- Ze wordt in mei 65 jaar en dan zit het er voor haar op na een lange onderwijscarrière, die begon in 1971 in Varsseveld, Gelderland. De van oorsprong Texelse heeft daar twee jaar lesgegeven. De overige 42 jaar was Heiloo haar thuisbasis; Nel heeft zo'n beetje in alle hoe ken van het dorp gewerkt. In plan Oost, bij de Krokus op de Laan van Zeeman, daarna in het centrum bij 't Kieftenest, in west bij Pinkeltje op de oude Hofdijk en later nog weste lijker op de Nieuwe Hoeve (tegen woordig Zuidwester). En vanaf 1992 belandde ze op de toen nieuwe openbare basisschool Meander. ,,We zijn begonnen met drie klassen; ieder nieuw schooljaar kwam er een klas bij." In al die jaren heeft Nel altijd met kleuters gewerkt (tot en met groep 3) en heel veel ontwik kelingen in het onderwijs meege maakt; wat haar betreft is niet alles een verbetering. ,,Het onderwijs wordt steeds prestatie gerichter, gaat uit van 'opbrengsten'. Dat vind ik jammer, want kleuters zitten nog in de experimentele fase en moeten de ruimte en mogelijkheden krij gen om te ontdekken. Ze moeten ook kunnen ervaren dat je fouten mag maken, als je er maar iets van leert. De ontwikkeling van een kind is zoveel meer, alle ontwikkelings gebieden zijn belangrijk! Daarin moet een evenwicht zijn. Een kind moet zich binnen de school vei lig en geborgen voelen, gezien en gehoord worden. Dat is de basis voor het verdere leren. Want ieder kind is anders." In ruim veertig jaar voor de klas in Heiloo is het onver mijdelijk dat Nel ook kinderen van oud-leerlingen heeft lesgegeven en dus ook de opa's en oma's nog kent. Nel lacht: ,,Eén meisje leek in doen en laten, qua uiterlijk en zelfs Henny Stoop J uitvaartverzorging Heiloo e.o. E.J. Potgieterweg 27 Heiloo telefoon: 072 532 0345 www.capella-uitvaartverzorging.nl aQ] Ui 0 NVM V 'L-G--i qua stem zo op haar moeder, dat ik haar soms per ongeluk met haar moeders naam aansprak." Nel kijkt met gemengde gevoelens naar het naderend afscheid. Want ze weet nu al dat ze de kinderen en haar collega's enorm zal missen. Maar tegelijkertijd kijkt ze uit naar wat komen gaat en daarvoor heeft ze nog niets gepland. ,,Ik ga me eerst maar eens rustig bezinnen, lekker genieten bij mijn strandhokje in Egmond-Binnen. Daarna zie ik wel wat er op mijn pad komt, want ik ga zeker niet stilzitten." Op dinsdag 28 april is haar afscheidsfeest op school. Wat haar collega's voor haar in petto heb ben, is nog een verrassing voor Nel. ,,Maar mijn wens is een feest voor de kinderen." Van 17.00 tot 19.00 uur is de afscheidsrecep tie op basisschool Meander, waar ook oud-leerlingen van Nel van de andere scholen van harte welkom zijn. Vooraf aanmelden kan via afscheidjufnel@isobscholen.nl. 'Willibrordus' is al geland op de kust van Egmond aan Zee, zondag wordt zijn expeditie voortgezet in de Cultuurkoepel. Aangeleverde foto advertentie LAATSTE TWEE VOORSTELLINGEN MONDIAVISUEEL SEIZOEN 2014-2015 PROFITEER TWEE KEER VAN 5,00 UITKIJKPOST LEZERSKORTING BIJ BEIDE MULTIMEDIAPRESENTATIES...I Gebruik deze vouchercode bij het kopen van kaarten: Deze vouchercode is geldig voor beide Mondiavisueel voorstellingen in Theater De Beun. JSè' 1 OuisSteiWP Jolanda Linschooten Jj - &S?.4btt±.Y- fln DONDERDAG 23 APRIL 2015 20.00 UUR Willibrordusweg 2, 1851 HB, Heiloo DONDERDAG 28 MEI 2015 20.00 UUR Like ons op Facebook Kijk snel op www.ikwinkelinheiloo.nl GEEN hfjjgJLfkpO^ONTVANGEN? BEL DONDERDAG TOT 15.00 UUR: 0226 33 10 20 (rODI VERSPREIDING BV) KIJK OOK OP WWW.UITKIJKPOST.NL JAARGANG 7 9 N UMMER 1 6

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2015 | | pagina 1